نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرشیو

فروردین 92

اسفند 91

بهمن ماه 91

دی 91

آذر 91

آبان 91

مهر 91

شهریور 91

مرداد 91

تیر91

خرداد91

اردیبهشت 91

فروردین 91

آرشیوسال   1390

آرشیوسال    1389

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال   1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2019-05-03

شماره 719-      92/05/12

”حماسه دوم“ رهبری: مهندسی خواست های جنبش اصلاحات و نیروهای اجتماعی

در حقیقت، ما با مهندسیِ خواست‌های اجتماعی روبه‌روییم. رژیم علاوه بر سرکوب و پیگرد دقیق، برنامه‌ریزی شده، و هدفمند مبارزان سیاسی، صنفی و اجتماعی، با طرحی حساب شده در تلاش است نارضایتی همگانی و جنبش اعتراضی را زیر کنترل داشته و برآن مسلط باشد.

چالش‌های پیشِ رویِ چین

 در مسیرِ ساختمانِ سوسیالیسم

دگرگونی‌های جمهوری خلق چین در چند دهه اخیر و تبدیل شدن این کشور به یکی از غول‌های اقتصادی جهان، از موضوع‌هایی است که توجه بسیاری را در جهان به خود جلب کرده است، چه در جبهه سرمایه و چه در میان نیروها و سیاستمداران چپ.

"راهکارهای" وزارت امورخارجه امریکا : کری از عرب ها برای ارعاب فلسطینی ها استفاده می کند

نیکولا ناصر – هاتف رحمانی

راهکار جدیدی از سوی جان کری وزیر امور خارجه امریکا سبب شکافی در داخل مقام های سازمان آزادیبخش فلسطین در رابطه با گفتگوهای آینده با اسرائیل شده است . کری ظاهرا با استفاده از کمیته پیگیری اتحادیه عرب در ابتکار صلح عربی، فلسطینی هارا به پذیرش  قاعده های دور جدید برای گفتگوها وادارمی کند که در گذشته آن را رد کرده بودند. 

برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم!
نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم!

فرهاد عاصمی  

ضرورت بحث وسیع در جامعه ایرانی درباره طرح جایگزین برای اقتصاد ملی و مردمی، در چنین شرایطی به وظیفه میهنی و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و دفاع از منافع ملی توده های میلیونی مردم کشورمان تبدیل شده است!

مردم تونس با طرد اسلامگرایی؛ پیگیرتداوم انقلابند!

م . چا بکی

دومین ترور سیاسی شش ماه اخیر در تونس، تنش های سیاسی در این کشور را تشدید کرده است تظاهرات مخالفان دولت اسلامگرای تونس در پایتخت این کشور، نیمه شب شنبه و با حضور پرشمار ماموران پلیس ادامه یافت

شماره 718-      92/05/04

حاصلِ کارنامه هشت ساله دولتِ احمدی نژاد:

تنزلِ فاجعه بار شاخص‌های توسعه انسانی!

محمود احمدی نژاد، به‌تعبیری، آخرین نمایش تلویزیونی‌اش برای ارایه کارنامه هشت ساله دولتش را بر روی صحنه آورد، و در آن تمام قد و با تصویرگری‌ای غیرواقع‌بینانه به دفاع از عملکردِ هشت ساله دولت نهم و دهم پرداخت.

نامه ی دو سندیکای کارگری در مورد ادامه ی تحریم ها علیه ایران

این تحریم ها به سرمایه داری مالی تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی که در سیاست نفوذ کرده است این امکان را خواهد داد تا با توسل به بهانه تحریم، آزادی های سندیکایی و تاکید شده در قانون اساسی کشورمان را نادیده گرفته و فشار را بر فعالین سندیکایی افزون کند. این تحریم ها جنگی اعلام نشده بر ضد زحمتکشان ایران است و خانواده های زحمتکشان را هدف گرفته است.

دكترين شوك

خسرو باقری

نخستین مرحله ی شوک، کودتا بود. پینوشه، فرمانده کودتا، که خود سوار بر تانک وارد کاخ ریاست جمهوری شد،آشکارا می خواست که این رویداد، به منتها درجه چشمگیرو کوبنده باشد. آنها،آلنده ویارانش را به قتل رساندند. ژنرال ها می دانستند که بقایشان در مسند قدرت منوط به این است که شیلیایی ها را هول و وحشتی واقعی فراگیرد.

درباره ی استراتژیِ اتحاد و انحلال چپ

به نفع جناح های لیبرال و بورژوازی حاکم
تحلیل مواضع انتخاباتی چپ هابراساس رویکرد مارکسیستی-لنینیستی

به اقتصاد سیاسی ایران
رضا. ا. جهان وطن

اما برای کسانی که مسلح به تحلیل لنینیستی -و مسلح به ابزار شناخت اقتصاد سیاسی هستند- پر واضح است که سرمایه داری در عصر جهانی شدن، به سرمایه داری شرکتی تبدیل شده است. به همین سبب، این مهم نیست که مالک قراردادی شرکت ها چه فردی یا افرادی باشند. بلکه متخصصین امور بازاریابی، مدیریت، مهندسین و تکنسین ها و فن سالاران معین کننده ی کیفیت فعالیت ها هستند.

شماره 717-        29/04/91

دشواری های تکان دهنده اقتصادی

و کارنامه سیاه دولت برگماردة ولی فقیه !

تأکید روحانی بر اتخاذ سیاست های متکی بر حمایت ”رهبری“ و مجلس برگمارده ”رهبری“ نمی تواند نگرانی های جدی‌ای را برای نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور به همراه نداشته باشد.

گفت‌و‌گویِ ”نامه مردم“ با رفیق کمال اُکویان، رهبر حزب کمونیست ترکیه

مردم ترکیه پیش از این، یعنی از اوایل سال ۱۳۸۱[خورشیدی]، نیز بارها خشم خود را نسبت به حزب حاکم ترکیه نشان داده‌اند. جنبش مردم، در برخی موردها، واکنشی بوده است به ”اسلامی کردن“ کشور، و در موردهای دیگر، ریشه در مسئله‌های اقتصادی داشته است. مشکل این واکنش‌ها این بود که، به بخش مشخصی از جامعه منحصر و محدود می‌شدند و تداوم هم نداشتند.

مردم خواهان صلح اند

تکرار سیاست های گذشته در قالب های جدید در خدمت صلح نیست

احمد سپیداری

روشن است که صاحب منصبان سرمایه داری نظامی – امنیتی در سطح جهان با چنین صلحی مخالف اند و در پی آنند که جانشینی حسن روحانی اعتدالگرا به جای احمدی نژاد (بی ترمز) زمینهٔ پایان بخشیدن به پروژهٔ جنگ مرگبار برای مردم ایران و منطقه اما به شدت سودآور برای آنان، نشود.

از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم!

فرهاد عاصمی

پيوند ميان مطالبات دمكراتيك با مطالبات سوسياليستي طبقه كارگر در شرايط كنوني ايران، به معناي پيوند ميان منافع طبقه كارگر با منافع لايه هاي خرده بورژوازي و سرمايه داران ملي است كه هدف آن دفع سلطه امپرياليسم است. اين، محتواي نبرد آزاديبخش ملي دوران كنوني را تشكيل مي دهد. براي دستيابي به اين هدف، بايد ارتجاع داخلي را به عقب راند و مواضع از دست رفته ميهن دوستان را دوباره به چنگ آورد.

نامه ای به ادوارد اسنودن

ده دلیلی که تو باید مسکو رابه سرعت به سوی ونزوئلا ترک کنی

راجر بورباخ – آرش وجدانی

این که درخواست پناهندگی سیاسی موقت تو درروسیه ،اراده پرزیدنت اوباما را برای به راه انداختن یک جنگ صلیبی جهانی برای دستگیری و به زندان انداختن تو تعیین می کند قابل درک است. اما برای آن که چرا هر چه زودتر پیداکردن راهی به سوی ونزوئلابه سود تو وبه سود جهان است، ده دلیل وجود دارد .

مصر وسوریه

وضعیت به طور جدی دشوار 

یوری اونری - هاتف رحمانی

به نظر می رسد امریکایی ها وروس ها بلاتکلیف باشند. آشکارا ، آن ها نمی دانند چه باید بکنند.

امریکایی ها به کلمه جادویی خود ، دموکراسی ، که آن را با حروف درشت می نویسند  ، حتی اگر یک دموکراسی صوری ، بدون هیچ محتوای دموکراتیک واقعی باشد چسبیده اند .  اما آن ها تا حد مرگ از افتادن کشوردیگری به صورت " دموکراتیک" به دست اسلامگرا های افراطی ضد امریکایی  ترسیده اند. 

شماره 716-        22/04/91

گفت‌و‌گویِ "نامه مردم" با : رفیق صلاح عدلی

 [دبیر کل حزب کمونیست مصر]

جنبشِ "تمرد" (نافرمانی) موفق شد بیش از ۲۲ میلیون امضا به‌منظور سلب اعتماد عمومی از مرسی و فراخوان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، گردآوری کند. این موفقیت نتیجه مشارکت و همکاری همهٔ حزب‌ها، سندیکاها، و سازمان‌هایی بود که در جمع‌آوری امضا شرکت کردند، و این کارزار را در خیابان‌های شهرها، در کارخانه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، در روستاها، و در تمام استان‌های مصر، به پیش بردند.

دو انتخاب و یک انتخابات - بخش دوم

بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲

نوشته : احمد سپیداری

اگر بپذیریم دوگانگی های موجود در پشت این موضعگیری ها واقعیتی خارج از خواست ماست و مطرح کنندگان این نقل قول ها، چنین مطالبی را برای بیان یک واقعیت دارای دوگانگی ذاتی (فازی[1]) بکار برده اند، آنگاه این سئوال مطرح می شود که : چه ویژگی هایی این دوگانگی را می آفریند؟

نوید نو درگذشت بانوشهلا فرجاد آزاد را به خانواده وهمراهانش صمیمانه تسلیت می گوید . یادش گرامی باد .

درگذشت زنی از تبار انسانهای والا

ناهید مذ کوری   

وبالاخره شهلا فرشته نجات انسانها چشم از جهان فرو بست.وی زنی با جثه ای کوچک و دلی چون دریا بزرگ با سکوت و بی زبانیش همیشه در صف اول مبارزان زن در سه دهه اخیر در ایران بود

درگرامی داشت خاطره ی ماندگارشهلافرجاد آزاد

 از: مادران صلح ایران

  نمیرید، بمانید!

علی رضا جباری ( آذرنگ )

کیانید، کیانید شمایان؟

که شکوفانیتان رویش گل های شکوفان بهاری است

ودرتابشتان تابش خورشید دگرازپس یلداست؟

گاهنامه ی بی آبرو با پنهان شدن پشت این و آن، چه آماجی را دنبال می کند؟

ب. الف. بزرگمهر

آیا انتخاب حسن روحانی غیر منتظره بود ؟

بایز افروزی

عمده ترین نقیصه این دیدگاه ها و ارزیابی ها آن است که انتخابات را همچون پدیده ای مجرد و منفک از کلیت واقعیتهای سیاسی- اجتماعی کشورمان، به ویژه وضعیت بشدت بحرانی نظام حاکم مورد مظالعه قرار داده و به همین دلیل به بیراهه رفته وحاملین خود را دچار"گیجی و حیرت زدگی" نموده اند.

چگونه دموکراسی را خنثی می کنند؟

درمصر ارتش قدر قدرت است

سلام ال امین - مهرگان

ژنرال ها دوباره کودتا کرده اند  !

محمد مرسی رئیس جمهور مصر ، یک سال پس از انتخاب دموکراتیک از سوی مردم مصر سرنگون شد . برای مخالفین مرسی واخوان المسلین ، حرکت ارتش بعنوان حمایت از خیزش توده ای ، وتلاشی دیر هنگام برای زنده کردن یا بازگرداندن انقلاب مصر، که حسنی مبارک را بیش از دوسال پیش سرنگون کرد دیده می شود

بهاری انسانی

برادری شکست خورده است

یوری اونری- هاتف رحمانی

این امر چگونه پدیدار می شود ؟ چگونه کار می کند؟ سازوکار پنهان آن چیست ؟

و بخصوص : چرا دراین نقطه زمانی ؟

من می توانم به دو پدیده وابسته به هم در زندگی معاصر که قیام را امکان پذیر و باورکردنی می سازد فکر کنم : تلویزیون ورسانه های اجتماعی

نگاهی به نگرش نئولیبرالیسم وطنی

یاور

از مشروطه به این سو مناسبات اقتصادی ایران در برزخی از نگرش‌های وابستگي به سرمايه‌داري جهاني از يك سو و خرافه و عقب‌ماندگي از سويي ديگر، دست و پا زده و اعتقاد به سوسیالیسم با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. ولی هرگز این درگیری‌ها به نفع توسعه علمی – صنعتی ایران پیش نرفته است.

چند کلمه هم بشنوید از مادر عروس:

اَتَل مَتَل توتوله، گاو حسن چه جوره؟

و امّا حالا چه میشود؟ مسابقهٔ انتخابات تمام شد و این رخداد هم گذشت، و مثل صبحِ فردای مهمانی، حالا تازه اوّل کار است. کلی خرابی است که باید آباد شود.

شماره 715-        16/04/91

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

برای ما تعجب‌آور نیست که فرد افشاشده‌ای همچون گرداننده "راه توده" دزدیده شده برای ضربه زدن به حزب ما به سخنان معمار دستگاه امنیتی رژیم و سربازجو، سازمان ده شکنجه رهبران حزب ما استناد کند و سخنان او را به عنوان «سند تاریخی» معتبر در مقابل سیاست کنگره حزب توده ایران قرار دهد.

"ماندلا" و فرصتی برای همنوازی

بین دشمنان حزب توده ایران

عزت.. سیامک

حجاریان تلاش می کند تا در این "شرایط مساعد" عمویی را تطهیر کرده و شاید به گونه ای "ادای ِدین" را به جا آورده باشد و بالطبع در این راه نباید از همنوازی سایت های ضد توده ای "راه توده" و "عدالت" نیز بی بهره بماند .

دو انتخاب و یک انتخابات - بخش اول

بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲

نوشته : احمد سپیداری

بحث انتخابات و نتایج آن هنوز هم برای فعالان سیاسی تازه و پر طنین است. برای ما اگر فضای گفتگویی باشد، باز هم بحث، بحث انتخابات است. شاید بهتر باشد قبل از پرداختن به فضای انتخاباتی، مروری بر برخی نظرات ارائه شدهٔ نمونه وار داشته باشیم و از دریچهٔ آن ها وارد فضای مورد بحث شویم.

آخرین اعلامیهٔ حزب کمونیست مصر

 پیروز باد انقلاب مردم بزرگ مصر

این تلاش اعجاب‌انگیز و درخشان جوانان مبارز مصری بود که با آرمان‌خواهی بلندپروازانهٔ خود، با آگاهی و هوشیاری خود، و با شناخت جاافتاده و کارآزمودهٔ خود بار دیگر انقلاب را به حرکت درآوردند، و جان تازه‌یی به انقلاب دادند؛ انقلابی که بر اثر نقشه‌های سپاهیان تاریکی تن و جانش خسته شده بود.

آبدیده شده در خیابان ها

هنوز برای انقلاب مصر امیدی هست

وائل اسکندر- مهرگان

میلیون ها مصری خیابان ها را به تصرف در آوردند. با اطمینان می توان گفت 30ژوئن بزرگ ترین اعتراض در تاریخ مصر بود. گمانه زنی هایی در باره آن چه آن افراد بسیار را برای تصرف خیابان ها آب دیده کرد وجود دارد ،آیا فعال های انقلابی بودند ، کارزار "تمرد" بود ، مخالف ها بودند ، فلول ( باقی مانده های رژیم پیشین) بود یا عامل هایی نظیر نیروهای امنیتی یا ارتش.

درمصر تاریخ تکرار شد؛ اما مبارزه ادامه دارد!

م . چا بکی  

اگر از روبنای مذهبی می توان صرف نظر کرد، از شکم گرسنه نمی توان گذشت. این فرمول عمومی است . با وعده آسمانی نمی توان جلوی آنرا گرفت .رئیس دولت آینده مصربدون در نظر گرفتن مطالبات مردمی واجرای آن نمی تواند دوام یابد.

تندری در بطن ابر

 مسعود دلیجانی

راس خیز موج مردم خیل اربابان مست

            زایش خود کامگی را، شّم سنجیدن نبود؟ 

بر لب ما، دست چیره، واژگان مرده کاشت

               واژگان زنده را یارای بالیدن نبود؟

دولتی چپگرا درلباس سرمایه داری

مرگ دوگانه دموکراسی برزیلی

رازا ناعیم – برگردان : هاتف رحمانی

اعتراض کننده ها  در خیابان های  برزیل تاکنون با برنامه سیاسی واجتماعی پیش نیامده اند ، به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارند، اما خواسته های آن ها به طور استواری علیه نئو لیبرالیسم گره خورده است .

شماره 714-        13/04/91

حماسه انتخاباتی رهبری“

و وظایف پیش روی جنبش مردمی

رژیم در پی مهندسی موفق انتخابات، اکنون در صدد مهندسی جنبش اصلاحات و باز تعریف خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب های مورد قبول رهبری“ است.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب تودة ایران در نشست حزب های کارگری و کمونیستی خاورمیانه، در آتن

واقعیت این است که، سیاست‌ هایی که آمریکا و متحدان آن در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا دنبال می‌کنند، پشتوانِ به‌وجود آمدن بی‌ثباتی و تداوم آن در این منطقه بوده است. لیبی، مصر، لبنان، و عراق، همه به میزان‌هایی متفاوت در بحران سیاسی دست‌وپا می‌زنند، بحرانی که به‌طورِعمده از دست‌درازی و دخالت‌های مستقیم امپریالیستی ناشی شده است.

بیانیه مشترک گردهماییِ

 حزب‌های کمونیست و کارگری منطقه خاورمیانه  

ما نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری، مداخله‌جویی امپریالیست‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و همراهان آن‌ها در منطقه، و قربانی کردن سوریه و حق حاکمیت آن را به‌طورِ قاطع محکوم می‌کنیم؛

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -5

نامه سرگشاده رفقا حکمت جو وخاوری

به نخست وزیر

ما معتقدیم که ثبات و پیش رفت واقعی را همین شرکت آگاهانه و فعال اقشار وسیع مردم و همه ی میهن پرستان واقعی بر پایه ی اصول دموکراتیک می تواند به وجود آورد.

موضع آگاهانه در برابر کرنش در مقابل خود بخودی
اندیشه ای نه خاموش کردنی، دژی نه تسخیرپذیر، نبردی «نپژمردنی
»!
فرهاد عاصمی

برای اندیشه سوسیال دمکرات، خط مشی انقلابی حزب توده ایران تنها پرده ای برای ستر عورت است که باید آن را «قاب» کرد و چون «نعشی» به دیوار آویخت و یا آن را «برای روز مبادا» در «دفتر خاطرات» نوشت

سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم ـ دیدگاه ویتنام.

گزیده هایی از سخنرانی نگوین ترونگ رهبر حزب کمونیست ویتنام

برگردان  : شرنگ نامان

چندین سئوال موردِ نظر و در مرکز توجه اند: سوسیالیسم چیست؟ چرا ویتنام مسیر سوسیالیستی را بر گزید؟ چگونه گام به گام سوسیالیسم را در ویتنام بسازیم؟ در طول ۲۵ سال گذشته بازسازی ویتنام و فرایند ساختمان سوسیالیسم دارای چه اهمیتی بوده است؟ و چه درس هایی را آموخته ایم؟

حزب کارگران ترکیه :

دولت درحال گسترش وحشت به تمام گوشه های کشور

برگردان : آرش وجدانی

همان اندیشه ای که با هزارها افسر پلیس به درخواست های دموکراسی وآزادی در گزی تقسیم حمله کرد ، که مردم را کشت ، آن ها را کورو زندانی کرد ، این بارمردم کرد خواستار صلح را گلوله باران کرده است .

گسترش تنفر فاشیستی در یونان

سوفیانه آیت چلالات و کریس جونز- برگردان : هاتف رحمانی

روز شنبه سی ام آوریل سپیده طلایی ، حزب فاشیست یونان ، برای تاسیس بانک خون برای استفاده انحصاری ملت های یونان تلاش کرد . عضو ها ی سپیده طلایی در سراسر کشور،با پیش  تبلیغات بسیار برای اهدا خونی که آن ها درخواست می کنند  تنها منحصر به استفاده یونانی ها باشد به بیمارستان عمومی وارد شدند.

متعارف سازی جنگ

 سوریه وریا کاری دخالت بشر دوستانه

اجامو برکه – برگردان : مهرگان

متعارف سازی جنگ  بیان معاصری از مسئولیت غرب برای تحقق دموکراسی لیبرال وآزادی سرمایه داری ، برای دسته های قومی غیر سفیدپوست است ، واین واقعیت که اکثر افراد کشته شده در جریان "نجات یافتن " از سوی غرب غیراروپایی هستند ،تایید روشنی برگمانه های برتری نژادی طلبانه دخالت بشردوستانه است .

شماره 713-          06-08/04/91

پایان مهندسی اجتماعی

حزب کمونیست ترکیه – برگردان: هاتف رحمانی

طیب اردوغان بعنوان محصولی از لبه تیغ فن آوری ، در مقابل پویش های عضوی جامعه با ابزار مهندسی اجتماعی مقاومت می کند. با بازگشت توده ها به سیاست شیوه های مهندسی اجتماعی به گل نشسته است . ترکیه جمهوری دوم  ، جمهوری ارتجاعی ا ک پ را به دور انداخته است .

دکان رمالی انتخاباتی و شرکت در "حماسه رهبری"

تأملی بر تحلیل های علی خدایی و نشریه ضد توده ای "راه توده" درباره انتخابات

مهرداد اخگر

و از این مجموعه است که "برادران شورای سردبیری راه توده"  به تحلیل های خیلی علمی-طبقاتی و مارکسیستی می رسند و دو سه شب قبل از انتخابات خواب نما شده و فرمان شرکت در انتخابات و شرکت در خلق حماسی سیاسی رهبری را صادر می کنند. جالب این جاست که در تمامی این ده شماره راه توده سراغی از سخنرانی های خاتمی درباره ماهیت انتخابات و یا ارزیابی های موسوی خوئینی ها در این زمینه نیز مشاهده نمی شود

 به کشتار و پیگرد فعالان جنبش کارگری پایان دهید!

رژیم ولایت فقیه مسئول مرگ افشین اسانلو است!
حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی ازجمله کارگران دربند، خواستار مبارزه ای متحد برای پیگیری پرونده مرگ مبارز فقید جنبش سندیکایی افشین اسانلو هستیم.

راهبردِ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، شکافِ طبقاتی، و گسترشِ فقر

برپایه سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه است که اقتصاد دلالی رواج‌ یافته و بنابر آمارهای رسمی، هر دقیقه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به بخشِ غیرمولد اقتصاد ایران وارد می‌شود. مردم ما، به‌ خصوص زحمتکشان شهر و روستا، با این برنامه‌ها در رویارویی‌اند و برضد آن مبارزه کرده و می‌کنند.

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -4

آخرین دفاع رفیق آصف رزم دیده  در دادگاه تجدید نظر نظامی

چه کسی باید به دادستان بگوید که عضویت در حزبی که مبانی ایدئولوژی دارد ، حزبی که تا اعماق فکر مردم برای خود جا باز کرده است ، حزبی که تنها دستگیره و پایگاه مبارزه با امپریالیسم خون آشام بین المللی است ، حزبی که به خاطر آزادی طبقه ی کارگر و اصناف و احقاق حقوق اجتماعی و برای ریشه کردن سیستم فئودالی و خان خانی صدها و هزار ها قربانی داده ، جرم نیست ، گناه نیست ، کیفر و مجازات ندارد .

زندگی نامه مختصر رفقا:

صابر محمد زاده -آصف رزم دیده

درّه میان فقر و ثروت، مشخصه غارت نظام سرمایه داری!
فرهاد عاصمی

در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه خطیر دفاع از حقوق دمکراتیک و قانونی خود و تمام لایه های میهن دوست و همچنین دفاع از حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی ایران قرار دارد. مضمون نبرد آزادیبخش در دوران کنونی چنین حکم می کند.

انتخابات ودیدگاه ها -1

1- رای مردم ، رای به تغییرات جدی است -

 محمد امیدوار

2-فریب خوردگی میلیونی، واقعیت تلخ اما گذرا -محسن جمالی

3-برگماری حسن روحانی و پایان حکومت قبیله ای در جمهوری اسلامی -عیسی صفا

4-دموکراتهای چپ و موضوع «انتخاب» روحانی -هیئت تحریریه روزنامه آذربایجان

بیست ودومین سمینار بین الملل کمونیستی

قطعنامه در باره حمله ها علیه حقوق دموکراتیک در اتحادیه اروپا

برگردان : آرش وجدانی

شدید تر کردن سرکوب و گسترش حمله ها ی طبقه سرمایه دار علیه حقوق دموکراتیک در اتحادیه اروپا بخش وپاره ای از راهبرد تقویت قدرت این طبقه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و خیزش نارضایتی مردمی است .

در کشورهای اروپا ، امپریالیست اتحادیه اروپای هم چون دژکوبی علیه تمام حقوق مردم ، از جمله حقوق دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرد .

قیام استانبول روی دیگر سکه ضد سرمایه داری

علی بکتاش - برگردان : مهرگان

ارتباط حیاتی بین سیاست فرهنگی محافظه کار حزب عدالت وتوسعه و سیاست اقتصادی نو لیبرال آن باید آشکار شود تا جایی که طبقه متوسط کمالیست که به سنگینی در قیام شرکت کرده اند دریابند که آن ها نمی توانند محافظه کاری فرهنگی را بدون به چالش کشیدن سیاست های اقتصادی به عقب برانند. اگر (این سیاست) پیروز شود ، می تواند طبقه های فقیر تر را که به طور جاری به حمایت از حزب عدالت وتوسعه بر مبنای فرهنگی مایل تر هستند جذب نماید .

 اعتراض مردم  ترکیه ؛ ریشه در نابرابری اجتماعی!

م.چابکی

با کشته شدن سه نفر از جوانان معترض که یکی از آنها عضو حزب "همبستگی سوسیالیست" از احزاب چپ گرای این کشور بود، اعتراضا ت ترکیه وارد مرحله جد یدی شد .این اعتراضات به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفته و به شهرهای دیگر، از جمله پایتخت ترکیه - آنکارا و ازمیر و آدانا شعله ور شد.

جنگ «وکالتی» کشورهای خارجی با سوریه

حبیب ناظری

اکنون بیش از دو سال است که درگیری‌های نظامی میان به‌اصطلاح «مجاهدان اسلامی» زیر نام‌های گوناگون با نیروهای دولتی سوریه در جریان است و خواست‌های بحق مردم سوریه را در سایه قرار داده است. به یاری بی‌شائبهٔ رسانه‌های «غربی» اکنون وضعی پیش آمده است که همهٔ توجه‌ها از خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مردم سوریه منحرف، و معطوف به برخوردهای نظامی فاجعه‌بار برای «تغییر رژیم» از خارج شده است.

شماره 712-          29/03/91

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 

از انتخابات مهندسی شده تا کنشِ اجتماعی مردم جان به لب رسیده در راه دستیابی به خواست ها و آرمان های شان
در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسی انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان بکند بی آنکه در برابر خواست آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد.

 

زحمتکشان، مبارزه برای امنیتِ شغلی، و حقِ برپاییِ سندیکا 

 

مبارزه با سیاست‌های ضد کارگری در قالب احیایِ حقوقِ سندیکایی، اتحادِ عملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود و محکم کردنِ رابطه با مبارزه گردان‌های اجتماعی جنبش مردمی، اولویتی انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید 

 

 

 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -3

متن دفاع رفیق کارگر ما صابر محمد زاده

در دادگاه تجدید نظر نظامی

اگر سازمان های وابسته به حزب توده ایران در ادامه ی برنامه ی خود آزاد بودند و به آن ها این طور بی حمانه حمله نمی شد ، آیا آزادی در مملکت ما به چنین روزی می رسید که امروز کمترین آثاری از آن نیست.

 

وقت طلا است

ف. نامور

گرچه بحران گسترده‌ و ژرفی گریبان سرمایه ‌سالاری را گرفته است، اما اشتباه است اگر گمان کنیم که این بحران فراگیر موقعیت آن را به چالش جدی گرفته باشد. بلکه بررسی‌های کلی نشان دهنده افزایش سود و درآمد و سرمایه گذاری شرکت‌های فراملی اعم از بانک‌ها،  تولیدی‌ها و خدماتی‌ها است.

 

 معجزه ولایت فقیه ؛" شادی ملی" زود رس !

م . چا بکی 

پس از ماه ها  حد س وگمان ها , هیاهوی تبلیغاتی وشرکت در نبرد که برکه انتخاباتی وموضع گیری از چپ وراست شرکت ویا عدم شرکت ، تائید ویاتحریم انتخابات ، نتیجه ای که با مهندسی دقیق بیت رهبری ولایت وسرداران سپاه طراحی گردیده بود بپایان خود رسید.

شماره 711-          20/03/91

رویکردِ اقتصادی- اجتماعیِ ”اسلام سیاسی 

دست دست کردن‌های مدامِ بخش‌هایی مشخص و مهم از نیروهای اصلاح طلب در برابر ضرورتِ طرد رژیم ولایت فقیه در حکمِ پیش‌شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی، از جمله پیامدهای درک نکردن وجودِ رابطه ارگانیک میان خواستِ عدالت اجتماعی و دموکراسی- آزادی است. 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -2

متن دفاع رفیق علی خاوری در دادگاه بدوی نظامی

حزب توده ایران حزب قهرمانان جاویدانی چون ارانی ، روزبه ، سیامک ، مبشری و صدها قهرمان به نام وگمنام دیگری است که چون پروانه ای عاشق نور وروشنائی به خاطر عدالت و انسان دوستی سوختند و با نام ملت ایران بر زبان از میان ملت ما رفتند.

نیم نگاهی به درد اهل قلم  

صادق شکیب

از شرافت ، حرمت و پاکی قلم سخن ها گفته اند . از برای وفاداری و تعهدش به درستی ، صداقت و خدمت به مردم حدیث ها نقل کرده اند . چه جان های پاکی در این راه فدا گشته اند . وقتی به سختی راه می اندیشم به عیان در می یابم  اراده و عزمی پولادین می خواهد .

گل وصندوق

کاری از مانا نیستانی

پرواز

اردلان سرفراز

من از مُردن نمی‌میرم 
پر پرواز می‌گیرم
 
فراموش و غُبارآلود
 
نخواهد ماند تصویرم
 
ندارم وحشتی از مرگ
 
که عشق و مرگ هم‌زادند
 

 وحدت علیه دیکتاتوری؛ضرورت اجتناب ناپذیرلحظات انتخاباتی!

محمد چا بکی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﻦ ﻣﺼﻮب ﻛﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣـﺰب ﺗـﻮدهاﻳﺮان در ﺑﺨﺶ “ ﻣﻨﺸﻮري ﺑﺮاي وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و آزادي اﻳﺮان از ﭼﻨﮕﺎل" اﺳﺘﺒﺪاد و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري” ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺬر از دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪﻣـﺮﺣﻠـﻪدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﺳﻄﺢﻣﻠﻲ در ﺑﻌﺪﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي– اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮردﻧﻈﺮﻗﺮار داده است".باید در اجرای این را ه کوشید , وباید باوحدت علیه دیکتاتوری که ضرورت اجتناب ناپذیر زمان است .لحظات تاریخی را دریافت.

انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ ایران

احمد پرتوی

طرح خواسته ها ی مزدبگیران جامعه  اگر حتی یکباره به نتیجه نرسد و باعث  اجبار حکومت به انجام رفرمهای کوچک شود، باز هم برای کارگران بهتر است. زیرا نتیجه اش تصفیه جنبش مزدبگیران از گروهای ناپیگیر و فراهم آمدن چشم انداز انقلاب اجتماعی برای رهائی جامعه از سلطه بازار و سرمایه خواهد بود.

شماره 710-          14/03/91

اعلامیة کمیتة مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری 1392 

پایان سراب جمهوریت ”نظام“ و حرکت قطعی به سمت دیکتاتوری عریان

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، که در گذشته نه چندان دوری از او به عنوان ”استوانه نظام“ و ”یار امام“ یاد می کردند، نشانگر حرکت قطعی ارتجاع حاکم، به رهبری علی خامنه ای، به سمت حکومتی شبه نظامی و دیکتاتوری عریان تر، که در آن حتی شماری از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی، بدون اجازه او حق حیات سیاسی ندارند، است.

استیصالِ نشریة ضد توده‌ایِ ”راه توده“ در عرصة انتخابات:

 عاقبتِ ”کاسة داغ تر از آش“ بودن! 

حمله پیگیر نشریة ضد توده‌ایِ ”راه توده“ به ارگان مرکزی حزب ما و رهبری حزب، پیش و بیش از هر امری نشانگرِ خشمِ دستگاه‌های امنیتی رژیم از ادامه فعالیت انقلابی و مؤثر حزب ما و تأثیر عمیق آن بر مبارزة جنبشِ مردمی و نیروهای اجتماعی میهن مان است

ترفند سفسطه راه توده را نجات نخواهد داد!

هاتف رحمانی

راه توده به زبان ساده توده ها را نسبت به ماهیت هیئت حاکمه متوهم نگه می دارد . راه توده به راحتی به دروغ به توده ها می گوید که دراین حاکمیت امکان "تغییر جهت وروند اوضاع" ( به سود چه کسی ، چه گروهی ، چه طبقه ای؟) به دست حاکمیت وجود دارد .

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -1

دفاع رفیق پرویز حکت جو در دادگاه نظامی

ازجمله تهمت های بسیار ناروا و نفرت انگیز ی که به ما نسبت داده اند ، جاسوسی است، که تهی از هر گونه حقیقت و واقعیتی است و من آن قسمت از آخرین دفاع خود را در دادگاه بدوی به اختصار کلام در اینجا به سمع دادگاه محترم می رسانم.

چه حادثه ای روی داده است که مرا به جاسوسی متهم کرده اند. آیا برای آوردن اسناد و اطلاعات به پایگاه های نظامی رفته ام. آیا سیستم دفاعی کشورم را آشکار کرده ام. آیا یک جاسوس دشمن را مخفی کرده ام. آیا اسرار نظامی را فاش کرده ام

با شدت بخشیدن به مبارزه و اتحادِعمل،

سیاست‌های رژیم ولایت فقیه را به‌چالش بکشیم 

باتوجه به برنامه های رژیم برای مهندسی انتخابات، اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی چون ” قهرنکردن با صندوق رای“، ”مجبورکردن جناح حاکم به ‌تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان“، حاکی از خوش باوری های ساده لوحانه درباره وضعیت کنونی است. سخنان خامنه‌ای در خصوص تشکر از تمکین نامزدهای ردِ صلاحیت‌شده، نادرستی چنین موضع‌گیری‌هایی را آشکار می‌سازد.

انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات زحمتکشان، و وظیفه جنبشِ کارگری 

شدت بخشیدن به مبارزه و فقط مبارزه متشکل و آگاهانه است که جنبش کارگری را قادر می‌سازد تا نقش و جایگاه خود را در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور تقویت و تحکیم کند. دراین مرحله و مقطع زمانی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، افشای سیاست ولی‌فقیه، خنثی‌سازی برنامه مهندسی انتخابات با هدایت و نظارت بیت رهبری و شخص ولی‌فقیه، و نیز کمک موثر به همکاری و نزدیکی گردان‌های جنبش مردمی، فقط و فقط با تشدید مبارزه و تلاش خستگی‌ناپذیر برای بازسازی بدنه اجتماعی و به ‌صحنه کشاندن هرچه بیشتر توده‌ها، امکان‌پذیر بوده و هست.

مهندسی انتخابات

چرا و چگونه ؟

بایز افروزی

همه  شواهد و قراین موجود بیانگر آن است که در  انتخابات ریاست جمهوری این دوره ( دوره یازدهم) مهندسی انتخابات به صورت گسترده و همه جانبه،مرحله به مرحله انجام گرفته است و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد نامزدی غیر از نامزد مورد نظر ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.

28 می سالگرد کمون پاریس  

سیامک ستوده 

کمون از چند جهت واقعه ای بزرگ در تاریخ بود:

اول انکه حکومت کارگری را از عرصه حرف و تئوری به عرصه واقعیت و عمل آورد و نشان داد که ایده حکومت کارگری صرفا مدینه فاضله ای که ره آورد و بیان کننده آرزوها و اندیشه های تخیلی یک فیلسوف و متفکر خوش قلب باشد نیست.

اوج‌گیریِ تظاهرات مردمیِ ضددولتی، در ترکیه!

در تظاهرات اواخر هفته گذشته در شهرهای ترکیه، حضور مردمی با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون دیده می‌شد که همگی پیرامون هدفی مشترک و برای اقدامی مشترک برضد دولت دست به دست یکدیگر دادند و فریادشان را در خیابان‌ها سردادند.

شماره 709-          05/03/91

باید روند برگزاری انتخابات را به عرصه مبارزه

بر ضد رژیم ولایت فقیه تبدیل کرد! 

برخلاف مدعیات دروغ ولی فقیه رژیم، ایران در شرایطی بسیار بحرانی به سمت انتخابات ریاست جمهوری می رود. ورشکستگی اقتصادی که حاصل سیاست های کلان تحمیل شده از سوی رهبری رژیم است، در کنار فساد بی سابقه دستگاه دولتی، بی ارزشی ارز داخلی، سقوط تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور، بیکاری میلیون ها، فقر و محرومیت بی سابقه، و ناهنجاری های دردناک اجتماعی، تنها نمایشگر بخشی از فاجعه ای است که از سوی رژیم ضد مردمی کنونی بر میهن ما تحمیل شده است.

منافع طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی، و ضرورتِ پیوندِ مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی

جنبش کارگری“ میهن ما، با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، هم‌اینک نیز از منادیان اتحادِعمل و تقویت ارتباط با دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در مبارزه با استبداد ولایی است. 

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور

مشاغل غیررسمی نیز شامل مشاغلی هستند که اغلب به‌رغم سنگینی کار در سلسله‌مراتب شغلی سطوح پایین‌تری را اشغال می‌کنند و از درآمد کم‌تری برخوردارند. در نتیجه تجمّع زنان در این مشاغل به مراتب بیشتر است. از این رو است که پژوهشگران از «زنانه شدن» بازار کار درنتیجه‌ی گسترش بازار کار غیررسمی سخن می‌گویند.

انتخابات ایران، دو بستر و یک رویا

ف.نامور

نمایندگان سیاسی این مافیای اقتصادی با به کارگیری عمدی خشن‌ترین و بی پرواترین شیوه های سرکوب، تسلطِ انحصاری خود را بر اهرم‌های سیاسی و اقتصادی تحکیم بخشیده‌اند. از این رو برخوردها در راس این هرم جنگ قدرتی است برای به چنگ آوردن منافع بیش‌تر.

نبرد انتخاباتی؛ ضرورت عبوراز ولایت فقیه !

م .چابکی  

انتخابات برای خامنه ای ا ضطراری است ، با رسیدن هر انتخاباتی موجی به راه می‌افتد که وضعیت حاضر را بحرانی نشان دهد و بگوید تنها راه موجود برای گذر از بحران شرکت در انتخابات است.

بیانیه فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیرامون انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 

 انتخابات فرصتی برای فرارفتن از وضعیت بحرانی کشور 

انتخابات ریاست جمهوری می تواند فرصتی برای تغییر و برون رفت کشور از وضعیت بحرانی شود. از دست دادن چنین فرصتی برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و کشور ما را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. اما بلوک قدرت قصد ندارد از این فرصت برای تغییر وضعیت موجود بهره گیرد.

واکاوی چگونگی مهندسی انتخابات در ایران

اتحاد دمکراسی خواهان ایران

اتحاد دمكراسي خواهان ايران كه از شرکت در بسیاری از انتخابات هاي گذشته به دور مانده بود، اين بار نیز از شركت درانتخابات ریاست جمهوری خوددادري مي كند . تجربه نشان داده است  كه تصميم در مورد رئيس جمهور آينده ايران نه درصندوق هاي راي بلكه در اتاق هاي دربسته گرفته مي شود .

7- تقویت توسعه اجتماعی با تامین رفاه مردم وایجاد نوآوری در مدیریت

 گزارش به کنگره ملی هیجدهم حزب کمونیست چین در 8نوامبر 2012

هو جین تائو - برگردان: آرش وجدانی

تقویت توسعه اجتماعی تضمین مهمی برای حفظ هماهنگی اجتماعی و ثبات است . باید تلاش های خودرا برای بهبود سامانه خدمت های عمومی پایه شدت بخشیم ، مدیریت اجتماعی را تحکیم و ایجاد نوآوری کنیم ، و ساختن یک جامعه سوسیالیستی موزون در راستای حفظ منافع بنیادی بیشترین اکثریت مردم را ارتقا دهیم .

تحقیر جوانان ا ین مرز و بوم

صادق شکیب

در اوقات بی کاری به قهوه خانه ی سر خیابان رفته ساعتی با آشنایان هم محله گپ می زنیم . امروز کسی  آنجا نیست . جز دو سه جوانی که گرم صحبت اند . نا خودآگاه به سوی شان کشیده شده گوش به سخنانشان می سپارم . اصغر نامی که صافکار اتومبیل است...

پاسخ رویال بانک به کمک بلاعوض 25 میلیاردی مالیات دهندگان،

مصداق عینی نمک خوردن و نمکدان شکستن

نسترن امانی

درسال 2012 بیش از 213 هزار کارگر خارجی به کشور وارد شد در حالیکه در همان سال فقط 160 هزار نفر با مهارت های شغلی بعنوان مهاجر پذیرفته شدند. افزایش سریع کارگران خارجی نشان می دهدکه کارفرمایان با برنامه ریزی قبلی از کارکنان ارزان خارجی برای پرکردن خلا شغلی استفاده می کنند.

دختران بعد از انقلاب
 هما وثوقی

به دنیا که قدم گذاشتیم جنگ بود
پدر ها در جبهه ها با مرگ می جنگیدند
مادر ها در خانه ها با زندگی
گوش های ما نت های آژیر خطر را خوب میشناخت 
و ما با همین موسیقی توی کوچه ها لی لی می رقصیدیم

روی سخن با “روی آوردگان” به نشریه راه توده است

مظفر هشتادپهلو 

آقای خدایی سالیان درازی است که شما کاری جز تطهیر حکومت اسلامی و ولایت فقیه و خمینی ندارید و نکرده اید و الحق که این کار را “استادانه” انجام داده اید و می دهید و لابد پاداش خدمات خود را به نوعی دریافت می کنید.

شماره 708-          23/02/91

درباره انتخابات پیش رو

نمایشی که باید با همه وجود افشا شود

احمد سپیداری

ستاد احمدی نژاد- مشایی قرار نیست بگذارد مردم به درستی بفهمند چه دارند برسرشان می آورند. به همین دلیل از شعارهای توخالی نظیر: زنده باد بهار به جای روشن کردن برنامه ی نولیبرالیستی شوک درمانی اشان بهره می گیرند تا تو تصورکنی بهاری ایرانی به سبک بهارعرب

شماره 706-          10/02/91

اعلامیه کمیتة مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر! 

بر اساس آخرین برآوردهای سازمان بين‌المللی کار، شمار بيکاران جهان، در سال 2012 (1391) از مرز 197 میلیون نفر فرا تر رفته است و این روند در سال 2013 و 2014 (1392 و 1393) تشدید خواهد شد. بر اساس همین گزارش 6 درصد نیروی کار جهان بیکارند و در شرایط بسیار دشواری زیست می کنند.

تاملی بر مبارزه جنبشِ کارگری-سندیکایی، و وظیفه پیشِ ‌روی زحمتکشان 

حفظ وحدت، یکپارچگی و استقلال طبقاتی جنبش کارگری- سندیکایی، و کوشش خستگی‌ناپذیر برای ارتقاء سطح سازمان‌دهی و همبستگی آن، و تلفیق خواست‌های صنفی و سیاسی، وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است. 

بیانه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر 

 سندیکای کارگران شرکت واحد، آزادی رضا شهابی و بازگشت به کار فوری رانندگان اخراجی، پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی پلیسی امنیتی علیه فعالیت سندیکائی کارگران، تامین امنیت شغلی، تجدید نظر در حداقل دستمزد را از جمله خواست های خود اعلام کرده است ...

تحلیل هایی مبهم به زبانی ناشایست

نقدی بر رجزخوانی های تکراری بزرگمهر

احمد سپیداری

به ایشان توصیه می کنم این «خر» بازی و غرورهای بی جا و خود برتر بینی ها را کنار بگذارد و به طور جدی ، روشن و شفاف نظراتش را در مورد تفاوت های مورد بحث، بدون حاشیه پردازی بنویسد تا بتوان چیزی از نظراتش فراگرفت و دیگرانی را نیز دعوت به گسترش این مباحثات کرد.

ای رنگین‌ترینِ گلها !

برزین آذرمهر

تا  آن روز که آفتاب
                   به خانه
                          درآید !
دریا
شقایقِِ سوزان
بر دشتِ موج ها
                      برو یاند !

دیباچه ای بر پیشگفتاربزرگمهر حکیم !

آرش وجدانی

مولانا حکیم ب.الف بزرگمهرکه عمرشان دراز باد ! دانشی مردی "همه چیزدان" است که از سر تواضع بر رواق سرای خویش بیرق "همه چیزرا همگان دانند " برافراشته است تا درس عبرتی باشد و نام خودرا به اختصار کرده اند تا مریدان بی شمار به  تکرار آن به تعب گرفتار نیایند .

هستی ّ ونیستی دو خدا دارد

علی رضا جباری (آذرنگ )

این بار را تو در صف ِ مردم

                         پایا و پرخروش

                      با پرچم رهایی بر دوش

                         آزاد سرو ِ باغ بپا خیز

                          با داس مرگ آنک بستیز

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: