نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

نامه اعتراضی حزب کمونیست اسرائیل به سفارت اسلواکی در تل آویو

حزب کمونیست اسرائیل

کمیته مرکزی

به : سفارت جمهوری اسلواکی – تل آویو

 

 آقایان عزیز

 در اول سپتامبر 2011اصلاحیه ارتجاعی اخیر در قانون کیفری که در پارلمان اسلواکی به تصویب رسیده است ، که مقرراتی برای صدورحکم زندان از شش ماه تا سه سال برای افرادی را شامل می شودکه به اصطلاح " جنایت های رزیمی را که بر ایدئولوژی کمونیستی مبتنی بود" انکار ، تحسین یا برای توجیه آن تلاش نماید ، به اجرا در خواهد آمد. 

 حزب کمونیست اسرائیل این کارزار جنایی ساخته فاشیست ها وگروه های ارتجاعی علیه حزب کمونیست اسلواکی را محکوم می نماید. حزب بر همبستگی خود  با این حزب وجانبختگان آن که کشور را از ناریسم وفاشیسم آزاد کردند تاکید می کند. حزب کمونیست اسرائیل بر مشارکت کمونیست های اسلواکی در ساختن کشورشان ودر تدارک شالوده های ترقی برای مردم خود درود می فرستد.

 ما این اصلاحیه جنایی قانون کیفری را محکوم و دولت شما را به باز پس گرفتن تمام قانون های کمونیست ستیزانه فرا می خوانیم ، چرا که آشکارا اصول دموکراتیک را – همان گونه که از سوی کشور هم شما در نهاد های بین المللی تصویب شده است – نقض می کند. ما بر تضمین آن که مردم اسلواکی به اعمال حقوق دموکراتیک خود وآزادی تجمع بدون دخالت دولت مجاز هستند اصرار داریم.

با احترام

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter