نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

اردیبهشت 96

فروردین 96

اسفند 95

بهمن 95

دی 95

آدر 95

آبان 95

مهر 95

شهریور 95

مرداد 95

تیر 95

خرداد 95

اردیبهشت 95

فروردین 95

اسفند 94

بهمن 94

دی 94

آذر 94

آبان 94

مهر 94

شهریور94

مرداد 94

تیر 94

خرداد 94

اردیبهشت 94

فرودین 94

اسفند 93

بهمن 93

دی 93

آذر 93

آبان 93

مهر 93

شهریور 93

مرداد 93

تیر 93

خرداد 93

اردیبهشت 93

فروردین 93

اسفند 92

بهمن 92

دی 92

آذر 92

آبان 92

مهر92

شهریور92

مرداد 92

تیر92

خرداد 92

اردیبهشت 92

فروردین 92

اسفند 91

بهمن ماه 91

دی 91

آذر 91

آبان 91

مهر 91

شهریور 91

مرداد 91

تیر91

خرداد91

اردیبهشت 91

فروردین 91

آرشیوسال   1390

آرشیوسال    1389

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال   1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

شماره 900  

1396/02/26

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران:

وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به پذیرشِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت‌فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست!

حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است، معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است.

نه به دیکتاتوری ، فساد و نئولیبرالیسم

پاسخ نویدنو به "پارادوکس های بی پایان چپ روی" آقای جوانرود

 پیرامون انتخابات

تحریریه نویدنو

دوگانه پوپولیسم- نئولیبرالیسم در جهان نیز تقویت کننده یکدیگرند. راه نجات از یکی ، پناه بردن به دیگری نیست. با رای دادن به نئولیبرال ها هیچگاه این سیکل بسته شکسته نخواهد شد. اما ترویج گسترده آگاهی طبقاتی  و خود باوری در میان مردم و کارگران و ایجاد شرایط ذهنی می تواند در میان مدت به شکل گیری حط سومی اجتماعی منجر گردد که طرفدار دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی است.  با تقویت وزن اجتماعی این جنبش ، حاکمیت سرانجام ناگزیر از به رسمیت شناختن آن خواهد گردید و... این البته رویا نیست

1396/02/22

انتخابات و چالش های چپ با چپ

از این رو مدافعان راستین طبقه کارگر و سایر زحمتکشان فارغ از اینکه به درست یا نادرست در انتخابات شرکت نموده و یا آن را تحریم می نمایند، نباید از یاد ببرند که از فردای بعد از انتخابات در برابر ساختار حکومتی ای قرار دارند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد، همچنان شاهد نقض گسترده حقوق کارگران و زحمتکشان در یک سیستم مبتنی بر فساد ساختاری و نقض حقوق دموکراتیک شهروندان در ابعاد گسترده خواهند بود.

1396/02/01

رد صلاحیت ها و مهندسی انتخابات ،

کوهی که موش زایید!

در راستای پراگماتیسم تمامیت خواهانه ولایت فقیه سرانجام شورای نگهبان طبق پیش بینی های انجام شده نسبت به رد صلاحیت بسیاری از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و از جمله کسی اقدام کرد که در سال 88 نظراتش در برابر "خواص بی بصیرت" به رهبری نزدیک تر بود و برای گماردنش بر کرسی ریاست جمهوری حاضربه تقلب گسترده در انتخابات، سرکوب و کشتار معترضین به نتیجه انتخابات،راه انداختن کهریزک ها و نیز حصر غیر قانونی کاندیداهای ریاست جمهوری و...  شده بود .

1396/01/27

ضرورت شکل گیری خط مستقل مردمی در برابر دور باطل انتخابات حکومتی

بررسی تجارب تعداد زیادی  باصطلاح انتخابات برگزار شده در طی  نزدیک به چهار دهه گذشته و نیز بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی کشور با تمرکز بر موضوع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیانگر آن است که :

گمانه زنی در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

1-   انتخابات ریاست جمهوری اساساً عرصه رقابت سه جریان شناخته شده در فضای سیاسی کشور است که مردم ایران تجربه اعمال مدیریت و جهت گیری های آنها را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تجربه کرده اند. این سه جریان عبارتند از :

ترامپیسم ، همچنان نیازمند شناختن است ،

 نگاهی به راه توده وترامپ

سپهر جمشیدی

راه توده به این انتخاب با نگاهی " ویژه" و در تلقی از " مزایا ی " این انتخاب واکنش نشان داد که از جمله خلاصه تحلیل آنها به سیاست های ترامپ به شرح ذیل است :

به نظر انها ترامپ برامد و محصول یک بحران ساختاری اقتصادی جامعه امریکاست که با سیاست هایش ( تهدیداتش ) فرصت در اختیار جهان قرار می دهد : " نولیبرالیسم که قرار بود تضادهای سرمایه داری را حل کند بر عکس تضادها را به مرحله انفجاری رساند . این عقب نشینی از این جهت مثبت و حامل فرصت هایی تازه است ".

1396/02/20

بيانيه سنديكاى كارگران فلزكار مكانيك در رابطه با فاجعه معدن يورت آزاد شهر، استان گلستان 

چراباید ده ها نفرقربانی سودجویی یک نفرشوند؟ این فقط کارگران نیستند که جان خودرابه خاطرهیچ فدا می کنند, خانواده های آنان نیزآینده ای تیره و تار درانتظار شان می باشد مسؤلین باید پاسخ دهند که چرااین کارگران حقوق معوقه ازسال93و 94دارند؟ آیا دلیل این نیست که مرجعی وجودندارد که کارگران بدون ترس ازشلاق وبازداشت واخراج به آنجا مراجعه نمایند؟

1396/02/20

پیروزی نئولیبرالیسم بر ملی‌گرایی فرانسوی چگونه رقم خورد

اردشیر زارعی‌قنواتی

حمایت این بخش از طیف چپ رادیکال از امانوئل مکرون نه‌تنها خون تازه‌ای در رگ مسدودشده نئولیبرالیسم فرانسوی تزریق کرد که هم راه را برای آلترناتیوسازی یک جنبش واقعی چپ بست و هم اینکه موجب انشقاقی شد که تبعات منفی آن در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن خود را نشان خواهد داد.

1396/02/20

خانم جمیله علم‌الهدی، رئیسی 
"شوهر شما قاتل همسر من است" 

عفت ماهباز

من عفت ماهباز زندانی سیاسی در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ و همسر یک اعدامی در فاجعه، تابستان ۶۷هستم . همسرم علی رضا اسکندری (شاپور)، همراه با صد ها جوان بی گناه دیگر که نه خودشان به مشی مسلحانه معتقد بودند نه سازمانشان، در شامگاه ۵ مرداد سال ۱٣۶۷ جزو اولین سری اعدام شدگان بودند؟. ایا می دانید همسر شما اقای ابراهیم رییسی که در ان زمان ۲۸ ساله بود حکم مرگ این صدها جوان را صادر کرد؟

چرا رئیسی می آید؟ 

رضا فانی یزدی

آنچه در دوران اخیر اتفاق افتاده نه گذار از استبداد دینی به دمکراسی که عقب نشنی گام به گام اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی حاشیه آنهاست از مواضع گذشته خویش تا آنجا که نه تنها هیچ کدام از چهره های شاخص اصلاح طلبی در میدان باقی نمانده اند که اصلاح طلبان به جنایتکارانی چون پورمحمدی، رازینی، دری نجف آبادی روی آورده و به جای مبارزه برای حذف جایگاه رهبری و تضعیف آن که محور برنامه های اکثریت اصلاح طلبان در یک دهه گذشته بود به رسمیت بخشیدن و پذیرش جایگاه قانونی آن فرو کاهیده اند. ...

1396/02/20

اصغرزاده : تحريك‌كردن فرودستان خطرناك است

تحليل اصغرزاده از شرايط انتخابات در گفت‌و‌گو با «اعتماد

اين لشكر ذخيره حاشيه‌نشين در حال حاضر يك افق نارضايتي از وضع موجود دارد. آنان در توليد نقش دارند اما كمترين سهم را از اقتصاد دارند. اين طبقه در حال مقايسه خود با طبقات ديگر جامعه است. از همين رو افق نگاه‌شان يكي است. بالارفتن آگاهي اين طبقه يعني نارضايتي بيشتر. از همين رو نه كانديداها كه حاكميت بايد سريع‌تر فكر چاره‌اي براي اين طبقه داشته باشد.

1396/02/20

بمناسبت هفتاد و دومین سالروز پیروزی بر فاشیسم

ا. م. شیری

امروز، در هنگامه برگزاری این پیروزی بزرگ در مقیاس جهانی، متأسفانه، کشور پیروزمند- اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی- پشتیبان و تکیه‌گاه اصلی صلح و امنیت جهانی از نقشه سیاسی جهان حذف گردیده است. واضح است، که نابودی خائنانه این کشور بزرگ، در اصل علت عمده و اساسی اوضاع فاجعه‌باری می‌‌باشد که در جهان امروز بیداد می‌کند. سالهاست که فاشیسم جهانی تحت بهانۀ جنگ با تروریسم، جنگ بی‌رحمانه‌ای را بر علیه بشریت جهان آغاز کرده است؛

شماره 899  

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه: موفقیت درخشان کارزار حزب کمونیست

حزب کمونیست فرانسه درخواستش را برای گردهمائی چپ "که خواهان گسستن از سیاست‌های شکست‌خورده هستند" را تکرار کرده است. الیویه دارتاگل، سخنگوی حزب کمونیست فرانسه، چنین استدلال می‌کند: "مبارزات انتخاباتی پیشِ‌رو برای مجلس نمایندگان می‌تواند به ما اجازه دهد که امید ایجادشده را گسترش داده و نتایج بازهم بهتر و بیشتری به‌دست آوریم."

خصوصی سازی بازهم فاجعه آفرید!

افزایش سوانح کار٬ پیامد مقررات زدایی و خصوصی سازی برای کارگران

این نخستین بار نیست که کارگران میهن ما بر اثر سوانحی از این نوع جان و سلامتی خود را  از دست می دهند. کلان سرمایه داران سود جو که در کنف حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه و دولت هستند ٬ همواره از رعایت و ایجاد سیستم ایمنی و بهداشت در محیط کار خوداری کرده و جان و زندگی کارگران را وسیله کسب سود بیشتر قرار داده و می دهند.

چرا در زندان های اسرائیل دراعتصاب غذاهستیم

مروان برغوتی – برگردان : هاتف رحمانی

زندانی ها و دستگیر شدگان فلسطینی از شکنجه ، رفتار ضد انسانی و رفتارهای تحقیر آمیز ، و نقصان خدمات پزشکی رنج می برند. بسیاری در هنگام دستگیری کشته شده اند. بر اساس آخرین بر آورد باشگاه زندانی های فلسطینی ، از سال 1967 تا کنون حدود 200 زندانی فلسطینی به خاطر چنین اقدام هایی کشته شده اند . زندانیان فلسطینی و خانواده های آن ها نیز هدف دائمی سیاست تحمیل تنبیه جمعی اسرائیلی باقی می مانند.

آزادی‌خواهان واقعی، در رویارویی با نمایش انتخاباتی حکومت ولایی می‌توانند تأثیرگذار باشند!

اگر به‌دلیل قدرتمندی دیکتاتوری حاکم، از یک‌سو تنها نیروهای درون گردونهٔ "خودی‌ها" می‌توانند در مسیر تعیین رئیس‌جمهور ولایت فقیه تأثیرگذار باشند، اما از سوی دیگر نیروها و فعالان آزادی‌خواه نیز می‌توانند در هفته‌های آینده نقشی تأثیرگذار  داشته باشند. این فعالان آزادی‌خواه، در عرصهٔ خنثی کردن یا کاستن از درجه تأثیرگذاری بر افکارعمومی از سوی آنانی که با انواع تئوری‌بافی و لفاظی‌‌های روشنفکرمآبانه درصدد جا انداختن فرایند انتخاب میان "بدتر و بدتر" و ادعای واهیِ چشمگیر بودن تفاوت میان "بد" و "بدتر"، می‌توانند نقشی مترقیانه داشته باشند.

بیانیه ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت انتخابات اردیبهشت ۹۶ 

در شرایطی که مردم ما وعده های رنگ ووارنگ و بی پشتوانه ی نامزدان یازده دوره ی پیشین انتخابات را ازسر گذرانده اند، آیا باز هم ناگزیر از میان "بد" و "بدتر" یکی را برخواهند گزید یا با "نه" به صندوق رای، زمینه های احساس ضرورت تغییر در کشورمان را نشان خواهند داد؟ 

دردفاع از سوسیالیسم(۵۷)

 به کارزار «نه» به نمایش انتخابات نظام ولایت فقیهی می‌پیوندیم

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور)

در زیر سیطره چنین نظام سیاسی و حقوقی و حکمرانی نهادهای ارتجاعی همچون شورای نگهبان، هر گونه امید به تغییر و گشایش سیاسی و دمکراتیک از طریق صندوقهای رای امید عبثی بیش نیست و درست بر بستر چنین شرایطی است که ولایت مطلقه فقیه حتی تا حد انتخاب شعارهای انتخاباتی کاندیداها و چگونه سخن گفتن آنها نیز دخالت می‌کند و بازیگران بازی انتخابات نیز، میدان را به جولانگاه شیادی و فریبکاری و دروغگویی خود تبدیل کرده‌اند.

شورش زندانیان : دلایل واقعی پشت اعتصاب غذای فلسطینی ها

رمزی بارود – آرش وجدانی  

غزه بزرگترین زندان بی سقف جهان است . ساخل غربی هم زندان است ، تقسیم شده به سلول های مختلف ، معروف به مناطق الف ، ب و ج . در حقیقت ، تمام فلسطینی ها تا اندازه های مختلفی هدف محدودیت های نظامی هستند. تا سطح معینی همه آن ها زندانی هستند.

شماره 898  

1396/02/12

هفت حقی که کارگران کوبا از آن برخوردار و کارگران امریکا از آن محرومند

میشله کرن – برگردان : هاتف رحمانی

اتحادیه ها در کوبا دیوار به دیوار در داخل صنایع سازمان یافته اند : بعنوان مثال، اتحادیه حمل ونقل ، کارگران حمل ونقل از خلبان های هواپیمایی گرفته تا آخرین نقطه رانندگان سه چرخه ها را سازماندهی می کند.

جنبش اتحادیه ای کوبا وابسته به حزب کمونیست کوبا نیست – فدراسیون مستقل و از نظر مالی خود کفا است . عضو اتحادیه الزامی به عضویت در حزب کمونیست ندارد .

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت سالروز اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر :

 فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز تجدیدعهد با آرمان‌های پیکارِ کارگران و زحمتکشان جهان بر ضدِ استثمار، بی‌عدالتی‌ها، و ستم طبقاتی

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!

تجربهٔ انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد که شما توان آن را دارید تا با مبارزهٔ مشترک، منسجم و سازمان‌یافته‌تان هر سدی را از پیش پا بر دارید. اعتصاب سراسری کارگران، کارمندان و خصوصاً کارگران "صنعت نفت" و بستن شیرهای نفت از سوی آنان، سرانجام رژیم تا دندان مسلح شاهنشاهی را درهم شکست. بی‌تردید فروپاشی رژیم مستبد "ولایت فقیه" هم در مسیر حرکت و عمل برنامه‌ریزی‌شدهٔ کارگران و زحمتکشان میهن ما عملی خواهد شد. باید برای این مبارزه آماده شد.

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

بدون تردید کارگران و زحمتکشان خواستار توسعه همه جانبه و پایدار کشورمان هستند و ضرورت دارد تا موانع از پیش پای آنها بر داشته شود. این مهم امکان پذیر نیست مگر با اتحاد و هم صدایی همه طبقات و اقشار میهن دوست کشور، سازمان ها و احزاب مترقی، روشنفکران ، آزادیخواهان ، و خلق های ساکن ایران.

اعلامیه مشترک: همبستگی، سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی راه مقابلە با سیاست های ضدکارگری است

بە نظر ما بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی کارگران و عموم مزدبگیران، در پرتو مبارزه، همبستگی، سازمانیابی و متشکل شدن در سنديکاها، اتحادیە ها و احزاب کارگری و مشارکت جویی طبقە کارگر در امور سیاسی و اجتماعی حاصل می شود.

جهانی شدن1 ، سرانجامِ یک افسانه 2 

ایرینا مالنکوف 3 - برگردان : مسعود امیدی

وظیفه ایدئولوگ های سرمایه داری این است که کارگران را قانع کنند که سرمایه داری اکنون متمدن شده است، و سرمایه داری دیگر مبتنی بر آنتاگونیسم طبقاتی نیست. با این حال، استثمار همچنان در جهت وخیم تر کردن حتی بیشتر وضعیت ادامه دارد و ماهیت وجودی سرمایه داری جهانی کلیه شرکت های چندملیتی را حتی حریص تر نیز کرده است.

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

بدون تردید وجود چنین فاصله ی عظیم طبقاتی، نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و پوسیده سرمایه داری و سیاست های استثمارگرانه و ظالمانه ی حاکم بر دنیا است که امروزه، به ویژه از طریق توصیه های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت ها دیکته شده و از این طریق به خورد کارگران و توده های تحت ستم و استثمار مردم داده می شود.

قطعنامه مشترک تشکلهای مستقل کارگری به مناسبت روزجهانی کارگر 

چنین سطح کم سابقه ای از مبارزات متحدانه و سراسری بخشهای مختلف طبقه کارگر در شرایطی با شتاب فزاینده ای در حال گسترش است که سرمایه داری بحرانزده ایران بر بستر ناتوانی، عجز و درماندگی از پاسخ به معضلات حاد اقتصادی، سیاست انجماد قانونی حداقل مزد و تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر را در پیش گرفته است.

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

این جدال‌های داخلی بین امپریالیستی اوضاع مالی کارگران و بازنشستگان را حتی بدتر کرده است. منجر به کاهش عمومی دستمزدها و حقوق بازنشستگی، خصوصی سازی تامین اجتماعی، بهداشت و تحصیل عمومی، افزایش بیکاری، کار «سیاه» و محدویت آزادی عمل اتحادیه‌ها گردیده است. با این تصویر عمومی طبقه کارگر و توده مردم اول ماه می ۲۰۱۷ را زرمجویانه جشن خواهند گرفت.

شماره 897  

1396/02/08

درخواست همبستگی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

از حزب های کمونیست و کارگری

 برگردان : هاتف رحمانی

رفقای گرامی 
پس از ویرانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انحراف ها از تمام نرم های عموما پذیرفته شده ،و حمله بر حقوق بشر در روسیه سرمایه داری به رخ دادی عادی  تبدیل شد

1396/02/07

آشنایی بیشتر با جنبش ژان لوک ملانشون

معنی (جنبش)فرانسه نافرمان[1]

گرگوری بختاری – برگردان : هاتف رحمانی

روزنامه نگار ها از پایگاه حمایتی جدید برنامه او پرسیدند ، ملانشون جواب داد "اعتقادات راسخ ،  که مهم ترین امر است ، و شاید مردم فرانسه . ما نمی توانیم هیچ یک از آن چه را که من گفته ام مادامی که به پیمان های اروپایی گره خورده ایم عملی کنیم ."

1396/02/07

واکاوي کتاب «سرمايه در قرن بيست‌ويکم» در گفت‌وگو با ناصر زرافشان،

 مترجم پيکتي و تناقض‌هاي دنياي سرمايه‌داري

قسمت اول کتاب به نظر من به اين دليل بايد خوانده شود که يکي از تفصيلي‌ترين و مستندترين تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمايه‌داري به دست مي‌دهد و به نظر من هر پژوهشگر اقتصادي يا هر فرد علاقه‌مند به مسائل اقتصادي بايد آن را به‌خاطر اطلاعات، آمارها و ارقام و مستندات ارزشمندي که به دست مي‌دهد، بخواند و قسمت دوم به اين دليل بايد خوانده شود که نسخه پيشنهادي مؤلف است و بايد نقد شود و اعتبار، کارايي و امکان يا عدم امکان عملي آن بررسي شود و محک بخورد

شماره 896  

1396/02/04

نهاد بی‌صلاحیتِ شورای نگهبانِ رژیم استبدادی ولایت فقیه، «صلاحیتِ» ازجمله بی‌صلاحیت‌ترین نامزدها برای ریاست جمهوری را تأیید کرد!

واقعیت این است که، دوران ترویجِ این‌گونه سیاست‌های ورشکسته و مردم‌فریب مدت‌هاست که به‌سر آمده است- و همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ایم- حزب تودهٔ ایران، ترویج هرنوع گفتمان و سیاست‌‌ورزی به‌قصد توجیهِ تبعیت مردم از حاکمیت استبدادی را شدیداً محکوم می‌کند. ما معتقدیم که، مردم را پیرامون شعارِ گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه می‌باید بسیج کرد و به‌جای مماشات با ولی فقیه، مبارزهٔ جنبش مردمی را باهدف به‌وجود آوردن تغییرهایی واقعی می‌باید رهبری کرد.

1396/02/01

مشکل واشنگتن است ، نه کره شمالی

 مایک ویتنی – برگردان : هاتف رحمانی 

واشنگتن جمهوری دموکراتیک خلق کره را هدف گرسنگی قرار داده است ، دولت آن کشور را از دسترسی به سرمایه و بازار های خارجی محروم کرده است ، اقتصاد ان را با تحریم های اقتصادی فلج کننده زمین گیر کرده است ، و در آستانه آن کشور سامانه های موشکی و پایگاه های نظامی برقرار کرده است . 

1396/02/01

استرالیا به جنگ با چین فرا می خواند

جان پیلگر- برگردان : هاتف رحمانی

ایالات متحده در لحظه خطیری قرار دارد . امروز قدرت اصلی امریکایی با صادر شدن مطلق بنیان تولیدی آن ، با تنزل صنعت آن  و با فروکاهی یک باره میلیون ها نفر آن به فقر که پیش از این (به رفاه) امیدوار بودند ، قدرت کور است .

1396/02/01

پاسخ امپراطوری به صلح در سوریه: حمله ی موشکی- رسانه ای 

امیرهوشنگ اطیابی

حمله ی موشکی امریکا به فرودگاه نظامی «الشُعَیرات» در استان «حُمص» سوریه، سپس قدرت نمایی با انفجار بزرگترین بمب غیرهسته ای در افغانستان و «زیبا» خواندن این مناظر توسط رسانه های مسلط، اعتراض و انزجار انسان ها را برمی انگیزد. این خشم طبیعی انسان است نسبت به: دروغ، حیله، دورویی، بی وجدانی، منفعت طلبی مهارناپذیر و فقدان احساسات انسانی در میان سیاستمداران و رسانه های مسلط امپراطوری جهانی سرمایه ...

1396/02/01

دشمنان ابدی : 

امریکا و روسیه 100 سال پس از انقلاب بلشویکی -بخش سوم وپایانی

جان کوفاس – برگردان : هاتف رحمانی

ترامپ ، بعنوان یک سرمایه دار غارتگر ، موضوع را از منظر تک بعدی اقتصادی مورد بررسی قرار داد . او متعجب بود که چرا آمریکا به سادگی دارایی های نفت عراق را به تصرف در نمی آورد ، بنا بر این پذیرفت که هدف جنگ های امپریالیسم سود اقتصادی و نه صرفا پیروزی های تار دیپلماتیک با هزینه های دفاعی تحمیل شده بر مالیات دهندگان است.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: