نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

بیانیه حزب کمونیست ایرلند

همبستگی با مردم لیبی

 حزب کمونیست ایرلند همبستگی خود را با مردم لیبی ، که اکنون با آینده ای از اشغال ، چیرگی واداره شدن از سوی امپریالیسم – از سوی امریکا وبریتانیا ، فرانسه وسایر قدرت های اروپایی - مواجه هستند بیان می کند.

 قدرت های امپریالیستی از پیش برای جلوگیری از توسعه دموکراسی در لیبی پیش دستی کردند. آنها ریاکارانه حمایت شورای امنیت سازمان ملل را برای " منطقه پرواز ممنوع" به دست آوردند ، شرایطی که آنها هیچ توجهی بدان نداشتند.  آنها با نقض قانون های بین المللی ، وقانون های  کشورهایشان ، به ائتلاف ماموران دیرپای خود، وفراریان از رژیم قذافی ، وبنیادگرایان اسلامی متحد با القاعده پشتیبانی نظامی دادند. با بهانه ساختگی محافظت از جان غیر نظامیان کارزار بمبارانی را به راه انداختند که به قیمت هزاران زندگی تمام شد. متحدان نخبه آنها –  خدمات ویژه هوایی (SAs) ، لژیون خارجی ، و نیروهای ویژه دریایی امریکا (SEALS) – از آغاز ماجرا در آنجا حضور داشتند.

 همان طور که به خوبی شناخته شده است ، این قدرت ها با متحدان ودولت های دست نشانده اجرا کننده شکنجه ، قتل وکشتار نهایت مدارا را نشان می دهند ، وادعاهای نگرانی برای حقوق بشر آنها یک حرافی توخالی است .کاراکتر قذافی یا دولت او کاری به اهداف جنگی آنها نداشت . هدف آنها استقرار دوباره کنترل بر ثروت نفتی لیبی و تقویت چیرگی اقتصادی آنها در آفریقا بود.  دست نشاندگان آنها در " دولت موقت " پیش از این قول همکاری داده بودند. تشکیلات دولت موقت هدف مهم اتحادیه اروپا در رابطه با استراتژی مدیترانه ای وافریقایی آن را افشا می کند.

 حمایت منفعلانه  اظهار شده به استعمار مجدد از سوی دولت ایرلند یک بار دیگر چاپلوسی کامل آن را به امپریالیسم نشان می دهد. رسانه های ایرلند هم از رفتار به عنوان ابزارهای تکرار کننده تبلیغات جنگ خوشحال بوده اند.

 همان طور که رخ داد ها در طی ماه گذشته آشکار شده اند، روشن است که " دولت موقت" مشاوره نظامی ونیز سیاسی دریافت می کرده است ودر سال های پیش رو آلت دست غرب خواهد بود. وقایع لیبی همچنین هشداری است برای توده های جهان عرب در مبارزه آنها برای دموکراسی وعدالت اقتصادی واجتماعی که به مطالبات آنها تنها تا مادامی که منافع امپریالیسم را در منطقه تهدید نکرده اند اجازه طرح داده خواهد شد .

 مردم لیبی اکنون با مبارزه عظیمی برای دفاع از دست آوردهای 4 دهه گذشته ، مانند بهداشت عمومی  وآموزش وپرورش رایگان ، واستاندارد های زندگی که در آفریقا بالاترین ودر میان بالاترین ها در جهان عرب قرار دارد مواجه هستند. نقش ضد امپریالیستی که لیبی در طی چند دهه ایفاکرد، به ویژه در سال های اولیه انقلاب قذافی ، هرگز از سوی قدرت های غربی ، علیرغم روابط دوستانه بر قرار شده در سال های اخیر ، فراموش نشده بود .

مردم لیبی اکنون در حالی که بار دیگر اشغال وچیرگی خارجی را تجربه می کنند ،  بیش از همیشه به همبستگی نیروهای ترقی خواه سراسر جهان،نیاز دارند

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter