نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرشیو

فروردین 92

اسفند 91

بهمن ماه 91

دی 91

آذر 91

آبان 91

مهر 91

شهریور 91

مرداد 91

تیر91

خرداد91

اردیبهشت 91

فروردین 91

آرشیوسال   1390

آرشیوسال    1389

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال   1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2014-02-06

شماره 717-        29/04/91

دشواری های تکان دهنده اقتصادی

و کارنامه سیاه دولت برگماردة ولی فقیه !

تأکید روحانی بر اتخاذ سیاست های متکی بر حمایت ”رهبری“ و مجلس برگمارده ”رهبری“ نمی تواند نگرانی های جدی‌ای را برای نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور به همراه نداشته باشد.

گفت‌و‌گویِ ”نامه مردم“ با رفیق کمال اُکویان، رهبر حزب کمونیست ترکیه

مردم ترکیه پیش از این، یعنی از اوایل سال ۱۳۸۱[خورشیدی]، نیز بارها خشم خود را نسبت به حزب حاکم ترکیه نشان داده‌اند. جنبش مردم، در برخی موردها، واکنشی بوده است به ”اسلامی کردن“ کشور، و در موردهای دیگر، ریشه در مسئله‌های اقتصادی داشته است. مشکل این واکنش‌ها این بود که، به بخش مشخصی از جامعه منحصر و محدود می‌شدند و تداوم هم نداشتند.

مردم خواهان صلح اند

تکرار سیاست های گذشته در قالب های جدید در خدمت صلح نیست

احمد سپیداری

روشن است که صاحب منصبان سرمایه داری نظامی – امنیتی در سطح جهان با چنین صلحی مخالف اند و در پی آنند که جانشینی حسن روحانی اعتدالگرا به جای احمدی نژاد (بی ترمز) زمینهٔ پایان بخشیدن به پروژهٔ جنگ مرگبار برای مردم ایران و منطقه اما به شدت سودآور برای آنان، نشود.

از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم!

فرهاد عاصمی

پيوند ميان مطالبات دمكراتيك با مطالبات سوسياليستي طبقه كارگر در شرايط كنوني ايران، به معناي پيوند ميان منافع طبقه كارگر با منافع لايه هاي خرده بورژوازي و سرمايه داران ملي است كه هدف آن دفع سلطه امپرياليسم است. اين، محتواي نبرد آزاديبخش ملي دوران كنوني را تشكيل مي دهد. براي دستيابي به اين هدف، بايد ارتجاع داخلي را به عقب راند و مواضع از دست رفته ميهن دوستان را دوباره به چنگ آورد.

نامه ای به ادوارد اسنودن

ده دلیلی که تو باید مسکو رابه سرعت به سوی ونزوئلا ترک کنی

راجر بورباخ – آرش وجدانی

این که درخواست پناهندگی سیاسی موقت تو درروسیه ،اراده پرزیدنت اوباما را برای به راه انداختن یک جنگ صلیبی جهانی برای دستگیری و به زندان انداختن تو تعیین می کند قابل درک است. اما برای آن که چرا هر چه زودتر پیداکردن راهی به سوی ونزوئلابه سود تو وبه سود جهان است، ده دلیل وجود دارد .

مصر وسوریه

وضعیت به طور جدی دشوار 

یوری اونری - هاتف رحمانی

به نظر می رسد امریکایی ها وروس ها بلاتکلیف باشند. آشکارا ، آن ها نمی دانند چه باید بکنند.

امریکایی ها به کلمه جادویی خود ، دموکراسی ، که آن را با حروف درشت می نویسند  ، حتی اگر یک دموکراسی صوری ، بدون هیچ محتوای دموکراتیک واقعی باشد چسبیده اند .  اما آن ها تا حد مرگ از افتادن کشوردیگری به صورت " دموکراتیک" به دست اسلامگرا های افراطی ضد امریکایی  ترسیده اند. 

شماره 716-        22/04/91

گفت‌و‌گویِ "نامه مردم" با : رفیق صلاح عدلی

 [دبیر کل حزب کمونیست مصر]

جنبشِ "تمرد" (نافرمانی) موفق شد بیش از ۲۲ میلیون امضا به‌منظور سلب اعتماد عمومی از مرسی و فراخوان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، گردآوری کند. این موفقیت نتیجه مشارکت و همکاری همهٔ حزب‌ها، سندیکاها، و سازمان‌هایی بود که در جمع‌آوری امضا شرکت کردند، و این کارزار را در خیابان‌های شهرها، در کارخانه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، در روستاها، و در تمام استان‌های مصر، به پیش بردند.

دو انتخاب و یک انتخابات - بخش دوم

بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲

نوشته : احمد سپیداری

اگر بپذیریم دوگانگی های موجود در پشت این موضعگیری ها واقعیتی خارج از خواست ماست و مطرح کنندگان این نقل قول ها، چنین مطالبی را برای بیان یک واقعیت دارای دوگانگی ذاتی (فازی[1]) بکار برده اند، آنگاه این سئوال مطرح می شود که : چه ویژگی هایی این دوگانگی را می آفریند؟

نوید نو درگذشت بانوشهلا فرجاد آزاد را به خانواده وهمراهانش صمیمانه تسلیت می گوید . یادش گرامی باد .

درگذشت زنی از تبار انسانهای والا

ناهید مذ کوری   

وبالاخره شهلا فرشته نجات انسانها چشم از جهان فرو بست.وی زنی با جثه ای کوچک و دلی چون دریا بزرگ با سکوت و بی زبانیش همیشه در صف اول مبارزان زن در سه دهه اخیر در ایران بود

درگرامی داشت خاطره ی ماندگارشهلافرجاد آزاد

 از: مادران صلح ایران

  نمیرید، بمانید!

علی رضا جباری ( آذرنگ )

کیانید، کیانید شمایان؟

که شکوفانیتان رویش گل های شکوفان بهاری است

ودرتابشتان تابش خورشید دگرازپس یلداست؟

گاهنامه ی بی آبرو با پنهان شدن پشت این و آن، چه آماجی را دنبال می کند؟

ب. الف. بزرگمهر

آیا انتخاب حسن روحانی غیر منتظره بود ؟

بایز افروزی

عمده ترین نقیصه این دیدگاه ها و ارزیابی ها آن است که انتخابات را همچون پدیده ای مجرد و منفک از کلیت واقعیتهای سیاسی- اجتماعی کشورمان، به ویژه وضعیت بشدت بحرانی نظام حاکم مورد مظالعه قرار داده و به همین دلیل به بیراهه رفته وحاملین خود را دچار"گیجی و حیرت زدگی" نموده اند.

چگونه دموکراسی را خنثی می کنند؟

درمصر ارتش قدر قدرت است

سلام ال امین - مهرگان

ژنرال ها دوباره کودتا کرده اند  !

محمد مرسی رئیس جمهور مصر ، یک سال پس از انتخاب دموکراتیک از سوی مردم مصر سرنگون شد . برای مخالفین مرسی واخوان المسلین ، حرکت ارتش بعنوان حمایت از خیزش توده ای ، وتلاشی دیر هنگام برای زنده کردن یا بازگرداندن انقلاب مصر، که حسنی مبارک را بیش از دوسال پیش سرنگون کرد دیده می شود

بهاری انسانی

برادری شکست خورده است

یوری اونری- هاتف رحمانی

این امر چگونه پدیدار می شود ؟ چگونه کار می کند؟ سازوکار پنهان آن چیست ؟

و بخصوص : چرا دراین نقطه زمانی ؟

من می توانم به دو پدیده وابسته به هم در زندگی معاصر که قیام را امکان پذیر و باورکردنی می سازد فکر کنم : تلویزیون ورسانه های اجتماعی

نگاهی به نگرش نئولیبرالیسم وطنی

یاور

از مشروطه به این سو مناسبات اقتصادی ایران در برزخی از نگرش‌های وابستگي به سرمايه‌داري جهاني از يك سو و خرافه و عقب‌ماندگي از سويي ديگر، دست و پا زده و اعتقاد به سوسیالیسم با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. ولی هرگز این درگیری‌ها به نفع توسعه علمی – صنعتی ایران پیش نرفته است.

چند کلمه هم بشنوید از مادر عروس:

اَتَل مَتَل توتوله، گاو حسن چه جوره؟

و امّا حالا چه میشود؟ مسابقهٔ انتخابات تمام شد و این رخداد هم گذشت، و مثل صبحِ فردای مهمانی، حالا تازه اوّل کار است. کلی خرابی است که باید آباد شود.

شماره 715-        16/04/91

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

برای ما تعجب‌آور نیست که فرد افشاشده‌ای همچون گرداننده "راه توده" دزدیده شده برای ضربه زدن به حزب ما به سخنان معمار دستگاه امنیتی رژیم و سربازجو، سازمان ده شکنجه رهبران حزب ما استناد کند و سخنان او را به عنوان «سند تاریخی» معتبر در مقابل سیاست کنگره حزب توده ایران قرار دهد.

"ماندلا" و فرصتی برای همنوازی

بین دشمنان حزب توده ایران

عزت.. سیامک

حجاریان تلاش می کند تا در این "شرایط مساعد" عمویی را تطهیر کرده و شاید به گونه ای "ادای ِدین" را به جا آورده باشد و بالطبع در این راه نباید از همنوازی سایت های ضد توده ای "راه توده" و "عدالت" نیز بی بهره بماند .

دو انتخاب و یک انتخابات - بخش اول

بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲

نوشته : احمد سپیداری

بحث انتخابات و نتایج آن هنوز هم برای فعالان سیاسی تازه و پر طنین است. برای ما اگر فضای گفتگویی باشد، باز هم بحث، بحث انتخابات است. شاید بهتر باشد قبل از پرداختن به فضای انتخاباتی، مروری بر برخی نظرات ارائه شدهٔ نمونه وار داشته باشیم و از دریچهٔ آن ها وارد فضای مورد بحث شویم.

آخرین اعلامیهٔ حزب کمونیست مصر

 پیروز باد انقلاب مردم بزرگ مصر

این تلاش اعجاب‌انگیز و درخشان جوانان مبارز مصری بود که با آرمان‌خواهی بلندپروازانهٔ خود، با آگاهی و هوشیاری خود، و با شناخت جاافتاده و کارآزمودهٔ خود بار دیگر انقلاب را به حرکت درآوردند، و جان تازه‌یی به انقلاب دادند؛ انقلابی که بر اثر نقشه‌های سپاهیان تاریکی تن و جانش خسته شده بود.

آبدیده شده در خیابان ها

هنوز برای انقلاب مصر امیدی هست

وائل اسکندر- مهرگان

میلیون ها مصری خیابان ها را به تصرف در آوردند. با اطمینان می توان گفت 30ژوئن بزرگ ترین اعتراض در تاریخ مصر بود. گمانه زنی هایی در باره آن چه آن افراد بسیار را برای تصرف خیابان ها آب دیده کرد وجود دارد ،آیا فعال های انقلابی بودند ، کارزار "تمرد" بود ، مخالف ها بودند ، فلول ( باقی مانده های رژیم پیشین) بود یا عامل هایی نظیر نیروهای امنیتی یا ارتش.

درمصر تاریخ تکرار شد؛ اما مبارزه ادامه دارد!

م . چا بکی  

اگر از روبنای مذهبی می توان صرف نظر کرد، از شکم گرسنه نمی توان گذشت. این فرمول عمومی است . با وعده آسمانی نمی توان جلوی آنرا گرفت .رئیس دولت آینده مصربدون در نظر گرفتن مطالبات مردمی واجرای آن نمی تواند دوام یابد.

تندری در بطن ابر

 مسعود دلیجانی

راس خیز موج مردم خیل اربابان مست

            زایش خود کامگی را، شّم سنجیدن نبود؟ 

بر لب ما، دست چیره، واژگان مرده کاشت

               واژگان زنده را یارای بالیدن نبود؟

دولتی چپگرا درلباس سرمایه داری

مرگ دوگانه دموکراسی برزیلی

رازا ناعیم – برگردان : هاتف رحمانی

اعتراض کننده ها  در خیابان های  برزیل تاکنون با برنامه سیاسی واجتماعی پیش نیامده اند ، به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارند، اما خواسته های آن ها به طور استواری علیه نئو لیبرالیسم گره خورده است .

شماره 714-        13/04/91

حماسه انتخاباتی رهبری“

و وظایف پیش روی جنبش مردمی

رژیم در پی مهندسی موفق انتخابات، اکنون در صدد مهندسی جنبش اصلاحات و باز تعریف خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب های مورد قبول رهبری“ است.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب تودة ایران در نشست حزب های کارگری و کمونیستی خاورمیانه، در آتن

واقعیت این است که، سیاست‌ هایی که آمریکا و متحدان آن در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا دنبال می‌کنند، پشتوانِ به‌وجود آمدن بی‌ثباتی و تداوم آن در این منطقه بوده است. لیبی، مصر، لبنان، و عراق، همه به میزان‌هایی متفاوت در بحران سیاسی دست‌وپا می‌زنند، بحرانی که به‌طورِعمده از دست‌درازی و دخالت‌های مستقیم امپریالیستی ناشی شده است.

بیانیه مشترک گردهماییِ

 حزب‌های کمونیست و کارگری منطقه خاورمیانه  

ما نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری، مداخله‌جویی امپریالیست‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و همراهان آن‌ها در منطقه، و قربانی کردن سوریه و حق حاکمیت آن را به‌طورِ قاطع محکوم می‌کنیم؛

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -5

نامه سرگشاده رفقا حکمت جو وخاوری

به نخست وزیر

ما معتقدیم که ثبات و پیش رفت واقعی را همین شرکت آگاهانه و فعال اقشار وسیع مردم و همه ی میهن پرستان واقعی بر پایه ی اصول دموکراتیک می تواند به وجود آورد.

موضع آگاهانه در برابر کرنش در مقابل خود بخودی
اندیشه ای نه خاموش کردنی، دژی نه تسخیرپذیر، نبردی «نپژمردنی
»!
فرهاد عاصمی

برای اندیشه سوسیال دمکرات، خط مشی انقلابی حزب توده ایران تنها پرده ای برای ستر عورت است که باید آن را «قاب» کرد و چون «نعشی» به دیوار آویخت و یا آن را «برای روز مبادا» در «دفتر خاطرات» نوشت

سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم ـ دیدگاه ویتنام.

گزیده هایی از سخنرانی نگوین ترونگ رهبر حزب کمونیست ویتنام

برگردان  : شرنگ نامان

چندین سئوال موردِ نظر و در مرکز توجه اند: سوسیالیسم چیست؟ چرا ویتنام مسیر سوسیالیستی را بر گزید؟ چگونه گام به گام سوسیالیسم را در ویتنام بسازیم؟ در طول ۲۵ سال گذشته بازسازی ویتنام و فرایند ساختمان سوسیالیسم دارای چه اهمیتی بوده است؟ و چه درس هایی را آموخته ایم؟

حزب کارگران ترکیه :

دولت درحال گسترش وحشت به تمام گوشه های کشور

برگردان : آرش وجدانی

همان اندیشه ای که با هزارها افسر پلیس به درخواست های دموکراسی وآزادی در گزی تقسیم حمله کرد ، که مردم را کشت ، آن ها را کورو زندانی کرد ، این بارمردم کرد خواستار صلح را گلوله باران کرده است .

گسترش تنفر فاشیستی در یونان

سوفیانه آیت چلالات و کریس جونز- برگردان : هاتف رحمانی

روز شنبه سی ام آوریل سپیده طلایی ، حزب فاشیست یونان ، برای تاسیس بانک خون برای استفاده انحصاری ملت های یونان تلاش کرد . عضو ها ی سپیده طلایی در سراسر کشور،با پیش  تبلیغات بسیار برای اهدا خونی که آن ها درخواست می کنند  تنها منحصر به استفاده یونانی ها باشد به بیمارستان عمومی وارد شدند.

متعارف سازی جنگ

 سوریه وریا کاری دخالت بشر دوستانه

اجامو برکه – برگردان : مهرگان

متعارف سازی جنگ  بیان معاصری از مسئولیت غرب برای تحقق دموکراسی لیبرال وآزادی سرمایه داری ، برای دسته های قومی غیر سفیدپوست است ، واین واقعیت که اکثر افراد کشته شده در جریان "نجات یافتن " از سوی غرب غیراروپایی هستند ،تایید روشنی برگمانه های برتری نژادی طلبانه دخالت بشردوستانه است .

شماره 713-          06-08/04/91

پایان مهندسی اجتماعی

حزب کمونیست ترکیه – برگردان: هاتف رحمانی

طیب اردوغان بعنوان محصولی از لبه تیغ فن آوری ، در مقابل پویش های عضوی جامعه با ابزار مهندسی اجتماعی مقاومت می کند. با بازگشت توده ها به سیاست شیوه های مهندسی اجتماعی به گل نشسته است . ترکیه جمهوری دوم  ، جمهوری ارتجاعی ا ک پ را به دور انداخته است .

دکان رمالی انتخاباتی و شرکت در "حماسه رهبری"

تأملی بر تحلیل های علی خدایی و نشریه ضد توده ای "راه توده" درباره انتخابات

مهرداد اخگر

و از این مجموعه است که "برادران شورای سردبیری راه توده"  به تحلیل های خیلی علمی-طبقاتی و مارکسیستی می رسند و دو سه شب قبل از انتخابات خواب نما شده و فرمان شرکت در انتخابات و شرکت در خلق حماسی سیاسی رهبری را صادر می کنند. جالب این جاست که در تمامی این ده شماره راه توده سراغی از سخنرانی های خاتمی درباره ماهیت انتخابات و یا ارزیابی های موسوی خوئینی ها در این زمینه نیز مشاهده نمی شود

 به کشتار و پیگرد فعالان جنبش کارگری پایان دهید!

رژیم ولایت فقیه مسئول مرگ افشین اسانلو است!
حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی ازجمله کارگران دربند، خواستار مبارزه ای متحد برای پیگیری پرونده مرگ مبارز فقید جنبش سندیکایی افشین اسانلو هستیم.

راهبردِ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، شکافِ طبقاتی، و گسترشِ فقر

برپایه سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه است که اقتصاد دلالی رواج‌ یافته و بنابر آمارهای رسمی، هر دقیقه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به بخشِ غیرمولد اقتصاد ایران وارد می‌شود. مردم ما، به‌ خصوص زحمتکشان شهر و روستا، با این برنامه‌ها در رویارویی‌اند و برضد آن مبارزه کرده و می‌کنند.

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -4

آخرین دفاع رفیق آصف رزم دیده  در دادگاه تجدید نظر نظامی

چه کسی باید به دادستان بگوید که عضویت در حزبی که مبانی ایدئولوژی دارد ، حزبی که تا اعماق فکر مردم برای خود جا باز کرده است ، حزبی که تنها دستگیره و پایگاه مبارزه با امپریالیسم خون آشام بین المللی است ، حزبی که به خاطر آزادی طبقه ی کارگر و اصناف و احقاق حقوق اجتماعی و برای ریشه کردن سیستم فئودالی و خان خانی صدها و هزار ها قربانی داده ، جرم نیست ، گناه نیست ، کیفر و مجازات ندارد .

زندگی نامه مختصر رفقا:

صابر محمد زاده -آصف رزم دیده

درّه میان فقر و ثروت، مشخصه غارت نظام سرمایه داری!
فرهاد عاصمی

در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه خطیر دفاع از حقوق دمکراتیک و قانونی خود و تمام لایه های میهن دوست و همچنین دفاع از حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی ایران قرار دارد. مضمون نبرد آزادیبخش در دوران کنونی چنین حکم می کند.

انتخابات ودیدگاه ها -1

1- رای مردم ، رای به تغییرات جدی است -

 محمد امیدوار

2-فریب خوردگی میلیونی، واقعیت تلخ اما گذرا -محسن جمالی

3-برگماری حسن روحانی و پایان حکومت قبیله ای در جمهوری اسلامی -عیسی صفا

4-دموکراتهای چپ و موضوع «انتخاب» روحانی -هیئت تحریریه روزنامه آذربایجان

بیست ودومین سمینار بین الملل کمونیستی

قطعنامه در باره حمله ها علیه حقوق دموکراتیک در اتحادیه اروپا

برگردان : آرش وجدانی

شدید تر کردن سرکوب و گسترش حمله ها ی طبقه سرمایه دار علیه حقوق دموکراتیک در اتحادیه اروپا بخش وپاره ای از راهبرد تقویت قدرت این طبقه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و خیزش نارضایتی مردمی است .

در کشورهای اروپا ، امپریالیست اتحادیه اروپای هم چون دژکوبی علیه تمام حقوق مردم ، از جمله حقوق دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرد .

قیام استانبول روی دیگر سکه ضد سرمایه داری

علی بکتاش - برگردان : مهرگان

ارتباط حیاتی بین سیاست فرهنگی محافظه کار حزب عدالت وتوسعه و سیاست اقتصادی نو لیبرال آن باید آشکار شود تا جایی که طبقه متوسط کمالیست که به سنگینی در قیام شرکت کرده اند دریابند که آن ها نمی توانند محافظه کاری فرهنگی را بدون به چالش کشیدن سیاست های اقتصادی به عقب برانند. اگر (این سیاست) پیروز شود ، می تواند طبقه های فقیر تر را که به طور جاری به حمایت از حزب عدالت وتوسعه بر مبنای فرهنگی مایل تر هستند جذب نماید .

 اعتراض مردم  ترکیه ؛ ریشه در نابرابری اجتماعی!

م.چابکی

با کشته شدن سه نفر از جوانان معترض که یکی از آنها عضو حزب "همبستگی سوسیالیست" از احزاب چپ گرای این کشور بود، اعتراضا ت ترکیه وارد مرحله جد یدی شد .این اعتراضات به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفته و به شهرهای دیگر، از جمله پایتخت ترکیه - آنکارا و ازمیر و آدانا شعله ور شد.

جنگ «وکالتی» کشورهای خارجی با سوریه

حبیب ناظری

اکنون بیش از دو سال است که درگیری‌های نظامی میان به‌اصطلاح «مجاهدان اسلامی» زیر نام‌های گوناگون با نیروهای دولتی سوریه در جریان است و خواست‌های بحق مردم سوریه را در سایه قرار داده است. به یاری بی‌شائبهٔ رسانه‌های «غربی» اکنون وضعی پیش آمده است که همهٔ توجه‌ها از خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مردم سوریه منحرف، و معطوف به برخوردهای نظامی فاجعه‌بار برای «تغییر رژیم» از خارج شده است.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: