نویدنو:30/06/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/6/30:نویدنو

 

 

در شکوه لحظه ها

نویدنو: مرور نوشته های زمان های معدوم شده ، در واقع ورق زدن تاثیر وتاثر عین وذهن است در بستر امروز. راه طی شده جز از طریق یادمان هایی که به صورت نوشتارها متجلی شده اند قابل داوری نیست. فرد ، گروه اجتماعی ، احزاب وسازمان ها در همین نوشتارهای باقی مانده است که حضورخود را در لحظه های معدوم شده به اثبات می رسانند. داوری در این باره دارای اصول وموازینی است که مردم گرا وضد مردم گرا را مشخص می کند. آن که دل در گرو آمال وآرزوهای اجتماعی طبقات زحمتکش جامعه دارد، آثارش جز فریاد همین امر نیست . اما در این وادی این تورق تاریخ نشان می دهد که در هر لحظه ی رخ داد های اجتماعی نویسنده در کجای زمان ایستاده بوده است .

انتشاردوباره ویک جای  آثار احمد سپیداری که در نوید نو منتشر شده اند صرف نظر از مرور کارنامه نوید نو ، مرور حضور نویسنده در بستر رخ داد های تاریخی نیز هست . وارسی دوباره  آثار نویسنده محترم نشان می دهد که نویسنده در غالب رخ داد هایی که اتخاذ موضع نموده است ، در سمت طرف داری از صلح ، حقیقت جویی ، نگرش علمی به وقایع  وتلاش برای نوجویی ونو خواهی در راستای تامین عدالت اجتماعی وتحقق حقوق محرومان جامعه ایران وجهان قرار داشته وتلاش کرده است تا بارقه نوری بر زوایای تاریک نگه داشته شده حقیقت بتاباند.

نوید نو با پاسداشت این تلاش نویسنده محترم امیدوار است انتشار یک باره این مجموعه نقش در خوری در شناخت بیشتر خوانندگان نوید نو داشته باشد .

این مجموعه از زوایای گوناگون می توانست نام های دیگری داشته باشد. اما پیشنهاد " در شکوه لحظه ها " از سوی یکی از رفقای نوید نو از همان ابتدا مورد پذیرش قرار گرفت وکتاب به همین نام منتشر می شود .

نظم خاصی بر ترتیب نوشته ها حاکم نیست . این هم تا حدودی عمدی بود تا خواننده گرامی را با تغییر زمان ها به کنکاشی پروسواس تر در محتوی دعوت کنیم .

در خاتمه امید واریم هر چه بیشتر از آثار قلمی جدید تر آقای سپیداری بهره مند باشیم .  


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter