نویدنو:15/06/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/6/15 :نویدنو

 

 

 

نویدنو: ایجاد مرکز اسلامی بر خرابه های برج های تجارت جهانی همراه خود فرایندهای پیچیده ای را در آمریکا پدید آورده است که از جمله می توان به سخنرانی بک از رهبران محافظه کاران وگردهمایی سفید پوستان نژادپرست به سرکردگی تی پارتی سارا پلین اشاره کرد.

مقاله زیر بخشی از روابط تبعیض آمیز جامعه امریکا را مبتنی بر سلطه طلبی امپریالیستی به نمایش می گذارد.

 

جنگ صلیبی مقدس امریکا علیه جهان اسلام

نویسنده: میشل خوسودفسکی- برگردان: آرش

 

ما به تغییر قطعی درسیر تکاملی دکترین نظامی امریکا رسیده ایم." جنگ جهانی علیه تروریسم"راه اندازی شده  با جهت گیری علیه القاعده  به دنبال 11سپتامبر، درحال گسترش به سوی یک " جنگ مذهبی" تمام عیار، یک " جنگ صلیبی مقدس" هدایت شده علیه جهان اسلام است .   

عقاید تعصب آمیزنظامی امریکا وآوازه گری در دولت بوش بر مبارزه با بنیادگرایی اسلامی دلالت می کرد تا هدف قرار دادن مسلمانان." این جنگی بین غرب واسلام نیست، اما ...جنگی علیه تروریسم است ." مسلمانان  به اصطلاح "خوب" باید از "مسلمانان بد" متمایز گردند.   

غبار ناشی از فروپاشی برج های دوقلو پیش از این در 11سپتامبر 2001 زمانی که تب تحقیق برای "مسلمانان معتدل " آغاز شد ، فرو نشست، افرادی که باید  پاسخی تدارک ببینند ، کسانی که باید خود را از این هتک حرمت دور نموده  وخشونت رفتارهای " مسلمانان افراطی"، بنیاد گرایی اسلامی" و"اسلامگرایان" را محکوم نمایند. مقوله های  دو تایی  مسلمانان سریعا انتشار یافت : " خوب " و"بد" ، " معتدل ها" ، "لیبرال ها" و"سکولارها" در برابر " بنیاد گراها" ، " افراطی ها " و" اسلامگراها" ( طارق رمضان ، مسلمان خوب ، مسلمان بد، نیو استیت من، 12فوریه 2010)   

به دنبال 11سپتامبر، جوامع مسلمان در بسیاری از کشورهای غربی به طور محسوسی در حالت دفاعی قرار داشتند.تقسیم "مسلمان خوب " ، " مسلمان بد" وسیعا پذیرفته شده بود.حمله تروریستی 11سپتامبر منتسب به مسلمانان نه تنها محکوم شده بود ، بلکه جوامع اسلامی از دخالت واشغال افغانستان نیز ، بعنوان بخشی از کارزار جهت گیری شده علیه بنیاد گرایی اسلامی حمایت کردند .  

حقیقت آن است که حملات 11سپتامبرکه از سوی مسلمانان بر انگیخته نشده بود به ندرت مورد تصدیق جوامع اسلامی بوده است . یادآوری نمی شود که روابط مداوم القاعده با سیا ، نقش آن به عنوان  یک " سرمایه جاسوسی" مورد حمایت امریکا به جنگ شوروی – افغان باز می گردد.( میشل خوسودوسکی ، جنگ امریکا علیه تروریسن ، گلوبال ریسرچ ، مونترال 2005)     

واشنگتن از اوایل دهه 1980به طور پوشیده از اسلام بسیار محافظه کار وبنیاد گرا ، تا حد زیادی  با در نظر داشت تضعیف جنبش های سکولار، ملی گرا ومترقی در خاورمیانه وآسیای مرکزی ، حمایت کرده است .  دانسته ومستند است که هیئت های آشکار و ثابت شده بنیادگرایان وهابی وسنی های سلفی ازعربستان سعودی نه تنها به افغانستان بلکه به بالکان وجمهوری های مسلمان شوروی سابق اعزام شده اند که به طورپنهانی مورد حمایت سازمان های اطلاعاتی امریکا بودند. ( ماخذ بالا) آنچه که اغلب بعنوان " اسلام سیاسی" از آن یاد می شود در بخش اعظم خود مخلوق دستگاه های اطلاعاتی امریکا ( با حمایت ام 16بریتانیا وموساد اسرائیل ) است .

مسجد مخروبه تجارت جهانی

پیش رفت های  اخیر حکایت ازنقطه فروپاشی ، عبوراز" جنگ علیه تروریسم" به دیو نمایی کامل مسلمانان دارد .در حالی که بر آزادی مذهب تاکید می شود ، دولت اوباما "درحال به صدا در اوردن طبل " جنگ گسترده تری علیه اسلام است : " بعنوان یک شهروند ، ورئیس جمهور، اعتقاد دارم که مسلمانان برای اجرای مراسم مذهبی شان همان حقی را دارند که هر کس دیگری در این کشور دارد...اینجا امریکا است ، وتعهد ما به آزادی مذهب  باید استوار باشد .   

زیرپرده دود سیاسی ، تمایز بین " مسلمانان خوب " و"مسلمانان بد" به دور انداخته می شود. مسجد زمین صفربه قول معروف توسط " دولت رادیکال دغلباز ایران ... درست هنگامی که ایالات متحده تحریم هایی را علیه رژیم در برابر حمایت آن کشوراز تروریسم وترس ناشی ازبرنامه توسعه غیر قانونی سلاح های هسته ای به پیش می برد" تامین مالی می شود.

خیزش جریان بیگانه هراسی ، با مسجدزمین صفر پیشنهاد شده جرقه خورد ومرکز اجتماعات ، تمام نمودهای یک عملیات روانی  را که برای تحریک نفرت علیه مسلمانان در سراسر جهان غرب منتشر شود داشته است .

هدف القا کردن تدریجی ترس ، بیداری و تحت کنترل در آوردن حمایت شهروندان سر سخت برای گام بعدی "جنگ طولانی" امریکا است ، که راه انداختن حمله هوایی " بشر دوستانه" علیه جمهوری اسلامی ایران ، تصویرشده از سوی رسانه ها بعنوان حامی تروریست ها ، را نیز شامل می شود.

در حالی که " تمام مسلمانان تروریست نیستند"، تمام حملات تروریستی (برنامه ریزی شده یا تحقق یافته ) از سوی رسانه ها بعنوان رفتارهای غیر قانونی مسلمانان گزارش می شوند. 
در امریکا ، جوامع اسلامی به طور کلی مورد هدف هستند.اسلام بعنوان " مذهب جنگ " توصیف می شود. مسجد پیشنهادی ومرکز اجتماعات بعنوان " نقض تقدس زمین صفر" اعلام می شوند.

" ... گشایش مسجدی در زمین صفر برای شهر ومردمی که در حمله مردند اهانت آوروبی ادبانه است . طرح " تحقیر تمام کشته شدگان 11 سپتامبر است .(1)

تروریست های وطنی

دستگیری ها به اتهامات جعلی ، ونیز نمایش دادگاه های به اصطلاح تروریست های اسلامی "وطنی" ، اجرای وظیفه مهمی است .آنها در  آگاهی  روانی امریکایی ها این توهم را حفظ می کنند ، که "تروریست های اسلامی " نه تنها تهدیدی واقعی هستند بلکه جوامع اسلامی که آن ها بدان تعلق دارند نیز وسیعا از رفتار های آنها حمایت می کنند : 

" تهدید فزاینده از جانب بیگانه های با انگلیسی خشن وپاسپورت های مشکوک نیست . درعوض ، تهدید بسیار نزدیکتر به کشور اقامت دارد: درخانه های شهری ، در زیر زمین های متروک شده – هر جایی که ارتباط اینترنتی وجود دارد . تروریسم وطنی آخرین تجسم تهدید القاعده است."

از یک روند هدف گیری گزینشی مسلمانان با گرایشات رادیکال ( یا به اصطلاح مرتبط با "سازمان های تروریستی") آنچه تاکنون اشکارشده یک پروسه تعمیم دادن دیو مانندی یک گروه جمعیتی یکپارچه است .

 مسلمانان به نحو فزاینده ای هدف عادی تبعیض وآزار قومی هستند.آنها تهدید بالقوه برای امنیت ملی تلقی می شوند.گفته می شود که تهدید " خیلی به وطن نزدیک است "، " در همسایگی شما" ،به عبارت دیگر آنچه آشکار است  یادآوری کامل تفتیش عقاید اسپانیا است.   

بر عکس ، القاعده همچون سازمان چند ملیتی قدرتمندی با کمک کننده هایی در یکی از اعضا کشورهای اسلامی توصیف می شود: القاعده ( با ترکیبی از کلمات مشابه ) در نقاط بحرانی جغرافیایی گوناگون وصحنه های جنگ حاضر است :

- القاعده در عراق (AQI) ، القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) ( شامل القاعده در عربستان سعودی وجهاد اسلامی یمن ) ، القاعده در جنوب شرق آسیا(جماعت اسلامیه) ، سازمان القاعده در مغرب اسلامی، حرکت مجاهدین صحابه در سومالی، جهاد اسلامی مصر ، وغیره 

در هیچ لحظه ای موضوع سبعیت اعمال شده علیه میلیون ها مسلمان در عراق وافغانستان از سوی نیروهای اشغالگر رفتار تروریستی قلمداد نمی شود.

تفتیش عقاید امریکایی

" جنگی مذهبی" با چشم انداز توجیه کردن یک جنگ صلیبی نظامی جهانی در حال اشکار شدن است .در آگاهی روحی بسیاری از امریکایی ها ، "جنگ صلیبی مقدس" علیه مسلمانان توجیه شده است. اگرچه ممکن است پرزیدنت اوباما از آزادی مذهب حمایت کند، اما تفتیش عقاید نظم اجتماعی امریکا نگاره های تبعیض ،تعصب وبیگانه هراسی هدایت شده علیه مسلمانان را رسمیت بخشیده است .ستم قومی در سفر، بازار کار ، دسترسی به خدمات اجتماعی وبه طور کلی  علیه تحرک اجتماعی اعمال می شود. 

انگیزاسیون امریکایی بعنوان یک ساختار ایدئولوژیکی وجود دارد ، که در بسیاری از ملاحظات ، به نظم اجتماعی تفتیش عقاید متداول در فرانسه واسپانیای قرون وسطا شبیه است. انگیزاسیونی که در قرن 12در فرانسه آغاز شد ، بعنوان توجیهی برای استیلا ومداخله نظامی به کار می رفت .(2)

دستگیری ها ، دادگاه ها ومحکومیت های به اصطلاح "تروریست های وطنی" ( از داخل جوامع اسلامی امریکا ) با اتهامات جعلی ، ازمشروعیت امنیت ملی دولت وبازجویی قانونی ودستگاه های تحمیل قانون آن نگهبانی می کند.   

یک دکترین مبتنی بر تفتیش عقاید واقعیت هارا زیر ورو می کند.آن یک نظم اجتماعی مبتنی بر دروغ ها وجعلیات است . اما چون این دروغ ها از سوی بالاترین مقامات سیاسی صادر می شوند وبخشی از یک " توافق اجتماعی " وسیعا گسترده است ، به طور کلی به چالش کشیده نمی شوند . وآنهایی که نظم مبتنی برتفتیش را به چالش می کشند ، یا به هر طریقی یا دستور کار ارتش ، یا امنیت ملی امریکا مخالفت می کنند خودشان را بعنوان " تئوری پردازان توطئه" یا تروریست های آشکاربدنام می کنند.    

ورای  روند انگیزاسیونی دستگیری های وپیگردها ، که یادآورانگیزاسیون اسپانیا است ، یک برنامه ترور غیر رسمی مصلحتی  تایید شده از سوی کاخ سفید راه اندازی شده است.این برنامه به نیروهای ویژه امریکا برای کشتن شهروندان امریکایی وتروریست های وطنی مشکوک اجازه می دهد." تعداد اندکی از شهروندان امریکایی به طور ویژه ای هدف کشتارقرار گرفته اند"(3)

هدف حفظ  این توهم است که "امریکا تحت حمله است " وآن که مسلمانان داخل کشور همدست وحامی "تروریسم اسلامی" هستند.

دیو نمایی مسلمانان یک دستور کار نظامی جهانی را حفظ می کند.تحت انگیزاسیون امریکایی ، واشنگتن یک حکم مقدس از خود تراشیده برای نابود کردن اسلام و"کسترش دموکراسی" در سراسر جهان اعلام داشته است.
آنچه ما با آن سروکار داریم پذیرش کورکورانه وآشکار ساختارهای قدرت واقتدار سیاسی است . جنگ صلیبی مقدس امریکا علیه مسلمانان جهان رفتار جنایتکارانه  آشکار هدایت شده ای  علیه میلیون ها نفر است .

 

سرچشمه :

 

 www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20818

 

 پانوشت ها :


1-
" Plan to build mosque at Ground Zero angers New Yorkers ,National Post, May 17, 2010)

 2-  (See Michel Chossudovsky, 9/11 and the "American Inquisition", Global Research, September 11, 2008).

3- (See Chuck Norris, Obama's US Assassination Program? "A Shortlist of U.S. Citizens specifically Targeted for Killing"?,. Global Research, August 26, 2010)

 

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter