نویدنو05/03/1392

 

نویدنو05/03/1392 

 

 

بیانیه فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 

 انتخابات فرصتی برای فرارفتن از وضعیت بحرانی کشور 
 

بلوک قدرت از چند ماه قبل با ایجاد فضای امنیتی و توسل به تهدید و ارعاب، کوشیده است که از ورود کاندیداهای شاخص جنبش سبز و اصلاح طلبان به صحنه انتخابات جلوگیری کند و انتخابات را مطابق نقشه خود آرایش دهد. هراس و دغدغه اصلی آن ها، شکل گیری حرکات اعتراضی لایه های فرودست جامعه و برآمد دوباره جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی کاندیدای آن است. ارگان های امنیتی و نظامی بیشترین فشارها را در چند ماه گذشته بر فعالین این جنبش از جمله فعالین ملی ـ مذهبی، سکولارهای دمکرات و اصلاح طلب وارد آورده اند. ارگان های امنیتی فضا را برای هرگونه تحرک آن ها بسته اند. 
گرچه بلوک قدرت موفق شد که امکان کاندیداتوری را از محمد خاتمی سلب کنند اما با کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی در ساعات پایانی ثبت نام، صحنه انتخابات تغییر یافت، نقشه مهندسی بلوک قدرت به هم ریخت و صورت بندی جدیدی شکل گرفت. با این تغییر، انتخابات به تدریج از وضعیت صلب و محصور در نیروهای اصول گرا درآمده و به انتخابات پرکشاکش و تاثیرگذار در فرآیندهای آتی کشور فرا می روید. 
کاندیدا شدن رفسنجانی و مشائی، بلوک قدرت به رهبری خامنه ای را با دشواری جدی روبرو ساخته است. بلوک قدرت به جهت اینکه قدرت را در دست خود متمرکز کرده، اصلاح طلبان را از قدرت رانده و به شیوه خودکامه کشور را اداره می کند، از قدرت مانور چندانی برخوردار نیست. هم رد و هم تائید صلاحیت رفسنجانی و مشائی توسط شورای نگهبان برای جریان حاکم مشکل آفرین است. تائید صلاحیت رفسنجانی و مشائی به معنی راه باز کردن برای پیروزی یکی از آندو در انتخابات و خط بطلان کشیدن بر اتهام "فتنه"و "انحراف" است که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جنبش سبز و حلقه احمدی نژاد ـ مشائی زده است. اما رد صلاحیت آن ها به معنی پذیرش هزینه های سنگین از جمله تحریم گسترده، انتخابات کم رونق و احتمالا شکل گیری حرکات اعتراضی در جامعه و اقدامات غیرمنتظره احمدی نژاد است. در عین حال رد صلاحیت هاشمی به عنوان یکی از ارکان اصلی و شناسنامه جمهوری اسلامی، به معنی نفی مشروعیت و رد کارنامه جمهوری اسلامی از جانب شورای نگهبان است. 
شواهد نشان می دهد که سعید جلیلی کاندیدای بیت، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی است. او دست پرورده بیت است و بیشترین نزدیکی را به لحاظ گفتمانی و آرمان گرائی با ولی فقیه دارد. به احتمال حزب پادگانی همانند سال ١٣٨٤ راه خواهد افتاد و رای های خود را به حساب او در صندوق خواهد ریخت.    
اما انتخابات تنها در حکومت و نقشه های او خلاصه نمی شود. در گذشته مردم دوبار نقشه های حکومت را در انتخابات به هم ریختند و مهر خود را بر آن زدند. این بار هم علیرغم غیردمکراتیک بودن انتخابات، فضای سنگین امنیتی و تهدید فعالین جنبش های اجتماعی، با تغییر صورت بندی انتخابات، فضای سرد انتخابات به تدریج گرم می شود، انتخابات به بحث و گفتگوی عمومی تبدیل می شود  و امید به عقب نشاندن جریان حاکم تقویت می گردد.    

مواضع ما 
کشور ما در وضعیت بحرانی قرار دارد. بحران اقتصادی و پیآمدهای ناگوار آن، بحران هسته ای و تحریم بین المللی و شدت گرفتن چالش های درون حکومت و انبوهی از مشکلات لاینحل مانده دیگر که به گونه کلافی درهم تنیده درآمده و خطر از هم گسستن شیرازه کشور را تقویت کرده است. در حال حاضر وضعیت دشوار زندگی اکثریت مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان به مسئله مرکزی کشور ما تبدیل شده است. به جهت تراکم و انباشت بحران ها و شکاف های اجتماعی و پیشبرد سیاست های مخرب، آینده تیره و نگران کننده ای در مقابل کشور ما قرار دارد. 
انتخابات ریاست جمهوری می تواند فرصتی برای تغییر و برون رفت کشور از وضعیت بحرانی شود. از دست دادن چنین فرصتی برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و کشور ما را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. اما بلوک قدرت قصد ندارد از این فرصت برای تغییر وضعیت موجود بهره گیرد. لازم است که منتقدین و مخالفین از فرصت انتخابات برای عقب راندن نیروهای تندرو، باز کردن فضای سیاسی و تحمیل سیاست های راهگشا به حکومت بهره گیرند. 
ما براین اساس و با نظرداشت سیاست مطالبه محوری، بر آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تامین آزادی های سیاسی و حق رای شهروندان، رفع تبعیض جنسیتی، ملی ـ قومی و مذهبی، بازگشت سپاه به پادگان ها، برچیدن سانسور از رسانه ها، کتب و حوزه هنری و ادبی و تامین آزادی رسانه ‌ها، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات، حل بحران هسته ای، پایان دادن به سیاست دشمن تراشی و برقراری مناسبات عادی بین ایران و امریکا، غلبه بر بحران اقتصادی، اتخاذ تدابیر ضرور برای کاستن از ابعاد فقر، میزان بیکاری و نرخ تورم تاکید داریم. 
ما در عین تاکید بر فراهم آوردن شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، گزینش کاندیداها مطابق خواست بلوک قدرت را به معنی فرمایشی کردن انتخابات می دانیم. ما خواستار پایان دادن به گزینش کاندیداها توسط شورای نگهبان هستیم. 
ما از برنامه و سیاستی که مبتنی بر باز کردن فضای سیاسی، مهار بحران اقتصادی، تامین حداقل زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان، مقاومت و ایستادگی در مقابل راست افراطی و نیروهای نظامی ـ امنیتی، مهار و متوقف کردن روند پیشروی آن ها باشد، استقبال می کنیم. 
ارگان های امنیتی حکومت با احضار فعالین مدنی و سیاسی و روزنامه نگاران به دفاتر ارگان های امنیتی و تهدید آن ها در هفته های گذشته و روزهای اخیر، احضار دسته جمعی زندانیان سیاسی که در مرخصی به سر می برند و اعدام دو زندانی می خواهد در هفته های مانده به انتخابات جو رعب و وحشت بر کشور حاکم کند تا حرکت اعتراضی در جریان انتخابات نسبت به حذف کاندیداها، دستبرد به آراء و اقدامات کودتائی شکل نگیرد. 
ما فعالین جنبش های اجتماعی و به ویژه جنبش  سبز را فرامی خوانیم که در روند کارزار انتخاباتی به اشکال مختلف مشارکت ورزند، نسبت به گزینش کاندیداها توسط شورای نگهبان و دستکاری حکومت در آراء و مهندسی آن اعتراض نمایند، به بحث و گفتگو پیرامون انتخابات در محافل مختلف دامن زنند، گردهمائی و جلسات بحث و گفتگو حول مسائل انتخابات را سازمان دهند و زمینه را برای شکستن فضای امنیتی فراهم کنند. 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
٣١ اردیبهشت ١٣٩٢ (٢١ ماه مه ٢٠١٣)

            

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter