نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه
 مقالات نویدنو

"... بر کوچه...، نه"در بازار مکاره ی اصولگرایان

باردیگر خاتمی -3

در همبستگی با مردم ودولت بولیوی

طبقه و جهانی سازی در قرن بیست و یکم

آیا باز هم عبدالله نوری ....؟

باردیگر خاتمی -2

گذری بر کوچه اصول گرایان -1

آزادی علیرضا ثقفی خراسانی

20سال گذ شت ...جنایت ادامه دارد

ایران در مرداد

گرجستان و افکار عمومی

استعفای مشرف، و امید پاکستان به روزهای بهتر

بیانیه دبیر خانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان

در باره خروج حزب مسلم لیگ از دولت ائتلافی حاکم

دولت بلیوی مانع اعتصاب مخالفین شد

باز داشت علیرضا ثقفی خراسانی

دالان اروسیا: ژئوپلتیک خطوط لوله های نفتی و جنگ سردی جدید

 خاتمی از نگاه نزدیک

جنگ قفقاز و مبارزان جنبش صلح در ایران

آرشیو

مرداد 87

تیر 87

خرداد 87

اردیبهشت 87

فروردین 87

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009-11-24

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

 شماره412-29/06/1387

"... بر کوچه...، نه"در بازار مکاره ی اصولگرایان

احمد سپیداری

امروز بخش بالا دستی اصولگرایان، علاوه بر نمایندگی تجار بزرگ سنتی، نمایندگی های سرمایه دارانی شده است که آبشخورشان سرمایه های مالی ست. سرمایه های غارت و تلنبار شده ای که به هر لباسی از جمله تجارت، آن هم به کمک انحصار، در می آید و با جارو کردن همه ی هستی شهر و روستا، حاصل دسترنج مردمان را به تملک در می آورد و به یغما می برد. باید این نکته را نیز متذکر شد که این سرمایه های مالی - تجاری رابطه ی شناور و دوجانبه ای با بازارهای مالی آنسوی آبها دارند.◄◄

در اطلاعيه شماره 16 كميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه مطرح شد

لزوم توقف صدور و اجرای احكام اعدام متهمان سیاسی

باز هم اعدام، باز هم زندان. هر روز كه می‌گذرد احكام اعدام سراسیمه می‌رسند و بی‌آنكه كسی را گوش شنوایی باشد به اجرای احكام حواله داده می‌شود.

تشدید صدور و اجرای احکام اعدام  توسط دادگاه‌های سراسر کشور در ماه‌های اخير و نادیده گرفتن قوانين و آئين نامه های جاری و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در برخی موارد بر ابهامات موجود در خصوص چنین آرائی دامن زده است.◄◄

باردیگر خاتمی -3

نویدنو:وضعیت داخلی کشور هر روز صورت پیچیده تری می یابد. برخی ها با پاک کردن صورت مسئله خیال خودرا ازارائه پاسخ راحت می کنند.برخی ها هم چون گذشته بر گوشه عافیت خواهند نشست وپس از اتمام ماجرا به ابراز نظر خواهند پرداخت .کاری که در جریان انتخابات مجلس شورا انجام دادند . اما بنا بر آن داریم که با نمودن ایینه وار رخ داد ها ، راه دشوار سیاست ورزی عملی را همچون گذشته بیازماییم .

خاتمی هراسی انتخاباتی اصولگرایان

خاتمي: كانديدا نخواهم شد

خاتمي: مي‌خواهم بگويم نمي‌آيم دوستان مي‌گويند فعلا‌ نگو ‌

انتخابات 88 و تداوم شکاف ها

چرا حالت تهاجمي

صداي ملت در جنگ شنيده نمي شود

گفت و گو با رييس‎ ‎اجرايي‎ ‎شوراي‎ ‎ملي‎ ‎صلح

تجربه‎ ‎کشورهايي‎ ‎مانند‎ ‎افغانستان وعراق‎ ‎نشان‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎موقع‎ ‎بروز‎ ‎بحران‎ ‎هيچ‎ ‎صداي‎ ‎صلح‎ ‎خواهي شنيده‎ ‎نمي‎ ‎شود. در ‏جريان‎ ‎دو‎ ‎جنگ مزبور،‏‎ ‎اساسا‎ ‎صداي‎ ‎ملت‎ ‎ها شنيده‎ ‎نشد. اما‎ ‎درايران‎ ‎مساله‎ ‎کاملا‎ ‎متفاوت‎ ‎است. جامعه‎ ‎مدني ايران‎ ‎و‎ ‎فعالان‎ ‎عرصه‎ ‎هاي‎ ‎مختلف- از‎ ‎هنرمندان‎ ‎وکارگردانان بگيريد‎ ‎تا‎ ‎فعالان‎ ‎سياسي -درمورد‎ ‎مساله‎ ‎اي‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎جنگ‎ ‎يک صداي‎ ‎واحد‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎پژواک‎ ‎آن‎ ‎در داخل‎ ‎وخارج‎ ‎کشور‎ ‎مفهوم‎ ‎و معناي‎ ‎خاص‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎دارد. اين‎ ‎صدا‎ ‎غيرسياسي‎ ‎و به‎ ‎دور‎ ‎از‎ ‎مرزبندي هايي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎وگرايش‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎را‎ ‎درخود جاي‎ ‎مي‎ ‎دهد. ‎ ‎◄◄

در همبستگی با مردم ودولت بولیوی

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست ایرلند

 بحران بولیوی مخلوق دولت بوش

رفتار او یکبار دیگر همچون رفتار سابقش در کوزوونشان می دهد که ایالات متحده استفاده از پست ترین نوع جنایتکاران را برای پیش برد اهداف سلطه طلبانه خود تدارک دیده است .

  بیانیه حزب کمونیست پاکستان در باره اخراج سفیران امریکا از بولیوی وونزوئلا 

حزب کمونیست پاکستان از اخراج سفیران امریکا از بولیوی وونزوئلا حمایت می کند. ایالات متحده همان رفتار را در برخی از مناطق مرزی پاکستان نیز انجام می دهد، دولت منتخب پاکستان باید تصمیم های جدی شبیه  دولت های بولیوی وونزوئلا اتخاذ نماید ،  اتحاذچنین تصمیم هایی بسیار بسیار ضروری است .

    بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در دفاع از جوانان ومردم بولیوی

بار دیگر الیگارشی های امریکای لاتین به تحریم روند های دموکراتیکی که در منطقه به ظهور رسیده است ، تحقیر مردم فقیر ودوری جستن ازبه رسمیت شناختن خلقی که خودرا برای مبارزه برای دنیایی که اطمینان داریم تحقق پذیر است متحد کرده،دست زده است.◄◄

 شماره411-22/06/1387

طبقه و جهانی سازی در قرن بیست و یکم

 مصاحبه ی پلیتیکال افرز با خوزه سولر

برگردان: مینا آگاه

در قدم اول، من به ارائه مفهوم مارکسیستی طبقه می پردازم، که می گوید جایگاه طبقاتی شما از رابطه ی شما با ابزار تولید، که آیا مالک ابزارتولید هستید یا نه، مشخص می شود. درباره ی طبقه نظرات گوناگونی وجود دارد. لنین هم دیدگاهی  همانند مارکس دارد، اما وی این سئوال را به آن اضافه کرد که چه کسی پرولتاریا است، و پرولتاریا را با دید تولید ارزش افزوده تعریف کرد. ◄◄

طبقه و ساخت طبقاتی جامعه

بحث در مورد طبقه و ماهیت و منشاء آن یکی از موضوعات رایج ودرعین حال پر اهمیت دربرخورد های نظری-سیاسی احزاب و سازمان های چپ و ترقی خواه میهن ما محسوب می گردد.◄◄

ساخت طبقاتی جامعه: برخی دقت‌ها و حاشيه‌ها

احسان طبری


کلاسيک‌های مارکسيستی چندان به تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزۀ طبقاتی اهميت دادند که لنين ‏می‌گفت افراد بدون درک محتوای طبقاتی شعارها و اقدامات اجتماعی، پيوسته در سياست نادان و ‏سطحی خواهند بود و در واقع برخورد طبقاتی و تحليل طبقاتی از پروسه‌های اجتماعی حجاب‌ها را می‌درد ‏و کُنه بسياری از وقايع را برملا می‌سازد.‏◄◄

اغتشاش فكري و تحليلي

عباس عبدی

اغتشاش فكري و تحليل در جبهه اصلاحات در جريان چند سال گذشته، بارها بحث شده است، اما اغتشاش تحليلي و فكري جناح حاكم نيز اگر بيشتر از اصلاح‌طلبان نباشد، قطعاً كمتر نيست و ترديدي نبايد داشت كه به قول معروف با اين ريش به تجريش نمي‌توان رفت، ◄◄

آیا باز هم عبدالله نوری ....؟

نویدنو: انتخابات ریاست جمهوری خواسته یا نا خواسته کلید خورده است . کنشگران اجتماعی بنا بر موقعیت اجتماعی وطبقاتی خود در این انتخابات اتخاذ موضغ خواهند کرد.طیف رنگارنگ اصلاح طلبان فعلا بر حضور خاتمی متمرکز شده اند که در نوشتار دیگری بدان پرداخته ایم . اما بخشی از جنبش اصلاح طلب امکان نامزدی عبدالله نوری را مطرح واورا نامزد خویش معرفی کرده اند. در خبر ها بود که خاتمی هم دیداری با عبدالله نوری داشته است که از مفاد گفتگوهای آنها مطلبی منتشر نشده است . ادوار تحکیم اولین مطرح کننده نامزدی عبدالله نوری است .در ادامه ضمن درج مصاحبه تفصیلی دبیر ادوار تحکیم دیدگاه خانم ملیحه محمدی را هم در این باره جهت آشنایی درج می کنیم .گمان می کنیم ناگفته ها واعوجاج ها در انتخابات پیش رو فراوان باشد .

چرا عبدالله نوري را نامزد مي کنيم- احمد زید آبادی

بدیل تحریم یا روی دیگر سکه- ملیحه محمدی

باردیگر خاتمی -2

نویدنو: بار دیگر خاتمی به مرکز ثقل تبلیغات انتخاباتی اصلاح طلبان تبدیل شده است . هر کس به زبانی خواهان باز گشت خاتمی به صحنه انتخابات است .این که آیا خاتمی 88با خاتمی 76 تفاوتی خواهد داشت به فاکتورهای متعددی وابسته است که از وضعیت شرایط مشخص جامعه بر می خیزد.مهمترین فاکتور آن است که آیا خاتمی به لحاظ شخصیتی وتاریخی وطبقاتی قادر خواهد بود طرخ نوینی برای غلبه بر مسائلی چون تورم ، فقر فزاینده ، نابسامانی اقتصادی و....ارائه واجرا نماید؟....

اگرچه شواهد گویای چنین وضعیتی نیست ، اما چشم انتظار تحولات عرصه سیاست ایران می نشینیم تا چه زاید این شب دیجور!

در ادامه دیدگاه های مختلف اصلاح طلبان را در ضرورت آمدن خاتمی می خوانیم .◄◄

گذری بر کوچه اصول گرایان -1

نویدنو: اصول گرایان یکی از قطب های اصلی انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. نومحافظه کاران ایران با رنگارنگی طیف وجودشان در یک موضوع  اتفاق نظر دارند: "نباید قدرت را به سادگی واگذار کرد."

درطی انتخابات های اخیر جمهوری اسلامی گروه های این جناح نقش ها ونقشه های متفاوتی را به اجرا در آورده اند. ظاهرا تضاد ها ویا احتلافات داخلی آنها هم به نقطه تعیین کننده ای می رسد . سیل فشارهای اجتماعی - اقتصادی وسیاسی آنها را ناگزیر از ایجاد ترفند های جدید وایفای نقش های متفاوت تری می نماید .

تحولات جدیدی میان حامیان احمدی نژاد در راه است

جریان دوم خرداد آشفته‌تر از آن است که بتواند آرای خود را بازیابی کند

عضو جامعه روحانيت مبارز: اصولگرايان روي احمدي‌نژاد اجماع نمي‌كنند

دبيركل حزب موتلفه: رئيس‌جمهور روحاني را ترجيح مي‌دهيم

 شماره410-12/06/1387

آزادی علیرضا ثقفی خراسانی

طبق اطلاع رسیده آقای علیرضا ثقفی خراسانی در شب هفتم شهریور 1386 از زندان آزاد وبه اغوش خانواده باز گشتند.ایشان در همین رابطه طی اطلاعیه ای از کسانی که نسبت به بازداشت ایشان اعتراض کرده بودند ابراز تشکر نموده اند. متن اطلاعیه ایشان به شرح زیر است :◄◄

20سال گذ شت ...جنایت ادامه دارد

گزارشی از روز گرامی داشت خاطره جان باختگان فاجعه ملی

 در خاوران

به هیچ اتوموبیلی اجازه توقف در کنار جاده داده نمی شد . موتو سوارانی در فاصله بین بنز های پارک شده پلیس،  در رفت وآمد بودند واجازه هیچ گونه توقفی، حتی در کنار جاده را نمی دادند.

عده ای از ماموران دوربین به دست از اتوموبیل ها فیلمبرداری می کردند . حتی به بهایی ها وارامنه که گورستان هایشان در جوار گورستان سر بداران شهریور ماه بود، اجازه تردد داده نمی شد.◄◄

ایران در مرداد

سیامک طاهری 

در حالی که در ماه پیش ، وزیر تعاون،  تعداد افراد زیر خط فقرشدید را فقط 700هزار نفر اعلام کرده بود، دراین ماه،  آقای عیسی کلانتری دبیرکل خانه احزاب، اعلام کرد:"5/3میلیون نفر محتاج نان شب هستند."وی همچنین گفت" در حال حاضر وضعیت کشاورزان بسیار بد است وسال سختی در انتظارآنان است البته درآمد های نفتی دولت آنقدر بالا است که حتی چندین برابر قیمت نیاز های غذایی مردم را تامین می کند ؛اما دراین میان قربانیان اصلی خشکسالی ؛کشاورزانی هستند که فراموش شدهاند وکسی به فکر شان نیست.◄◄

گرجستان و افکار عمومی

منبع: پراودا- برگردان: مینا آگاه

بگذارید مردم جهان درباره ی رفتارهائی که هست قضاوت کنند، نه رفتارهایی که به غلط گزارش داده می شوند. زمانی که جرج بوش اعلام کرد که واکنش روسیه غیرقابل قبول است، آیا پشتیبانی خود از عمل غیراخلاقی نیروهای گرجستان در حمله ی وحشیانه ی خود درتاریکی شب و شلیک موشک ها به قلب مناطق مسکونی پایتخت را اعلام نکرده است؟◄◄

استعفای مشرف، و امید پاکستان به روزهای بهتر

نویسنده: ترزا آلبانو - برگردان: مینا آگاه

اما در برابر دمکراسی شکننده ی پاکستان، سئوال بزرگی مطرح است. آیا حزب مردم پاکستان که در حال حاضرآصف زرداری ، همسربی نظیربوتو، رهبری آن را به عهده دارد، همراه با متحد خود، حزب مسلم لیگ شریف، می توانند رقابت برسرمنافع خود را کناربگذارند، و براین کشور پیچیده و روبرو با بحران حکومت کنند؟

 ◄◄

 

بیانیه دبیر خانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان

در باره خروج حزب مسلم لیگ از دولت ائتلافی حاکم

  خروج حزب مسلم لیگ پاکستان از دولت ائتلافی به رهبری حزب مردم پاکستان، مجلس ودموکراسی را در کشور تضعیف کرده است .این عزم امریکا ونهاد ارتش پاکستان بود  که خواهان آن بودند که دو حزب با یکدیگر همکاری نکنند وسرانجام در این امر موفق شدند.◄◄

دولت بلیوی مانع اعتصاب مخالفین شد

دولت بولیوی، بسته شدن جاده ها توسط مخالفین در پاندو، بنی و سانتاکروز، برای تظاهرات علیه برنامه ی رئیس جمهور اوو مورالس در بازتوزیع درآمد گاز طبیعی را محکوم کرد. ◄◄

 شماره409-08/06/1387

باز داشت علیرضا ثقفی خراسانی

نویدنو: آقای علیرضا ثقفی خراسانی از روز سه شنبه 6شهریور 87 بازداشت وبه زندان اوین منتقل گردید .آقای ثقفی از اعضا فعال کانون نویسندگان ایران ویکی از نویسندگان مدافع حقوق زحمتکشان است . نوید نو ضمن محکوم کردن بازداشت این فعال اجتماعی  ودر خواست آزادی فوری ایشان ، در همین رابطه مصاحبه دکتر ناصر زرافشان وکیل مدافع آقای ثقفی وبیانیه کانون مدافعان حقوق کارگررا که آقای ثقفی از اعضا آن کانون است،  جهت اطلاع خوانندگان درج می نماید . ◄◄

دالان اروسیا: ژئوپلتیک خطوط لوله های نفتی و جنگ سردی جدید

نوشته ی: میشل خوسودوفسکی  - برگردان: مینا آگاه

 

بحران موجود در قفقاز در درجه ی اول در ارتباط با کنترل استراتژیک برروی دالان های خطوط لوله های نفتی و حمل و نقل است.  

شواهدی وجوددارد که حمله ی گرجستان به اوستیای جنوب در هفتم اوت دقیقا برنامه ریزی شده بود. طی ماه های پیش ازحمله، مشاوره هائی در سطح بالا از سوی آمریکا و ناتو به گرجستان داده می شد.

حمله به اوستیای جنوبی یک هفته بعداز پایان مانورنظامی گسترده ی آمریکا- گرجستان ( 13 تا 15 ژوئیه ی، 2008 ) صورت گرفت.این حمله همراه بود با ملاقات سران ارشد برخی کشورها با رهبری جی یو ا ام، متحد نظامی منطقه ای تحت حمایت آمریکا- ناتو. ◄◄

 

از نتایج جنگ گرجستان- روسیه

گرجستان و بازي قمار اوکراين

ويکتور يوشچنکو*
 

درگيري اخير ميان گرجستان و روسيه بار ديگر ثابت کرد بهترين وسيله براي تضمين امنيت ملي اوکراين و ديگر کشورها اين است که اين کشورها در نظام جامع امنيتي کشورهاي آزاد دموکراتيک که امروز در قامت ناتو تصوير شده است، مشارکت کنند. اوکراين نيز مطابق با قوانين ملي و اولويت هاي سياست خارجي خود به مسير خود براي پيوستگي با کشورهاي يورو آتلانتيک ادامه خواهد داد. اين مسير، مسير دموکراسي، آزادي و استقلال است.◄◄

بار دیگر خاتمی

خاتمی از نگاه نزدیک

 

نویدنو در نوشتاری از احمد سپیداری مطرح کرده بود که :"مصاحبه های متعدد نمایندگان اصولگرا و استراتژیست های پشت پرده ی "رایحه ی خوش خدمت" با ویژه نامه های غیر دیجیتال روزنامه های یومیه، از رویارویی های تازه، و آشکار و رسانه ای شدن صریح صف بندی های تند و بی پروایی خبر می دهد که ممکن است در هفته ها و ماه های منتهی به انتخابات آتی ریاست جمهوری شاهدش باشیم. " وافزوده بود که :"....◄◄

تدوین استراتژی مناسب

سخنی در باب جنبش صلح

 سهراب رزاقی

جنبش صلح بیرون از گفتمان‌های مسلط و نهادهای رسمی كه مردم آنها را در ایجاد صلح پایدار ناتوان می‌بینند رخ می‌دهد. جنبش صلح در واقع، نمایانگر یأس و ناامیدی مردم از دولتمردان، سیاستمداران و روندهای سیاسی برای ایجاد صلح پایدار می‌باشد و تلاش آنان برای ارائه طرح‌ها، الگوهای بدیل و خلق ابتكارات جدید اجتماعی است. عمده جذابیت جنبش صلح ناشی از نیروی اخلاقی و وعده‌ای است كه برای رهایی از جنگ و برقراری صلح عرضه می‌دارند.

 شماره408-01/06/1387

درس های قابل تامل

جنگ قفقاز و مبارزان جنبش صلح در ایران

1-   وقایع قفقاز نشان داد که گزاره ی بسیار پر مصرف "زمینگیر شدن نیروی نظامی آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان"، و این تحلیل که نیروی نظامی آمریکا و ناتو توان درگیر شدن در جبهه ی جدیدی را ندارد، گزاره ای  است بی پشتوانه و نظامیگری در دوران جهانی سازی و حاکمیت سرمایه های مالی ، وجه محوری سیاست های امپراطوری است و هنوز هیچ نشانه ی مشخصی از پایان یا مهار آن به چشم نمی خورد. ◄◄

در دیدار با خانواده محمد صدیق كبودوند مطرح شد

اعتراض فعالان سیاسی و مدنی به احكام صادره برای

فعالان حقوق بشر

جمعی از فعالان مدنی و سیاسی وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی با حضور خود در این نشست از خانواده محمدصدیق كبودوند به دلیل تاخیر در انجام این دیدارعذرخواهی كردند تا همانگونه كه محمدعلی عمویی كه سابقه سال‌ها زندان را در پرونده سیاسی خود دارد، انجام اینگونه نشست‌ها و مهم‌تر از آن منعكس كردن خواست‌های این جمعیت را واجد تاثیرات مثبت بداند. وی گفت كه این جلسات، حتی اگر تاثیر نیز نداشته باشد اعتراضات حقی است كه افراد این مملكت كه منتقد پاره‌ای از تصمیمات حكومتی هستند، دارند.◄◄

در اطلاعیه شماره 15 کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه مطرح شد

حکم صادره برای کبودوند فصلی جدید در برخورد با فعالان حقوق بشر

دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپایه هایی از نوع دوستی، انسانیت و باور به کرامت ذاتی بشریت استوار است و از این منظر سجیه ای اخلاقی است بلکه امری لازم و ضروری برای حیات و بالندگی هر جامعه ای است که می خواهد سعادت وشادکامی را برای شهروندانش تضمین کند.◄◄

بحران درقفقاز خطری برای صلح جهانی
 

درگیری های نظامی ای که از روز 18 مردادماه درگرجستان و جمهوری خودمختار «اوستیای جنوبی» آغاز شد، افزون بر عواقب وحشتناک انسانی، به لحاظ تاثیری که در موازنه نیرو در سطح بین المللی خواهد داشت، را نمی توان یک رخداد محلی قلمداد کرد. ◄◄

بیانیه حزب کمونیست فدراتیو روسیه
توطئه امریکا و اروپادر گرجستان باید درهم کوبیده شود!


دلیل وضعیت پیش آمده نه تنها آوانتوریسم رژیم "ساکاشویلی"، تغذیه و مسلح شده توسط ایالات متحده و متحدان آن در ناتو، بلکه هم چنین اشتباه استراتژیکی رهبری روسیه است. این آشکار بود که حکومت تفلیس سعی خواهد کرد مناقشات در منطقه را با توسل به زور حل کند. رهبری روسیه بایستی از نمونه "کوزوو" در یوگسلاوی سابق که توسط غرب تشکیل شد، استفاده می کرد. یعنی برسمیت شناختن استقلال "آسِتیای جنوبی" و "آبخازیا" که بارها تقاضای ورود به ترکیب روسیه و قرارداد در باره کمک از روسیه در موقع حمله از خارج را کردند.◄◄

پایان رویای آمریکایی انقلاب مخملین گرجستان

نويسنده : سيدعطالله مهاجراني

جرج بوش که تازه از چین رسیده بود، جلسه شورای امنیت را تشکیل داد. در باغ گل سرخ کاخ سفید در باره ی جنگ میان روسیه و گرجستان بیانیه ی آمریکا را خواند. رایس و گیتس وزیران خارجه و دفاع هم در راست و چپش ایستاده بودند. دقت در بیانیه ای که بوش خواند و نیز سخنان سخنگوی کاخ سفید-دانا پرینو- به روشنی نشان می دهد که آمریکا در یک مبارزه پیچیده شطرنج روسی؛ بازی را در همان حرکات نخست باخته است. چرا باور دارم که جنگ گرجستان شطرنج روسی ست؟◄◄

اطلاع اروپا وامریکا از تاریخ حمله گرجستان

سازمان امنیت و همکاری اروپا از تاریخ حمله گرجستان به اوستیای جنوبی آگاهی داشت، اما به پاسداران صلح روسیه اطلاع نداد.

 یک مقام عالیرتبه سازمان امنیتی روسیه روز پنجشنبه به «ریا نووستی» اطلاع داد که اداره اطلاعات روسیه معتقد است که آمریکا درباره تاریخ آغاز تهاجم نظامی گرجستان علیه اوستیای جنوبی با خبر بود. ◄◄

آخرین رویدادها پیرامون قفقاز

روز چهارشنبه روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای پیرامون گرجستان را منتشر کرد که اساس آن شش اصل حل مناقشه است که در دیدار "دمیتری مدویدیف" رئیس جمهور فدراسیون روسیه و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه تایید شده بود.

حمله ساآکاشویلی به اوستیای جنوبی از نظر مطبوعات غربی

نقشه جنگ با اوستیای جنوبی را آمریکا طرح کرده است◄◄

جنگ در قفقاز: علل وقوع و پیامدها

 

بنظر می‌رسد که تحليل طراحان اين بوده که آغاز جنگ، اليت سياسی روسيه را با مشکلی به نام قدرت پنهان مواجه خواهد نمود، زيرا که مدويدف بنا به سياست‌های نرم و ليبرالی‌اش قادر به تصميم‌گيری سريع و قاطع نخواهد بود و خود بخود پای پوتين به ميان کشيده خواهد شد و جهانيان خواهند فهميد که مدويدف "دکور" است و نه بيش از آن. اگر براستی سياست‌گزاران واقعی آمريکا و اروپای غربی چنين تحليلی از مدويدف داشته باشند، بايد متأسف بود که برای استفاده از نظرات ليبرالی و نرم مدويدف به شدت خطا کردند و به جای گفتگو و مذاکره، سياست جنگ را در پيش گرفتند.◄◄

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: