نویدنو:09/11/1390  

 

 نویدنو  09/11/1390

 

 

علی خدایی هم دوش تلویزیون بی بی سی علیه حزب توده ایران

فرزاد حیدری

 

نشریه ضد توده ای راه توده در توده ای ستیزی آن چنان تمامی موازین علمی و اخلاقی را زیر پا نهاده است و در این کار آن سان گستاخ و بی پرواست که هر گاه تاریخ پیکار حماسی حزب توده ایران و سر انجام دشمنان مغرض آن به  معرض داوری گذاشته شود، به سان پیشینیان خود نصیبی جز رسوایی نخواهد داشت. البته این بی آبرویی را گردانندگان این نشریه از هم اکنون به جان ودل خریده اند. واکاوی این که منافع آنان از این توده ای ستیزی چیست هدف این نوشتار نیست. نگارنده در صدد است تا با توضیح جنبه هایی از برخی رفتارهایشان به سردمداری علی خدایی شگرد این نشریه را در دشمنی و کین توزی با حق و حقیقت با خوانندگان در میان نهد، که چسان در این کج راهه ای که می روند از آموزه های ساواک نیز بهره ها می برند. در دهه ها قبل دستگاه امنیتی رژیم جنایت پیشه پهلوی در مبارزه با حزب توده های کار وزحمت میهنمان سوای سر کوب وحشیانه حزب و تبلیغات عریان و پر دامنه بر ضد آن، ترفندی را بکار می بست تا به اصطلاح حزب را از درون تسخیر و مسخ نماید. در این راه به زعم خود، کاراترین روش را در زیر علامت سئوال بردن صلاحیت رهبری حزب به دست عوامل چپ نمای خود می دانستند. فریدون کشاورزها ، ...و خیل وازدگانی از این قماش کارگزار و بازیچه سیاست های رژیم پهلوی در این مسیر بودند. این روش مبارزه با حزب توده ایران را تاریک اندیشان جنایت پیشه جمهوری اسلامی از ساواک به ارث برده است. از جمله افرادی که در پیش برد این روش نخ نماشده ی توده ای ستیزی سنگ تمام می گذارد علی خدایی و هم پالکی هایش می باشد. ابر و باد ومه و خورشید از ما بهتران هم از هیچ کمک و مساعدتی به آقای خدایی فرو گذاری نمی نمایند. تازه ترین مورد آن (الزاما نه آخرین مورد) تشکیل و پخش  جلسه بحث در تلویزیون بی بی سی در برنامه پرگار است. در جلسه بحث تلویزیونی مطابق ترفندهای ژورنالیستی با وجودی که برای خالی نبودن عریضه از زبان مجری به موجودیت هفتاد ساله حزب اذعان شد ، ولی هم سو با درج مقالاتی در سایت بی بی سی در انکار وجود حزب ، با به هم با فتن دروغ های شاخدار، در بحث یک ساعته برنامه کوچک ترین اشاره ای به سه دهه مبارزه بی امان حزب توده ایران پس از یورش رژیم ولایی نشد. انگار نه انگار که حزب توده ایرانی وجود دارد که با علمی ترین نگرش به مسائل جامعه ما در کوران مبارزات حادی که سراپای زندگی در ایران زمین را فرا گرفته است ، جدی ترین حضور را دارد. اتفاقا شرکت موثر توده ای ها در همه عرصه های مبارزه اجتماعی و احساس خطر نیروهای ارتجاعی از نقش روز افزون توده ای ها در جامعه امروزین ما ، علت تشکیل این برنامه از سوی گردانندگان بی بی سی است، تا با سکوت معنا دارشان در این زمینه جان فشانی و رزم توده ای ها را تخطئه نمایند. بر همین اساس انتخا ب علی خدایی به عنوان یکی از طرفین بحث به هیچ عنوان اتفاقی نیست. علی خدایی که در مسابقه توده ای ستیزی در طی این دو دهه گوی سبقت را از همگنانش ربوده است نیز کاملا هماهنگی لازمه را با عوامل دست اندر کار برنامه در امتداد مشی نشریه خود نمود.

ایشان در به اصطلاح یاد مانده هایشان ادعا نموده اند کسی نمی تواند سر وی کلاه  بگذارد( لابد اعتراف به این که  کلاه بر سرکسان زیادی نهاده را گذاشته برای شماره های بعد ) بر همین اساس پرسش این است: آقای خدایی  آیا شما بر سر بی بی سی کلاه گذاشتید یا بالعکس ،  یا آیاازقبل توافق های لازمه را برمبنای معامله ای تهاتری انجام داده بودید؟ به راستی کدام یک ؟

در پایان نگارنده مایل است بر این نکته تاکید نماید به رغم سکوت و هر نوع تخطئه ای در این زمینه، توده ای ها سر فراز و سر بلند با شهامت واز جان گذشتگی مطابق رهنمودهای کمیته مرکزی حزب خود در انجام وظایف میهنی خویش سر باز ایستادن ندارند.


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter