نویدنو:21/11/1390  

 

 نویدنو  21/11/1390

 

 

در خواست از پرسنل هوایی، موشکی وهواپیماهای کنترل ازرا دورامریکا واسرائیل به دست کشیدن از دستورهای حمله به ایران

 

ما دریک لحظه تاریخی قرار داریم که در آن ، در ایالات متحده واسرائیل در باره چگونگی وزمان حمله به ایران نصمیم گرفته می شود.

این تصمیم ها از سوی سیاست پیشگان وفرماندهان جدا وعضوهای هوایی ، موشکی وهواپیماهای کنترل از راه دور عهده دار مسئولیت فرو ریزی مهمات در یک یورش هوایی گرفته خواهد شد که احتمالا اگر نه هزاران بلکه صدها نفر ایرانی را خواهد کشت وبه صورت بالقوه آلودگی مرگ بار هسته ای را برای میلیون ها نفر درایران وملت های مجاور آن منتشر خواهد کرد . 

ورای این ، حمله به ایران تقریبا به طور حتم عمل متقابلی را سبب می شود که حتی به ضایعات انسانی بیشتر ومختل کردن حمل نفت جهانی ، با پی آمدهای شدید انسانی در سراسر جهان منجر خواهد شد.

حمله ای علیه ایران از سوی ایالات متحده واسرائیل ، اخلاق، قوانین بین المللی ومحلی ومنافع بشریت را نقض خواهد کرد . به علاوه ، هم ایران وهم ایالات متحده امریکا عضو پیمان صلح جهانی هستند که استفاده از جنگ را ممنوع می کند.

در بین ما کسانی از امضا کنندگان این درخواست وجود دارند که عضو نیروهای مسلح امریکا وسایر کشورها بوده اند ومشکل های خود داری از اطاعت از دستور حمله را به خوبی درک می کنند.  هم زمان ، هر یک از ما نیز مسئولیتی برای حفظ جان انسان وطبیعت در برابر دستور های ضد انسانی وغیر قانونی داریم ، مسئولیتی که از سوی کنوانسیون های نورمبرگ تعریف شده است.

 ما همه شما را که ممکن است به حمله ای هوایی علیه ایران فرا خوانده شوید ، ودر واقع تمام افراد نظامی را که ممکن است در هر گونه ای از حمله به ایران  درگیر شوند، به خود داری از انجام آن فرا می خوانیم .

علاقه مندان می توانند امضا خود را در اینجا وارد نمایند

 

AN APPEAL TO UNITED STATES AND ISRAELI AIR, MISSILE AND DRONE CREWS TO STAND DOWN FROM ORDERS TO ATTACK IRAN

 

We are at an historic moment when decisions are being made in the United States and Israel on whether and when to attack Iran.

These will be decisions by politicians and individual commanders and air, missile and drone crewmembers charged with the responsibility of raining down munitions in a strike that will likely kill hundreds if not thousands of Iranian people and potentially spread deadly nuclear contamination to millions in Iran and surrounding nations.  

Beyond this, an attack on Iran will almost certainly bring retaliation that will result in even more human casualties and will disrupt global oil shipments, with severe human consequences around the world.

An attack against Iran by the United States and Israel will violate morality, international and domestic law and the interests of humanity.  Additionally, both Iran and the United States are parties to the Kellogg-Briand Pact which forbids the use of war.

There are those of us signing this appeal who have been members of the United States and other armed forces and understand very well the difficulty of refusing to follow an order to attack.  At the same time, each of us as the responsibility to preserve human life and nature in the face of inhuman and illegal orders, a responsibility defined by the Nuremberg Conventions.

We urge all of you who may be called upon to attack Iran from the air, and indeed all military personnel who may be engaged in any kind of attack on Iran, to refuse to do so.

Sign Your Name Here.

Kathleen Barry, Professor Emerita, author, Unmaking War, Remaking Men
Judith Bello, Fellowship of Reconciliation
Medea Benjamin, Co-founder of Code Pink
Elaine Brower, World Can't Wait Steering Committee, military mother
Matthis Chiroux, Iraq war resister, former Army sergeant
Mike Ferner, Acting Director, Veterans for Peace, Navy Corpsman '69-'73
Jim Haber, Coordinator, Nevada Desert Experience, National Committee of the War Resisters League
George Haeseler, Broome County (NY) Veterans for Peace
Jane Hirschmann, Organizer of the US Boat to Gaza and the Freedom Waves to Gaza
Leili Kashani, Advocacy Program Manager, Center for Constitutional Rights
Tarak Kauff, Veterans for Peace
Nada Khader, Executive Director of Westchester Peoples Action Coalition
Joyce Kozloff
Dennis Loo, Author, Globalization and the Demolition of Society, World Can't Wait
Liam Madden, Iraq veteran, former Marine sergeant
 
Nancy Mancias, Code Pink
Ray McGovern, Veteran Intelligence Professionals for Sanity
Nick Mottern, Director of ConsumersForPeace.org
Bill Quigley, Loyola University
Michael Steven Smith, Esq
David Swanson, Author of When the World Outlawed War; War Is A Lie; and Daybreak
Debra Sweet, Director of World Can't Wait
Ann Wright, retired US Army Reserve Colonel and former US diplomat who resigned in opposition to the Iraq war

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter