نویدنو:12/07/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/7/12:نویدنو

 

 


 

بیانیه شورای جهانی صلح در رابطه با تلاش کودتا در اکوادور

 

شورای جهانی صلح کودتا علیه رافائل کوررا رئیس جمهور اکوادوررا به منظور بی ثبات کردن کشورواجازه دخالت  نیروهای ارتجاعی محلی وخارجی محکوم می کند. مبادرت به کودتا بعنوان  ادامه کودتا در هندوراس، اکنون در کشوری رخ می نماید که جنبش ضد امپریالیستی خلق در چند سال گذشته  به تعطیلی  و عقب نشاندن  پایگاه های نظامی امریکایی مانتا (اکوادور) دست یافته اند.

شورای جهانی صلح همبستگی خودرا با مردم صلح دوست وجنبش ضد امپریالیستی اکوادور اعلام ، وهر تلاشی برای مختل کردن خواست واحساسات مردم اکوادور را محکوم وبه هشیاری در برابر هرعملیات براندازی ودخالت امپریالیستی در آینده فرا می خواند.

ما با نگرانی زیاد یاد آور می شویم  که مانورهای امپریالیسم امریکا برای گسترش پایگاه های نظامی در منطقه ونیز فعال سازی مجدد ناوگان چهارم دریایی در منطقه ، هر دو ابزارهای سلطه امپریالیستی در امریکای جنوبی هستند.  ما از حق مردم اکوادور برای تعیین آزادانه ودموکراتیک آینده خود، ومبارزه علیه الیگارشی بومی ومتحدان امپریالیست خارجی آن دفاع می کنیم .

 دبیرخانه شورای جهانی صلح

اول اکتبر 2010


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter