نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-04-30

ی  10/02/1396 

 

 

ی ی ѐ!

یی ј یی ѐ ј ی ی ѐ

 

 

ی ѐ ʐی ی ی ѐ ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ǘ ی ی ǘی یی ѐ ی یی ی Ԙ ی ی ی Ϙѐی ی ی ی ǘی ی ѐ ی . ǘی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی یѡ ѐ ( ی ی ی ی ی ی ) ی ی ی ѡ ی ǘ ی . ی ی یی ی ی ˜ یی ی ی یی ی ٣ یی ۶۰۰ یی ی ی ی .

 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی .

 
ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ѐ یی ی ی Ԙ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ۹٣۰۰۰۰ ی ʁ ی ی є ی ۹۶ یی یی ǡ ѐ یی ی ѐ یی .

 
ѐ ی ی ی ی ی ی ی یϺ ی ј ی یی ی ی ی یی ی ی یϺ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʺ ی Ԙ ی ѐی ی ی ʺ ی ѐ ی ѐ ѐ یی ی ی ی ѐ

 
ی ی ی ی ی ی یی ی Ϙ ی ی ј Ԙ ѐی ی ی ی یی یی Ԙی ی ی ییی ѐ ی ی ی . ی ی ѐ  ѐی یϡ ʐیی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ѐ ی ʘ .

 
ی ی یی ی ѐ ی ʘ ی ی ی . ی ی ی ی ی ѐѡ ѐ ی ʡ ʐ ی یی ی .

 
ی Ԙ ی ی ی ی ѐ یی ی ی ی:

 
۱- ی ی یی ʡ یی ی ی ی є ی ۹٣۰۰۰۰ ی ǘ ی ѐ ی ی . ی ی ۴۰۰۰۰۰۰ ی ی ۹۶ ی.

 
۲ یی ѐ ی ی ی ی. ی ѐ ی ی ی ی یȡ ی ی ی.

 
٣- ی ی ی ی ی ی Ϻ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی . ѐ ͘ И یی ی ی ی ی.

 
۴- ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ѐ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی ѐی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی.

 
۵ ی ی ј ی یی ی ی ی ѐ ی . ѐ эی ی ی ј ی یی ی ی .

 
۶- ی ی ʐ ی ϐی ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی ѐ ی ی. ی ی ی ی ی ѐ ی Ȑی ی .

 
۷- یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .

 
٨- ѐ ی ی ϐی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی .

 
۹- ی ی ی ѐ ی ی ی ی یϐ ی ѐ . ی ѐ ʘ یی ی ی ی ی ی. ی یی ی ѐ ی ͘ ی ی.

 
۱۰- ѐ ј Ԙی ی ی Ԙ ی ѐی ͘ Ԙی ی Ԙ ی ѐی ی یی ѡ ی ی ۸۷ ۹۸ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی. ی Ԙی ѐ ی ی ی ی ی ѐ ی ی.

 
۱۱- ѡ ی ͘ ޡ ی ѐ ѐی ی ی یی . ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ѐی ی ی.

 
۱۲- Ԙ ی ی یی ѐ ی ی Ԙ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی . ی Ԙ یی ѐѡ ی ی ی یϐ ѐ ی Ԙ ی ی ѐی ͘ ی ی.

 
۱٣- Ϙ ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

 
۱۴- ی ی ی ѐ ی ѐ ی ی ѐ ی ی .

 
۱۵- ѐ ی ی ی ی ی ͘ ی ͡ یʡ ی ی ی ی ی .

 
۱۶- ѐ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ѐ ی.

 
۱۵- ی ѐ ی ی ی ی ی . ѐ ی ѐی ی ی ی .

 

ѐ ی!

یی ѐ ј ی
یی ѐ یԘ ʁ
ی ی ی ی Ԙ ی ѐی
ی ی ۹۶

 

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: