نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه - آرشیو

مقالات نویدنو-1

مقالات نوید نو -2

گزینه ونزوئلا

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده- بخش آخر

آگراندیسمان -7

بس که در این شب خونین...

سخنی با آقای محمد رضا شالگونی  

خواهشی از آقای فرزین خوشچین

 ریشه ها -9

فوندامنتالیسم -6

بحران غذائي دنيا- منابع وراه حل ها

آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، منافع چه کسانی را تامین می کند؟

پايان نئوليبراليزم :

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده-بخش چهارم

بیانیه تحلیلی "اتحاد دموکراسی خواهان ایران"درباره

 گسترش بحران و ژرفش جنبش مردم ایران

ریشه ها - 8

فوندامنتالیسم -5

آگراندیسمان – 6- بخش نخست

آگراندیسمان -6- بخش دوم

بحران اعتباری

 آیا نقش بین المللی دلاردرمعرض خطر است؟

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده - بخش دوم .سوم

مبارزه طبقه کارگر برای حقوقشان  

الخا ص

 نگار گرشادی ورنج و کار توده ها

هانیبال الخاص

فریاد می کنم...

فوندامنتالیسم - 4

پیکار شصت و نه ساله توده ای ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، در راه بهروزی میهن  و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی

بحثی در نرخ مبادله ارز:

بیانیه شورای جهانی صلح در رابطه با تلاش کودتا در اکوادور

کودتای اکوادور و انگشت‌های اتهام به سوی آمریکا

گردوغبار آزمایش های هسته ای امریکا به مناطق گسترده ای از جهان رسید

فوندامنتالیسم -3

 ریشه ها -7

 انقلاب و قرارداد اجتماعی درروسیه و چین

انتخابات مجلس ونزوئلا به روایت یک بورژوا

 بیانیه مطبوعاتی ازسوی رئیس کنگره ملی افریقا رفیق جاکوب زوما

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده -1

ریشه ها -6 

فوندامنتالیسم -2

حزب کمونیست ترکیه ورفراندم 12سپتامبر

ای سپيدار بلند!

اگر به خانه‌ی من آمدی

بدون شرح

ریشه ها - 5

فوندامنتالیسم

آگراندیسمان -5

آرشیو

شهریور89

مرداد89

خرداد-تیر89

فروردین - اردیبهشت 89

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-06-19

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

 شماره 537- 30/07/1389

گزینه ونزوئلا

مایکل آلبرت – برگرداننده : آرش

 

در ونزوئلا برخی هاآرزومی کنند که روابط سابق را با تمام چرندی آن تحکیم  یا احیا کنند- به طور اساسی سرمایه داری، بوروکراسی سیاسی، هیرارشی نژادی ، هیرارشی جنسی -.

در ونزوئلا رانشی به سوی چیزی جدید هم وجود دارد – هدفی که واضح نیست ودر حقیقت از بسیاری جنبه ها حتی آشکارا بیان نشده ، اما با این وجود چیزی است که به وضوح هم ضد نژادی وهم ضد جنسیتی است ،با صراحت طرفدار فقیر وضعیف ، وشاید تاحدزیادی خودگران است .

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده- بخش آخر

سام وب - برگردان: م. الف

 

با توجه به شکنندگی اقتصاد جهانی، بدهی های فراوان تلنبار شده در سراسر دنیا، ازدحام و رقابت بسیار شدید در بازارهای جهانی، ظهور ببرهای آسیا و اکنون کشورهای بی آر آی سی[3]- برزیل، روسیه، هند و به خصوص چین، ورود صدها میلیون نفر به نیروی کار، و مقاومت بسیاری از بخش های طبقه‌ی سرمایه داری در مقابل تغییر اقتصادی ساختاری، به دشواری می توان به نتیجه ی دیگری رسید.

هیچ زنجیری دست و پای ما را نخواهد بست!

آگراندیسمان -7

اعتراضات فرانسه

پائیز پرآشوب در فرانسه، مردم سرسختانه  در برابر دولت ایستاده اند
یونگه ولت
- ترجمه رضا نافعی

مردم فرانسه برای همه ما می‌رزمند

نويسنده: استيو مک‌گيفن

بس که در این شب خونین...
برزین آذرمهر

آسمان آ‌بی نیست،
سرخابی ست؛
بادلی سوخته ازداغ ِهزاران اختر
دیرگاهی ست که خون می گرید...

دل من در تشویش،
راه پر رنج ِ رهایی در پیش،
و به هرگام دد ِ خونخواری
شرزه ماری که هر آن لحظه زند،
بر جان نیش...

سخنی با آقای محمد رضا شالگونی  

پرویز بصیر

 ژيلبر تووی يرا، دبيراول کميتۀ مرکزی حزب ‏کمونيست کلمبيا، در پاسخ حريفانی که اشتباهات و شکست‌های حزب طبقۀ کارگر را با آوايی زهرآلود در ‏شيپورها می‌دمند، اين شعر کهن اسپانيايی را می‌خواند که گويی از حنجرۀ تاريخ حزب تودۀ ايران طنين ‏می‌اندازد:‏
‏«شما به رخشندگی و صيقل سلاحتان غره ايد،
جنگ‌افزارهای من اما بی‌جلوه و کدر است،
آيا می‌دانيد راز اين تفاوت را؟
در ميدان جنگ،
در گرد و غبار مهلکه‌ها بوده اند اين‌ها، ‏
آثار ضربه‌های سخت بر قامتشان پيداست.»

خواهشی از آقای فرزین خوشچین

هاتف رحمانی

آقای فرزین خوشچین اخیرا ، پس از سیر آفاق وانفس وبحث و تحقیق ومطالعه فراوان ، کلاس آموزش مارکسیسم برای منحرفینی ازنوع آنارشیست ها ، ریوزیونیست ها ، اپورتونیست ها وچه ها وچه ها .. باز کرده اند وهمگان را به درس آموزی در این مکتب خانه دعوت می نمایند. این رخ دادی خجسته است وجای سپاس دارد.

 ریشه ها -9

فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی

·      فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی[1] مفهوم اساسی ماتریالیسم تاریخی است.

·      فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی حاکی از آن است که زندگی اجتماعی در هر مرحله توسعه تاریخی اش، سیستمی از مناسبات اجتماعی است، که بوسیله مناسبات اجتماعی مادی که در روند تولید و بازتولید جامعه تشکیل می شوند، تعیین می گردد. 

·      فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی مجموعه ای از مناسبات اجتماعی است، که انسان ها در روند زندگی عملی شان با یکدیگر برقرار می سازند.

فوندامنتالیسم -6

دومه نیکو لوسوردو- برگردان یدالله سلطان پور

 

·      مقاومت ضد ناپلئونی در آلمان و اسپانیا و رستاخیز ایتالیا جزو جنگ های رهائی بخش ملی محسوب می شوند، ولی گرایشات فوندامنتالیستی در بستر تضاد میان قدرت های بزرگ غربی نیز بروز می کنند.

·      بویژه در حین جنگ های سراسری، مبارزات ایدئولوژیکی شدت می گیرند و سرانجام همانطور که بوترو می نویسد، بصورت «جنگهای صلیبی فلسفی» خودنمائی می کنند. 

 شماره 536- 26/07/1389

به مناسبت روز جهانی غذا

بحران غذائي دنيا- منابع وراه حل ها

نويسنده : فريدمگداف  - برگردان: نوید شادی

طبق برآورد سازمان ملل ، ازبيش از 6ميليارد جمعيت دنيا نزديك به يك ميليارد نفر از گرسنگي مزمن رنج مي برند . اين برآورد خام شامل آنهايي كه از كمبود ويتامين ، تغذيه ناكافي و ساير اشكال سوء تغذيه رنج مي برند ، نمي گردد . تعداد كل مردمي كه امنيت غذايي ندارند و دچار سوء تغذيه و در مرز تغذيه بحراني هستند احتمالا نزديك به سه ميليارد نفرمي باشند . شدت و حدت اين وضعيت وقتي آشكار مي شود كه به برآورد سازمان ملل توجه شود كه مطابق آن در طي سال گذشته تقريبا روزانه  18000كودك در اثرسوء تغذيه مستقيم  يا غير مستقيم تلف شده اند(آسوشيتد پرس 18 فوريه سال 2007).

آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، منافع چه کسانی را تامین می کند؟

کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند.

پايان نئوليبراليزم :

چگونه راسيسم جرقه بحران مالي را شعله ور كرد.

نويسنده : Joe Sims *- برگردان: نوید شادی

بحران اقتصادی دروحله اول بحرانی درایدئولوژی است. پس از 20سال ستایش معبد بازارآزاد، به نظرمی رسد اقتصادریگانی وسایر شعب اندیشه محافظه کارونئومحافظه کار– ونه تنها مکاتب دست راستی – اگرنتوان گفت كه مرده اند،اما کاملا ورشکسته وبی اعتبار شده اند. نئولبرالیسم با بی نظمی، خصوصی سازی، تشدید سفته بازی مالی در وام دهي، کاهش هزینه های اجتماعی دولت و در یک کلمه با انفجاري شدن منظر انحصاروانباشت سرمايه داري با ايجاد فرو پاشي مالي در سطح جهان، به حد نهایی خود رسیده است.   

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده-بخش چهارم

 سام وب - برگردان: م. الف.

چپ می‌تواند از شیوه ی برخورد آنها چیزهایی بیاموزد. این که خیلی ساده بگوییم (همان‌طور که برخی در چپ می گویند) وظیفه ی اصلی ما فشار وارد آوردن به این دولت و مطرح کردن خواست های غیر قابل عقب‌نشینی است، خوب به نظر می رسد و بی‌تردید ندای پیکارجویی در آن است. اما از آنجا که ترکیب نیروهای متضاد تأثیرگذار در تعیین سمت و سوی سیاسی کشور را نادیده می گیرد، ساده انگارانه و غیردیالکتیکی است.

بیانیه تحلیلی "اتحاد دموکراسی خواهان ایران"

درباره

 گسترش بحران و ژرفش جنبش مردم ایران

بحران فراگیردرساختارهایاساسی کشورماهر دم ژرفترمی شود و به سبب سیاست های ناکارآمدومبتنی برمنافع ویژه درحکومت که با وجود اختلاف های جدی جناحی ودرون حکومتی،اغلب به همسویی ضمنی قوای سه گانه می انجامد،چیرگی براین بحران ها نیزدشوارتر می شود

ریشه ها - 8

زیر بنا و روبنا

·      روبنا[1] در فلسفه عبارت است از مجموعه ایده ها و مؤسسات اجتماعی هر جامعه معین که بر زیربنای اقتصادی آن بنا می شوند، با آن انطباق دارند و بطور فعال بر آن تأثیر می گذارند.

فوندامنتالیسم -5

دومه نیکو لوسوردو - برگردان یدالله سلطان پور

·      واکنش فوندامنتالیستی می تواند در برخورد فرهنگ های اروپائی و یا غربی نیز صورت گیرد.

·      بدنبال توسعه طلبی مابعد ترمیدوری و ناپلئونی[3]، ما شاهد چنین روندی در مناسبات میان فرانسه و کشورهائی مانند اسپانیا و آلمان بوده ایم.

·      فرانسه مطلقا سکولار (غیرمذهبی) بود.

·      زیرا دوره روشنگری و روند مسیحیت زدائی انقلاب کبیر را از سر گذرانده بود و تسلط آشکار شهر و فرهنگ شهری از مشخصه های بارز آن کشور بود.

آگراندیسمان – 6- بخش نخست

برخی چپ ها ولایحه هدفمند سازی  یارانه ها

 

نوید نو : اجرایی کردن لایحه هدفمند کردن یارانه سر انجام طبق وعده های داده شده از هفته آینده به عمل در خواهد آمد. آنچه که بسیار برجسته در اجرای این طرح خود نمایی می کند نهایت احتیاط دولت درشفاف سازی میزان پرداخت ها به مردم است . ساده ترین توضیح هدفمند کردن یارانه این است که مردم مثلا 1000تومان بابت گرانی ها پرداخت خواهند کرد. دولت 500تومان آن را به مردم بر گشت خواهد داد. 300تومان از باقی مانده به بخش صنایع وکشاورزی پرداخت خواهد شد و200تومان هم نصیب خزانه دولت خواهد گشت . والبته به ادعای همه دست اندر کاران دولت قرار است قیمت ها نه تنها صعود نکنند بلکه حتی سیر نزولی داشته باشند. به راستی زندگی در شهر حاکمان مردم فریب چه مشقتی دارد !! 

حذف یارانه ‏ها به دستورصندوق بین ‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه ‏زدن باامپریالیسم!فرهاد عاصمی

سيل ويرانگری بنام حذف يارانه ها – تقی روزبه

نگاهی به بحث های مربوط به طرح "هدفمند کردن يارانه ها" محمد رضا شالگونی

لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، چنگ و دندان رژيم بر نان و جان توده‌هااتحاد فدائیان خلق
“طرح یارانه‌ها” و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است - فدائیان خلق ایران - اقلیت

آگراندیسمان -6- بخش دوم

برخی راست ها ولایحه هدفمند سازی یارانه ها

 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

10دليل براي رد لايحه «به اصطلاح» هدفمند سازي يارانه ها

هدفمند سازي يارانه ها ملودي رفاه نيست، تراژدي فقر است

هدفمندسازی یارانه ها: بهبود کارآیی یا زوال عقلانیت اقتصادی؟

طرح غیر هدفمند سازی یارانه ها

غافلگیری! شیوه دولت در هدفمند سازی یارانه ها؟

سی درصد درآمد هدفمندسازی یارانه ها به تامين اجتماعي اختصاص مي‌يابد

تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر کالاهاي اساسي

پاسخ به اظهارات الياس نادران

تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 9 کشور خارجی

طرح هدفمندسازی یارانه ها در گفتگو با محسن رنانی

 شماره 535- 19/07/1389

بحران اعتباری

 آیا نقش بین المللی دلاردرمعرض خطر است؟

نویسنده: راما واسودوان - بر گردان:  نوید شادی

 

در اولین رعشه تلاطم وجلوه بحران مالی در اثرازهم پاشیدن وال استریت،همراه باریزش در بازاررهن  سال2007،دلار بصورت گمراه کننده ای سقوط کرد. بهرحال، برای هر کارشناس امور مالی این فروپاشی قابل پیش بینی بود.  بدنبال ورشکستگی برادران "لمان" در سال 2008، وتعمیق بحران ، دلار برای اولین بار، بعداز کاهش تدریجی از سال 2002، عملاً پیشرفت را تجربه کرد.

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده - بخش دوم .سوم

سام وب - برگردان: م. الف.

 

موفقیت در این مبارزه به پیوند زدن حلقه‌های زنجیر مبارزه بستگی دارد. در عین حال، باید درک کرد که مبارزه ی انتخاباتی و اشتغال دو حلقه ای هستند که در این لحظه، برای پیشبرد کامل این زنجیر مبارزاتی، باید به آن ها چنگ انداخت. چیزی که به طور قطع اهمیت دارد،  بسیج کردن مردمی است که در سابقه ی آن ها، نشانی از یک «فعال سیاسی» به چشم نمی خورد.

مبارزه طبقه کارگر برای حقوقشان  

با حمایت از اعتصاب عمومی 29سپتامبر، طبقه کارگربه دولت وکارفرمایان اعلام کرده است که اصلاحات ضدکارگری آنها را نمی پذیرد ، که مبارزه علیه این سیاست ها، با این روز مهم مبارزه ، که بر شرایط دشواری که در آن فرا خوانده شده بود غلبه کرده است ،  تازه آغاز شده است

الخا ص

 نگار گرشادی ورنج و کار توده ها

 

رفیق هانیبال الخاص خاموش شد.مرگ او تکان دهنده بود،همچنانکه زندگیش.        هنرمندان ، هنردوستان و روشنفکران میهنمان و جهان یکی از منادیان آشتی و عدالت و عشق بزندگی را از دست دادند، یک رفیق پایدار را.

 

هانیبال الخاص

 

هانیبال الخاص نقاش – شاعر گران قدر ایران در گذشت.
مردی همه عمرعاشق نقاشی برای کودکان .آغازگرنقاشی فیگوراتیو درنقاشی  مدرن ایران بود . می گفت " مردم باید بفهمند بغیر از زمین، دیوار هم داریم. وقتی نقشهای زیبای قالی روی زمین وجود دارد چرا دیوارهای ما خالی است؟"

فریاد می کنم...

برزین آذرمهر

آن جا که آسمان
دشتی ست شب گرفته و مجروح
کا ندرغمی سترگ
سوگ ِ ستارگان ِ جوانش را
با عشق ِمادرانه
می گرید،
من با زبان ِشعله ور از خشم
مرگ ِ فجیع ِ فرشتگان ِجوان را
....

فوندامنتالیسم - 4

دومه نیکو لوسوردو برگردان : یدالله سلطان پور

 

·      دیالک تیک قبول و رد فرهنگ سرکردگی طلب در تاریخ یهودی ها و سیاهان امریکا (امریکائی های افریقائی) بمثابه دیالک تیک همپیوندی و تجزیه طلبی (دیالک تیک انتگراسیون و دس انتگراسیون) نمودار می گردد.

·      اینکه جنبش صهیونیستی فقط از نیاز به امنیت واقعی و گاهی اوقات تنش مند سرچشمه نمی گیرد، از سخنان یکی از برجسته ترین نمایندگان آن معلوم می شود:

 شماره 534- 12/07/1389

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

پیکار شصت و نه ساله توده ای ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، در راه بهروزی میهن  و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی

اهمیت نقش حزب توده ایران در حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران آنچنان است که نمی توان هیچ واقعه تاریخی پر اهمیتی را در تمامی این سال ها یافت که نقش و تأثیر حزب ما بر آن اشکار نباشد. اگر چه دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده اند تا با قلب حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند، با اینهمه، حزب ما توانسته است بر نیروی ویرانگر دشوارترین آزمون های تاریخ میهن ما فائق آید، و با وجود حملات گسترده ارتجاع، دستگیری، شکنجه و اعدام ده ها هزار تن از اعضاء و هواداران حزب همچنان پیگیر و استوار به مبارزات خود ادامه داده است.

بحثی در نرخ مبادله ارز:

تحریم های اقتصادی غرب، چه نقشی در کاهش ارزش ریال

 در برابر ارزهای بین المللی دارد؟

نوید شادی

 کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار، در جریان اعمال تحریم های اقتصادی، در حالی که نرخ دلار در برابر سایر ارزهای بین المللی سیر نزولی داشت، اتفاق افتاد. بحث های جدی زیادی در این رابطه در میان کارشناشان اقتصادی ومردم در گرفته است. این گفتار با تلاش برای زبانی ساده مدخلی است بر این بحث .

بیانیه شورای جهانی صلح در رابطه با تلاش کودتا در اکوادور

 

شورای جهانی صلح کودتا علیه رافائل کوررا رئیس جمهور اکوادوررا به منظور بی ثبات کردن کشورواجازه دخالت  نیروهای ارتجاعی محلی وخارجی محکوم می کند. مبادرت به کودتا بعنوان  ادامه کودتا در هندوراس، اکنون در کشوری رخ می نماید که جنبش ضد امپریالیستی خلق در چند سال گذشته  به تعطیلی  و عقب نشاندن  پایگاه های نظامی امریکایی مانتا (اکوادور) دست یافته اند.

 

کودتای اکوادور و انگشت‌های اتهام به سوی آمریکا

 

 پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واشنگتن عامل چهار کودتا بود که دو کودتای موفقیت آمیز سال ۲۰۰۹ در هندوراس علیه مانوئل زلایا و سال ۲۰۰۴ در هائیتی علیه ژنرال برتراند آریسیتد بود. دو کودتای دیگر تحت حمایت آمریکا نیز ناکام ماند – کودتای سال ۲۰۰۲ علیه هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ و کودتای ۳۰ سپتامبر سال جاری علیه رئیس جمهور اکوادور.از این چهار کودتا دو کودتا توسط جورج بوش و دو کودتا توسط باراک اوباما حمایت شد

گردوغبار آزمایش های هسته ای امریکا به مناطق گسترده ای از جهان رسید

 

بنا به سند غیر محرمانه شده امریکایی ، غبار رادیو اکتیو تاشی ازانجام  انفجارهای آزمایش هسته ای امریکا  در بیکینی اتول واقع در پاسیفیک جنوبی در سال 1954 ، منطقه وسیعی ، از جمله امریکا ، وژاپن را در بر گرفت.این موضوع در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در 27سپتامبر امسال از سوی یاماشیتا ماساتوشی ،به نمایندگی از سازمانی درحوزه اداری کوچی که ازبازماندگان آزمایش های هسته ای امریکا حمایت می کند افشا شد.

فوندامنتالیسم -3

دومه نیکو لوسوردو - ترجمه ی یدالله سلطان پور

 

·      کمتر فرهنگی وجود دارد که مهر فوندامنتالیسم بر پیشانی اش نخورده باشد، ولی با اتکا بدان، نمی توان برای تعریف این پدیده از مفرد به جمع  گذشت.

·      فوندامنتالیسم نه فرم وجودی فرهنگ و یا فرهنگ های معین، بلکه بیشتر طرز واکنش دو فرهنگ مختلف در تصادم و برخورد با یکدیگر است. 

·      فوندامنتالیسم طرزواکنشی است که مشخصه اش سنگربندی و سرهم بندی هویتی دگرستیز و مستثنی ساز[3] و حراست رشگ آمیز از آن است.  

 ریشه ها -7

تولید ، نیروهای مولده ، مناسبات تولیدی ، شیوه تولید

·      تولید عبارت است از ایجاد وسایل حیاتی انسان ها و مناسبات اجتماعی مادی ئی که در چارچوب آنها، انسان ها به تولید می پردازند. 

·      تولید شالوده زندگی اجتماعی و ـ در تحلیل نهائی ـ گشتاور تعیین کننده  توسعه جامعه بشری است.

·      تولید همیشه در فرم های اجتماعی معین تاریخی صورت می گیرد.

 انقلاب و قرارداد اجتماعی درروسیه و چین

دومه نیکو لوسوردو - برگردان شین میم شین

·      لنین می گوید:

·      «انقلاب وقتی می تواند صورت گیرد که توده های تحت ستم مایل به ادامه وضع موجود نباشند و طبقه حاکمه قادر به ادامه وضع موجود نباشد.»

·      درنتیجه، با بروز بحران عظیمی، نه تنها نظم جامعه، بلکه حتی هویت ملی مردم متزلزل می شود و در این حالت، حزب انقلابی می تواند براساس یک قرارداد اجتماعی که با تمامت ملت می بندد، به عنوان هیأت حاکمه جدید، زمام امور را بدست گیرد.

·      چنین قراردادی ـ بسته به شرایط موجود ـ فرم های مختلفی بخود می گیرد.

 شماره 533- 08/07/1389

انتخابات مجلس ونزوئلا به روایت یک بورژوا

نویسنده : لاریسا اپاتکو - برگردان: آرش

 

حزب سوسیالیست هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا اکثریت 165کرسی مجلس ملی در انتخابات روز یکشتبه را بدست آورد ، اما نه اکثریت دو سومی که اجازه تصویب قانون عمده ی غیر دست وپاگیر را بدهد. 

با این حال ، ائتلاف متحد مخالفان دموکرات ، کسب کرسی یک سوم خودرا جشن گرفت وادعا کرد یک اکثریتی از آرا رانیز تامین کرد .

 بیانیه مطبوعاتی ازسوی رئیس کنگره ملی افریقا رفیق جاکوب زوما

نتایج پایانی شورای ملی عمومی کنگره ملی افریقا

برگردان: مهرگان

ما هفته بسیار موفق وشورای ملی عمومی خوبی داشته ایم.ما اعتقاد داریم که نه تنها کنگره ملی افریقا ، بلکه کشور نیز از شورای ملی عمومی متحد ونوشده بیرون آمد.

وضع روانی کشور بسیار مثبت تر شده است ، چون ملاحظه هر تنشی در داخل کنگره ملی افریقا بر تمام مردم ما تاثیر می گذارد.

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده -1

گزارش سام وب، صدر حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا، به ۲۹مین کنگره ی حزب (۲۱ تا ۲۳ مه ۲۰۱۰)

برگردان: م. الف.

از سوی دیگر، ضربه های یک بحران اقتصادی عمیق و رام نشدنی بر سر ملت کوبیده می‌شود. سربازان آمریکایی هنوز در عراق و افغانستان درحال جنگند. نفت در خلیج مکزیک سرازیر شده، دولت به نظر بی عمل باقی مانده، و خاورمیانه کماکان آماده ی خشونت های تازه است.

ریشه ها -6 

بیولوژیسم،ژئوپلیتیک،مالتوسیانیسم ونئو مالتوسیانیسم، جمعیت

 

·      بیولوژیسم یک جریان سوسیولوژیکی و فلسفی ـ تاریخی در ایدئولوژی بورژوائی  است. 

·      بیولوژیسم دولت و جامعه را مترادف با ارگانیسم انسانی تلقی می کند و ادعا می کند که توسعه دولت و جامعه بر بنیان قوانین بیولوژیکی صورت می گیرد. 

·      بیولوژیسم مفهوم سازی بیولوژی را بطور مکانیکی به عرصه علوم اجتماعی منتقل می کند.

·      بیولوژیسم «یاوه سرائی محض است.

فوندامنتالیسم -2

دومه نیکو لوسوردو – برگردان :  یدالله سلطان پور

 

·      در انقلاب شیعی، نقش مهمی را «نخبگان دانشجوئی اسلامی به عهده داشته اند که در سیستم تربیتی درجه یک ایران تحصیل کرده، ولی شانس ترقی اجتماعی نداشته اند.»

·      بخش اعظم آنان با «فراغت تحصیل ازدانشگاه های بزرگ امریکائی»، که ببرکت بورس تحصیلی امکان پذیر شده بود، «در مقامات بالای رهبری و تکنوکراسی جمهوری اسلامی» به «تجارب بین المللی چشمگیری دست یافته اند.» [6] 

 شماره 532- 05/07/1389

حزب کمونیست ترکیه ورفراندم 12سپتامبر

بر گردان : مهرگان

علاوه بر جنایات انجام شده در طی دوران تبلیغات وتقلب های انتخاباتی ، نتایج رفراندم حاکی ازدو نکته است :یکم ، حزب عدالت وتوسعه راست را یکپارچه کرده وبعد در حزب عدالت وتوسعه متحد نموده است . دوم ، مقاومت قابل توجهی علیه گرایش دست راستی که در سی سال گذشته برترکیه حاکم بوده است بر می خیزد.آینده ترکیه به سازماندهی این مقاومت به سوی سوسیالیسم بستگی دارد.

ای سپيدار بلند!

برزین آذرمهر

باغ خاموش،
  درختان مغموم،
      همه گلها پرپر...
     دست غارتگر دشمن
                     در کار
داس عريان ستم
        خونين تر...

اگر به خانه‌ی من آمدی

غاده السمان

برایم مداد بیاور، مداد سیاه

می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم ،

تا به جرم زیبایی،

 در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم،

 تا به هوس هم نیفتم!

یک مداد پاک کن بده برای محو لب‌ها ...

بدون شرح

همت مضاعف ،کار مضاعف

ریشه ها - 5

 شخصیت

 

·      واژه لاتینی مترادف با «شخصیت»ازواژه «پرسونا»[2] منشق شده است.

·      پرسونا به ماسکی اطلاق می شد که هنرپیشه های تئاتر بر چهره می زدند و ماسک مورد نظر نشاندهنده نقشی بود، که آنها اجرا می کردند. 

·      معنی واژه شخصیت در طول تاریخ دستخوش تحول بوده است.

فوندامنتالیسم

نویسنده : دومه نیکو لوسوردو-  برگردان : یدالله سلطان پور

 

·      اصطلاح فوندامنتالیسم اما برای اولین بار در محافل پروتستانی امریکا، در رابطه با جریانی پا به عرصه وجود می گذارد، که قبل از جنگ جهانی اول اعلام وجود می کند و طرفداران آن جریان، خود را فوندامنتالیست می نامند.

·      مقوله ای که در قلب غرب، به عنوان خودمختاری مثبت و افتخار آمیز تلقی می شد، اکنون بمثابه داغ ننگی بر پیشانی اقوام باصطلاح «وحشی» یعنی بشریت خارج از حیطه غرب که خود را «اسلامیست» می نامد، کوفته می شود.

آگراندیسمان -5

رفراندم در ترکیه

 

نویدنو- آنچه در ترکیه گذشت ادامه وضعیتی بود که از ماه ها قبل آغاز شده بود. امریکا در حرکتی نمادین برای خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران در منطقه با کارناوال آزادی غزه عملا ترکیه را در جایگاهی قرار داد که به سرعت اردوغان را تبدیل به قهرمان اعراب نمود. پوشش گسترده رسانه های ، کشته شدن 9 شهروند ترک ، وتبلیغ تراژیک تهاجم وحشیانه اسرائیل بر کارناوال آزادی غزه ، اسرائیل را در موقعیت آچمزی قرار داد که تن سپردن به دور جدید مذاکرات خاورمیانه یکی از پی آمد های آن برنامه است ...

نوید نو برای بازتاب دیدگاه های مختلف در این زمینه ، ضمن برگردان بیانیه حزب کمونیست ترکیه که در همین شماره درج شده است ، آگراندیسمان این شماره را به رفراندم در ترکیه اختصاص داده است . امیدکه برای علاقمندان مفید فایده باشد.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: