نویدنو:30/11/1390  

 

 نویدنو  30/11/1390

 

 

سومین جنایت  بی بی سی علیه توده ای ها

انوشه راستگو

آیا بی بی سی  رسانه ای بی طرف است که صرفا به کار خبری واطلاع رسانی  حرفه ای مشغول است  وهدفش فقط وفقط آگاه سازی مردم جهان از رخدادها است ویا رسانه ای موذی که با شگردهای زیرکانه ؛  قصد دستکاری افکار مردم جهان ؛ با هدف خدمت به رژیم بریتانیای کبیر را در سر می پروراند؟

پیش از پاسخ به سوال بالا می کوشیم تا پاره ای از  واقعیا ت وعملکردهای این رسانه را؛  در برهه های حساس تاریخی ؛ که در مورد آن ها اتفاق نظر است  یادآوری کنیم

1-   بی بی سی رسانه ای است دولتی که بوسیله دولت بریتانیای کبیر وبا پول مالیات دهندگان انگلیسی اداره می شود.

2-   تا پیش از کودتای 28 مرداد رادیو بی بی سی به عنوان یک رسانه نسبتا مستقل شناخته می شد که بسباری از مردم از آن به عنوان یک رسا نه قابل قبول که اخبار نسبتا بی طرفانه ای را ارائه می دهد یاد می کردند .

3-   درشب کودتای 28 مرداد ؛ رادیو بی بی سی با اعلام جمله رمزی کلید کودتا را می زند وهماهنگی لازم بین عناصر کودتا را برقرار می سازد. می دانیم که انگلستان نقش بسیار برجسته ای در کودتای 28 مرداد بازی کرد بطوری که پاره ای از تحلیگرا ن این نقش را از نقش آمریکا هم برجسته تر می دانند.

4-   با کودتای 28 مرداد تعداد بی شماری از توده ایی ها دستگیر، زندانی واعدام می شوند . رادیو بی بی سی  فقط به پخش ظاهرا بی طرفانه این اخبار می پردازد .اما هیچ یک از اعتراضاتی که در سطح جهانی به این اعمال می شود را پخش نمی کند .

5-   پس از کودتا بار دیگر بی بی سی به یکی از مراجع خبری در ایران تبدیل می شود . پخش سخنرانی های آقا ی خمینی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری وجهت یابی انقلاب به نفع نیرو های مذهبی در ایران بود.

6-   برجسته سازی پاره ای از رخدادها که با سیاست عمومی کشورهای عضو ناتو(موسوم به کشورهای غربی واخیرا جامعه جهانی) هم سواست از شیوه های این رسانه است.یکی دیگر از شیوه های بی بی سی مطرح کردن چهره هایی است که کمتر نام ونشانی در ایران دارند ولی دیدگاه های آنان با سیاست های عمومی غربی خوانایی دارد.

7-   در نوشته های اقای هاشمی رفسنجا نی در کتاب خاطرات خود در سا ل  61  (پس از بحران)  در روز دوشنبه 5 مهر1361 چنین می خوانیم:

 

"عصر جواد مادر شاهی{وحبیب )که برای گرفتن اطلاعات از فردی مطلع به پاکستان رفته بودند؛ آمدند ومطالب جالب ومفیدی که از او گرفته اند –در باره عملکرد ک . گ . ب .  وحزب توده وسیاست آینده شوروی در ایران – گزارش دادند . "

این همان پرونده ای است که به وسیله اینتلیجنت سرویس وبا کمک دستگاه های جاسوسی غرب پرداخته شده است تا به مسوولان جمهوری اسلامی به قبولانندکه حزب توده ایران در حال تدارک یک کودتا علیه جمهوری اسلامی ایران است . مسوولان جمهوری اسلا می هم که از موفقیت های حزب در جذب نیرو وگسترش نفوذ آن بین جریانات گوناگون چپ ومسلمان وتوده های مردم به هراس افتاده بودند واز شدت حسادت وبغض آمادگی کاملی برای پذیرش هر ادعای ضد توده ای را داشتند به سادگی در تله سرویس های جاسوسی غرب وکارگزار پاکستانی اش (ضیا ء الحق ) افتا دند . قابل ذکر است که در پیش از این تاریخ بی بی سی گزارش نسبتا مفصلی از فرار یک مامور سفارت شوروی به غرب پخش کرده بود . در همانجا ( خاطرات رفسنجانی ) در تاریخ یک شنبه 7 آذر می خوانیم :

آخر شب ؛ جلسه سران بود ؛ در باره تعقیب حزب توده ومیثمی ها بحث شد ودرحد گرفتن سران حزب توده موافقت شد . مسولان امنیتی پیشنهاد گرفتن عده زیادی را دادند که نپذیرفتیم . میثمی ها را هم قرار شد به شرط تحویل اسلحه آزاد کنند وهمچنین آقای {داریوش فروهر} را

 

7 - بی بی سی به زبان فارسی در فاصله سال های جنگ ونیز پس از دستگیری وقتل عام سران حزب  به پخش این اخبار مبادرت می کند ؛ ولی رسانه های غربی به زبان اصلی بسیار کم ومحدود این اخبار را پوشش می دهند .

 پس از گذشتن سالیانی چند از کشتارزندانیان سیاسی پس از آنکه روابط جمهوری اسلامی با دولت بریتانیای کبیر تیره می شود در سالگردهای این اعدام ها بی بی سی به پخش نسبتا گسترده این سالگرد ها می پردازد .

8     - با شروع به کار تلویزیون پارسی زبان بی بی سی فصل نوینی در کارنامه این بنگاه خبر پراکنی آغاز می شود.

 

9     - تلویزیون فارسی بی بی  سی با روشی کاملا حرفه ای وبا کمک گرفتن از نیروهای حرفه ای وبا استفاده از آرشیو بسیار قوی وغنی خود گوی سبقت را از صدای آمریکا می رباید وبخصوص در میان روشنفکران ، طرفداران وبیندگان بسیاری می یابد . برخلاف تلویزیون صدای آمریکا که به شکل مستقیم علیه جمهوری اسلامی وچپ تبلیغ می کند این رسانه به شکل کاملا پوشیده وبا ترفند  های زیرکانه ، گه گاه مطالبی را علیه جمهوری اسلامی عنوان می کند ودر بسیاری از مواقع هم  از آن دفاع می کند . در عمل تقسیم کاری بین این دو رسانه بوجود می آید بینندگان صدای آمریکا را بیشتر مردم کوچه وبازاروبینندگان تلویزیون بی بی سی را بیشتر روشنفکران تشکیل می دهند . در مورد سایت های مجازی انان نیز با اندکی تفاوت همین وضعیت حاکم است .

10  -  پس از تصمیم آمریکا وکشورهای غربی به تحریم همه جانبه ایران ، بی بی سی از قالب یک رسانه بی طرف خارج شده واخبار یک طرفه ای را در رابطه با تحریم ها پخش می کند . در حالی که در میان کارشناسان غربی دو نگاه در رابطه با تحریم ها وجود دارد ؛ که یک نگاه با توجه به زیان هایی که از جانب این تحریم ها متوجه اقتصاد ضعیف غربی می شود ؛ توان غرب در ادامه دراز مدت تحریم ها  ومیزان اثر گذاری آن  را محدود می داند

و نظر دیگر نتیجه تحریم ها را شکست ایران وپیروزی غرب می داند ؛ بی بی سی فارسی فقط وفقط گفتارها ومصاحبه هایی را پخش می کند که با نظر اول همخوانی دارد وبه این ترتیب در جنگ روانی علیه دولت ایران به طرفداری از جنگ طلبان شرکت می کند.

11 –همین عملکرد را در زمان جنگ های کشورهای عضو ناتو علیه کشورهای عراق (جنگ اول ) ؛ یوگسلاوی ؛ افغانستان؛ عراق ( جنگ دوم) ؛ لیبی ؛ ونیز برخورد با سوریه می بینیم . زمانی که سیاست کشورهای غربی بر نابودی القاعده وطالبان استوار بود ، بی بی سی در مقابل عملکرد ارتش سوریه در حمص علیه مسلمان سلفی واخوان المسلمین -  که به مراتب از عملکرد امروزینش خشن تر بود  -  سکوت کرد. ولی امروز که سیاست این کشورها بر توافق با دستکم بخشی از این نیروها قرار گرفته است ؛ بی بی سی بنا را بر دشمنی یک پارچه با سیاست های این کشور قرار داده است .

آیا یک رسانه مستقل در این مورد نباید دیدگاه های دوطرف درگیری  - مخالفان مسلمان سوریه ونیروهای دولتی – را به یک اندازه پخش کند. افزون بر آن در اخبار این رسانه ازنیروی سوم این کشور یعنی جبهه داخلی که از حزب کمونیست وچند حزب دیگر تشکیل شده است هیچ خبری منتشر نمی شود . به این ترتیب از زاویه نگاه بی بی سی فقط دو نیرو در این کشور وجود دارند ؛ که یکی هواداران دموکراسی –بخوان مسلمانان مرتجع مسلح – ودیگری نیرو های ارتش سوریه هستند،  وصد البته اکثریت مردم این کشور نیزهمسو با نیروهای هم پیمان غرب و عربستان وقطر هستند!

              به این ترتیب بی بی سی در بزنگاه های تاریخی – در هنگام کودتا ویا جنگ علیه ملت ها ویا محاصره اقتصادی - در نقش عامل ومجری سیاست های حکومت انگلستان عمل کرده است ؛اما در شرایطی که وضعیت سفید برقرار است می کوشد تا حد امکان چهره یک رسانه بی طرف را بگیرد وجذب مخاطب کند تا در بزنگاه بعدی بتواند نقش خود را به بهترین وجه ممکن ایفا کند .  به عبارت دیگر بی بی سی در شرایط غیر حساس دانه می پاشد وجلب اعتماد می کند تا در لحظه مناسب ضربات مرگبار خود را فرود آرد  .   

12- اخیرا سایت بی بی سی فارسی بار دیگر به اقدامی آشکار علیه توده ای ها دست زده است. به این ترتیب که به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیان گذاری این حزب اقدام به جمع آوری یک مجموعه از نوشته های مخالفان  توده ای ها کرده است (در این میان البته یکی دو مطلب تا حدود معینی بی طرفانه  می نمایند) .  اکنون این سوال مطرح است که  چه شده است که سایت بی بی سی بار دیگر از چهره یک بنگاه سخن پراکنی مستقل خارج شده است ودر قالب یک سایت جهت دار چپ ستیز ظاهر شده است.

این شیوه بر خورد تنها اختصاص  به بی بی سی ندارد . در مورد تلویزیون الجزیره نیز می توان چنین مانور هایی را مشاهده کرد . وقتی که این شبکه تلویزیونی راه اندازی شد بسیاری از تحلیل گران از ظهور یک رسانه مستقل در منطقه ای که هیچ  رسانه مستقلی وجود ندارد سخن گفتند . زمانی لازم بود تا این شبکه با اخراج سردبیر ویکی دو خبر نگار تغییر موضع بدهد وتبدیل به ابزار تبلیغاتی کشورک قطر گردد . در میان رسانه های داخلی نیز مردم روزنامه هایی را می شناسند که با همین شیوه وبا کمک گرفتن از روزنامه نگاران چپ جایگاهی را برای خود دست وپا کردندوسپس تغییر مواضع داده وبه ارگان چپ ستیزی تبدیل شدند .

در میان کشورهای منطقه نیز می توان از سیاست های دولت ترکیه – به رهبری اردوغان - نام برد که با دوری گزینی ازمواضع دولت های غربی واسراییل آغاز به کار کرد ولی پس از زمان کوتاهی بار دیگر در خدمت همان اهداف به کار خود ادامه داد  (نگاه کنید به مواضع این کشور در مورد سوریه ؛  سپردفاع ضدموشکی ناتو و... )

در مورد چنین مواضعی تنها یک سخن می توان  وباید گفت :

چپ آواز کرد واز راست شد.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter