نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

بیانیه حزب کارگران ترکیه

ما حمله کمونیست ستیزانه در اسلواکی را به شدت محکوم می کنیم

 

برخی از سیاست مداران در معرض تهدید به 6ماه تا سه سال حکم زندان قرار دارند. پارلمان اسلواکی می خواهد اصلاحیه ای را برای قانون کیفری تغییر دهد که در بر گیرنده تعقیب وحکم زندان از 6ماه تا سه سال برای هر کسی است که برای  توجیه به اصطلاح " جنایت های رژیمی که بر ایدئولوژی کمونیستی مبتنی  بود" تلاش نماید.

ممنوع کردن کمونیست ها از سیاست، بار ها از سوی رژیم های فاشیستی آزمایش شده است اما آن ها نتوانستند به این هدف دست یابند. ازسازماندهی طبقه کارگر ، ازمبارزه آن برای کسب قدرت همراه با حزب خود نمی توان جلوگیری کرد. حزب های کمونیست مادامی که طبقه کارگر وجود دارد وجود خواهند داشت . 

ما قدرت های ارتجاعی اسلواکی را که برای ممنوع کردن حزب کمونیست وپیکارهای کمونیست ها تلاش می کنند محکوم می کنیم. و همبستگی خودرا با کمونیست های اسلواکی ابراز می داریم .

 طبقه کارگر وحزب آن سرانجام پیروز خواهند شد .

کامیل تکین سورک

معاون دبیر کل و مسئول روابط بین الملل حزب کارگران ترکیه

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter