نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-04-30

ی  10/02/1396 

 

 

ی ی јی ی ی ѐ

 

 

 ѐ ʘ ی!

   ی ѐ ی یی.

 

   ی ی  ی ʐی  ѐ . 128 Ԙ یی ی ѐ ی .   ی ی ѐ   ی ی ی ی یی Ԙ ی ǐ  сیی    ییی . 

  Ԙ یی ی   ی ʐ ѐ  ی یǐ ی  1886 یی ی .   ی ی یی ѐ ی یǐ ی ѡ  10  ʡ ی یс ی ی ی ی ی Ԙی ј .   ی ی ی ϡ ѐ ی ی ی ѐ یǐ ی.

  1889 ی ی ѐ ی یǐ (ی ی) ی ѐ ی .   Ԙ ی ی ی ی ѐی ی ی ی ѐ ی ѐ ʘ ییی ی Ԙی ѐ ی . 

   ی ی ی ѐی . ی ѐ ǘی . ǘ ی ی ی یی ی ی ی ѐ ی 8   40 ʐی ی ʐی ی Ԙی یی ی ی یی ..... ی.

   ی ی یی ی ییی  ی ی ی ی ی ѐ ی. ی ی ی ی ی ی یی . ی ی یی ی ی ی ی یی ی ѐی ی ی . ی ی ی ی ѐی ییی ǘ  ѐ ʘ ی .

     ی یی ѐی э Ԙ ی ʐی ѐ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

    ی ی

   ی ی ی ǡ ی ѐ ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ǘ ѡ ѐی ی ی ی یی . ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ی ѐ ی .

   یی ی  یی  ѐ ʘ ی ی ی یی ی . ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ϐی ی юی ی یی ǘ   ϐی ѐ ʘ ی . ی ی   ی ǘی ی ی ی 30 ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی юی ی- ی- ی ی ی ی ییی ی . ی ѡ ی ی .  ی ی یی ی ѐی ی ی ی  ʘ ی ی یی ی ی یی ی  ϐی یϐ ی ی ی ی ی.

 

   ѐ ی 1396

   ѐی ی ی ی ی ی ѐی ی ǘی ی .

    ѐ ی ʘ ی ѐی ی ǘی ی Ԙی ی ϡ ی ی ʡ یی ی ی ǘ ی ی ϐی ی ی ی ی . ی ǐ ѐ ʘ ی ѐی ی ی ی ی یی ی ی ǘی ی یی Ԙ ј ی یی ی ی юی ی .

   ی یی ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ǘی ی ʡ  ی ѐ ʘ ی یی ی ѐی ی ی .

   ی ی ی ی Ԙ ѐ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی :

 

یی ی ی ѐی ی Ѻ

ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ѻ

ی ی э ѡ ی ٦ ی ǡ ی

ی ѐ

- Ϙ ی ۱٦

- یی ی ی 

ی ی یی ی ی ѐ ʺ

 ی ی Ԙ ی یی ѐی

ی یی ی Ѻ

.....

- ی ѐی ی ی ѐی ی ј یی ϐ ͘ .

 

ی ѐ ʘ ی ی ی . ی ی ی یی ی ѡ ی ݘ ی ی ǘ ی.

 

- ʐی ѐ .

ی јی ی

ی 1396

 

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: