نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

  جستجو در نوید نو

نوید نو در

مجله محیط زیست

مجله محیط زیست تلاشی برای هم اندیشی - جهانی فکر کنیم ، محلی عمل کنیم شماره سوم

شماره دوم

شماره اول

کتابخانه

فراخوان انجمن مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران

کتاب جدید

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا

 

 

 

انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی 
پاسخ به مصاحبه ی دکتر محمد مالجو با اخبار روز

دکتر ناصر زرافشان

«شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم»
احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود 

ادامه ...

ادامه ...

 

 

2018-02-01

شماره  932               10دی ماه1396

فراخوانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان:

 برای آزادیِ صدها تن از دانشجویان، مردم زحمتکش، و مبارزانِ راه آزادی، که در روزهای اخیر به‌وسیلهٔ نیروهای سرکوبگر دستگیر شده‌اند، باید کارزاری گسترده‌ را سازمان‌دهی کرد

اگرچه می‌توان خروش اعتراض توده‌ها را اینجا و آنجا با گلوله پاسخ داد و مدت ‌زمانی خاموش کرد، ولی برخلاف اراده و تصور سران حکومت جمهوری اسلامی، نمی‌توان خواست راهبردیِ جنبش مردمی مبتنی بر: طردِ رژیم استبدادی ولایت فقیه، پایان دادن به حکومت مشتی تاریک‌اندیش انسان‌نما، پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های نولیبرالی، پایان دادن به فساد بی‌سابقه در دستگاه‌های دولتی و حکومتی، و برپاییِ ایرانی آزاد، مستقل و دموکراتیک، با سرکوب و ارعاب برای همیشه درهم شکست.

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

 به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه 1397

بدون تردید این حرکت اعتراضی فراگیر محصول وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی شدید توده های مردم از عملکرد چندین سالۀ رژیم جمهوری اسلامی است. عملکرد تاراج گرانه و فاجعه باری که از جمله نتایج آن تشدید کم سابقۀ گرانی، فقر، محرومیت، بیکاری، اعتیاد، فحشا و فجایع محیط زیستی است.

به مردم شریف و آزاده‌ی ایران! 

بیانیه ی گروهی از کنشگران سیاسی داخل کشور  

بر مردم آزاده، به‌ویژه جوانان و بخش وسیعی از منتقدان اجتماعی، روشن است که نارضایتی انباشته از وضع اسف‌بار معیشتی و سیاسی در ایرانِ ما اساسی‌ترین عامل این خیزش است. در‌حالی‌که گرانی، بیکاری، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی بیداد می کند، مسئولان یا نسبت به این رنج‌ها بی‌توجه‌اند یا ناتوان از حل آنها.

با شعارسرکوب گرایانه" الله اکبر" نمی توان توده جان به لب رسیده درفقراقتصادی را به سکوت و تسلیم وا داشت !

م . چابکی

تجربه نزدیک به چهار دهه در کشورما نیز نشان داد که می‌توان با استفاده از همه امکان‌های دردسترس، با مبارزه مشترک پیرامونِ شعارهای واقع‌ بینانه وحدت نظری چپ در جبهه را فراهم آورد واز دیکتاتوری عبور کرد .

کسی قربانیان سقوط کمونیسم را گرامی نمی دارد! 
کایسا اکیس اکمن، ترجمه: مجید تمجیدی

• در حاشیه صدمین سال انقلاب اکتبر تعدادی از مقاله نویسان بورژوایی فرصت را غنیمت شمرده اند: جنایت کمونیسم را به یاد ما می آورند. یادآوری می کنند که اگر چه نظام تزاری نظام ایده آلی نبود اما این انقلاب را توجیه نمی کرد. این را به خاطر بسپارید. به این دلیل که آنها در مورد یک مسئله سکوت می کنند: قربانیان سقوط کمونیسم ...

سندیکای کارگران شرکت واحد و هفت تپه :

با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حداقل حقوق ناچیز که پنج برابر خط فقر است ماه ها معوق گردید. گسترش خصوصی سازی، شرکت های پیمانکاری، قراداد موقت و سفید امضاء، توسط دولت های مختلف و به صورت مستمر، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است.

فراخوان به تجمع جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

فریاد بزنیم : نان ، کار، آزادی

مردم ایران هوشیار باشید و فریب بازی کثیف صدا و سیمای میلی و نیروهای امنیت را نخوریم و صبورانه و بدون خشونت فریاد بر آریم که دیگر خسته ایم از این همه بی عدالتی و تبعیض...

بیانیه مادران صلح ایران در مورد اعتراضات اخیر مردم

در روزهای اخیر شاهد تجمعات و اعتراضات مردم نسبت به اوضاع نامناسب اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودیم . آن چه که مسلم است این نارضایتی ها ناشی از سیاست های غلطی بوده که در طی سالیان گذشته تاکنون اعمال و شرایط به گونه ای شده است که تنها جرقه ای لازم بود تا آتش اعتراضات شعله ور شود.

کانون نویسندگان ایران:

 دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه! 

کانون نویسندگان ایران که طی نیم قرن فعالیت خود همواره مدافع حقوق اساسی مردم از جمله حق آزادی بیان و اندیشه بی‌هیچ حصر واستثنا بوده است، هر گونه اقدام سرکوبگرانه و تهدید و کشتار مردم بی‌دفاع، و هر برخورد ضد انسانی با تجمع‌های اعتراضی را محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد بیان آزادانه‌ی مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هر درجه مخالفت با آنها حق مردم است.

بیانه ی شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران

در سال های اخیر، فعالان صنفی دانشجویی مانند کارگران، معلمان و دیگر اقشار تهی دست جامعه، با مخالفت مستمر نسبت به سیاست های بی نواسازانه دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال، صدای خود را به مردم می رساندند. امروز نیز شورای صنفی ضمن حمایت از فریاد فراگیر تهیدستان جامعه، دخالت آمریکا و مزدوران منطقه ای شان و فرصت طلبی گروه های خارجی را محکوم کرده و دلسوزی دروغین آن ها را در ادامه قدرت طلبی همیشگی شان برای مصادره مبارزات برابر ی طلبانه و و آزادی خواهانه مردم در دهه های اخیر می داند .

بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران پیرامون وقایع اخیر

زمان آن رسیده که ارزش واقعی وجود و حضور نهادهای مدنی و صنفیِ مستقل و قوی را دریابید. وجود این نهادها و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان:

 این آغازی است بر یک پایان 

توهم پراکنان می گویند این جنبش رهبر ندارد، بی سر است، پراکنده است، آلترناتیو ندارد. این حرف یاوه ای است. گستردگی آن در سرتاسر کشور نشان دهنده این است که کلیت جامعه ایران را فرا گرفته است. آلترناتیو با چتر از آسمان فرود نمی آید بلکه حاصل مبارزه است و در متن حرکت شکل میگیرد و نه در خانه نشستن. خواسته های اجتماعی و سیاسی در جریان مبارزه است که بلور بندی و صیقل می یابند. به مبارزات مردم باور داشته باشیم.

بیانیه حزب اعتماد ملی درباره حوادث اخیر

صاحبان قدرت، از صدر تا ذیل، باید بدانند که مسولیت ایجاد شرایط موجود کشور بر عهده آنهاست و همگی باید پاسخگو باشند، نه افراد و نهادهای خاص، شرایط کنونی نتیجه مدیریت آنان طی سه دهه گذشته‌ است.

اعلامیهٔ شمارهٔ ۳ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 

حمایت مزورانهٔ مرتجعان نژادپرستی همچون ترامپ، معاون او، برخی از راست‌ترین نیروهای حزب جمهوری‌خواه در آمریکا، نتانیاهو، نخست‌وزیر حکومت ضدمردمی و فاسد اسرائیل، در کنار حمایت رژیم ارتجاعی و جنایتکار عربستان سعودی از مبارزات مردم میهن ما، نه به‌خاطر اعتقاد آن‌ها به بهبود پیدا کردن وضعیت کشور ما و تحقق خواست‌های مردم ما مبنی بر برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران بلکه تنها باهدف بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقهٔ خاورمیانه و خلیج‌فارس در چارچوب منافع راهبردی‌شان است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیام ما به آزادیخواهان:همکاری و اتحاد، ضرورت لحظه

آزادیخواهان ایران!

جنبش اگر بخواهد در سمت گذار پیش برود و تعمیق پذیرد، باید همه امکانات خود را بسیج کند. شرط سیاسی این تجمیع، پرهیز از تنگ نظری های سیاسی است. در امر گذار، هیچ کسی را که خواهان گذار است نمی توان اراده گرایانه کنار گذاشت. مهم، دمکراتیزه کردن مسیر گذار است از اول تا به آخر آن. در اینجا باید بر تجربه غنی کشور خود تکیه کرد.

دردفاع از سوسیالیسم (۵۸) 
مردم نه «بد» را می‌خواهند، نه «بدتر» را. عدالت و آزادی می‌خواهند 

جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)

در راستای اهداف انسانی خود و خواست برحق مردم ایران با جنبش اعتراضی حاضر همراه می شویم و خیزش مردمی این روزهای میهن استبدادزده خود را خیزشی مردمی، واقعی و برآمده از بطن جامعه می‌دانیم؛ از آن حمایت می‌کنیم؛ در آن شرکت می‌کنیم

سال نو میلادی سالی سرشار از صلح ، عدالت و رهایی زحمتکشان باد.
بر همه مبارک !

اعلامیهٔ شمارهٔ ۲ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 

  • باید جنبش گستردهٔ اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم دیکتاتوری را با شعارهایی ملی و مترقی، در جهت اتحادِ عمل قشرهای مختلف اجتماعی- از کارگران و زحمتکشان گرفته تا جوانان و دانشجویان و زنان مبارز میهن- وسعت بخشیده و سازمان‌دهی کرد!

  • حزب تودهٔ ایران، سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم را به‌شدت محکوم می‌کند!

  • حزب تودهٔ ایران و توده‌ای‌ها، در کنارِ مردم مبارز میهن‌مان، برای طرد استبداد و استقرار آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند!

  • رژیم مترصد است تا جنبش اعتراضی توده‌ها را به خشونت کشانده و آن را مانند سال ۱۳۸۸ به‌شدت سرکوب کند!

پیشروی جهانی نئولیبرالیسم : گزارش نابرابری جهانی  2018،

 نابرابری چگونه می کشد

الن ناصر – برگردان : هاتف رحمانی   

گزارش نابرابری جهانی به ما یادآور می شود همان طور که در کشورهای سرمایه داری می توانیم انتظار داشته باشیم " نابرابری اقتصادی تا حدزیادی با نابرابری در مالکیت سرمایه به پیش برده می شود ..."

اراده و قدرت مردم را باور کنیم ، به رود خروشان مردم بپیوندیم!

نویدنو

 نکته مهم در این ارتباط آنکه بر اساس تجربه سال 88 مسئولان امنیتی رژیم برای ایجاد بهانه جهت سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و برحق مردم ، خود به تخریب اموال عمومی می پردازند تا معترضان را آشوبگر و مجرم معرفی نموده و به این بهانه اقدام به سرکوب نمایند. این مسئله ضرورت توجه مردم معترض و تظاهرکنندگان را می طلبد.

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

 

کسانیکه تا دیروز هر گونه اعتراضات کارگری و مردمی حق طلبانه را با اتهامات امنیتی و محاکمه و زندان جواب میدادند و اینک در برابر خشم توفنده میلیونی مردم ایران، اعتراضات بر حق آنان را فتنه و فتنه گری می نامند باید بدانند که دیگر زمان تغییرات بزرگ و انسانی در این مملکت فرا رسیده است و هیچ نیروی سرکوبی را یارای مقاومت در برابر حق طلبی و آزادیخواهی ما کارگران و مردم ایران نخواهد بود.

آقای رئیس جمهور ، مردم شعور دارند، آنها را دست کم نگیرید!

مسعود امیدی

شما در حالی اعتراضات و انتقادات و تظاهرات را حق قانونی مردم معرفی می کنید  که دقیقاً می دانید  در همان زمان وزیر اطلاعات شما شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را با هماهنگی شما از دسترس مردم خارج نموده و در این زمینه نیز اطلاعیه می دهد برای حلوگیری از استفاده مجرمانه دست به این کار زده است. سیستمی که از حضور مردم در فضای مجازی وحشت دارد، چگونه می تواند حضورشان در خیابان را  تحمل کند؟

آقای روحانی ریاکاری ، مردم فریبی بس است!

 جهان

آقای روحانی !

آیا به نظر جنابعالی مردم ایران علی الاصول شیوه های اعتراض مسالمت آمیز را نمی شناسد؟ یا می شناسند اما مایل نیستند با شیوه ای مسالمت آمیز اعتراضشان را نشان دهند؟ و یا اینکه درطی 39 سال گذشته، مردم هرگز انتفاد و اعتراضی به رژیم شما نداشته و نخواسته اند که از راهی که درست و قانونی است آن ها را به گوش مسئولان برسانند؟

در این جنبش اعتراضی از چه چیزهائی پرهیز کنیم.

فریبرز رئیس دانا

بله دستها ی آلوده و پنهان هم به میدان آمده اند. از همه مهم تر نفس سمی مایوس کننده ی دو گروه است: یکی اصلاح طلبان عمدتا دولتی که پس از مدتها عقب ماندگی و رکود و بیمایگی حالا همه چیز را در معرض از دست رفتن می بینند و دیگری وادادگان سنتی و همیشگی که ضعف و بی عملی تثبیت شده درونی خود را با انکار امکان تحقق و وحقیقت نیروی نهفته در دل جامعه توجیه می کنند. هردو به نوعی رقت آورند.

ادامه932-931- 930- 929 -928-927 -926- 925- 924 - 923 - 922 - 921 - 920 - 919 -918 - 917- 916 - 915 - 914-913 -912- 911- 910

ادامه ...

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک: