ی:08/07/1389                                                                    ǁ

1389/7/08:ی

 

 


 

ی -6 

یی㡎یییی یی ی

 

 

یی[1]

ی - ѐ ی ی ی

 

      یی ی ی ییی ی یی یی юی  . 

      یی ѐی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی. 

      یی ی یی یی ی ی .

      یی ی ی .

      Ș ی ییی ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی ʻ ی ی ی. [2]  

      ی ی ی ʘ ی ј ی ی ی یی یی ی ی ی ییی ی ی .

      ی ѐی ی یی ی یی .

      ی ی ǐэ ییی ی ی ϡ ی ی .

      یی یی یی ј ی ی (Ș ) یی ی یی ی ی ی ی ی ی .

      ی ی یی ی ی ی یی ی . 

      ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی یی .

      ѐی ی ی یی ǘ ی ϡ ی یی ی ی ی یی[3] (ی ی) Ԙی ی .

      ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی. 

      یی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ǘ یی ( یی) ѐی ی ی ی ی ϡ یی یی ی .

      ی ѡ یی ی ی ی ی ییی .   

      یی ییی ی .

      ی ی یی ی یی[4]  ی ی .

      ی یی ی ییی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی .

      ی ی ی ییی ی[5] یی ی ݘ ی ی ی ی [6] ѐی[7] ی ی . 

      یی ی ی 捘ی یی ی ی یی ی ی ییی ی یی ی ی ی .

      ی ی ی ی ی ی . [8]  

 

 


[1] Biologismus [griech lat]  

[2]  LENIN 14, 331 f  

[3]  Autonomie und Hierarchie

[4]  Sozialdarwinismus

[5]  primitives biologisches System

[6]  Reiz-Antwort-Mechanismus

[7]  Behaviorismus

[8]  Rassentheorie Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft

 

یی[1]

 

ی (1844 1904)[2]

ӡ ی ی - ی یی یی یی

 

      یی ی ی ی[3] ی ی ی یی یی ی .

      ǎ ј یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی

      یی ʘی ی ی یی[4] ی ی یی ی ی ј ی ی ی .

      ی یی ǘیѡ . [5] 

      یی یی[6] ی .

      ی ی ییی .

 

(1869 1946)[7]

ی ی یی - ی -  ی

 

      (ی ی یی ) Ș ی ی یی یی ی ی یی . [8]

      یی ρی (ی)[9]  ی ʡ 1933 یی ی[10] ی юی یی .  

      ی ییی Ԙ ی یی یی ییی ی ی .

      ی ʐ ی ی ی ی ییی .

 


[1]Geopolitik [griech]  

[2]  Prof. Friedrich Ratzel

[3]pseudowissenschaftliche Theorie

[4] Lehren des geographischen Determinismus

[5] RATZEL, MACKINDER und MAHAN

[6] KJELLEN

[7]  Karl Haushofer

[8]   Volk ohne Raum bzw. vom Lebensraum

[9]Rassismus

[10]Staatswissenschaft

 

یی یی[1]

 

(1766 1834) [2]

یϐ ی ی - ی یی

 

1-یی[3] 

 

       یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ( ی) ی ی ی ( ی) ی ی.[4]

 

      ј یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی. [5]

      ی ʘ یی ی ی یی یی یی ی .

      ی [6] ј ی ی ی ی ی ی .

 

      ی ј ѐ ی .

 

 2 -  یی[7]

 

       یی ی ییی یی ی ی .

      یی ی ی ی Ԙ ژ ی ی ǁی ی ی ی .

      یی (ʡ 昡 ی ی)[8] ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی .

      یی ی ρ یی ی ی[9] ی ی Ґ یی ی .

       یی یی ی ی یی[10] ј ی .

      ی یʡ یϡ یی. [11]

 


[1]Malthusianismus und Neomalthusianismus  

[2]  Thomas Robert Malthus

[3] Malthusianismus  

[4] (geometrische Progression)  und (arithmetische Progression)

[5] MARX, Grundrisse 499

[6] MALTHHUS' Bevölkerungsgesetz

[7]  Neomalthusianismus

[8] VOGT, COOK, GRIMM u. a.

[9] rassistischen und eugenischen Theoretikern

[10] Biologismus

[11] Bevölkerungslehre Produktion Produktionsverhältnisse

 

 

ی [1]

 

یی ی (1623 1687)[2]

ی یی - ی ی

 

      ی یی ی یی Ԙی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

 

ی (1712 1780)[3]

یی - јی ی یی

ی  - ی یی (1767)[4]

ی ی ی ی јی ی ϡ ј یی ی .

 

      ی ی ی ی یی (ییی) ی ی ی ی ی :

      э ی ی ϡ ژ. 

      ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁییی ییی ی .

      ( ی یی)[5]   

      ی یی ی Ԙی ی ی ی ی (ǘ ی)[6] ی ی ی .

      ی ی ی یی ی ی.

      ی ی ی ی   یی[7]   .

      ی یی یی ی یی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی.

      ј ی ی ی ی ی ی :

      ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

      ی یی ی ی ی ی . 

      ی ͘ ی ی ی یی یی یی یی .

      یی ( ʘی) ی ی ی ϡ ی یی . (ј)[8]

      ی ی ی ی .[9]

 


[1] Bevölkerungslehre

[2] Sir William Petty

[3] Sir James Denham Steuart

[4] An Enquiry into the Principles of Political Economy

[5] Malthusianismus

[6] MACKENROTH

[7] Populationsgesetz

[8] (23, 660)

[9] Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft

 


 

 

 

  

ی ی: Balatarin

Ґ         

         

free hit counter