نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

مرداد 95

تیر 95

خرداد 95

اردیبهشت 95

فروردین 95

اسفند 94

بهمن 94

دی 94

آذر 94

آبان 94

مهر 94

شهریور94

مرداد 94

تیر 94

خرداد 94

اردیبهشت 94

فرودین 94

اسفند 93

بهمن 93

دی 93

آذر 93

آبان 93

مهر 93

شهریور 93

مرداد 93

تیر 93

خرداد 93

اردیبهشت 93

فروردین 93

اسفند 92

بهمن 92

دی 92

آذر 92

آبان 92

مهر92

شهریور92

مرداد 92

تیر92

خرداد 92

اردیبهشت 92

فروردین 92

اسفند 91

بهمن ماه 91

دی 91

آذر 91

آبان 91

مهر 91

شهریور 91

مرداد 91

تیر91

خرداد91

اردیبهشت 91

فروردین 91

آرشیوسال   1390

آرشیوسال    1389

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال   1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

شماره 865  

1395/06/26

منطق سرمایه‌داری نولیبرال

برابهات پاتنایک

سرمایه‌داری، نظامی “خودبه‌خودی “است، به این معنا که نیروی محرّک آن متکی به برخی گرایش‌های ذاتی آن است، از قبیل کالایی کردن هر چیز، از بین بردن تولید پیشاسرمایه‌داری، و روند تمرکز سرمایه. این پرسش پیش می‌آید که: نقش دولت در این حرکت خودبه‌خودی سرمایه‌داری چیست؟ به طور کلی، دولت در یک جامعهٔ سرمایه‌داری موانع را از سر راه گرایش‌های درونی و ذاتی سرمایه‌داری برمی‌دارد، و پیش بردن و ادامهٔ این گرایش‌ها را شتاب می‌بخشد

1395/06/26

هند با بزرگترین اعتصاب عمومی جهان تاریخ کارگررا ساخت

ویجی پراشاد- برگردان : هاتف رحمانی

رسانه های خبری شرکتی – که دوست دار اعتصاب نیستند- گزارش کردند که تعداد اعتصاب کننده ها فراتر ازمرز  150 میلیون کارگر برآورد شده است. تعدادی از روزنامه ها مطرح کردند که 180میلیون کارگر هندی دست از کار کشیدند. اگر این درست باشد ، پس این بزرگترین اعتصاب عمومی گزارش شده در تاریخ است .

1395/06/26

حزب کمونیست آرژانتین کودتا در برزیل را محکوم می کند.

برگردان : آرش وجدانی

پاتریسیو اچه گارای رئیس حزب کمونیست آرژانتین ، در بیانیه مطبوعاتی همبستگی حزب خود را با مردم برزیل اعلام ، ودر عین حال برکناری دیلما روسف را محکوم کرد . او تهدید تحمیل شده از سوی کودتا علیه دموکراسی برزیلی  را خاطر نشان کرد چون بازیگران کودتا همان کسانی هستند که نهادهای دموکراتیک کشور باید از دست آن ها حفظ شود .

1395/06/26

حزب کمونیست المان :" ما در کشوری بی قانون زندگی می کنیم "

برگردان : هاتف رحمانی

روز سه شنبه ، دهم سپتامبر، 250 عضو و دوستان حزب کمونیست المان (DKP) در کارلسروهه ، محل استقرار دادگاه قانون اساسی دست به اعتراض زدند ، و خواستار رفع ممنوعیت حزب کمونیست المان KPD  [1]شدند ، که 60 سال پیش ، دادگاه قانون اساسی آن را به خاطر به رسمیت شناختن مقاومت علیه تجدید تسلیحات جمهوری فدرال برنامه ریزی شده از سوی کنراد آدنائر صدر اعظم المان ممنوع کرد.

1395/06/23

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا،

 نقدی بر کتاب عباس میلانی -بخش پایانی -5

کامران پور صفر 

کتاب نگاهی به شاه نمونه واضحی از انحطاط در تاریخ نویسی  است و به اغلب آن مسائل و مباحثی که در هر تاریخ نویسی علمی و اجتماعی مورد توجه مورخان است ، اعتنائی ندارد . این کتاب یک شرح حال نویسی ماجرائی و شبه سینمائی و بدور از تاثیرات عینی طبقات اجتماعی و گروه های سیاسی و نیروهای متعلق به گذشته در اوضاع و احوال جدید و فاقد هرگونه ارزیابی انتقادی از تاثیرات استعمار و ارتجاع و امپریالیسم در اوضاع و احوال ایران است

نسخه کامل را به شکل PDF از اینجا دریافت کنید

1395/06/23

مار در آستین پرورش ندهید !

ریجانه کارولینا هوئولر- برگردان : هاتف رحمانی

تاریخ حزب کارگران برزیل داستانی هشدار دهنده برای حزب های چپ همه جا است .

لولای جدید برای اولین بار در سال 2002، زمانی که بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد به نمایش در آمد. او نامه "صلح وعشق" خود را "به مردم برزیل" منتشر کرد: برهان قطعی تمایل جدید حزب کارگر به مثابه مدیران سرمایه داری برزیلی ، دست یابی به سازش اجتماعی در عین حفظ منافع طبقه های سرمایه دار . 

1395/06/23

براندازی نرم با نام رمز" نجات ملی " دربرزبل

م . چابکی

برخی از مجریان این اقدامات، پیشتر متحدان دولت بودند. سومین فرد در دولت برزیل (پس از روسف و تمر) "ادواردو کانا"می‌باشد؛ پروتستانی متعصب که رئیس سنا نیز هست. وی در حالی پیشگام استیضاح روسف بوده که خود سال گذشته میلیونها دلار رشوه را در حساب‌های بانکی سوئیس‌ داشت

1395/06/23

روسف برزیل با کودتا کنار گذاشته شد

جان کاتالینوتو- برگردان : آرش وجدانی

کودتای پارلمانی در برزیل و تمام امریکای لاتین ، که نقش برزیل در آن  بسیار مهم است امپریالیسم امریکا را نیزتقویت می کند. این مانور با حمایت واشنگتن به اجرا در آمد و از قبل دعای خیر سیاست مدار ها  و وال استریت را کسب کرده بود – همان طور که درنوشتارهای بسیارمجله فوربس هوادار سرمایه داری منتشر شده در سال جاری حمله به روسف رامی توان مشاهده کرد. 

1395/06/23

آیا اسرائیل خواهان جنگ داخلی فلسطینی است ؟

رمزی بارود - برگردان : هاتف رحمانی

انشعاب در داخل جامعه فلسطینی به سطح بی سابقه ای رسیده است . به مانع اصلی در مسیر هر راهبرد متحدی برای پایان دادن به اشغال قاهرانه اسرائیل یا صف آرایی فلسطینی ها پشت هدف واحدی تبدیل شده است .

آویگدر لیبرمن وزیر دفاع به تازگی منصوب شده ، ناسیونالیست افراطی ، این را به خوبی درک می کند.

1395/06/23

بولیوی برنامه های سواد آموزی به 36 زبان بومی را آماده می کند 

از زمان ریاست جمهوری اوو مورالس بیسوادی از 13.3 درصد به 2.9 درصد ، پایین ترین نرخ بیسوادی در تاریخ بولیوی کاهش یافته است .

شماره 864  

1395/06/18

حکومت ظلم، دروغ و جنایت!

امروز اگر کسی هنوز شک و شُبهه‌یی دربارهٔ ماهیت حاکمیت فقها در ایران دارد، دیگر باید برایش روشن شده باشد که اساس رژیم کنونی در ایران بر پایهٔ ظلمِ گسترده بر ضد اکثریت جامعه، دروغ‌پردازیِ رهبران آن برای فریب مردم و ”سفید نشان دادن سیاه“ و سرکوبِ خشن و جنایت بر ضد شهروندان در ابعاد گسترده، استوار است. ما سال‌هاست که بر این امر تأکید داشته‌ایم و رویدادهای ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز بار دیگر این نظر را تأیید می‌کند که، رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌پذیر نیست.

1395/06/18

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا،

 نقدی بر کتاب عباس میلانی -4

کامران پور صفر

آری حزب توده کوشش بسیار داشت که دکتر مصدق را ازهمکاری و همراهی های خود مطمئن کند وامکانات پنهان و آشکارخود را بارها درحمایت ازدولت دکترمصدق بکارگرفت وآن اشتباهات اولیه را که سبب دوری جنبش ملی و فاصله با آن شده بود،ترک کرده وبه حامیان دولت مصدق پیوسته بود اما با همه این احوال ، دکترمصدق بنا به ملاحظات دیگری – جدا ازآنچه که مخالفان حزب توده می گویند – ازهرگونه رویکردی به این حزب خودداری نمودوتا پایان ، همان رفتاری را داشت که درآغازاعلام کرده بود.

1395/06/18

تئوری لنینی امپریالیسمراهنمای مبارزه کمونیست ها

گیورگوس مارینوس- هاتف رحمانی

وظیفه دائمی کمونیست ها مطالعه پیشرفت های سامانه امپریالیستی سرمایه داری ، و اجزا آن ، کشورهای سرمایه داری ،ارزیابی دقیق از جایگاهی که هر کشور در سامانه امپریالیستی دارد ، در راستای آن که صورت بندی راهکار و راهبردهای انقلابی بر داده های عینی واقعی بنا شود که تاکید نماید که عصر ما عصر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است حزب های کمونیست مزیت عمده ای دارند ، آن ها آثار بی مانند مارکس انگلس لنین را در دست دارند و با جهان بینی مارکسیستی لنینیستی هدایت می شوند.  

1395/06/18

نژادپرستی ، تبعیض جنسی بازی های المپیک را لکه دار می کند

مونیکا مورهد- برگردان : هاتف رحمانی

من هرگز بازی های المپیک تابستانی 1968شهرمکزیکو را فراموش نمی کنم که تامی اسمیت و جان کارلوس قهرمان های دو میدانی ، در آن المپیک به ترتیب مدال های طلا وبرنزرا در 200 دو  متر سرعت کسب کردند ،و اعتراضی قهرمانانه علیه سرکوب نژادی سیاه پوست ها در امریکا را به نمایش گذاشتند

آکل ( حزب ترقی خواه زحمتکشان قبرس):

 همبستگی با مبارزه مردم ونزوئلا علیه تشکیلات دست راستی

و دخالت های امپریالیستی!

این حمله ها نشان دهنده ادامه تلاش های مداوم از سوی تشکیلات دست راستی کشورو نیروهای امپریالیستی برای سرنگونی دولت ترقی خواه نیکولاس مادورو به هر وسیله ای است . بسیج سازماندهی شده از سوی اپوزیسیون بارها به زمینه ای برای وقوع حمله های خشونت آمیز منجر به زخمی شدن ومرگ شهروندان ، نابودی اموال عمومی و خدمات ، فلج عمومی کشور و پرورش شرایط برای بحران سیاسی عمومی تبدیل شده است .

آکل :درباره موافقت نامه نهایی صلح بین دولت کامبیا و نیروهای مسلح انقلابی – ارتش خلق ( فارک)

آکل از موافقت نامه نهایی صلح حاصل شده بین دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی – ارتش خلق ( فارک) برای حل سیاسی ستیزه نظامی دیرپای معلول دخالت های امپریالیستی ، تروریسم وحشیانه دولتی و سرکوب اعمال شده علیه توده های مردمی و نابرابری عظیم ، بهره کشی و فقر عمومی استقبال می کند.

شماره 863  

1395/06/15

بیانیه ی «اتحاد دموکراسی خواهان ایران»

 به مناسبت فاجعه ی ملی کشتارزندانیان سیاسی درتابستان67

نزدیک به سه دهه ازاین جنایت کم نظیر در تاریخ معاصر گذشت؛ ولی دولتمردان جمهوری اسلامی وآمران وعاملان این جنایتها همچنان ازپذیرش مسئولیت خویش وپاسخگویی در باره­ی این حقیقت آشکار سرباز می­زنند و شماری از آنان هنوزهم منصبهای مهم دولتی وحکومتی دارند وبا محاکمات غیرقانونی، جان جوانانی دیگر را می­گیرند!

1395/06/15

هند؛ صحنه بزرگترین اعتصاب کارگری جهان

خسرو صادقی بروجنی

دو روز گذشته بیش از ۱۸۰ میلیون کارگر در هند دست به اعتصاب زدند. این کارگران که علیه قوانین «ضد کارگر و ضد مردمی» دولت «مادی» به خیابانها آمدند، توانتسند راهآهنها و بسیاری از راههای ارتباطی کشور را مسدود کنند.

1395/06/11

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا،

 نقدی بر کتاب عباس میلانی -3

کامران پور صفر

اما آنچه که بیشتر از سایر مباحث این گفتار تعجب آورمی نماید ، اعتماد به نفس عظیم مورخ ناشی ما نسبت به معلومات خود و تکراراکاذیب ودروغ های رسوائیست که اغلب برای استتارمطامع امپریالیسم درایران وستیزه با مخالفان جعل شده بود . ایشان با همین گزارش نشان داده اند که هیچ نگاهی به مراجع اصلی مطالعه تاریخ آن دوره نظیر روزنامه ها ومجلات و همچنین کتاب های خاطرات کسانی نظیرایرج اسکندری وآرداشس آوانسیان نداشته اند ومگر می توان درباره فراکسیون حزب توده درمجلس چهاردم نوشت و ازخاطرات این دونماینده برجسته آن فراکسیون یادی نکرد ؟

1395/06/11

نقش دولت در اقتصاد " بازار آزاد "

امیر حسینی

علیرغم تمام امکاناتی که بخش عمومی در اختیار سرمایه گذاشته , طبقه سرمایه دار خود را مسئول مشکلات اجتماعی نمی داند. سرمایه با پنهان شدن پشت دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند. سرمایه با مبارزه طبقاتی آشنایی کامل دارد و برای آن آماده است. عقب نشینی جهانی مبارزه طبقاتی در اوایل دهه نود میلادی , میلیونرها را در مدت کوتاهی میلیاردر کرد.

1395/06/11

بزرگنرین سازمان جنایت

کمال اوکویان –برگردان : هاتف رحمانی

طرف داران گولن دولت را تصرف کرده بودند. این چیزی است که آن ها می گویند. اما ، تصویر نشان می دهد که هواداران گولن در برخی زمینه ها خود دولتند. " تصرف" نباید و نمی تواند مطابق واقعیت باشد.حقیقت کاملا خلاف آن است .من نمی خواهم چگونگی و چرایی افزایش نفوذ جنبش گولن را تکرار کنم ، چون ما بسیار زیاد در این باره نوشته وسخن گفته ایم .

1395/06/11

به ياد ابوتراب باقرزاده :

عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی

احد قربانی دهناری

ابوتراب باقرزاده نویسنده ای که بیست و پنج سال در زندان های رژیم پهلوی به زنجیر کشیده شده بود در زمان رژیم ولایت فقیه دستگیر و شش سال نیز در زندان ها و شکنجه گاه های این رژیم دوزخی به زنجیر کشیده شد (روی هم سی و یک سال) و سرانجام هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شد! گناه ابوتراب باقرزاده کمونیست بودن، تن ندادن به مصاحبه نمایشی (حتی پس از سخت ترین شکنجه ها) و نوشتن و ترجمه چند کتاب ناسازگار با آخوندیسم بود!

خاطره ای از زنده یاد ابوتراب باقرزاده

اژدر بهنام 

زمستان 1356 بود که وارد بند چهار اوین شدم. استقبال گرمی را شاهد بودم. چند ساعت بعد در جمعی نشسته بودم که مرد مسنی داشت در آن از خاطرات خود می‌گفت. چنان زنده و سرشار از زندگی می‌گفت که تصور کردم همین چند ماه پیش دستگیر شده است. لحنی شوخ و پرانرژی داشت.
پرسیدم: کی دستگیر شده‌اید؟
با لبخندی پاسخ داد: مدت زیادی نیست. همین 23-24 سال پیش بود که دستگیر شدم
.

دارکوبِ سُرخ...

خسرو باقرپور

جماعِ جمعی ی خوکان
و بوی گندِ این لاشه های لجن؛
محال است باز دارَدَم 
تا از اندوهِ ژرف شهریور نسرایم
یا نرمسرودِ ستایشِ خوبان نخوانم
.

 

1395/06/11

بازپس گیری ناپل

گفتگوی ژاکوبین با فعال های جنبش جی سو پوزو(من دیوانه ام)[1]

برگردان : هاتف رحمانی

انتخابات جاری در ناپل شاهد انتخاب مجدد لوئیجی دی ماگیستریس با وکالت قاطع 65 درصدی در سومین شهر بزرگ ایتالیا بود. 

با شکست دادن نامزد دست راستی جیانی لیتیری – تاجری مورد حمایت حزب دموکراتیک و سیلویو برلسکونی- دی ماگیستریس بزرگترین پیروزی چپ در سطح ملی را ، در شهری که خیلی کم می تواند مانند تورین و میلان سنگر سرخ تلقی شودتامین کرد . 

با این که نیروهای دست راستی کاملا گرد نامزدی شهرداری متحد بودند ، اما ظهور چپ در ناپل تنها یک پدیده انتخاباتی نیست .

نقد و بررسی  کتاب تاریخ ترقی خواهی ایرانیان نوشته ی ملیحه بصیر

قسمت سوم

صادق شکیب

در بخش هشتم به اختصار از دوره حکومت مظفرالدین شاه سخن گفته می شود مطالب این بخش از این حیث مفید است که می توان آن را نگاهی از زاویه ای دیگر به چگونگی و چرایی صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه دانست. و  تحلیل شرایط عینی و ذهنی جامعه که مظفر الدین شاه را ناچار  به صدور فرمان مشروطیت نمود .

 پروندۀ سلابادان میلوشویچ در دیوان کیفری بین المللی لاهه ده سال بعد

الکساندر مزیایف (۳)- برگردان : ا-شیری

لازم به یادآوریست که پرونده اتهام علیه میلوشویچ هنگامی که در روزهای پایانی دادرسی، ج. نایس، دادستان کل در جلسه دادگاه اذعان نمود که میلوشویچ قصد ارتکاب به جرم نداشت، به جنجال ختم شد. این اعتراف رسمی، قضات را چنان در بهت و حیرت فرو برد که حتا آنها به سلامتی دادستان شک بردند

شماره 862  

1395/06/09

حزب کمونیست ترکیه :دیگر بس است ! دیگر سوریه را غارت نکنید!

برگردان: آرش وجدانی

عملیات جرابلس ، باتلاق سوریه ترکیه را به مرداب جنگ کشاند. این عملیات کاملا نا مشروع و بی ربط باید فورا متوقف شود .

دیگر بس است !

 دیگر سوریه را غارت نکنید!

1395/06/09

حزب کمونیست یونان : کمونیسم ستیزی موفق نخواهد شد

برگردان : هاتف رحمانی

نماینده حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا بزرگداشت های کمونیست ستیزانه سازمان داده شده از سوی اتحادیه اروپا و رئیس اسلواکی اتحادیه اروپا را محکوم کرد . این بزرگداشت ها در چارچوب به اصطلاح " روز یاد بود اروپایی برای قربانی های رژیم های استبدادی" برگزار می شوند که اتحادیه اروپا اجرای آن را برای روز 23 اوت مقررکرده است .

1395/06/08

وجدان تاریخی در قضاوت رویداد ها،

پاسخی صریح و روشن به آقای ف.م.سخن

   پرویز بصیر

برای اطلاع ف. م. سخن لازم است یادآوری کنیم که احزاب و سازمان های مترقی، سیاست های خود را نه بر اساس فرضیات و توهمات، بلکه برپایه ارزیابی‌های علمی از صف بندی های طبقاتی و توازن قوای اجتماعی موثر در هر مرحله تاریخی نتیجه میگیرند. اقدام رهبری حزب توده ایران  برای جلوگیری از وقوع یک کودتای تمام عیار بر پایه فرض غلطی نبوده و تمام عناصر مادی انجام کودتا در محل فراهم شده بود.

1395/06/07

حزب کارگران ترکیه : برای پایان دادن به جنگ از سوریه خارج شوید!

برگردان: آرش وجدانی

ترکیه باید دست های خود را از سوریه کوتاه کند، حمایت از باند های مسلح را متوقف سازد و از توافق با قدرت های امپریالیستی ، که به حمام خون در منطقه ادامه خواهد داد اجتناب نماید. اصرار ترکیه برای کنترل بخشی از سوریه ، مداخله در نقشه های منطقه ای و برنامه ریزی شکست خورده جمعیتی به معنی ویرانی ادامه دار هم برای مردم کرد و هم مردم سوریه است .

1395/06/02

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران،

 به‌مناسبتِ سالگرد فاجعهٔ ملی کشتارِ زندانیان سیاسی -ظلم، تاریک‌اندیشی، و جنایت، بخشِ جدایی‌ناپذیر از ماهیتِ حاکمیت استبداد در میهن ماست!

این واقعیتِ سخت‌جان، امروز همچنان در برابر ماست و وظیفهٔ تلاش در راه اتحادِعمل همهٔ نیروهای ملی، آزادی‌خواه و دموکراتیک کشور، تدارک جنبش مردمی‌ای است که بتواند با طردِ رژیم ولایت‌فقیه راه را برای تحولات اساسی و پایدار در میهن ما بگشاید. بدون این تلاشِ مشترک، رژیم ولایت‌فقیه و رهبری آن همچنان به سیاست‌های جنایتکارانه و ضدانسانی خود ادامه خواهند داد.

1395/06/03

راه توده و عدالت : تطهیر چهره جلاد!

هاتف رحمانی

بی گمان تمام تلاش های راه توده و عدالت برای دگرگونه نشان دادن "ددمنشی و سرشت واپسگرای رژیم" حاصلی جز رسوایی بیشتر و پروار کردن  بیشتر جناح های بورژوازی رانت خوار بوروکرات از هر دو فرقه هاشمیه و احمدیه تخواهد داشت متاسفم که راه توده و عدالت مشتاقانه در این راه می کوشند.

1395/06/01

نگاهی به شاه ؛ برائت نامه امریکا,

 نقدی بر کتاب عباس میلانی - 2

کامران پور صفر

آقای میلانی با هرچه که رنگ و روی چپ و سوسیالیستی داشته باشد - ازهرنوعی -  بیگانه و دشمن است و ازکاربرد حربه های گوناگون علیه چپ و چهره های چپ در ایران و جهان خودداری ندارد تا آنجا که کارش حتی به بیماری می کشد. البته پاسخگوئی به ایشان وظیفه احزاب وفعالانی است که آماج نظرات و اتهامات  ایشان هستند و این مقاله در چنین مقامی قرار ندارد و تنها به آن جنبه از گفتار های ایشان می پردازد که جهات ومضامینی خلاف واقع و پرداختی خلاف رویدادهای تاریخی دارند .

1395/06/01

سوسیالیسم یا بربریت در قرن بیست ویکم

امیل  شپرز – برگردان : هاتف رحمانی

سوسیالیسم آینده ، هر جایی که در آینده در دسترس باشد ،با فوریت بلافصل بحران زیست محیطی، با مشکل مربوط به پایداری منابع مورد نیاز برای زندگی مواجه خواهد شد. همان طور که یادآور شدم ، این مشکل در بستر سرمایه داری حل نخواهد شد، اما نمی توانیم تصور کنیم سوسیالیسم به صورت خودکار آن را حل خواهد کرد.

1395/06/01

آمریکا- قطبی شدن و بشکه باروت

پولاریزاسیون (قطبی شدن) بیان خود را در اعتراض های توده ای خیابانی، در رأی های  «طرد» و حملات خشونت آمیز می یابد . آیا آنها به سوی یک قیام ملی می روند؟ مقامات دولتی وضعیت را مانند «بشکه باروتی توصیف می کنند که در آستانه انفجار قرار دارد.»

1395/06/01

نامه به بارگاه خلیفه ( بخش دوم )
فروغ طیاری

چندی پیش عکسی را رجانیوز به چاپ رساند که در ان ابراهیم رئیسی به شیوه رهبر برصندلی نشسته بود و تمام فرماندهان سپاه ازجمله جعفری فرمانده کل سپاه ، خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ، حاج زاده فرمانده نیروی هوائی سپاه ، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و همه فرماندهان استانی سپاه در پائین صندلی او دوزانو نشسته بودند .

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: