نویدنو:02/06/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

  من به بنیاد های عقلانی خوشبینم

فیدل کاسترو رز

 

روزها می گذرند.آنها یکی پس از دیگری،به سرعت سپری می شوند.برخی از افراد دچار اضطراب هستند. من ، بر خلاف آنها آرام هستم. 

 من با نتایج دست آوردهای کارگرانمان در کارشان، درمیان محاصره وسایرضرورت های متراکم  سهیم هستم .

 کشور ما یکی از آن کشورهایی است که برای مواجهه با موانع بسیار آماده است، ونه تنها شواهد بزرگ اتکا به نفس ، بلکه همبستگی با سایر خلق ها را ثابت کرده است ، همانطور که در جریان تلاش های انجام گرفته در هائیتی قبل اززلزله، وتلاش های بسیاربزرگ تر پس از زلزله نشان داده شد. چند روز قبل من افتخار عضویت اعضای قهرمان ماموریت همبستگی موتو مندز را که دست در دست بریگاد پزشکان کوبایی در بولیوی کار می کند دریافت داشتم که بیش از 40میلیون ویزیت پزشکی را تدارک دیده وتا دیروز 543.629عمل جراحی چشم انجام داده است . آنها بر تاخت وتاز تغییرات آب وهوایی ، در جایی که گرمای زیاد با سرمای بسیار شدید متناوب است غلبه کرده اند.      

  همه ما به خوبی می دانیم که روسیه با گرما ی کامل وصدها آتش در جنگل ها ومرغزار ها ،  ابرهای خفه کننده دود ،  باران های بی هنگام ، و در راس همه ، برف در تابستان مواجه است .  ما شاهد عکس های رودخانه های طغیان کرده در پاکستان ، ویخ های شناور غول پیکردستخوش طوفان از گرین لند هستیم. هر چیزی پی آمد تغییرات در شرایط طبیعی است ، که معلول خود بشراست.

 اما من به بنیادهای عقلانی واستوار خوشبین هستم. آینده مرا نگران می کند، اما من همیشه اعتقاد دارم ، در صورتی که ما در داشتن هدف حقیقی برای یک تعداد کافی از خلق ها در میان میلیاردها ساکنین کره زمین موفق باشیم ، راه حل در چنگ ماست.

20اوت 2010

 


 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter