نویدنو:19/06/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/6/19:نویدنو

 

 

 

: حزب کمونیست اسرائیل 

 صلح امکان پذیر است ، اما نه با روش اوباما - ناتانیاهو

برگردان: مهرگان

mehrgan1389@gmail.com

 

 حزب کمونیست اسرائیل در دوازدهمین نشست خود که در تاریخ 3سپتامبر سال جاری در حیفا برگزار شد تاکید کرد" کلید موفقیت برای مذاکرات سیاسی تمایل طرف اسرائیلی برای پایان دادن به اشغال وبر چیدن شهرک ها به خاطر فراهم کردن (شرایط)  ایجاد دولت فلسطین به پایتختی اورشلیم شرقی، در کنار اسرائیل است ، که اورشلیم غربی پایتخت آن است . "

 شروع تشریفات برای مذاکرات مستقیم بین ناتانیاهو و سازمان آزادی بخش فلسطین آشکارابعنوان دست آوردی دیپلماتیک وسیاسی در مبارزات انتخاباتی کنگره در ماه نوامبر به سود پرزیدنت اوبامابود.با این وجود ، به نظر نمی رسد که مذاکرات برنامه ریزی شده بین نخست وزیر ناتانیاهو ومحمود عباس رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین به توافقنامه ای در باره صلح منجر خواهد شد .  

 حزب کمونیست اسرائیل به حمایت خود از صلحی عادلانه واستوار از خلال گفتگو های مبتنی بر قطعنامه های  سازمان ملل ، پایان دادن به اشغال اسرائیلی وشناخت حقوق ملت فلسطین برای حق حاکمیت واستقلال در سرزمین های اشغالی 1967ادامه می دهد . تجربه های 17ساله پس از امضا قرارداد اسلو به ما آموخته است که بدون توافق اولیه بر یک جدول زمانی برای مذاکرات واهداف آنها – ایجاد کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی وتصویب تمام موضوعات نهایی ،از جمله موضوع  مهاجران- مذاکرات هیچ شانسی برای پایان دادن به درگیری ندارد.   

 دولت دست راستی به رهبری ناتانیاهو به مذاکرات مستقیم بعنوان ابزاری برای گریز از گردابی که اززمان جنگ غزه (2008/2009) وکشتار جنایتکارانه مسافران عرصه ناوگان همبستگی غزه خودرا در آن رودرروی افکار عمومی جهان می بیند علاقه مند است . ناتانیاهو همچنین ملاحظه می کند که پیشرفت ظاهری به امریکا در واردکردن فشار به دولت های عربی برای پیوستن به حمله توطئه آمیز علیه ایران ، که هدف استراتژیک امریکایی – اسرائیلی است ، یاری خواهد کرد. آنچه دولت ناتانیاهو فاقد آن است ، آنچنان که در بیانیه های آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه وسایر وزرا آشکار است ، تمایل به بر چیدن شهرک ها وپایان دادن به اشغال است .

 ناتانیاهو ودولت او نه تنها اصول عقب نشینی از تمام سرزمین های اشغال شده در 1967، بر چیدن شهرک ها و حل مسئله رانده شدگان مطابق با قطعنامه های سازمان ملل را رد می کنند – بلکه  آنها در تدارک تجدید ساختمان در شهرک ها در پایان دوره  محدود شده  جاری هستند .و در صورتی که کافی نباشد ، آنها بعنوان پیش شرط برای هر پیشرفتی به سوی یک توافق درخواست می کنند که رهبری فلسطین الحاق سرزمین ها به اسرائیل و " شخصیت یهودی " دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسند ، که بر طبق آن معافیت اسرائیل از درخواست هم ترازی ملی وحقوق مدنی برای جمعیت عرب در اسرائیل مورد نظر است .

  ما کمونیست های اسرائیلی ، یهودی وعرب ، هشدار می دهیم که موا ضع و در خواست های ناتانیاهو مورد حمایت دولت اوباما، منجر به توافق صلح نخواهد شد بلکه به جنگ دیگری منجر خواهد شد .  تحریکات ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی وباریکه غزه ، تشدید مبارزه تسلیحاتی ومانورهای مختلف دلالت بر تدارک تهاجم نظامی علیه اهداف نزدیک ( لبنان ، سوریه ) ودور ( ایران ) دارد.  

 صدای بسیاری از فلسطینیان در انتقاد از پرزیدنت ابو مازن ، که در برابر تهدید های دولت اوباما برای مسدود کردن تمام کمک های اقتصادی تردید داشته وتصمیم به پیوستن به گفتگوها گرفت برخاسته بود.چپ فلسطین اعلامیه مهم وبی ابهامی را برای دعوت به خودداری ازشرکت در مذاکرات مورد حمایت امریکا ، در شرایط جاری منتشر کرده است ، و هشدار می دهد که این امر اقتدار فلسطینی ها را تضعیف خواهد کرد .  

 حزب کمونیست اسرائیل درسمت همبستگی با نیروهای چپ در بین ملت فلسطین، قرار دارد که در حال مبارزه علیه تمام عقب نشینی ها درمبارزه برای پایان دادن به اشغال ودست یابی به صلحی عادلانه وپایدارهستند ،ونیز در سمت کسانی که خواستار آن هستند که اقتدار فلسطین جایگاه محکمی در عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمین های اشغالی در 1967بدست آورد. 

حزب کمونیست اسرائیل دوست داران صلح در اسرائیل ، یهودی ها وعرب ها را به مبارزه مشترک علیه دولت دست راستی ناتانیاهو ومشی مصیبت آمیز آن وبرای صلحی اسرائیلی – فلسطینی بدون اشغال یا الحاق فرا می خواند.  

حزب کمونیست اسرائیل به شجاعت بسیاری از هنرمندان تاتر، نویسندگان ودانشمندانی که امتناع خودرااز اجرای نمایش در شهرک اریل ، همانند سایر شهرک ها ابراز کردند ، وکسانی که مدیران تاتر خودرا به اجرای برنامه تنها در داخل اسرائیل فرا خواندند درود می فرستد. این مقاومت به تلاش برای پایان دادن به اشغال وبرچیدن شهرک ها ، که مانعی برای زندگی صلح آمیز وروابط همسایگی شایسته هستند کمک می نماید .  

 تلاش های هیستریک وزرای دولت ، اعضا دست راستی پارلمان وسازمان های فاشیستی برای ارعاب حرفه ای های تاتر وهنرمندان وتهدید استادان منتقد به اخراج و پس گرفتن تامین وجه ، همه به رابطه محکم بین دفاع از دموکراسی وآزادی اندیشه وپایان دادن به اشغال مردم فلسطین دلالت دارد .

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اسرائیل کارزار قلدرانه علیه حرفه ای های تاتر، هنرمندان واستادان ، ونیز دستگیری مداوم  کسانی را که مخالف سلب مالکیت وشهرک سازی در شیخ جراح وسیلوان در اورشلیم شرقی هستند محکوم می نماید .

 گسترش تدریجی مشی سلب مالکیت

تخریب های مکرر روستای  به رسمیت شناخته نشده  العراقیب در نجو،  بدرفتاری وفشار آشکاربر ساکنین آن ، جلوه ای از  افزایش تدریجی مشی نژاد پرستانه سلب مالکیت ، عدم مراعات حقوق انسانی بنیادی وپاکسازی قومی است .   

  تساوی گرایان عرب ویهودی مخالفت شدید خودرا با سلب مالکیت، وبا یاری  کردن در بازسازی روستا اثبات کرده اند. حزب کمونیست اسرائیل به عملکرد آنها افتخارمی نماید وآنان را می ستاید.

حزب کمونیست اسرائیل ، سلب مالکیت ، وحشی گری پلیس ، ودستگیری و اقدامات دادگاهی علیه رزمندگان صلح وبرابری – درمیان آنان ایمن اوده، دبیر هداش (جبهه دموکراتیک برای صلح وبرابری )- را محکوم می کند.  

 حزب کمونیست اسرائیل بر حمایت خود بر حق پناه گرفتن  وحق اعراب بومی برای زندگی در کشور خودشان تصریح می کند. هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل ارگان های حزبی را به ادامه اعلام همبستگی با ساکنین العراقیب ، جمع آوری کمک برای آنها وانجام هرآنچه که می توان برای باز سازی روستا انجام داد فرا می خواند.  

دهمین سالگرد واقع اکتبر 2000

 یک دهه از زمانی که پلیس وافراد گارد مرزی با شلیک به 13شهروند فلسطینی اسرائیل پس از اعتراض به ستم علیه مردم فلسطین آنها را به قتل رساندند می گذرد. ده سال گذشته است ، اما شلیک کنندگان ومسئولین کشتارتسلیم دادگاه نشده اند ویافته های مهم کمیسیون تحقیق به سرپرستی قاضی تئودور اور اجرا نشده است .  

 کمیته مرکزی از اعلام اعتصاب عمومی از سوی جامعه عرب برای یادآوری دهمین سالگرد واقعه اکتبروبر تاکید مبارزه علیه سلب مالکیت وتمام اشکال تبعیض ، از جمله تبعیض در بودجه علیه شورای های محلی اعراب حمایت می کند.

کمیته مرکزی ارگان های حزبی وجوانان کمونیست را به بسیج نیروهایشان برای موفقیت گردهمایی یهودی-عربی که در 2اکتبر در نزارته برگزار می شود ، به نشان دادن یک دهه اززمان واقعه اکتبر و دعوت به مبارزه مشترک علیه خطر فاشیسم وبرای آینده ای برابر فرا می خواند . کمیته مرکزی همچنین به سازماندهی گردهمایی مشابه در شهر های دیگردعوت می کند.  

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter