نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

توضیح نوید نو در باره

بخشی ازیادمانده های آقای علی خدایی

اوج گیریِ ”توده ای ستیزی“، وتشتتِ نظری هوادارانِ نولیبرالیسم درهنگامۀ بحرانِ سرمایه داری

بیانیه"اتحاد دموکراسی خواهان ایران"

به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

از زبان ِ ‌برگ...

سومین جنایت  بی بی سی علیه توده ای ها

حمله نظامی و طبقه متوسط ایران

مويه نمی‌كنم

”دلسوزی“ بی بی سی کدام هدف را دنبال می کند؟

تأملی بر وظیفه‌های پیگیرِ جنبشِ کارگری، در مقطعِ حساس کنونی

 استاد ابراهیم یونسی در گذشت

کارناوال بی بی سی ، بخشی از کمونیسم ستیزی جهانی

محض ثبت در تاریخ جاسوسی جهان

همنوایی سازهای همساز با بی بی سی در ارکستر توده ای ستیزی

از مقلد تا محقق فرق هاست

در خواست از پرسنل هوایی، موشکی وهواپیماهای کنترل ازراه دورامریکا واسرائیل به دست کشیدن از دستورهای حمله به ایران

"بی.بی.سی“: شکل، محتوا و رسالت تاریخی

14بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و

 روز شهدای حزب توده ایران

راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران

در انقلاب ملی- دمکراتیک!

اعدام سیمین (فاطمه مدرسی) با 'حکم ویژه*'

به ياد دوست؛ خسرو گلسرخي

شماره 22نشریه دینگ دانگ منتشر شد

یک سال پس از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی:

علی خدایی هم دوش تلویزیون بی بی سی علیه حزب توده ایران

امریکا ، اندونزی ونیویرک تایمز

جنگ: بربریت یا سوسیالیسم

جانشینی ، انتقال وعصری جدید

جنگ بر سر حمص

سوریه:میان" نظامیگری "و "دخالت نظامی"وفقدان"استراتژی"

نه جنگ، نه تحریم، نه مداخله و نه ترور

نگاهی گذرا به سنت‌ها و تجربه‌های جنبشِ دوم بهمن

 و حکومتِ ملی و خود مختارِ کردستان

هرگز فراموش نکنیم،

 عراق: آغاز با دروغ های بزرگ، خاتمه با دروغ های بزرگ،

صلح همیشه زیباست

حالا نوبت شماست

آرشیو

آذر90

آبان 90

مهر90

شهریور 90

مرداد 90

تیرماه 90

خرداد 90

اردیبهشت 90

فروردین 90

اسفند 89

بهمن 89

دی 89

آذر89

آبان 89

مهر 89

شهریور89

مرداد89

خرداد-تیر89

فروردین - اردیبهشت 89

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2012-03-24

شماره 644- 30/11/1390

توضیح نوید نو در باره

بخشی ازیادمانده های آقای علی خدایی

معروف است که خطیبی بر منبر از تاریخ سخن می گفت: "که خسن وخسین دختران مغاویه بودند." یکی از نیوشندگان بر خاست وگفت: "پدر آمرزیده در یک جمله خبری چند غلط مضمونی داری . اول آن که  خسن وخسین نبودند بلکه حسن وحسین بودند. دوم آن که  دختر نبودند ،پسر بودند ،سوم آن که مغاویه نبود و معاویه بود وآخر آن که اصلا پسران معاویه نبودند بلکه فرزندان علی بودند." حالا حکایت ماست با آقای علی خدایی .

اوج گیریِ ”توده ای ستیزی“، وتشتتِ نظری هوادارانِ نولیبرالیسم درهنگامۀ بحرانِ سرمایه داری

واقعیتِ غیر قابل انکار این است که، حزب ما با تحمل ضربه های سهمناک یورش وحشیانه رژیم و دو دهه تاخت و تاز بدون رقیب امپریالیسم در نبودِ ”اردوگاه سوسیالیسم“، صفوف خود را باز سازی کرده است. این باز تولیدِ تبلیغات ”ضد توده ای“ آن هم از جانب هوادارانِ خود گماشته و دوآتشۀ ”دموکراسی“ و آزادی بیان، این بار با شکل بسیار مبتذل و مسخره ای تکرار می گردد.

بیانیه"اتحاد دموکراسی خواهان ایران"

به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

"اتحاد دموکراسی خواهان ایران" بر پایه ی باورهای خود و نیاز جامعه که همانا برقراری صلح، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در ایرانی آباد، آزاد وهمبسته است، ضمن تحریم این انتخابات، همگان را به تلاش پیگیربرای تحریم فراگیر انتخابات پیشِ رو فرا می خواند.

از زبان ِ ‌برگ...
برزین آذرمهر

سومین جنایت  بی بی سی علیه توده ای ها

انوشه راستگو

آیا بی بی سی  رسانه ای بی طرف است که صرفا به کار خبری واطلاع رسانی  حرفه ای مشغول است  وهدفش فقط وفقط آگاه سازی مردم جهان از رخدادها است ویا رسانه ای موذی که با شگردهای زیرکانه ؛  قصد دستکاری افکار مردم جهان ؛ با هدف خدمت به رژیم بریتانیای کبیر را در سر می پروراند؟

حمله نظامی و طبقه متوسط ایران

خسرو صدری

در شرایط دشوار کنونی میهنمان وزیرسایه شوم تهدیدات خارجی، نمی توان خود را طرفدار عدالت اجتماعی و"چپ" معرفی کرد و در مقابل "تهاجمات بشر دوستانه!"، در همه ابعاد آن ، به افشاگری و مبارزه دست نزد.

مويه نمی‌كنم

محمود دولت آبادی

بگذار ديگران درباره‌ي خدمات او به ادبيات، تاريخ ادبيات و كوشش مدام در شناساندن ادبيات جهان به ما ايرانيان سخن بگويند؛ و من گواهي بدهم كه ابراهیم يونسي انساني به كمال بود در سادگي، رفاقت و مهرباني.

آنچه که گفته نشد! 
”دلسوزی“ بی بی سی کدام هدف را دنبال می کند؟

فرهاد عاصمی

اخیراً قدیمی ترین و ”کهنه کارترین“ دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی، بی بی سی، مصاحبه ای را در ارتباط با تاریخ حزب توده ایران و فعالیت انقلابی آن در سال های پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم ایران برگزار نمود که نه زمان برگزاری آن اتفاقی است و نه انتخاب عناصردعوت شده به آن.

شماره 643- 21/11/1390

تأملی بر وظیفه‌های پیگیرِ جنبشِ کارگری، در مقطعِ حساس کنونی

تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است.

 استاد ابراهیم یونسی در گذشت

نوید نو در گذشت استاد ابراهیم یونسی ادیب ، نویسنده و مترجم توانمند و فعال اجتماعی و سیاسی را به خانواده ایشان وخانواده فرهنگی کشور تسلیت می گوید . در همین راستا چندین نوشتار را در رابطه با ابراهیم یونسی تقدیم خوانندگان خود می نماید .

کارناوال بی بی سی ، بخشی از کمونیسم ستیزی جهانی

نویدنو

گویی سنتی باستانی از دوران تحجر جان گرفته است تا با مدرن ترین ابزار های رسانه ای جهان با فرمایش وتایید "بزرگانی" که جز "تایید رسانه " امتیاز دیگری ندارند ، آماج ها ، هویت و موجودیت حزبی هفتاد ساله را زنده زنده در گور کنند.این برنامه ادامه کارزار کمونیسم ستیزی نوینی است که از چند سال پیش با ابتکار شبه فاشیست های حاکم بر اروپای شرقی کلید خورد وتا ممنوع کردن هرگونه دفاع از مظاهر کمونیسم ، با حکم قضایی شش ماه تا سه سال زندان  پیش رفت .

محض ثبت در تاریخ جاسوسی جهان

ناصر ایرانی

به سایت بی بی سی حق مطلق می دهم که توضیح مختصر و مفید زیر را نرسیده و ندیده بگیرد، ولی اگر مایل بود آن را در سایت بی بی سی درج کند متن کامل و ویرایش نشده آن را درج کند.

همنوایی سازهای همساز با بی بی سی در ارکستر توده ای ستیزی

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران

پدرام علوی

 اخیراً، کارزار گسترده تبلیغاتی بوسیله نهاد بی بی سی وهمنوایی شماری از وازدگان از صفوف حزب، مخالفان حرفه ای، از راست افراطی تا اولترا چپ، به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران براه افتاده است.

ماهیت کارزار تبلیغاتی چیست؟

از مقلد تا محقق فرق هاست

نقدی بر نوشتار محمد قوچانی در مهرنامه

خسروباقری

مقاله آقای محمد قوچانی را در خوش بینانه ترن حالت می توان به قول خود ایشان« عباراتی غلو آمیز و غیر قابل اثبات و ابطال» و در خوش بینانه ترین واقع بینی "هتاکی" هایی دانست، که به صورتی بس ناجوانمردانه، بر پیکر خونین شده ای وارد می آید که امکان پاسخگویی در عرصه ی عمومی را ندارد، لاجرم مقاله ای است که خواننده ی خود را متاسف و ناامید می کند، چالشی بر نمی انگیزد و ارزش پاسخ گفتن ندارد.

در خواست از پرسنل هوایی، موشکی وهواپیماهای کنترل ازراه دورامریکا واسرائیل به دست کشیدن از دستورهای حمله به ایران

این تصمیم ها از سوی سیاست پیشگان وفرماندهان جدا وعضوهای هوایی ، موشکی وهواپیماهای کنترل از راه دور عهده دار مسئولیت فرو ریزی مهمات در یک یورش هوایی گرفته خواهد شد که احتمالا اگر نه هزاران بلکه صدها نفر ایرانی را خواهد کشت وبه صورت بالقوه آلودگی مرگ بار هسته ای را برای میلیون ها نفر درایران وملت های مجاور آن منتشر خواهد کرد . 

شماره 642- 14/11/1390

"بی.بی.سی“: شکل، محتوا و رسالت تاریخی

ارتجاع و امپریالیسم خیلی زود دریافتند که دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی نیز همچون ”ساواک“ سلف شاهنشاهی ‌اش، نتوانسته است رسالت نابودیِ حزب توده را به سرانجام مناسب‌اش برسانند، و از این روی باید کارزارِ قطع ناشدنیِ دروغ پراکنی به منظور بی اعتبارکردنِ حزب، تلاش برای انفجارِ آن از درون، و محاصره تبلیغاتی آن همچنان ادامه یابد!

14بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و

 روز شهدای حزب توده ایران

با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود “ نزدیک به هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزاندن و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان های والای انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، از پای نخواهند نشست.

راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران

در انقلاب ملی- دمکراتیک!
فرهاد عاصمی

خدایی با گذشته شناخته شده، با دزدیدن نشریه راه توده و آرشیو آن، به انتشار “راه توده” کنونی به طور غیرقانونی ادامه داده است. این نشریه تنها از این روی یک  نشریه «ضدتوده ای» نیست، که نامه مردم، چنین صفتی برای آن به کار برده است. بلکه از این روی یک نشریه ضدتوده ای است که ازجمله خود را مدافع نظریات زنده یادان رهبرای گذشته حزبی می نمایاند، اما با بی شرمی یک دزد، علیه مواضع آن ها عمل می کند

اعدام سیمین (فاطمه مدرسی) با 'حکم ویژه*'

عفت ماهباز

او می بایست بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کند. انزجار از حزب توده‌ ایران یا مرگ و اعدام را. او می‌خواست زندگی را برگزیند، اما نه با دادن انزجار. چندین بار شرایط اعدام را برای او به نمایش گذاشتند اما هر بار او به آنها نه می گفت و پردرد با لبخند باز می گشت.

به ياد دوست؛ خسرو گلسرخي

غلامرضا امامي

اين روزها زادروز اوست، زادروز گل‌ سرخي كه در برف بهمن، ديده پرمهر به دنيا گشود و قلب سپيد گرمش جهان را گرم ساخت. پايان بهمن‌ماه هم پايان زندگي‌اش بود ... و خون سرخش با برف‌هاي ميدان چيتگر درآميخت و زمين را رنگين ساخت، گويي كه سرنوشتش را خود مي‌دانست كه چنين سروده بود:

خون ما مي‌شكفد بر برف اسفندي
خون ما مي‌شكفد بر لاله ...

شماره 22نشریه دینگ دانگ منتشر شد

نشریه ادبی دینگ دانگ شماره 22 خود را ویژه دی وبهمن 1390منتشر کرد.
این شماره با نوشتارها وشعر های گوناگونی از شاعرهای نیمایی ونویسنده های مختلف منتشر شده است که نقد های قابل تاملی هم در حوزه شعر را همراه دارد. نوید نو با انتشار چند شعر از این شماره خواننده های خود را به مطالعه دینگ دانگ دعوت می نماید .

شماره 641- 09/11/1390

یک سال پس از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی:

 ”هدفمندیِ یارانه ها، تضعیفِ تولید، و ژرفشِ شکاف طبقاتی

در یک سال اخیر، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه ها به نابرابری اجتماعی‌ فوق العاده دردناک در سراسر کشور منجر شده و شکاف طبقاتی ژرفش یافته است. این نابرابریِ اجتماعی، و گسترش بی عدالتی و فقر، چون بختک برجامعه ما فرود آمده و پایه و ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی است.

علی خدایی هم دوش تلویزیون بی بی سی علیه حزب توده ایران

فرزاد حیدری

ایشان در به اصطلاح یاد مانده هایشان ادعا نموده اند کسی نمی تواند سر وی کلاه  بگذارد( لابد اعتراف به این که  کلاه بر سرکسان زیادی نهاده را گذاشته برای شماره های بعد ) بر همین اساس پرسش این است: آقای خدایی  آیا شما بر سر بی بی سی کلاه گذاشتید یا بالعکس ،  یا آیاازقبل توافق های لازمه را برمبنای معامله ای تهاتری انجام داده بودید؟ به راستی کدام یک ؟

امریکا ، اندونزی ونیویرک تایمز

کن هالینان - هاتف رحمانی

آن چه که ارتش اندونزی انجام می داد ، کوبیدن وبریدن سر کمونیست ها ، چپگرا ها واتحادیه های کارگری بود.افراد زیادی تا حد مرگ به صورت وحشیانه ای توسط ارتش ومتحدان راست گرای آن درنهضت العلما ومحمدیه شکنجه شدند. تعدادی از کسانی که قصابی شدند از طریق جاسوسی ایالات متحده امریکا شناسایی شدند.

جنگ: بربریت یا سوسیالیسم

حسین بهادری   

بررسی و جمعبندی از تمامی جنگهایی که امپریالیستها به راه انداخته اند، به روشنی بیانگراین واقعیت تاریخی است که پیروزی و شکست کارگران و مردم صلح طلب و ضد جنگ جهان از یکسو به میزان  تشکل طبقه کارگر درسطح ملی و بین المللی  و از سوی دیگر به تشکیل وسیع ترین جبهه ضد جنگ بستگی دارد.

جانشینی ، انتقال وعصری جدید

آن چه پیش روی رهبر جدید کره شمالی است

مون جی پارک *- برگردان: آرش

کره شمالی(جمهوری دموکراتیک خلق کره) سیستم سیاسی خاص خود براساس ایدئولوژی به اصطلاح جوچه دارد. این ایدئو لوژی آمیزه ای از روایت تاریخ ملی واعتقاد های سنتی کنفو سیوسی در جایگاه اجتماعی و جانشینی ، با یک جامعه گرایی ترقی خواه است . کره به شدت به هویت قومی وملی خود ونیز به ماهیت در خور فرزند بودن رهبری (ارثی) آن وفادار است .

جنگ بر سر حمص

برگردان سیامک طاهری 

بنا به اخبار تایید نشده درآن مناطق شورای سیاسی تشکیل شده است که با بودجه شخصی اهالی آن بخش ها را از نظر پزشکی ومواد غذایی زیر پوشش خود گرفته است . به طوری که گفته می شود هزینه آن بوسیله کشورهای عربی خلیج (فارس) تامین می شود . آن چه که مشخص نمی شود این است که این افراد مسلح چه کسا نی هستند وچه می خواهند

سوریه:میان" نظامیگری "و "دخالت نظامی"وفقدان"استراتژی"

ژلپیر الاشقر*- بر گردان:کوثر ال علی محمره

اپوزیسیون سوریه و تمام کسانی که ارزومند پیروزی جنبش مردمی برای ازادی و دموکراسی در سوریه هستند، باید در اندیشه "حفظ میهن" به جای "نابودی" ان باشند. اندیشه ای که موضع اشکاری در برابر قضایای سرنوشت ساز داشته باشد.

شماره 640- 04/11/1390

نه جنگ، نه تحریم، نه مداخله و نه ترور

برگردان: احمد جواهریان

همه در اجلاس بر این عقیده بودند که لازم است امپریالیسم آمریکا و اسرائیل را از حمله به ایران بر حذر داشت. همچنین این اتفاق نظر به چشم می خورد که دور تازهٔ تحریم های امضا شده توسط باراک اوباما در تاریخ ۳۱ دسامبر با هدف از کار انداختن بانک مرکزی ایران خود یک اقدام جنگی علیه مردم ایران است. فعالان سیاسی نگران آنند که دامنه جنگ به اطراف ایران کشیده شود.

نگاهی گذرا به سنت‌ها و تجربه‌های جنبشِ دوم بهمن

 و حکومتِ ملی و خود مختارِ کردستان

جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند

هرگز فراموش نکنیم،

 عراق: آغاز با دروغ های بزرگ، خاتمه با دروغ های بزرگ،

ویلیام بلوم – برگردان : آرش

ران کلی سرجوخه ارشد پایگاه عراق درنیمه سپتامبر، زمانی که او وسایر سربازان امریکایی آماده ترک عراق می شدند گفت :" خیلی از افراد نمی دانند در اینجا چه نقشی داشتند. ما بعنوان یک ملت کار بزرگی انجام داده ایم. ما مردمی را آزاد کردیم وکشورشان را به آن ها باز گرداندیم."

صلح همیشه زیباست

ارتشهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم می جنگیدند.شب کریسمس جنگ را تعطیل می کنند تا دست کم برای چند ساعت کریسمس را جشن بگیرند. در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقه خواندن در اپرا را نیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک می کند.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: