نویدنو20/03/1392

 

نویدنو20/03/1392 

 

 

 

 وحدت علیه دیکتاتوری؛ضرورت اجتناب ناپذیرلحظات انتخاباتی!

محمد چا بکی

  "مبارزه توده ها وهم آهنگی اقدامات تمام نیروهای اپوزیسیون خواست مبرم وقاطع روزاست.درست همین مبارزه وهمین اقدامات هم آهنگ میتوانند به دیکتاتوری پایان دهند.آنها عامل عمده پیش برنده جنبشی میباشند که درمقابل تشدید بحرانی راکه امروزه رژیم با آن دست به گریبان می باشد.درست همین پایه واساس وحدت دراین لحظه برای گسترش جنبش ما درجهت صحیح بوده وهست.هر قدر هم که شرایط درآینده نزدیک تغیر کند این اصل بقوت خود باقی است."  لویس کروالان

پس ازرد صلایت شورای نگهبان , از چهره شناخته شده ایی چون هاشمی رفسنجانی "ناجی ملت " یار ویاور "خمینی " و"خامنه ائی و از بنیانگداران جمهوری اسلامی ! تصور" روزنه ای "برای نیروهای که به انتخاب وی برای ریاست جمهوری , امید ها در تغیرات اجتماعی – سیاسی – واقتصادی وفضای باز آزا دی خواهی در سرمی پروراندند, نتیجه معکوس داد.هر چند مانور انتخاباتی به پایان نرسیده, مهره دیگری بنام "اصلاح طلب" در راه است , که امید ها را زنده وتنورانتخاباتی را بعنوان" نقش پرشور مردم به فضل الهی" ،بقول خامنه ای ,داغ نگهدارد.اما "دیکتاتوری عریان"به گواه تجربه تاریخی این پدیده , که در روند حرکت اجتماعی ,در سه دوره انتخاباتی با اینجا رسیده است . برای بخشی از نیروهای اجتماعی عینی وملموس وبخشی دیگربه تناسب پیوند با رژیم اسلامی غیر قابل هضم میباشد.بهر حال با موضع گیری شورای نگهبان در رد صلاحیت دو چهره مطرح "هاشمی"و"مشایی"نیروهای با شناخت نوین ازبطن تحولات اجتماعی ,با ریزش به سمت" طرد دیکتاتوری ولایی"سوق داده میشوند.سازمانهاواحزاب,باموضع گیری ها, اعلامیه وبیانیه  به افشای ماهیت دیکتاتوری رژیم پرداختنند.عریان بودن دیکتاتوری هم اکنون برای اکثر سازما نها واحزاب سیاسی , تحلیل گران,نویسندگان ,وروشنفکران انقلابی به اثبات رسیده است.حتی نیروها ونیز افرادی خودی وغیر خودی در نظام اسلامی بدین ترتیب  منافع طبقاتی آنها در تضاد قرار گرفته است.بخشی دیگر هنوز در تردید ومانور ساخت وپاخت از بالاهستند.وبخشی دیگر هنوز تردید به "نهادینه "شد ن دیکتاتوری دارند. بقولی معروف از نظر اینها "تاوطن کفن نشود ,وطن , وطن نشود" باور شان نمی شود.که غول دیکتاتوری از شیشه بیرون زده ,  این بارآشکارترازگذشته درمقابل مردم قرار گرفته است ."در شرایط مشخص کنونی ایران واقعیتی که برای نمونه با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری باری دیگر مورد تائید و تاکید قرار گرفت، این واقعیت است که ارتجاع حاکم کنونی در نظام سرمایه داری وابستـه به نظام اقتصادی جهانی امپریالیسم قادر و مایل به کوچک ترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی مردم نیست. برخلاف نظر هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از اصلاح طلبان، ادامه راه تسلیم طلبانه ای که آن ها کماکان پیشنهاد می کنند، از این روی راه به جایی نمی برد،زیرا تضاد عمده و روز –- تضاد با دیکتاتوری حاکم — در ایران کنونی آن چنان تعمیق یافته است که به سطح تضاد اصلی فراروییده است! این به این معناست که گشایش راه فرازمندی جامعه ایرانی باید اکنون از «گرهگاه» سرنگونی دیکتاتوری نظام سرمایه داری حاکمِ وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی و رژیم ولایی- امنیتی آن بگذرد.."http://www.tudeh-iha.com/فرهادعاصمی

.بنظرفرخ نگهدار" چه باید کرد ؟ "تلاش نمود به جلیلی رای نداد ؟تضا د عمده امروزی مردم جلیلی است ؟ " کسانی که مصالح کشور و بهبود وضع مردم را مبنا قرار می دهند، مسلماً از هیچ کوششی برای دور کردن خطر عمده دریغ نخواهند کرد. هنوز۱۶ روز فرصت گران‌بها در پیش است. فعالان سیاسی و اجتماعی هنوز می‌توانند از وارد شدن زیان‌های سنگین بر کشور، در صورت اشغال مجدد دولت توسط باند امنیتی-اطلاعاتی‌های تندرو، جلوگیری کنند. مسئله‌ی مرکزی در انتخابات یازدهم جلوگیری از پیروزی جلیلی است. شکست اطلاعاتی-امنیتی‌ها وظیفه‌ای ممکن و حیاتی است. ". فرخ نگهدار، در گفتگو با شبکه آنلاین،" و ی امیدوار است که از این طریق از «وخامت بیشتر اوضاع کشور» جلوگیری شود. به سخنی دیگر، او نیز از «واقعیت عینی حاکمیت سرمایه داری بر کشور»، به نتیجه گیری نمی پردازد، بلکه همانند نبوی، خواست و آرزو و امید خود را زمینه و کارپایه نتیجه گیری خود قرار می دهد. (در این سطور بررسی درستی یا نادرستی پیشنهاد «مشارکت تاکتیکی» هدف نیست. در نوشتارهای پیش تر به این نکته اشاره شده بود که باوجود ارزیابی حزب توده ایران از شرایط عینی حاکم بر کشور که دال بر آن است که حاکمیت سرمایه داری نه مایل و نه قادر به عقب نشینی در برابر خواست قانونی مردم برای برخورداری از انتخاب آزاد است و لذا بن بست حاکم بر ایران از طریق انتخابات حل ناشدنی است، چنانچه اصلاح طلبان بر سر نامزدی به توافق رسیدند، باید در روز انتخابات در کنار متحدان قرار گرفت و به نامزد مورد نظر آن ها رای داد.)

"رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، که در گذشته نه چندان دوری از او به عنوان ”استوانه نظام“ و ”یار امام“ یاد می کردند، نشانگر حرکت قطعی ارتجاع حاکم، به رهبری علی خامنه ای، به سمت حکومتی شبه نظامی و دیکتاتوری عریان تر، که در آن حتی شماری از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی، بدون اجازه او حق حیات سیاسی ندارند، است. کودتای ولی فقیه و انصارش، اینبار حتی پیش از برگزاری انتخابات، یکبار برای همیشه به سراب جمهوریت ”نظام“ پایان داد و به مردم میهن ما اعلام کرد که یکی از آخرین دست آورد های انقلاب شکوهمند بهمن 57، یعنی حکومت جمهوری، به مسلخ رژیم ولایت مطلقه فقیه و حکومت اوباشان کشانده شد....

. با توجه به تصمیم های گرفته شده از سوی سران ارتجاع، ”انتخاباتی“ در میهن ما در شرف انجام نیست که ما برای رای دادن در آن نامزدی را جستجو کنیم. در چنین وضعیتی شرکت در انتخابات تنها یاری رساندن به برنامه های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای است. مسئله کلیدی پیش روی جنبش مردمی و تمامی نیروهای اصلاح طلب و آزادی‌خواه سازمان دهی اعتراض های گسترده بر ضد شیوه حکومت داری کنونی و سیاست های نابخردانه و خانمان سوز ولی فقیه و شرکای اوست".اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران  در باره انتخابات 1392"

”راه توده“ که پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، دیگر چیزی برای گفتن ندارد و نمی تواند مانند همه سرمقاله های گذشته خود خطاب به «آقای خامنه ای» به او درس اخلاق سیاسی بدهد، بحث جدیدی را با او (شماره ۴٠٩) گشوده است و با بی زبانی می گوید: اگر حذف هاشمی «فصل الخطاب شدن قانون می شود»، پس «آقای خامنه ای ”حکم حکومتی“ خود را زیر سوال برده" است ! به سخنی دیگر، ”راه توده“ کلاً نگاهی هم به مساله «واقعیت عینی حاکمیت سرمایه داری بر کشور» نمی اندازد.

”عدالت“ نیز با همین وضع روبروست! اما از آنجا که جسارت نگاه انتقادی به «واقعیت عینی حاکمیت سرمایه داری بر کشور» را ندارد، «مطلب دریافتی» ی را (٨ خرداد) ترتیب می دهد که نظر ”عدالت“ را مبنی بر نادرست اعلام کردن حذف مشایی و تائید حذف هاشمی توجیه کند. ”عدالت“ برای بیان موافقت خود با حذف رفسنجانی، موضع اعتراضی «تقریاً همه دولت ها و رسانه های امپریالیستی، از جمله تلویزیون بی بی سی و اعوان و انصار آن ها در داخل و خارج کشور در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی» را به شهادت گرفته است که همگی «به سوگ نشسته [اند] و ظاهراً اقدام ”غیردمکراتیک“ شورای نگهبان را تقبیح کرده اند.»http://www.tudeh-iha.comفرهادعاصمی

بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران  "ما مجموعه تشکلهای مدافع حقوق بشر كرد برگزاری دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران را يك برنامه مهندسى شده ، فرمایشی ،غیر دمکراتیک و غیرآزاد مي دانيم که مغایر با معیارهای حقوق بشری و استانداردهای بین المللی آن است"

شورای هماهنگی راه سبز امید،" انتخابات پیش رو را فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌داند. دخالت و اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد …"

"انتخابات اگر انتخابات باشد در آن شرکت می کنیم, اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه‌ی شرکت در انتخابات، حق شهروندان است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایرانیان بستاند…."                

  صدای ما از تبعید ی !                                                                                                آنچه امروز تحت نام انتخابات در کشورمان می گذرد, تشییع جنازه انتخابات راستین و دمکراسی است.  انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی در سی و چهار سال گذشته و با سرکوب ندای آزادیخواهان, سازمانها و احزاب کشورمان و از روی جنازه هزاران آزادیخواه و اندیشه ورز می گذرد. حضور بیدارصدها هزار تبعیدی در این سوی مرزها خود دلیلی است بر فقدان هر گونه تمایل مسئولین جمهوری اسلامی به دمکراسی و پایبندی به حقوق انسانی شهروندان کشورمان و انتصابات رژیم از کنار تبعیدیان و  خانواده های هزاران جان عزیز پاکباخته برای آزادی و دمکراسی بی اعتنا  در حال عبور است.

بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب جمهوری  در رابطه با انتخابات " سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.....اکنون ساده‌اندیش‌ترین افراد نیز درک می‌کنند که حذف خاتمی و هاشمی ازصحنه رقابت‌های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی شده چند نامزد متفاوت......."

سازمان فدائیا ن خلق ایران (اکثریت)

اقدام به حذف کاندیداها , تداوم کودتای انتخاباتی سال 1388است

کشورما با بحران های متعد د روبرواست.انتخابات می توانست فرصتی باشد برای مهار وضعیت بحرانی کشور,باز کردن فضای بسته واتخا ذ سیاست های معتد ل در عرصه داخلی وبین المللی, اما خامنه ای با رد صلاحیت ها , این فرصت را هم – که شاید آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی باشد سوزاند.                                                       مهندسی انتخابات چرا و چگونه !بایر افروزی:

شواهدی در دست است که مهندسی انتخابات دوره یازدهم بلافاصله از فردای سرکوب جنبش سبز و برقراری مجدد سلطه ولی فقیه، یعنی از نخستین ماه های دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شده و گام به گام به اجرا درآمده است......همه  شواهد و قراین موجود بیانگر آن است که در  انتخابات ریاست جمهوری این دوره ( دوره یازدهم) مهندسی انتخابات به صورت گسترده و همه جانبه،مرحله به مرحله انجام گرفته است و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد نامزدی غیر از نامزد مورد نظر ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند....همچنین از آنجایی که ولی فقیه  در این دوره با چند “مهره” بازی میکند، هیچ اهمیتی ندارد که سرانجام کدام یک از این مهره ها را بر کرسی خواهد نشاند: قالیباف،جلیلی یا…،در واقع آنچه برای ولی فقیه و مهندسین انتخاباتی اش اهمیت دارد  این است که این “مهره”  باید مسیر احمدی نژاد را ادامه دهد. زیرا به قول رفسنجانی ” سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست”. http://wp.sedayemardom.net/صدای مردم

معجزه‌ی آمپول؛ در باره‌ی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ فریبرز رئیس دانا

• بازمانده‌های برخی احزاب چپ به همراه نولیبرال‌های اصلاح طلب به انتخابات مثل "آمپول" نگاه می‌کنند که بی بروبرگرد "شفابخش" است. هم ولایتی‌های بی‌سواد و معصوم من در گذشته چنین می‌اندیشیدند و به من می‌گفتند:" کاری بکن بروم مریض‌خانه در شهر بخوابم و چند تا آمپولی بزنم تا از این درد بی‌امان زانو خلاص شوم" ...

زنده باد خیابان !

امروز، خیابان بغضی را که انتخابات در صدد خفه کردنش بود، فریاد زد. در روزهایی که همین «خیابان» از ترکیه تا آلمان، دارد راه دیگری را به جز آن چه «سیاستمداران» و «عقلا» می گویند، برای ایستادگی، اعتراض و مقاومت نشان می دهداخبار روز

رژیم دیکتاتوری دشوارترین روزها را میگذراند.جامعه آبستن روزهای اعتراضهای است .که نمونه آن هم اکنون در برخی از شهرها با شعار آزادی زندانیان سیاسی موسوی وکروبی آزاد باید گردد ,"خامنه ای دیکتاتورازخواب بیدار شو" پیدایش وضع تازه ای از شیوه وشکل مبارزه جهت" طرد دیکتاتوری "خبر می دهد. وزمان اجتناب نا پذیری است برای" وحدت علیه دیکتاتوری " ! . اختلاف نظر میان نیروهای در حاکمیت که تا دیروز استوانه ویارو یاور وناجی نظام نام برده میشد .با لطمه از" ردصلاحیت" ویا "نداشتن صلاحیت "بظاهر از دیکتاتوری رو گردانده ,در کنار گودی دیگر قرار گرفته اند.نیروهای دیگری که در چهارچوب نظام اسلامی قرار دارند.از عریان شدن دیکتاتوری ,که بازیر پا گذاشتن حد اقل اصول وموازین حقوقی شوکه شده اند .با بیانیه ,وتحلیلهای مختلف به موضع گیری پرداختند.محافل سپاه با اعلام دخالت ویا گویا بیطرفی وعدم دخالت در انتخابات,راهی برای خروج از بن بست کنونی می یابند. زیرا به قول رفسنجانی ” سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست” "مبارزه توده ها وهم آهنگی اقدامات تمام نیروهای اپوزیسیون خواست مبرم وقاطع روزاست.درست همین مبارزه وهمین اقدامات هم آهنگ میتوانند به دیکتاتوری پایان دهند.آنها عامل عمده پیش برنده جنبشی میباشند که درمقابل تشدید بحرانی راکه امروزه رژیم با آن دست به گریبان می باشد.درست همین پایه واساس وحدت دراین لحظه برای گسترش جنبش مادرجهت صحیح بوده وهست.هر قدر هم که شرایط درآینده نزدیک تغیر کند این اصل بقوت خود باقی است."( وحدت علیه دیکتاتوری ؛ راهها واشکال مبارزه  لویس کروالان دبیرکل  حزب کمونیست شیلی مسا ئل بین المللی شماره 1سال 1365)تجربه انقلاب 57 درایران جنبش ضد دیکتاتوری علیه شاه که نیروهای مختلفی در صحنه عملی مبارزه شرکت داشته اند وآنرا تا مرحله طرد دیکتاتور به اتمام رسانده اند.وفراگیری از تئوری وپراتیک جنبشها ی ضد دیکتاتوری کشورهای مختلف جهان به روشنفکران انقلابی  کمک می نماید.که بتوانند. راه کارهای عملی مبارزه را فراگیرند.شیلی ازآن جمله  کشورها ست.که این پروسه تاریخی را تجربه کرده است.نقطه نظر آزادی خواهان شیلی در رائس آن حزب کمونیست که با آزادی خواهان ایران هم آهنگی دارد به مناسبت شرایط روزایران,فرازهای از آن در این نوشتار آورده میشود.

"دیکتاتوری نسبت به خصلت اعتراضها کاملا بی تفاوت است و بیرحمانه این قبیل اقدامات را بدون توجه به اینکه آنها "مسالمت آمیز"هستند ویا"غیرمسالمت آمیز"سرکوپ میکنند.عمال نیروهای امنیتی حتی اجازه نمیدهند کشته شدگان را با خیال راحت بخاک بسپارندو از رفتن مردم برسرمزارآنان ممانعت بعمل میآورند.آنها کسانی را که با گل میخک یا شمع می بینند کتک میزنند.وباز داشت میکنند,زیرا گل وشمع نشانه های مبارزه درراه حق زیستن است ."

"ماکمونیست ها قاطعانه از تهیه طرح مشترک وتاکتیک حتی در صورتی که صحبت فقط بر سر سرنگونی دیکتاتوری باشد پشتیبانی میکنیم.البته ,درضمن هریک از نیروهای اپوزیسیون حق دارد به اصول خود پابند باشد."

اگر طی زمان کوتاهی تفاهم متقابل میان تمام نیروهای دموکراتیک حاصل نشودوهریک از آنها با اصراروابرام به طرح خود بچسبند ویک وجب هم عقب ننشینند , این خطر مارا تهدید میکند که امکان مساعد کنونی را برای وارد آوردن ضربه های محسوس به رژیم و"به سینه " دیوارقرار دادن آن از دست بدهیم."

"امکان تغیر رویدادها درمساعد ترین راهها وابسته به توده های مردم ودردرجه اول وابسته به طبقه کارگراست.اگر این راه مارا به نظامی پیشرو ودموکراتیک برساند.حزب کمونیست به مشی خود برای اتحادی احتمالا گسترده تر از نیروهای اجتماعی بدون حذ ف هیچیک از جریانهای مترقی ادامه خواهد داد.زیرا تحولاتی که شیلی به آنها نیازمند است ,مستلزم اشتراک اکثریت شهروندان کشور ما در مبارزه است."

ﺣﺰب توده ایران نیز "ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖﻛﻪ، دﺳﺖﻳﺎﺑﻲﺑﻪ ﺗﺤﻮلﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻨﻬﺎ از راه ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮي ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﻲ، و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﺣﻜﻮﻣﺖﻣﺪاري درﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. .... ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري، درﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ آن، در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻀﻞﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ دﻫﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﻞﻛﻨﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن درﻣﺮﺣﻠﻪاﻧﻘﻼبﻣﻠﻲ ودﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻗﺮاردارد"...." ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ و از ﺟﻤﻠﻪﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧـﻤـﺎﻳـﺶاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲﺧﺮداد1392را ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺟﻬﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ - ﻣﻠﻲﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد. واﻗﻌﻴﺖاﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳـﻦاﺳﺖﻛﻪدر اﻳﻦ راه ﺑﻪﻏﻴﺮاز روﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪﺑﺎ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳـﻲ-اﻗﺘﺼﺎديﻧﻴﺮوﻫﺎي ذوب در وﻻﻳﺖﻛﻪ ﺷﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸـﻮر را ﺑـﻪدﺳﺖ دارﻧﺪ راه دﻳﮕﺮيﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، راه ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻣﺴﺘﻠـﺰم رﻫـﺒـﺮيﻗﻮي و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧـﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎيدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ وﻋﺪاﻟﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ “ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ” ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺒﻮراﻧﻪ درﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻫﻨﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮايﮔﺬ ر از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﻪ ﺻـﻮرتﻣﻮﺛﺮﭘﺮوراﻧﻴﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﻦ ﻣﺼﻮب ﻛﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣـﺰب ﺗـﻮدهاﻳﺮان در ﺑﺨﺶ “ ﻣﻨﺸﻮري ﺑﺮاي وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و آزادي اﻳﺮان از ﭼﻨﮕﺎل" اﺳﺘﺒﺪاد و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري” ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺬر از دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪﻣـﺮﺣﻠـﻪدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﺳﻄﺢﻣﻠﻲ در ﺑﻌﺪﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي– اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮردﻧﻈﺮﻗﺮار داده است".باید در اجرای این را ه کوشید , وباید باوحدت علیه دیکتاتوری که ضرورت اجتناب ناپذیر زمان است .لحظات تاریخی را دریافت.

م . چا بکی 

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter