نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2014-07-19

شماره 760-     18/03/93-24

 عراق وبحران داعش

تمام تلاش میهن پرستانه برای شکست تروریسم ضروری است

بیانیه هیئت سیاسی حزب کمونیست عراق – برگردان : مهرگان

تروریسم دشمن همه است . خلق ما ، با ملیت ها ، مذهب ها و فرقه های مختلف ، و از تمام وابستگی های ایدئولوزِک وسیاسی ، باید از واقعیت خطرها آگاه باشند و از افتادن در دام آن چه داعش ( دولت اسلامی عراق وشام ) و قدرت های منطقه ای و جهانی حامی آن ، با هدف بی ثبات کردن اتحاد ملی  و تحریک ستیزه های فرقه ای و ملی گرایی کوته بینانه و گرایش های شووینیستی  برنامه ریزی می کنند پرهیز نمایند.

حمایت از اصلاحاتِ بوروکراتیک، یا تغییرهایِ متکی بر ارادة مردم؟

 

بدون برنامه‌یی واقع‌بینانه و مبتنی بر الزام‌های مرحله‌ایِ جنبش که برآیند و فصلِ مشترکِ منافع و خواست‌های طیف وسیع طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی‌ای که کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی، کسبة خرده‌پا، تولید کنندگان و صنعتگران خُرد و متوسط و لایه‌های مدافعِ تولیدِ ملی در برابرِ هجوم سیلِ‌آسایِ واردات خارجی و حضور امپریالیسم، را دربر دارند، نمی‌توان بر واپس‌گرایی، استبداد و ارتجاع غلبه کرد و یا آن‌ها ‌را به عقب‌نشینی‌هایی معین واداشت.

نگاهی به پی آمدهای انتخابات اکراین

ستادمرکزی انتخابات ح ک اکرایین - برگردان از شهریار قاسمی

.پاییز گذشته، مردم آلیگارشی را به چالش کشیدند.جنبش میدان با هدف مبارزه با فساد گسترده طبقه حاکم و بیدادگری در حق مردم عادی جامعه جان گرفت . چندی پس از آن مردم دوباره به آلیگارشی رای دادند ، به امید آنکه این بار آلیگارشی به اصطلاح مهربان که حاضر باشد اندکی از بسیار(سرمایه ) را با مردم تقسیم کند برسر کار بیاید.

سالگرد افشاگریهای ادوارد اسنودن

چگونه آنها جهان را تغییر دادند و چرا مبارزه هنوز ادامه دارد

 برگردان: ا. م. شیری

بعقیده رسانه های جمعی، عواقب نشت اطلاعات ثابت کردند که اسنودن بزرگترین افشاگر در تاریخ آمریکا است که کار او پیامدهای جهانی داشت.

در حالیکه جامعه اطلاعاتی آمریکا میزان خسارات ناشی از افشاگریهای ادوارد اسنودن را برآورد می کنند، مدیر آژانس امنیت ملی، جیمس کلپر اعلام داشت که آسیبهای این افشاگریها به آن میزانی که قبلا پیش بینی می شد، قابل ملاحظه نخواهد بود.

دولت حسن روحانی و بحثی در رابطه با امکان تغییرها به سوی تحقق آزادی

روحانی به‌طورِمشخص احساس می‌کند که برای حفظ ابتکارعملی که پس از انتخابات مهندسی‌شده به‌دست رژیم افتاده است- که محصولِ آن جلبِ حمایتِ اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی محفل‌های متعلق به قشر متوسط جامعه بوده است- باید در رابطه با مسئله‌های فرهنگی و برخی آزادی‌های محدودِ شخصی و نسبتاٌ بی‌خطر برای حاکمیت، حرکتی و موفقیتی داشته باشد.

حزب توده ایران ، ضرورت تاریخی میهن ما

زنده یاد رفیق داود نوروزی

در طول این مدت شماره کتب ، جزوات ، رسالات و مقالاتی که در باره حزب توده ایران ، در داخل و خارج کشور نوشته شده ، از حد آحصاء بیرون است . هرکس حزب توده ایران را از دریچه ی چشم خود دیده است . گروهی دشنام داده اند ، بسیاری تجلیل کرده اند ، عده ای راه تخطئه پیموده اند ، پاره ای حق و ناحق را بهم آمیخته اند . ولی حزب توده ایران در طوفان حوادث سهمگین علی رغم نیش ها و نوش ها  به حیات خود ادامه داده است .

بازاریابی سیاسی و مهندسی انتخابات

احمد سپیداری

اگر در بازاریابی برای توزیع کالاها، سازمانهایی برای طراحی و تولید محصول و مراکزی برای فروش خرد و تجاری وجود دارد، در بازاریابی سیاسی نیز نوع دیگری از این نهادهای تولید و عرضه (کلوپ های حزبی، مساجد و تکایا، تریبون های دانشگاهی، کلوپ های ورزشی، سازمان های اجتماعی دولتی و غیر دولتی، فضای های عمومی شهری (بحث های خیابانی)، شبکه های اجتماعی مجازی  و خلاصه همه تریبون های عرضه کننده ایده های سیاسی) عینا همان وظیفه را به عهده دارند.

سالگرد " جنبش پارک گزی"درترکیه , وخیال خوش اردوغان ؟!

 م . چابکی 

به یاد پروفسور دکتر بهروز شکوری

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان پروفسور دکتر بهروز شکوری محقق و دانشمند بزرگ کشورمان و یار دیرین و فداکار فرقه دمکرات آذربایجان در گذشت .
حزب تودة ایران درگذشت رفیق شکوری را به خانواده و بازماندگان او، رفقای فرقه دموکرات آذربایجان، همه ترقی خواهان میهن  و  جامعه علمی کشور تسلیت می گوید. یادش گرامی باد!

حزب تودة ایران اعدام غلامرضا خسروی و احکام جابرانه زندان بر ضد فعالان شبکه های اجتماعی مجازی را شدیداٌ محکوم می کند!

پایان سرکوب و خشونت بر ضد دگراندیشان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی، در میهن ما، نه با دل بستن به شعارهای عوام فریبانه این یا آن دولت مورد تأیید ولی فقیه رژیم، بلکه با مبارزه موثر، هماهنگ و یکپارچه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه امکان پذیر است.

"دموکراسی " به روایت دولت بهار!!!

درباره خشونت سیاسی علیه یک جریان اجتماعی

بدیهی است انتخابات بر آمده از فرهنگ سیاسی دمکراتیک با انتخاباتِ بر آمده از فرهنگ سیاسی غیر دمکراتیک تفاوت های زیادی دارد و هر یک از این دو، آثار متفاوت و بلکه متباینی را بر جای می گذارد. بر این اساس باید توجه داشته باشیم که برگزاری انتخابات تنها شاخص دمکراتیک بودن یک ساختار سیاسی نیست، بلکه میزان نهادینه شدن «فرهنگ سیاسی» و «الزامات دمکراسی» در فضای رقابت و نیز تعهد بازیگران سیاسی به این مساله از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است.

ویژه نامه محمود اعتماد زاده (به آذین)

  • به زودی در نویدنو

  • نویدنوازکسانی که می توانند دراین مورد یاریگر ما باشند دعوت به همکاری می نماید .

منصور، هنوز دیر نشده، از صف کارگران جدا نشو!!!

ما منتظر شنیدن خبر پس دادن این پول توسط منصور اسانلو در اسرع وقت و اعلام علنی تقابل او با گرایش های خارج از طبقه  و دشمن طبقۀ کارگر هستیم، تا بتوانیم دوستی و اتحاد طبقاتی خود را مانند سابق حفظ کنیم، اگر منصور اسانلو در پس دادن پول های فوق کوتاهی و تعلل کند به این معناست که می خواهد آگاهانه از طبقه کارگر جدا شده و به خدمت سرمایه داران، کارفرمایان و دولت های سرمایه داری بپردازد.

کارگر

شعری از فرخی یزدی

شوریده دل به سینه بعنوان کارگر

شورید و گفت جان من و جان کارگر

شاه و گدا فقیر وغنی کیست آنکه نیست

محتاج زرع زارع و مهمان کارگر

سرمایه دار از سر خوان راندش ز جور

با آنکه هست ریزه خور خوان کارگر

شرح یک پرونده : مسعود کیمیایی وفرج سرکوهی

شماره 759-     08/03/93

شعارهای توخالی دولت درباره حقوق کارگران، آزاد سازیِ اقتصادی

 و رواجِ قراردادهای موقت

بار دیگر، در حالی‌که کارگران در سرتاسر دنیا روزِ جهانی کارگر را جشن می‌گرفتند، مزدورانِ رژیم ولایتِ فقیه با یورشیِ وحشیانه، ده‌ها نفر از فعالانِ مستقلِ کارگری و سندیکایی در ایران را بازداشت و روانۀ زندان کردند

.تنها راهِ دستیابی به امنیتِ شغلی و شغلی شرافتمندانه، مبارزه در راهِ احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزۀ متحدِ کارگران برای تضمینِ منافع طبقاتی‌شان است.

جنبش سندیکایی کارگران ایران و اولویت‌های آن

در جریان مبارزات چند سال اخیر تجربه ثابت کرده است احیای حقوق سندیکایی کارگران از نقطه نظر تامین حقوق صنفی ـ رفاهی، فوق‌العاده پر اهمیت است. هیچ تشکل دیگری نمی تواند (و تجربه سی سال اخیر کشور ثابت می کند) جانشین تشکل سندیکایی گردد.

لوکاشنکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

بر گردان : شهریار قاسمی

 

گفته می شود که لوکاشنکو بدنبال چانه زنی با سایر اعضای اتحادیه است و یا می خواهد قیمت امضای خود پای این قرارداد را بالا ببرد. در این مورد می توانیم با صداقت کامل پاسخ دهیم که سیاست ما, درست مانند روسیه و قزاقستان, بر پایه منافع کشور ما قرار دارد, منافع کشور اولویت ماست.

به قتل عام مردم در جمهوری های خلق دونتسک ولوهانسک پایان دهید ! 

برگردان : هاتف رحمانی

حزب کمونیست فدراسیون روسیه این قتل عام رسوای ترتیب یافته در شهر دونتسک توسط رژیم نازی – الیگارش کیف را به شدت محکوم می کند. ما تمام جامعه های جهانی را به محکم کردن صف های اعتراض علیه تجدید حیات فاشیسم و وارد کردن تمام فشارهای لازم برنیروهایی دعوت می کنیم که استقرار خود در اکرایین را استوار می سازند.

انتخابات دوئلی (تن به تن) اکرایین

روبرت پاری – برگردان : مهرگان

رای دهنده ها در دو استان اکرایین قدرتمندانه از جدایی از رژیم کودتای کیف حمایت کردند، اما وزارت خارجه امریکا وسایرپشتیبان های رژیم نتیجه انتخابات را رد کردند و با وعده انتخابات ویژه ریاست جمهوری در 25 می به پیش می روند.

« هم اسلحه، هم فاحشه، هم مواد مخدر...»، یا پطر پاراشنکو

گریگوری کالیادا - برگردان: ا. م. شیری

صرفنظر از میزان مشارکت مردم در انتخابات رئیس جمهوری اوکراین در روز یکشنبه (۲۵ ماه مه)، نتیجه آن، به باور عمومی، از پیش مشخص شده است: پاراشنکو، فرد مورد علاقه آمریکا را رئیس جمهور اعلام خواهند کرد.

طوفان اعتراض به دولت اردوغان ,

 خشم به نظام فاسد" سرمایه داری"درترکیه است !

 محمد چابکی

در سالهای اخیر حوادثی تبدیل به خشم وعصیان مردم ترکیه گردیده است که ریشه اصلی آنرا باید در نابرابری اجتماعی و نحوه برخورد دولت اردوغان به حل معضلا ت جامعه جستجونمود.

ستارگان سوما!

 رحمان

در«سوما»  چه گذشت!!؟

آنجا؛

          محل اتصال ستاره و آب و خاک و آهن

                               مدفون در اعماق زمین

                                            زیر خروارها سنگ و خاک.

مجید امین موید، مترجم و مبارز راه آزادی، درگذشت 

 نویدنو  در غم درگذشت استاد مجید امین موید ، خودرا با خانواده ، دوستان و فعال های عرصه فرهنگ مترقی جامعه ایران شریک می داند.

قلب پر از عشق به انسان و عدالت اجتماعی این انسان فرهیخته و مبارز که با چشمانی مهربان و تبسمی دوست داشتنی، با سادگی رفتار و صمیمیت توام با غرور نجیب انسانی شعله های امید و عشق را در دل دوستان و اطرافیان خود می افروخت و آنها را برای زیستن و مهر ورزیدن می انگیزاند

 مهدی غبرایی و مجید امین موید

 

استاد همیشه شوخ طبع و طنزپرداز و نکته‌گو بودند، به نحوی که به شنونده برنخورد و به خود بخندد. ظرف سالیان معاشرت تا امروز از او نشنیدم که در سال های ۳۷و۳۸چندماه به اصطلاح زیر اعدام بوده و در دوره نخست وزیری نسبتا گشاده دکتر امینی (زمانی که من هنوز دانش آموز بودم) از حکم اعدام رهایی پیدا کرده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت در گذشت

مجید امین موید 

کانون نویسندگان ایران درگذشت این یار دیرینه ی خود را به خانواده ی محترم امین موید، دوستداران او و جامعه ی فرهنگی مستقل کشور تسلیت می گوید و در مراسم بزرگداشت اش در کنار خانواده و دوستان اش حضور خواهد یافت. 

دریغ ! کز شبی چنین "سپیده" سر نمی زند!
(برای محمد رضا لطفی)

 امرالله نصراللهی

سال ٨۵ را می توان همان «سال بلوا» دانست. سال بازگشت محمد رضا لطفی به ایران. سالی که زندگی و شخصیت او از نگاه بسیاری دوشقه و یا چند پاره می گردد. پیر افسون زده ای که به گمانی، لحظاتی تارهای شکسته و نوستالوژی موسیقی دهه‌ی ۶۰ را به دست فراموشی می سپارد تا در نقطه‌ی مقابل همان دهه قد برافرازد و در برابر پرچمداران و یا داعیه داران رجز بخواند.

سخنی با آقای اروجعلی محمدی فرماندار سابق تبریز

بهرام علوی اسکویی

آیا زندگی "زنده " می شود ؟

 50 درصد از سطح دریاچه ارومیه را آب فرا گرفت

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: