نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

آرشیو

  جستجو در نوید نو

نوید نو در

مجله محیط زیست

مجله محیط زیست تلاشی برای هم اندیشی - جهانی فکر کنیم ، محلی عمل کنیم شماره سوم

شماره دوم

شماره اول

کتابخانه

فراخوان انجمن مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران

کتاب جدید

نگاهی به شاه ، برائت نامه امریکا

 

 

 

انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی 
پاسخ به مصاحبه ی دکتر محمد مالجو با اخبار روز

دکتر ناصر زرافشان

«شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم»
احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود 

ادامه ...

ادامه ...

 

 

2019-05-11

شماره  933               22دی ماه1396

کمونیست های ونزوئلا : ضرورت راه حل های ریشه ای برای بحران جاری

برگردان : هاتف رحمانی

حزب کمونیست ونزوئلا هشدار می دهد ونزوئلا ممکن است در صورتی که دولت مادورو در برداشتن گام های استوار برای بهبود وضعیت زحمتکشان کوتاهی کند به سوی انفجاری اجتماعی رانده شود. 

زنده‌باد مبارزۀ دلیرانۀ مردم بر ضدِ حکومت دیکتاتوری

ورود توده‌ها به صحنهٔ مبارزه، و ضرورت همکاری برای انجام تغییرهایی بنیادی در کشور

آنانی که تا به‌حال مدعی بودند که "اعتمادسازی با حاکمیت" ممکن است، اکنون می‌باید پاسخ دهند که چرا در مورد ممکن بودن ایجاد تغییر در شرایط ادامهٔ استبدادِ "نمایندهٔ خدا بر زمین" این‌چنین مصرانه در افکارعمومی توهم‌زایی می‌کردند و عملاً و فعالانه با محصور کردن مردم در انتخاب "بین بد و بدتر" آنان را از ورود به مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر حذر می‌داشتند؟

مارکسیسم و رفرمیسم
و.ا. لنین

مارکسيست ها، برخلاف آنارشيست ها، مبارزه برای اصلاحات، يعنی اقداماتی که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعيت زحمتکشان را بهبود بخشند، برسميت مي شناسند. اما در همان حال با رفرميست ها، که اهداف و فعاليت های طبقه کارگر را بطور مستقيم يا غير مستقيم به کسب اصلاحات محدود مي کنند، به قاطعانه‌ترين مبارزه دست مي زنند

من باز می گردم

رحمان

من باز می گردم

با همین پاهای خسته

از جنوبی ترین خانه ای

که بر تیرکِ آن چراغی همیشه

 روشن است

که راه می برد به شریانِ

 شهر؛

و قلب آزادی،

 برای آزادی بی درنگ کلیه دستگیرشدگان هم صدا شویم

اتحاد جمهوریخواهان: بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید! 

اتحاد جمهوریخواهان ایران در دفاع از اعتراضات مردم و با تاکید برخواسته های برحق آنان، خشونت حکومت علیه معترضان و تعرض به فعالان نهادهای مدنی را محکوم می کند و خواستار آن است که: 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون زجرکش کردن دستگیرشدگان در زندان ها 

برای نجات جان دستگیرشدگان خیزش عظیمی مردم برومند و مظلوم کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را داد، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شد. نام تک تک دستگیرشدگان را باید ثبت کرد و بر در و دیوار خیابان ها و کوچه ها نوشت؛ در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و از همه مردم خواست به یاری خانواده های دستگیر شدگان بشتابند.

بیانیه فعالان جنبش زنان در دفاع از مطالبات مردمی در اعتراضات سراسری

اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود

در این مقطع مشخص خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی حق تشکل و اجتماعات، و در ارتباط با زنان متوقف کردن سیاست هایی که به خانه نشین کردن زنان منجر می شود؛ برابری جنسیتی در حوزه کار و اشتغال؛ اجرای سیاست های حمایتی از زنان سرپرست خانوار؛ تغییر ساختارها و قوانین تبعیض آمیزی که به مثابه ابزار سرکوب اجتماعی و اقتصادی زنان هستیم.

در گرامی داشت یاد رفیق سیفی اکبری

 نویدنو سفر نا بهنگام رفیق سیفی اکبری را نا باورانه به خانواده محترم و رفقا و دوستان او در سراسر ایران تسلیت و خود را در اندوه ایشان شریک می داند. یاد و راهش گرامی باد .

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

از مرگ ناگهانی و نابهنگام "عمی سیف" سخت متاثریم

آفتاب بامدادی روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ هنوز برندمیده بود که چراغ جان انسان والا سیف الله اکبری رو به خاموشی گذاشت. این خبر شوم، آنانی را که می دانستند وی کیست چنان درهم کوبیده که به سختی می توان از اندازه آن سخن گفت.

هیئت تحریریه اخبار روز و جمعی از دوستان و رفقای رفیق سیفی

در سوگ «عمو سیفی» 

زندان سیفی را تغییر نداد. او پس از آزادی از زندان، بدون ارتباط سازمانی، ولی بعنوان یک فدائی همچنان به مبارزه علیه رژیم ادامه داد. در اعتراضات دانشجویی سال ۷٨ تهران از فعالین این اعتراضات بود. در سال ٨۴ عضو «کمیته پیگیری آزادی دکتر زرافشان» بود که تحصنی پنج روزه را در جلوی زندان اوین سازمان داد. از فعالین تظاهرات سال ٨۵ علیه ستم و تبعیض ملی در آذربایجان و از کوشندگان کمونیستی بود که برای حل دموکراتیک مسئله ستم ملی در ایران تلاش می کرد.

ادامه932-931- 930- 929 -928-927 -926- 925- 924 - 923 - 922 - 921 - 920 - 919 -918 - 917- 916 - 915 - 914-913 -912- 911- 910

ادامه ...

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک: