نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

تاریخ عملکرد رژیم ولایت فقیه در میهن ما تاریخ حاکمیت جهل ٰ استبداد ، و ظلم است

هفتاد سال مبارزهٔ پیگیرانه

بیانیه حزب کمونیست پرتقال در باره رخ داد های 19 اوت 1991در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

سالگرد یازدهم سپتامبر، ایران و مواضع جناح های تندرو امپریالیسم از زبان تونی بلر

بیانیه مشترک چپ گرایان فلسطینی وحزب ها و گروه های اسرائیلی در حمایت از مبارزه اجتماعی در اسرائیل  

میلیون ها تغییر ایجاد می کنند.

گردش ارتجاعی رخ داد ها در لیبی

هر آن چه ناتو در لیبی انجام داده است غیر قانونی بوده است .

که هر شامی سحر دارد

 وحشیگری ضد کمونیستی دولت اسلواکی

همبستگی حزب کمونیست برزیل با حزب کمونیست اسلواکی

سوسیالیسم به جای بربریت - بخش پنجم

یورش نیروهای امنیتی به مردم در تبریز و ارومیه

میدان کارزارِ نا برابر هوادارانِ توسعه سیاسی لیبرالی با ارثیه مارکسیسم در کشورمان

اپورتونیسم ناب!

حزب کمونیست رشد یابنده:

 نگاهی به روش های سازماندهی در بستر تاریخی

اعتراض حزب کمونیست یونان

علیه اقدام های کمونیست ستیز در اسلواکی

رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما

اکنون در لیبی چه خبر است ؟

قذافی باخته است ، اما چه کسی پیروز شده است ؟

همبستگی با مردم لیبی

بالِ طلب

ما حمله کمونیست ستیزانه در اسلواکی را

به شدت محکوم می کنیم

نامه اعتراضی حزب کمونیست اسرائیل

به سفارت اسلواکی در تل آویو

در باره سوسیالیسم قرن بیست ویکمی- بخش نخست

حزب سوسیالیستی قرن بیست و یکمی سام وب: ایدئولوژی و عمل

کازیوه ( سپیده دم) شماره 11 منتشر شد

طبقه و شغل!

بیانیه دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

 در باره جنگ در لیبی

فراخوان گروه کارهمایش جهانی حزب های کمونیست وکارگری ،  به پیکار فوری علیه اقدام های ضد کمونیستی در اسلواکی

حمله رهبران جنبش اعتراضی

به هیئت نئو لیبرال فریبنده منصوب دولت

همزیستی مسالمت آمیز

سرگذشت ناجیان و انحلال طلبان -2

نگاهی گذرا به: کودتای 28 مرداد،

 تجربیات و درس های تاریخی آن

بازگشت ژنرال ها

امپریالیسم نوین -3

در سوگ آن عقاب

عدالت

شماره 20نشریه ادبی اینترنتی دینگ دانگ منتشر شد

آرشیو

مرداد 90

تیرماه 90

خرداد 90

اردیبهشت 90

فروردین 90

اسفند 89

بهمن 89

دی 89

آذر89

آبان 89

مهر 89

شهریور89

مرداد89

خرداد-تیر89

فروردین - اردیبهشت 89

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2011-10-17

شماره 614- 27/06/1390

تاریخ عملکرد رژیم ولایت فقیه در میهن ما

تاریخ حاکمیت جهل، استبداد، و ظلم است

مبارزه مشترک و سازمان یافته همه نیروهای آزادی خواه و مترقی در راه بسیج نیروهای اجتماعی و سازماندهی مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه یگانه راه رهایی ایران از بحران خطرناک کنونی و حرکت به سمت آینده ای رها از زنجیر های استبداد است.

هفتاد سال مبارزهٔ پیگیرانه

به مناسبت هفتاد سالگی حزب توده ایران

م . پایداری

برای توده ای شدن و توده ای ماندن همیشه می بایست از دیوار آتش مهیبی عبور کرد که کاری بس دشوار بوده است، و درست به همین دلیل، توده ای ها بخشی از فداکارترین، آگاه ترین و مبارزترین افراد این کشور را تشکیل می دهند.

حزب توده ایران محصول و عصارهٔ تاریخی قرن ها مبارزهٔ مردم ماست، آن را نه می توان نابود کرد، نه جایگزینی برای آن یافت، نه نادیده گرفت و نه در نهایت می توان مردم را با دیوار آتشی از نفرت پراکنی رذ‌یلانه و مبتنی بر عوام فریبی از آن دور داشت.

بیانیه حزب کمونیست پرتقال در باره رخ داد های 19 اوت 1991در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

برگردان: آرش

آن چه از نظرتاریخی قابل توجه است رخ دادهای 19اوت نیستند بلکه ضد انقلاب سریعا گسترش یافته به رهبری یلتسین ، علیه تمایل بیان شده مردم شوروی است ? در رفراندم 17مارس همان سال ، وبر خلاف تشنجی که از پیش  در جامعه ایجاد شده بود ،  76درصداز آرا شوروی برای ادامه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود- که منجر به انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ویرانی سامانه اجتماعی اقتصادی سوسیالیستی گشت .

سالگرد یازدهم سپتامبر، ایران و مواضع جناح های تندرو امپریالیسم از زبان تونی بلر

آنچه در سال‌های اخیر از سوی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی در دنیا به طور گسترده انجام شده است، چیزی نیست جز استفاده از زور و ماجراجویی‌های نظامی در راه پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه و سوداگرانه این قدرت‌ها، از جمله تغییر رژیم ها، نصب مهره‌های خودی، و حمایت از رژیم‌های دوست، و نیز حفظ و گسترش منافع اقتصادی و راهبردی (استر اتژ یک) آن ها، از جمله در استفاده از جنگ به منظور تخفیف و تسکین بحران‌های ساختاری اقتصادی این نظام‌های سرمایه‌داری.

شماره 613- 24/06/1390

بیانیه مشترک چپ گرایان فلسطینی وحزب ها و گروه های اسرائیلی در حمایت از مبارزه اجتماعی در اسرائیل  

حزب کمونیست اسرائیل - بر گردان : هاتف رحمانی

گروه بزرگی از چپ گرایان فلسطینی وحزب های اسرائیلی ، اتحادیه ها وگروه های جامعه مدنی بیانیه مشترک بی سابقه ای را در حمایت از مبارزه اسرائیلی برای عدالت اجتماعی منتشر کرده اند . امضا کنندگان خواستار اتحاد در مبارزه علیه اشغال ونژاد پرستی هستند.

میلیون ها تغییر ایجاد می کنند.

سام وب - برگران: مهرگان

برای من آنچه برجسته است بسیج نابسنده مردم امریکا در این مبارزه است . یقینا ، جنبش بزرگتر ها مهر خود را تا آنجایی بر برنامه یاری دولتی حک کرد که در زمان خود قابل لمس نبود . اما آن امر نمی تواند واقعیت بزرگ را که بسیاری از امریکایی ها تماشاچی ومنتظر بودند تا ببینند پشت درهای بسته در پایتخت ملت چه اتفاقی رخ می دهد تیره سازد .    

شماره 612- 21/06/1390

گردش ارتجاعی رخ داد ها در لیبی

بیانیه حزب کمونیست استرالیا

گزارش های پیروزمندانه در رسانه ها در باره سقوط "دیکتاتور" لیبی وپیروزی نیروهای " شورش" واقعیت  به طور بنیادی متفاوتی را پنهان می کند.  امریکا ، بریتانیا وناتو از طریق برنامه های دراز مدت ، از جمله  تربیت نیروهای مخالف در لیبی به هدف بزرگ  راهبردی ? جغرافیایی ( ژئو استراتژیک) در منطقه دست یافته اند . 

هر آن چه ناتو در لیبی انجام داده است غیر قانونی بوده است .

منشور نورمبرگ، 1945. جنایت علیه صلح : یعنی ، طراحی کردن ، تدارکات ، پیش دستی یا به راه انداختن جنگی تجاوز کارانه ، یا جنگی درتخلف از پیمان ها ، موافقت نامه ها یا تعهد ها ی بین المللی ، یا مشارکت در طرح مشترک یا توطئه برای تکمیل کردن هر یک ازموارد پیش گفته ...

که هر شامی سحر دارد
مهران رفيعی

به پاسداشت پايمردی های استاد شجريان

که هر شامی سحر دارد
چو اين حاکم جفا دارد
ز هر حکمش بلا بارد

که در زهدش ريا دارد
نه از جوری حذر دارد,

 نه از مهری خبر دارد
مگر ظلمت بقا دارد؟

 وحشیگری ضد کمونیستی دولت اسلواکی

امیل شپرز- برگردان  : آرش

این قانون برابر کردن حمایت از کمونیسم با حمایت از نازیسم را دنبال می کند. آن قانون بر اساس زمان بندی از اول سپتامبر به اجرا گذاشته می شود ، اگر چه چالش های قانونی در حال انجام واعتراض ها برنامه ریزی می شوند. علاوه بر حزب کمونیست اسلواکی ، سایرجریان های دموکراتیک کشور این قانون را محکوم می کنند.

همبستگی حزب کمونیست برزیل با حزب کمونیست اسلواکی

به کمیته مرکزی حزب کمونیست اسلواکی

در لحظه ای که تمام اروپا خود را در بحران شدیدی غوطه ور می بیند، سازمان امنیت وهمکاری اروپا ، در سوم جولای 2011، قطع نامه ای ضد دموکراتیکی را پیشنهاد کرد که روز 23 اوت ( روز امضا پیمان مولوتف ? ریبنتروپ در سال 1939) به عنوان " روز قربانیان فاشیسم وکمونیسم" نام گذاری شود.

سوسیالیسم به جای بربریت - بخش پنجم

پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس -  برگردان : شین میم شین

وقتی توده مردم، دایه مهربانی به نام دولت ملی دارد، دیگر چه نیازی به مبارزه طبقاتی خواهد داشت.
اگر حفظ سیستم ایجاب کند، هر از گاهی، یکی از سه قوه، به جرم تخطی از حیطه عمل خویش و کار کردن به نفع خویش و یا به اتهام مداخله در کار قوه دیگر مورد حمله قرار می گیرد و با شکایت به دادگاه قانون اساسی، عالی ترین مرجع قضائی و یا تصویب قوانینی در پارلمان گرد و خاک عوام فریبانه ای به راه انداخته می شود، تا ضمنا وعده های سیاسی داده شده بازپس گرفته شوند و همه چیز به روال سابق ادامه یابد.

شماره 611- 14/06/1390

یورش نیروهای امنیتی به مردم در تبریز و ارومیه

مردم دلیر و آگاه تبریز، ارومیه و دیگر شهرها با اعتراضات خود چهره ریاکارانه رژیمی را افشا می کنند که در برابر سرنوشت کشور و مردم آن هیچگونه احساس مسئولیتی نداشته و ندارد. موضوع دریاچه ارومیه در عین حال پیامدهای سیاست های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی و مخرب رژیم ولایت فقیه و حضور ویرانگر ارگان های امنیتی بویژه سپاه پاسداران در حیات اقتصادی کشور است.

میدان کارزارِ نا برابر هوادارانِ توسعه سیاسی لیبرالی با ارثیه مارکسیسم در کشورمان

بخت یاریِ تحلیل گرانی مانند زیبا کلام در آن است که دردرون کشور حتی کوچک ترین اشاره به برنامه های کنونی و تحلیل های حزب ما در ارائه بدیل دیگراجتماعی- اقتصادی اکیدا ممنوع است.

اپورتونیسم ناب!

درنگی برنوشتار آقای بزرگمهر در رابطه با

طرح برنامه حزب توده ایران

هاتف رحمانی

آقای بزرگمهر در یک کلام تمام ادعاهای "کتاب سیاه کمونیسم" تمام "اتهام های مائوئیست ها" کلیه سیاه کاری های هفتاد ساله بورژوازی وامپریالیسم" وترهات دشمنان قسم خورده حزب را برای مخدوش کردن هویت حزب توده ایران مورد تایید قرار داده اند . از " پنهان نگاه داشتن ندانم کاری ها" تا نسبت دادن " هر گونه انتقاد، مخالف خوانی، کنایه یا حتا غرولندی به دشمن طبقاتی " از...

حزب کمونیست رشد یابنده:

 نگاهی به روش های سازماندهی در بستر تاریخی

روبرتا وود - برگردان : مهرگان

حزب کمونیست  به تغییر نیاز دارد  و به سریع تغییر کردن نیازمند است. درهای حزب ما به اندازه کافی به روی داوطلب ها باز نیست. به اندازه کافی برای ابتکارات اعضا گشوده نیست. فرد فعال خیلی باید چشم انتظار(پاسخ) بالا باشد . ما نگرانی بسیار بیشتری در باره انجام دقیقا درست چیزها داریم تا نسبت به اصلا انجام ندادن آن .

اعتراض حزب کمونیست یونان

علیه اقدام های کمونیست ستیز در اسلواکی

 حزب کمونیست یونان تلاش های اتحادیه اروپا ودولت های سرمایه داری در اسلواکی وسایر کشورهای سوسیالیست سابق را با هدف استقرار معادله ضد تاریخی وتحریک آمیز فاشیسم با کمونیسم را محکوم می کند .

شماره 610- 09/06/1390

رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما

تحلیل ما اینست که حکومت های سرکوبگر و دیکتاتوری با هر پوششی در حقیقت و در نهایت جاده صاف کن امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای خودند، چرا که با هدف قرار دادن و سرکوب نیروهای مترقی و چپ، با جلوگیری از شکل گرفتن تشکل های دموکراتیک و مردمی، عملاٌ امکان مقاومت مردمی در برابر تجاوز امپریالیسم و بهره کشی نهاد های امپریالیستی را محدود می کنند.

اکنون در لیبی چه خبر است ؟

قذافی باخته است ، اما چه کسی پیروز شده است ؟

پاتریک کوکبرن- هاتف رحمانی

در حالی که آشکار است که سرهنگ معمر قذافی قدرت را از دست داده است ، اما قطعی نیست که چه کسی قدرت را به دست گرفته است . مردان مسلح ضد رژیم که اکنون در پایتخت عربده می کشند صرفا برای یک دشمن مشترک متحد شدند، نه چیزی بیشتر . شورای ملی انتقالی مستقردر بنغازی ،که پیش از این از سوی بسیاری از کشور های خارجی به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته شده است ، از نظر مشروعیت و اعتبار مورد سوء ظن است

بیانیه حزب کمونیست ایرلند

همبستگی با مردم لیبی

حزب کمونیست ایرلند همبستگی خود را با مردم لیبی ، که اکنون با آینده ای از اشغال ، چیرگی واداره شدن از سوی امپریالیسم – از سوی امریکا وبریتانیا ، فرانسه وسایر قدرت های اروپایی - مواجه هستند بیان می کند.

بالِ طلب

مسعود دلیجانی

 

بـا  بـالِ طـلب بـایـد  تـا  حـلِ معمـا  رفت

    بر رازِجهان شـورید تا شورِ فریبا رفت

از رنج  نپـرهیـزد عشقی  که ز جان خیزد

   با  ساغــرِ گـردیدن  تـا مستـیِ  والا  رفت

بیانیه حزب کارگران ترکیه

ما حمله کمونیست ستیزانه در اسلواکی را

به شدت محکوم می کنیم

ممنوع کردن کمونیست ها از سیاست، بار ها از سوی رژیم های فاشیستی آزمایش شده است اما آن ها نتوانستند به این هدف دست یابند. ازسازماندهی طبقه کارگر ، ازمبارزه آن برای کسب قدرت همراه با حزب خود نمی توان جلوگیری کرد. حزب های کمونیست مادامی که طبقه کارگر وجود دارد وجود خواهند داشت . 

نامه اعتراضی حزب کمونیست اسرائیل

به سفارت اسلواکی در تل آویو

حزب کمونیست اسرائیل این کارزار جنایی ساخته فاشیست ها وگروه های ارتجاعی علیه حزب کمونیست اسلواکی را محکوم می نماید. حزب  همبستگی خود را با این حزب وجانبختگان آن که کشور را از ناریسم وفاشیسم آزاد کردند تاکید می کند. حزب کمونیست اسرائیل بر مشارکت کمونیست های اسلواکی در ساختن کشورشان ودر تدارک شالوده های ترقی برای مردم خود درود می فرستد.

در باره سوسیالیسم قرن بیست ویکمی- بخش نخست

گفتگوی هاتف رحمانی با احمد سپیداری

اگر بخواهیم مباحث مختلف مطرح در این نوشته را به طور مستقل مورد بررسی دهیم (کاری که من کردم)، آنوقت گزاره های سام وب دربارهٔ لنینیسم آنقدر ناکافی، نارسا و متناقض و فی البداهه است که یک قضاوت عمیق ایدئولوژیک پیرامون آن دشوار است.

حزب سوسیالیستی قرن بیست و یکمی سام وب: ایدئولوژی و عمل

ت. سام

به واقع بعد از مطالعه نظرات او راجع به انقلاب خواننده هم چنان در ابهام می ماند که آیا سام وب به انقلاب به مفهومی که جنبش کمونیستی با ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی به آن معتقد است هنوز باور دارد یا خیر

کازیوه ( سپیده دم) شماره 11 منتشر شد

یازدهمین شماره نشریه کازیوه ، نشریه جمعی از هواداران حزب توده ایران در کردستان با مطالب متنوع به زیان های فارسی وکردی منتشر شد

طبقه و شغل!

فريبرز مسعودي

چندي پيش کتابي به نام "طبقه و کار در ايران" به بازار آمده است تا به تحليل کار و طبقه در ايران معاصر بپردازد. نويسندگان آن گونه که خود عنوان کردهاند با وام گرفتن از تئوري رايت به تحليل اوضاع کار و وضع مشاغل در ايران پس از انقلاب پرداختهاند تا به اثبات اين نظريه بپردازند که

شماره 609- 06/06/1390

بیانیه دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

 در باره جنگ در لیبی

" جنگی که نیروهای ناتو علیه لیبی به راه انداختند در آخرین ساعت ها همراه با حمام خونی وسعت یافته است که نتیجه قصابی گسترده ، به ویژه از غیر نظامیان در طرابلس وسایر شهر ها است . ماشین جنگی ناتو – امریکا واتحادیه اروپا با بمباران ها وسایر دخالت ها همان است که  تصمیم رخ داد های نظامی را اتخاذ می کند ومسئولیت جنایت های وحشیانه علیه مردم لیبی را  بر عهده دارد .

فراخوان گروه کارهمایش جهانی حزب های کمونیست وکارگری

، به پیکار فوری علیه اقدام های ضد کمونیستی در اسلواکی

ما در دوازدهمین همایش جهانی احزاب کمونیست وکارگری که  در سال 2010در آفریقای جنوبی برگزار شد به صورت جمعی تصمیم گرفته بودیم  که " ما با عزم راسخ با کمونیسم ستیزی ، قوانین ضد کمونیستی وتعقیب، برای درخواست قانونی بودن حزب های کمونیست هر کجا که  از حقوق قانونی خود محروم شوند مبارزه خواهیم کرد. ما از تاریخ جنبش کمونیستی ، از مشارکت سوسیالیسم در پیش رفت تمدن بشری دفاع خواهیم کرد ."  

حزب کمونیست اسرائیل

حمله رهبران جنبش اعتراضی

به هیئت نئو لیبرال فریبنده منصوب دولت

 دیروز رهبران جنبش اعتراضی کمیته به کار گمارده شده انتصابی دولت برای حل بحران اجتماعی را با بیان آن که کمیته " مشکوک وفریبنده " است مورد حمله لفظی قرار دادند وازپروفسور مانوئل تراجتنبرگ رئیس کمیته خواستند استعفا نماید . رهبران اعتراض ازسر گیری کارزار را با راه پیمایی وصف آرایی در شنبه شب  ، بعنوان پیش درآمد "راه پیمایی یک میلیونی" – تظاهرات عظیم طراحی شده برای شنبه بعدی در سوم سپتامبر- اعلام کردند.  

همزیستی مسالمت آمیز

پروفسور گونتر هیدن - برگردان شین میم شین

همزیستی مسالمت آمیز حاوی وضع عینی ـ واقعی مبتنی بر وجود دولت هائی با مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی متضاد در جوار یکدیگر و سیاست منطبق با آن است. همزیستی مسالمت آمیز انعکاس الزامات عینی است که تحقق شان شرایط لازم را برای همزیستی دولت های کاپیتالیستی و سوسیالیستی در فرم صلح آمیز فراهم می آورد.

سرگذشت ناجیان و انحلال طلبان -2

دکتر هانس پطر بره نر - برگردان شین میم شین
مواضع لنین ـ کونهال ـ سام وب

حزب کمونیست آلمان در سال های 80 قرن بیستم با یکی از پیشقراولان «وبیسم» امروزی، با ایده های مارکسیسم «غربی»، «پلورال» و بدون لنینیسم به چالش برخاست، که در کلاس های دانشگاه برلین غربی و سمینارهای پروفسور ولفگانگ فریتس هاوگ مطرح می شدند.
فریتس هاوگ همزمان ناشر مجله آرگومنت بود که خود را مارکسیستی قلمداد می کرد.

شماره 608- 02/06/1390

نگاهی گذرا به: کودتای 28 مرداد،

 تجربیات و درس های تاریخی آن

بزرگترین و گرانبهاترین تجربه جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ننگین 28 مرداد، عدم شکل گیری اتحاد عمل و وحدت گسترده و فراگیر و اختلاف میان نیروهای ملی و مترقی شرکت کننده و ذی نفع در این جنبش است. کودتای 28 مرداد برپایه این اختلاف توانست به پیروزی برسد.

بازگشت ژنرال ها

ناتانیاهو وروی داد مرزی

یوری اونری – هاتف رحمانی

این واقعه می تواند با آن چه در سال 1982رخ داد مقایسه شود . آریل شارون ، وزیر دفاع وقت ، تصمیم گرفته بود به فلسطینی ها وسوریه درلبنان حمله کند.او برای گرفتن توافق های ضروری امریکایی ها به واشنگتن رفت . الکساندر هیگ به او گفت که امریکا نمی تواند موافقت کند ، مگر آن که " تحریک معتبری" وجود داشته باشد .

امپریالیسم نوین -3

دولت، انحصارات، امپریالیسم

 پروفسور دکتر فرانک دپه - برگردان میم حجری

در بحث های سال های 60 و 70 نیز مفهوم «امپریالیسم» همچنان برای تعیین دوره معینی از توسعه کاپیتالیستی بکار می رود.
 این «موج دوم» تئوری های مار کسیستی  مربوط  به امپریالیسم بنظر اوتو اندرسون (2001، ص 6) که با ارتقای «چپ به اصطلاح نو» باید دیده شود، اوضاع تمام ارضی نوینی را در مد نظر می گیرد

در سوگ آن عقاب

برزین آذر مهر

گفتند هم زمان

گفتند هم زبان

گفتند:

"آن عقاب ستيهنده، گر نماند

                      دراوج آسمان،

زان بود که

           به چالشِ بي‌گاه رفته بود؛

در فتح قله‌ها ی چنان فتح ناپذير

                             بي راه رفته بود،

عدالت

پروفسور يورگن اشمولاک -  برگردان شين ميم شين

عدالت  به اصل اخلاقي و حقوقي اطلاق مي شود که قبل از همه حاکي از خواست توده هاي مردم در زمينه فراهم آمدن شرايط و امکانات اجتماعي اصولا مساوي براي توسعه آزاد و همه جانبه شخصيت کليه انسان هاي زحمتکش و براي عمل خلاقانه آنها در همبود انسان هاي برابرحقوق و برخوردار از شانس مساوي براي اشتغال است

شماره 20نشریه ادبی اینترنتی دینگ دانگ منتشر شد

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: