نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه - آرشیو

مقالات نویدنو-1

مقالات نوید نو -2

تزلزل ساختاری قدرت در افریقای جنوبی

نهضت وانقلاب ما فروشی نیستند!*

در شکوه لحظه ها

بی رنج این سفر...

ریشه ها – 4

امپریالیسم چیست؟

استیصال ارتجاع حاکم و پایداری جنبش مردمی

ملاقات دوجانبه کوساتو  وحزب کمونیست افریقای جنوبی

ریشه ها -3

آگراندیسمان -4

کدام سیاست خارجی کارگری؟

بحثی پیرامون مقوله ملت و مسئله ملی

آخرین پیام سالوادور آلنده رئیس جمهور قانونی شیلی

تسلط اقتصادی سپاه پاسداران،

 و ترفندهای سرمایه داری تجاریِ غیر تولیدی 

 صلح امکان پذیر است ، اما نه با روش اوباما - ناتانیاهو

ریشه ها - 2

چه عاشقانه تر

آرمان وعدالت در مسلخ ندامت

ایران وطن ماست

اثر تحريم ها می تواند حتی از جنگ مصيبت بارتر باشد!

سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی

ریشه ها -1

جنگ صلیبی مقدس امریکا علیه جهان اسلام

آگراندیسمان -3

بنی آدم اعضای یکدیگرند

حمله به منزل کروبی

فرزند کارزار و امید

افریقای جنوبی ها خواستار پرداخت حقوق تمام هستند

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست افریقای جنوبی

 در رابطه با اعتصاب کارکنان دولت

جلوگیری از مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی

شبح جنگ بر فراز ایران

 آیا عراق از امریکا برای ماندن دعوت خواهد کرد ؟

جهان و جهان بینی فروغ فرخزاد

فرصت چندانی نداریم

صریح و بی پرده از منافع ملی دفاع می کنیم

نئو کان ها در کمین اند: ایران ، اوباما وجنگ سرزمین آسیایی بعدی

عراق: شکنجه، فساد ، جنگ داخلی .

 امریکا قطعا اثر خودرا باقی گذاشته است

  من به بنیاد های عقلانی خوشبینم

جنبش زحمتکشان فلسطین برای استقلال

جهان و جهان بینی سیاوش کسرائی- بخش اول

گروه مشفق به دنبال چه اهدافی بودند؟

نتیجه معکوس!

جنگ وصلح - بخش اول

جنگ وصلح - بخش دوم

آرشیو

مرداد89

خرداد-تیر89

فروردین - اردیبهشت 89

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-06-19

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

 شماره 531- 30/06/1389

تزلزل ساختاری قدرت در افریقای جنوبی

هاتف رحمانی

ائتلافی که پس از پیروزی انقلاب ملی ودموکراتیک افریقای جنوبی علیه اپارتاید با مشارکت کنگره ملی افریقا ، حزب کونیست افریقای جنوبی وکنفدراسیون اتحادیه های کارگری ( کوساتو) در سال 1994شکل گرفت ، در آستانه آسیب جدی از سوی عناصر راست کنگره ملی افریقا است ، که با چپاول میلیون ها دلار از منابع وذخایر مالی دولتی وخصوصی تلاش می کنند حزب عرفی بورژوایی را در قالب کنگره ملی افریقا بر سرنوشت کشور حاکم نمایند.

نهضت وانقلاب ما فروشی نیستند!*

برگردان – مهرگان

در شورای ملی عمومی تعیین کننده  کنگره ملی افریقا ما همگی وظیفه عمده ای برای کمک به بازسازی کنکره ملی آفریقا بعهده خواهیم داشت که عبارت ازمتحد کردن صفوف داخلی آن بر پایه یک برنامه دموکراتیک انقلابی است .  

این  یک ضرورت قطعی است ،اگرکنکره ملی افریقا باردیگر رهبری واقعی را برای اتحاد تامین نماید می تواند برای اتحاد وطیف گسترده ای از نیروهای دموکراتیک پیشتاز باشد .

در شکوه لحظه ها

انتشاردوباره ویک جای  آثار احمد سپیداری که در نوید نو منتشر شده اند صرف نظر از مرور کارنامه نوید نو ، مرور حضور نویسنده در بستر رخ داد های تاریخی نیز هست . وارسی دوباره  آثار نویسنده محترم نشان می دهد که نویسنده در غالب رخ داد هایی که اتخاذ موضع نموده است ، در سمت طرف داری از صلح ، حقیقت جویی ، نگرش علمی به وقایع  وتلاش برای نوجویی ونو خواهی در راستای تامین عدالت اجتماعی وتحقق حقوق محرومان جامعه ایران وجهان قرار داشته وتلاش کرده است تا بارقه نوری بر زوایای تاریک نگه داشته شده حقیقت بتاباند.

بی رنج این سفر...

برزین آذرمهر

 

در جامه ی جوانی خود ایستاده ام،
آماده ی سفر!
در کام این خطر،
 من شیر می شوم؛
آماده  و
پذیره ی شمشیر می شوم!


رهپو وچاره گر،
در می شوم به جنگ ِ خدایان رنگ رنگ،

ریشه ها – 4

تئوری نخبگان – تود ه های خلق – خلق

·      تئوری نخبگان در واقع بمعنی تئوری منتخبین، برگزیدگان و مبعوثان است. 

·      تئوری نخبگان توسعه  اجتماعی را کار قشری از رهبران و مدیران می داند و جایگاه و حاکمیت ممتاز آنان را نسبت به توده خلق، نتیجه کیفیت های اجتماعی، طبیعی، روحی و یا اخلاقی خاص این قشر می داند.

·      در تضاد ابدی فرمولبندی شده از سوی این تئوری، میان نخبگان و توده ها، «نخبگان عبارتند از افراد و یا گروه هائی از افراد که دارای صلاحیت خاص اند و توده ها مجموعه ای از افراد بی صلاحیت اند [3]  

امپریالیسم چیست؟- بحثی در باره مقوله امپریالیسم

دومه نیکو لوسوردو - برگردان شین میم شین

 

·      چندی پیش کتاب پرفروشی بقلم دو نویسنده منتشر می شود، که با اشاره به جنبش کمونیستی، پایان امپریالیسم را اعلام می کند.

·      بنظر حضرات، دیگر دوران مرزهای ملی و دولتی و اختلافات میان دول بزرگ سپری شده و لذا دنیا در امپراطوری واحدی گرد آمده است و اوضاع کنونی با اوضاعی که لنین در زمان خود بررسی و تجزیه و تحلیل می کرده، از زمین تا آسمان فرق دارد. 

 شماره 530- 23/06/1389

استیصال ارتجاع حاکم و پایداری جنبش مردمی

 

بیش از یک سال پس از کودتای خشن و ضد مردمی نظامیان حاکم، به فرمان ولی فقیه، برای پایمال کردن آراء میلیون ها ایرانی و با وجود سرکوب خشن و خونین اعتراضات جنبش مردمی، رژیم همچنان با بحران جدی یی دست به گریبان است و حوادث هفته های اخیر، از جمله حمله به خانه مهدی کروبی و همچنین حمله به مسجد ”قبا“ و هواداران آیت الله دستغیب، نشانگر استیصال و زبونی دستگاه سرکوب حاکم برای نابودی جنبش و خاموش ساختن مبارزه نیروهای تحول خواه بر ضد استبداد است.

ملاقات دوجانبه کوساتو  وحزب کمونیست افریقای جنوبی

برگردان : مهرگان

همایش با نگرانی اعلام کرد که اگرچه دولت به اقداماتی برای بهبود زندگی مردم ما ادامه می دهد ،اما این افدام ها در صورتی که تنها به وصله کاری در الگوهای بنیادی مالکیت بپردازد که عموما در محتوی وفرم استعماری باقی هستند ممکن است غیر قابل تحمل باشند.  

همایش در این زمینه تصریح کرد که مرکز وظایف استراتژیکی که باید از سوی دو تشکیلات مورد تعهد باشد قرار دادن  بحث  برسر راه رشد جدید در راس دستور کار کشور است .

ریشه ها -3

 سوسیال ـ داروینیسم

 

·      سوسیال ـ داروینیسم عبارت است از جریانی در جامعه شناسی بورژوائی که در نیمه دوم قرن نوزدهم بوجود آمده و اصول بیولوژیکی تنازع بقا و انتخاب طبیعی را از آموزش داروین بطور مکانیکی به عرصه جامعه منتقل می کند. 

·      سوسیال ـ داروینیسم فرمی از بیولوژیسم در علوم اجتماعی است.

·      بنیانگذار سوسیال ـ داروینیسم اسپنسر[3] نام دارد.

آگراندیسمان -4

اگر از خواب بر آید بیمار...

 

نویدنو- تابستان فصل کنگره ها بود. نیروهای چپ در این فصل 4کنگره بر گزار کردند که ماحصل اسناد سیاسی ان کنگره ها را یکجا تقدیم خوانندگان نوید نو می کنیم. مقایسه این اسناد بااسناد پیشین وانطباق آنها بر مسائل جاری میهن ما وجهان می تواند آموزنده باشد وتغییرات احتمالی در رویکرد ها وراه کارها وراهبردهای این سازمان ها را نشان دهد. در ضمن این که مطالعه یک جای آنها افق روشنتری برای داوری فراهم می آورد.

سند سیاسی مصوب کنگره پانزدهم راه کارگر (کمیته اجرایی)

قطعنامه سیاسی کنگره  پانزدهم  (راه کارگر) (کمیته مرکزی)

گزارش سیاسی به کنگره  پنجم سازمان  فدائیان کمونیست

قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کدام سیاست خارجی کارگری؟
در نقد مقاله‌ «سیاست خارجی جنبش کارگری» آقای قراگوزلو

صادق کار

 آقای محمد قراگوزلو در مقاله‌ «سیاست خارجی جنبش کارگری» کارگران را به‌ دوری از جنبش مردم ایران، رهاکردن پیوندها و ارتباطات با اتحادیه‌ های کارگری جهانی، پشت کردن به‌ احزاب چپ و سندیکاهای کارگری و جایگزین کردن شعار مبارزه‌ ضد امپریالستی به‌ جای شعار آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی دعوت میکند ...

بحثی پیرامون مقوله ملت و مسئله ملی

نوشته آلفرد کوزینگ - برگردان شین میم شین

·      ملت [1]عبارت است از فرم ساختاری و فرم توسعه جامعه بشری که به عنوان همبود حیات اقتصادی، سرزمینی، زبانی و فرهنگی پدید می آید و محتوای آن بوسیله روابط طبقاتی درونی جامعه تعیین می شود.   

·      ملت بورژوائی بر مناسبات تولیدی سرمایه داری، بر استثمار و ستم بر توده های مردم و بویژه بر طبقه کارگر مبتنی است. 

·      ملت بورژوائی به سبب وجود تضادها و مبارزات طبقاتی، ملتی چند شقه است، یعنی همبود منسجم و واحدی نیست.

 شماره 529- 19/06/1389

11سپتامبری دیگر

آخرین پیام سالوادور آلنده رئیس جمهور قانونی شیلی

 در11سپتامبر 1973به خلق شیلی

نویدنو: 37 سال از کودتای ننگین امریکایی توسط پینوشه خوانتای نظامی می گذرد. زمان دگر گشته وبسیاری از فاعلین ضد انقلاب روی در نقاب خاک کشیده اندو تشت رسوایی اکثر آنها از بام افتاده است اما پژواک سخن آلنده هر روز اوج بیشتری می گیرد ودر سراسر دالان خون وقساوت ودیکتاتوری امریکای لاتین ودر سراسر جهان خلق ها را به رهایی می خواند. به قول آلنده :" به شما با اطمینان اعلام می‏کنم که بذر امیدی که به خلق شیلی سپرده شده است نمی‏تواند برای همیشه از بین رفته باشد. آن‏ها بی شک زورمندند، می‏توانند ما را به بند بکشند ولی هرگز نمی‏توانند به وسیله جنایت یا به کمک وحشت، از محاکمات اجتماعی فرار کنند.تاریخ به ما تعلق دارد و این خلق است که آن را می‏نویسد."

تسلط اقتصادی سپاه پاسداران،

 و ترفندهای سرمایه داری تجاریِ غیر تولیدی 

 

تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است

: حزب کمونیست اسرائیل 

 صلح امکان پذیر است ، اما نه با روش اوباما - ناتانیاهو

برگردان: مهرگان

 

حزب کمونیست اسرائیل به حمایت خود از صلحی عادلانه واستوار از خلال گفتگو های مبتنی بر قطعنامه های  سازمان ملل ، پایان دادن به اشغال اسرائیلی وشناخت حقوق ملت فلسطین برای حق حاکمیت واستقلال در سرزمین های اشغالی 1967ادامه می دهد . تجربه های 17ساله پس از امضا قرارداد اسلو به ما آموخته است که بدون توافق اولیه بر یک جدول زمانی برای مذاکرات واهداف آنها – ایجاد کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی وتصویب تمام موضوعات نهایی ،از جمله موضوع  مهاجران- مذاکرات هیچ شانسی برای پایان دادن به درگیری ندارد. 

ریشه ها - 2

آنتروپولوژی

نوشته ی مانفرد بور- برگردان : شین میم شین

·      آنتروپولوژی به معنی تحت اللفظی آن، به آموزشی اطلاق می شود که به تکوین انسان مربوط می شود. 

·      ما باید میان دو نوع آنتروپولوژی فرق بگذاریم:

·      آنتروپولوژی منسوب به علوم طبیعی ـ طبی و

·      آنتروپولوژی به اصطلاح فلسفی.

چه عاشقانه تر
برزین آذرمهر

و چه عا شقانه تر
آنگاه که
سوزان‌ترین شقایق واژه‌ها را
از رنگین کتاب عشق
بر می چیدیم
تا دیواره‌های شهر را،
با شراب واره شعری
از رویایی روشن
بپوشانیم!

آرمان وعدالت در مسلخ ندامت

نگاهی به شعر "مارا ببخشید" اثرمهدی عاطف راد

ج. مشکات

فضای حاکم بر شعر شاعر فضایی است یکسویه ، ذهنی وتهی از هر بیان تعلیلی وقایع ورخ دادها. شاعر با نگاهی لیبرال، عنصری به ظاهر "چپ" را به تصویر می کشد وبا نقل کارکردهایی بیهوده از هم نسلان او در طول حرکت زمان اورا به بن بست ندامت می رساند تا سر آخر با تصویر این که " اشتباه هایمان /شرما!/ بس هولناک بود وهلاکت بار "از ناظرین یا مخاطبان یا زمان اکنونی طلب بخشش نماید.

ایران وطن ماست

مراد ثقفی

اگر بازگو کردن این واقعیت که ایران وطن ماست، امروز گفتاری سیاسی شده‌ به این دلیل است که گویی هموطن بودن ما از معنای اصلی آن یعنی از برابری ما تهی شده‌است. به این دلیل است که فاصله میان فقیر و غنی چنان بیداد می‌کند که در مقایسه با نابرابری ملموس و رزومره در کشورمان، برابری ما در ایرانی بودن‌مان به چهره رنگ‌پریده‌ای تبدیل شده‌است. به این دلیل است که آنقدر به شهروند درجه یک و دو و سه تقسیم شده‌ایم و برای هر یک از ما محدوده‌ای چنان متفاوت ترسیم شده‌ که در مقایسه با آن، برابری ما در ایرانی بودن‌مان شوخی تلخی بیش نیست.  

 

اثر تحريم ها می تواند حتی از جنگ مصيبت بارتر باشد!
محمدرضا شالگونی

حقيقت اين است که دور جديد تحريم ها می تواند برای مردم ايران حتی از جنگ مصيبت بارتر باشد. اين تحريم ها ، حتی اگر جنگی درکار نباشد ، می تواند سال ها ادامه يابد. تجربه عراق را فراموش نکنيم. تحريم ۱۲ ساله اين کشور بود که حتی پيش از شروع حمله نظامی امريکا ( در سال ۲۰۰۳ ) ، کمر مردم عراق را شکست. گزارش يونيسف در تابستان ۱۹۹۹ ( يعنی تازه ۸ سال پس از شروع تحريم ) نشان داد که تحريم ها حداقل ۵۰۰ هزار کودک عراقی را به کام مرگ فرستاده است.

 شماره 528- 15/06/1389

سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی

 

تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دستگاه های جاسوسی ایالات متجده و دولت بریتانیا سازمان دهی شد تا تاراج منابع نفتی و گازی کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مداری میهن ما در دهه های پیش از انقلاب و سپس دخالت ها و توطئه های امپریالیستی برای درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن 1357، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی به هربهانه و زیر هر لوایی همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملی میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشی از وظایف ملی و دموکراتیک جنبش آزادی خواهانه در ایران است.
 

ریشه ها -1

تدارک توضیح تئوریک درک ماتریالیستی تاریخ

 

نویدنو بر آن است تا با یاری دوستانی که همکاری نوینی را با نویدنوآغاز کرده اند به تدارک توضیحی مقولات بنیادی فلسفه علمی بپردازد. این رشته مقالات با عنوان کلی ریشه ها از این پس تقدیم خوانندگان خواهد شد. درخواست صمیمانه ما از اهل فن ومتفکران توجه به این مقولات وتلاش برای رفع ایراد های احتمالی آن ها است تا در دراز مدت قادر به تبیین درستی از این مقوله در سطح جامعه وبه ویژه علاقمندان به این مفاهیم ومقولات گردیم. پیشاپیش ضمن سپاس از دوستان درگیر در فراهم آوری این مطالب ، دست سایر مددکاران را نیز به گرمی می فشاریم .

جنگ صلیبی مقدس امریکا علیه جهان اسلام

نویسنده: میشل خوسودفسکی- برگردان: آرش

هدف حفظ  این توهم است که "امریکا تحت حمله است " وآن که مسلمانان داخل کشور همدست وحامی "تروریسم اسلامی" هستند.

دیو نمایی مسلمانان یک دستور کار نظامی جهانی را حفظ می کند.تحت انگیزاسیون امریکایی ، واشنگتن یک حکم مقدس از خود تراشیده برای نابود کردن اسلام و"کسترش دموکراسی" در سراسر جهان اعلام داشته است.

آگراندیسمان -3

 

بحث بر سر جایگاه چپ در میان نسل جدید بحث تازه ای نیست. هر کس به فراخور درک ودریافت خود از سر تایید یا تکذیب به این موضوع پرداخته است . اما آنچه هماره ناتمام می ماند تعریف مشخص از "چپ" است که در وادی گفتگوها وزد وخورد های قلمی گم می شود. طیف گسترده ای از گرایشات سیاسی - اجتماعی بعنوان "چپ" طرح می گردد ، بی آن که مشخصه ای که بتوان به اطلاق عام دست یافت در آن ها پیدا باشد.

نوید نو با توجه به بحثی که اخیرا با مقاله سربلند آغاز شده است نظرات مطرح شده را جهت اطلاع خوانندگان عزیز یک جا تقدیم می نماید. باشد که در تعمیق گفتگو قلم های دیگری هم وارد کارزار شوند وسرانجام فرخنده ای داشته باشد .

نسل دیروز، نسل امروز - سربلند

دو نسل سربلند و سرکوبگرانی سر افکنده - حسن رحمانی 

آه ای کمونیست های نومید! - نامی شاکری

بنی آدم اعضای یکدیگرند

تحلیل واره ای از شین میم شین

 

·      بنی آدم اعضای یکدیگر اند

·      که در آفرینش، زیک گوهر اند 

·      چو عضوی به درد آورد روزگار

·      دگر عضوها را نماند قرار 

·      تو کز محنت دیگران بی غمی

·      نشاید، که نامت، نهند آدمی.

حمله به منزل کروبی

 

در روز روشن وزیر مدعای حفظ امنیت ونظم اجتماعی گروهی به اصطلاح "خودسر" روزها وشب های متمادی بر خانه مهدی کروبی خیمه زدند. روز قدس هم سپری شد، والبته جناب کروبی به تظاهرات روز قدس نرسید. سپاه محمد رسول الله اطلاعیه ای صادر کرد که ...

نوید نو ضمن محکوم کردن این شیوه های اوباشانه در برخورد با مخالفین ، برخی موضع گیری ها را در این رابطه تقدیم می کند

مسببان تجمع و تيرانداري مقابل منزل كروبي افرادي خودسر و كاملاً بي‌ارتباط با بسيج و سپاه هستند

حمله به خانه كروبي ؛‌ اقدام انقلابي يا آب به آسياب دشمن ريختن؟!

 "نیروهای خودسر" یا "اژدهای چندسر" ؟

نامه جبهه مشارکت به مهدی کروبی:

بیانیه اعتراضی مجمع روحانیون مبارز در خصوص حمله وحشیانه به منزل مهدی کروبی:

پیام میرحسین موسوی به مناسبت حملات سازمان یافته به منزل مهدی کروبی

 شماره 527- 09/06/1389

فرزند کارزار و امید

فرشین کاظمی نیا

به مناسبت درگذشت علی ( آقاجان ) لامعی


و این روایت زیستن نسلی است که از فراز خاموشی زمانه، به امید زندگی، مبارزه ای را آغاز کرد که بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورمان را برگ های متعدد افتخارات و ناکامی هایش در برمی گیرد . دست آورد های « حزب توده ی ایران » در جدال با « نکبت دوران استبداد » در پیوند با کوشندگان نسلی بود که هیچ گاه « امید » را فراموش نکردند. علی (آقاجان ) لامعی ، یکی از این کوشندگان بی دریغ بود که با انبوهی از خاطرات و ته نشست های شراب زمانه ، هفته ی پیش در گذشت.

افریقای جنوبی ها خواستار پرداخت حقوق تمام هستند

 

ده ها هزار کارکنان بخش دولتی در افریقای جنوبی در تظاهراتی مسالمت آمیز برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زده اند.

مدارس وبیمارستان ها توسط یک طرح ستادی مورد پشتیبانی 2800سرباز انتخاب شده برای مراقبت از بیماران باز نگه داشته شده اند.

کنگره اتحادیه های کارگری قدرتمند افریقای جنوبی (کوساتو) پیشنهاد کرد که اعضا اتحادیه ها پیشنهاد دولت کنگره ملی افریقا مبنی بر افزایش 7درصد حقوق و700راند (60 پوند) حق مسکن را بپذیرند.

اما کارگران خواهان افزایش 8.6درصد حقوق و1000راند (90پوند) کمک هزینه مسکن هستند. 

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست افریقای جنوبی

 در رابطه با اعتصاب کارکنان دولت  

ح.ک.ا.ج یکبار دیگراعتقاد راسخ خود بر قانونی بودن درخواست های  کارگران  را تصریح کرده واز آنها در مبارزه برای  دستمزد عادلانه حمایت می کند . به ویژه ، یادآور می شود که شکاف دستمزد در بخش دولتی بین بالاترین رده های پرداخت وپایین ترین رده 91به 1 است.اگرچه شکاف در بخش خصوصی حتی وسیع تر است. ما نمی توانیم انکار کنیم که شکاف دستمزد دربخش دولتی شرم آور است ، وهر تلاشی باید برای پایان دادن ترقی خواهانه به این شکاف غیر قابل قبول به عمل آید.

 شماره 526- 07/06/1389

جلوگیری از مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی

 

نیروهای امنیتی با یورش وحشیانه به خانواده ها و شرکت کنندگان مراسم یادبود قهرمانان فاجعه ملی مانع از برگزاری این مراسم در خاوران گردیدند.
ما ضمن محکوم ساختن اعمال فشار به خانواده ها از جمله جلوگیری از برپایی مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی و یورش مزدوران مسلح به انسان های بی دفاع و داغدار، باردیگر همبستگی خود را با مادران، خانواده ها و فعالیت های روشنگرانه آنها اعلام می کنیم.

شبح جنگ بر فراز ایران

نویسنده: یوهنان چمارپال - برگردان :نوید شادی

 

بالا بردن توان رزمی نیروهای ایالات متحده در خلیج فارس بعد از رای اخیر شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران، موجب نگرانی عظیم جامعه جهانی شده است. ناو هواپیمابر"هاری ترومن " به ناو "آیزنهاور " در نزدیکی تنگه استرتژیک هرمز، نزدیک آبهای ساحلی ایران ملحق شده است .کشتی های جنگی اسرائیل از کانال سوئز گذشته به سمت خلیج فارس هدایت می شوند.

 آیا عراق از امریکا برای ماندن دعوت خواهد کرد ؟

تام هایدن – برگردان- آرش  

 

در حالی که دولت اوباما برای حفظ وعده خود برای پایان دادن به جنگ عراق مبارزه می کند ، برنامه ای در پشت صحنه تدارک دیده می شود که بر مبنای آن رژیم بغداد ازارتش امریکا " دعوت " به ماندن ( در عراق) می کند.
 مدیریت خروج سربازان رزمنده امریکا دستاورد قابل توجهی برای اوباما بود.اما در حالی که این هفته توجه رسانه ها بر خروج آخرین تیپ رزمنده امریکایی ازعراق متمرکز بود ، رایان کروکر دیپلمات امریکایی پیش بینی می کرد که

جهان و جهان بینی فروغ فرخزاد

شین میم شین

شعر اول : گشت وگذاری در اسیر 1331

 

·      شاعر در انتظار خواب است.

·      انتظار یکی از مقولات مهم در آثار اکثر شعرای ایرانی است و باید مستقلا ریشه یابی و بررسی شود.

·      انتظار ـ بطور کلی ـ نشانه انفعال است.

·      انسان منتظر، منفعل و تماشاچی است، علیل است، به جوجه های مرغان شباهت دارد و تنها کاری که می تواند کرد، منقار گشودن و به انتظار نشستن است و بس.

·      مقوله انتظار، انعکاس ایستائی، رکود و رخوت جامعه فئودالی است.

·      شاعر برای اینکه خوابش ببرد، کاری جز انتظار نمی داند، کاری که ـ در واقع ـ کار نیست.

فرصت چندانی نداریم
احمد سپیداری

 همه ی ما می توانیم و باید با صراحت تمام بخواهیم به این رویارویی ها پایان داده شود. باید با روشنی تمام اعلام کنیم ما در هیچکدام این جبهه ها در مقابل دیگری قرار نخواهیم گرفت و اساسا آن را یک سناریو واحد علیه مردم خود و جهان می شناسیم که از دوسو به پیش برده می شود. جنبش سبز باید آماده باشد مردم را علیه جنگ و برای صلح به خیابان ها دعوت کند ...

 

میرحسین موسوی در میان جمعی از رزمندگان جنگ تحمیلی:

صریح و بی پرده از منافع ملی دفاع می کنیم

 

آنچه مربوط به جنبش سبز است واکنش به هرگونه تهدیدی از سوی بیگانگان با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان است. همه ما به صورت بی پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد. ما مشفقانه و دلسوزانه توصیه می کنیم که قبل از اینکه دیر شود برای پیشبرد سیاست خارجی معتدل و کاهش خطرات برای کشور از سرمایه های معتبر ، عاقل و با تجربه استفاده شود.

 شماره 525- 02/06/1389

نئو کان ها در کمین اند: ایران ، اوباما وجنگ سرزمین آسیایی بعدی

نویسنده : جان کول * – برگردان : مهرگان

نئو کان ها دارایی های بیشتری نسبت به آنچه در سطح نمایان است دارند.آنها شاید نیمی از 400میلیاردر امریکایی را در طرف خود دارند. آنها مجتمع های نظامی –صنعتی عظیمی را در کنار خود دارند.آنها مجتمع یاهو محاصره کننده طبقه متوسط پایین ترامریکاییان سفید پوست را در سمت خود دارند.لابی های اسرائیل را در کنار خود دارند.آنها تمام سنت های جنگ دائمی امریکائیان را در کنار خود دارند. انها را نباید دست کم گرفت.

عراق: شکنجه، فساد ، جنگ داخلی .

 امریکا قطعا اثر خودرا باقی گذاشته است

نویسنده : رابرت فیسک : برگردان : آرش

 

میلیون ها سرباز امریکایی که از عراق گذشته اند بلایی عراقی همراه آورده اند. از افغانستان- که آنها پس از سال 2001 علاقه بیشتری نسبت به آنچه سال آینده زمانی که "زندگی" در آن کشور را آغاز کنند نشان خواهند داد به افغانستان نشان می دادند – عفونت القاعده را آوردند. آنها بیماری جنگ داخلی را آوردند. آنها عراق را با مقیاس بزرگ فساد تزریق کردند.

  من به بنیاد های عقلانی خوشبینم

فیدل کاسترو رز

 اما من به بنیادهای عقلانی واستوار خوشبین هستم. آینده مرا نگران می کند، اما من همیشه اعتقاد دارم ، در صورتی که ما در داشتن هدف حقیقی برای یک تعداد کافی از خلق ها در میان میلیاردها ساکنین کره زمین موفق باشیم ، راه حل در چنگ ماست.

جنبش زحمتکشان فلسطین برای استقلال

 

شرایط زندگی و کار در فلسطین (نوار غزه و کرانه ی باختری) برای مردم بسیار دشوار  است. یکی از اصلی‌ترین مسایل مردم دشواری جابجا شدن است، چرا که بین نوار غزه وکرانه ی باختری از لحاظ جغرافیایی فا صله است و مردم فلسطین برای جابجا شدن از یک منطقه به منطقه ی دیگر نیاز به اجازه‌ی اسرائیلی‌ها دارند و با وجود 600 محل ایست بازرسی عملاً از هر گونه جابجایی جلوگیری می شود.

جهان و جهان بینی سیاوش کسرائی- بخش اول

شین میم شین

·       سیاوش کسرائی را باید از نو شناخت.

·      ما نه اهل پیشداوری هستیم و نه اهل خیالبافی.

·      آشنائی با تئوری رهائی بخش مارکس ریشه های ما را از خطه اوتوپی ها و رؤیاها بر کنده و به عالم علوم افکنده است.

·      ما نوشته ها را که فرم و قالب اندیشه ها هستند، به همان سان تجزیه و تحلیل می کنیم که زیست شناسان لای و لجنی را که از اعماق رودها بدر می کشند و ذره ذره زیر میکروسکوپ می نهند.

·      رابطه ما با سیاوش اما رابطه ای سرشار از احساس و احترام و عشق و عاطفه است.

گروه مشفق به دنبال چه اهدافی بودند؟

نتیجه معکوس!

علی درویش

ارائه و پخش سخنرانی شخصی موسوم به مشفق آن هم به این اندازه وسیع  قاعدتا با اهداف خاصی صورت گرفت و طراحان آن دستیابی به نتایج مشخصی را دنبال می کردند. اما اینک نه تنها هیچ یک از اهداف متحقق نشده است بلکه نتایجی کاملاً معکوس حاصل گردیده است. برای روشن تر شدن این ادعا نگاهی به اهداف مورد نظر از پخش این سخنرانی می کنیم.

جنگ وصلح - بخش اول

 از سخنان ایت الله خامنه ای در دیدار با کارگزاران نظام :در قضيه‌ تهديد نظامى هم كه البته بعيد است چنين حماقتى را بكنند؛ ليكن اگر چنانچه چنين تهديدى به وجود بيايد، همه بايد بدانند كه ميدان اين مقابله فقط منطقه‌ى ما نيست؛ ديگر ميدانش گسترده‌تر خواهد بود.

  بيانيه ي سپاه پاسداران: سپاه آمادگي دارد هرگونه تهديد عملي و حماقت احتمالي دشمنان را با پاسخ قاطع و جدي مواجه ساخته و با بهره‌گيري از ظرفيت بسيج جهان اسلام منافع آنان را در هر نقطه دلخواه مورد هدف قرار دهد.

احمدی نژاد در مورد واکنش تهران به چنین حمله‌ای گفت: «گزینه‌های ما حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد.»

جنگ وصلح - بخش دوم

 

نوید نو - امر جنگ وصلح هم به لحاظ تهاجم رسانه ای وهم به دلیل واقعیت های موجود وهم به دلیل موضعگیری های رسمی به امر عاجل سیاست ایران تبدیل شده است. از یک سو نئو کان های امریکایی در بر افروختن جنگ رسانه ای برای جنگی واقعی بی تابی می کنند ، واز سوی دیگر حاکمیت ایران با اتخاذ مواضعی  ظاهرا قاطع  اما ماجرا جویانه عملا به این قطعیت دامن می زنند. از یک سو برای آغاز حمله تاریخ تعیین می کنند واز سوی دیگر زنگ های مذاکره را به صدا در می آورند. طبیعی است که این رخ داد ها عکس العمل های خاص خود را در گروه ها وافراد سیاسی گوناگون داشته باشد. مطالب زیر گزیده ای از مواضع مختلف افراد گوناگون است که می تواند خواننده را در فضای فکری حاکم قرار دهد.

گذرگاه خطیر و روزنه های عبور-ابولفضل فاتح

یا ماجراجوئی، تشدید تحریم ها واحتمال جنگ،یا مذاکره بی قید و شرط برای آشتی و تشنج زدائی! - نادر عصاره

بیگانه؟! - احمد پورمندی

تهدید نظامی ایران؛زنگها برای که به صدادرمی آیند؟*-حمیدرضا ظریفی نیا

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: