نویدنو:14/06/1390  

 

 نویدنو  14/06/1390

 

 

اعتراض حزب کمونیست یونان

علیه اقدام های کمونیست ستیز در اسلواکی

در اول سپتامبر یک هیئت نمایندگی از حزب کمونیست یونان و سازمان جوانان کمونیست یونان اعتراضی را به سفارت اسلواکی علیه گسترش تهاجم کمونیسم ستیزانه در این کشور ، 20سال پس از فروپاشی سوسیالیسم  تسلیم کردند. 

 هیئت نمایندگی که با کنسول سفارت دیدار کرد مرکب ازکوستاس پاپاداکیس عضو دبیر خانه کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان وعضو بخش بین المللی کمیته مرکزی ، بابیس اگوراکیس عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان وعضو پارلمان اروپا و انتونیوس انتاناسیوتیس به نمایندگی از تجمع دموکراتیک برای آزادی وهمبستگی مردم" بود.  

 حزب کمونیست یونان تلاش های اتحادیه اروپا ودولت های سرمایه داری در اسلواکی وسایر کشورهای سوسیالیست سابق را با هدف استقرار معادله ضد تاریخی وتحریک آمیز فاشیسم با کمونیسم را محکوم می کند .

 طبق مقررات جدید قانون کیفری که از اول سپتامبر به اجرا گذاشته شد " هر کسی که جنایت های رژیمی را که بر ایدئولوژی کمونیسم میتنی بود ، انکار، حمایت یا برای توجیه آن تلاش نماید " با حکم زندان از شش ماه تا سه سال تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .

 کادر حزب تاکید کرد که هیچ مدارایی با گسترش اقدام های ضد کمونیستی  وجود نخواهد داشت و کارزاراطلاعات وپایداری علیه این اقدام ها ادامه خواهد داشت . علاوه بر این ، آن ها تاکید کردند که تجربه های پیشین نشان می دهد که همبستگی بین المللی منجر به لغو این اقدام ها شده یا مانع هایی در راه کمونیسم ستیزی قرار داده است ، همان طور که در مورد رفع ممنوعیت فعالیت اتحادیه جوانان کمونیست چک شاهد بودیم.  

 تصمیم حزب کمونیست یونان که تحویل سفارت شد اظهار می دارد :

 " مثال های تکراری کمونیسم ستیزی ، در کشورهای بیشتر وبیشتری در اتحادیه اروپا ، تلاش ها برای اعلام روز 23 اوت بعنوان روز هم سانی کمونیسم وفاشیسم ، گواه آن هستند که هیستری افتراامیز کمونیست ستیزی قطعی واز سوی اتحادیه اروپا وطبقه بورژوادرهر کشور سازماندهی شده است .

 شدید تر کردن کمونیسم ستیزی یک مکمل ضروری برای اقدام های ضد کارگری را تشکیل می دهد که از سوی سرمایه در شرایط تشدید تضادها و عمیق تر شدن بحران سرمایه به خدمت گرفته شده اند. مایه نگرانی سرمایه دار ها است که وسیع ترین نیروهای مردمی در کشورهای سوسیالیستی پیشین ، در مواجهه با تنگنای سرمایه داری ، بیکاری، فقر، نداری ، از بین بردن حقوق ودست آوردی های کارگری – مردمی دلتنگ سوسیالیسمی هستند که می شناختند . با این حال سرمایه دار ها دو برابر نگران هستند ، چون کمونیست ها ، بر خلاف مشکلات ، در سازمان دادن مبارزه های مردمی ، برجسته کردن نیاز به براندازی بربریت سرمایه داری وساختن سوسیالیسم- کمونیسم ، نقش رهبری را ایفا می کنند.

 حزب کمونیست یونان همبستگی خودرا با حزب کمونیست اسلواکی اعلام و تمام تلاش های خود را برای افزایش فشار تا زمانی که اقدام های ضد کمونیستی لغو و تعقیب ها در اسلواکی وباقی اتحادیه اروپا دوش به دوش تقویت مبارزه برای سوسیالیسم- کمونیسم متوقف گردد صرف خواهد کرد.  "

در رابطه با مجرمانه دانستن فعالیت سیاسی از طریق اقدام های جدید مقامات سفارت پاسخ دادند که آن " تصمیم کشوری دارای حق حاکمیت " است وازاستد لال های تحریک آمیز معروف در رابطه با به اصطلاح  " دیکتاتوری 40ساله ورژیم توتالیتر" استفاده کردند ، در عین حال آنها با این استدلال که آن اقدام ها " یک کاراکتر نمادین" دارند برای ناچیز جلوه دادن اقدام های ضد کمونیستی که اجرایی شد تلاش نمودند.  

مطالب مرتبط :

ما حمله کمونیست ستیزانه در اسلواکی را

به شدت محکوم می کنیم

نامه اعتراضی حزب کمونیست اسرائیل

به سفارت اسلواکی در تل آویو

فراخوان گروه کارهمایش جهانی حزب های کمونیست وکارگری

، به پیکار فوری علیه اقدام های ضد کمونیستی در اسلواکی

سرمایه وپیروان آن هنو ز بیشتر وبیشتر نگرانند!

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter