نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

بخش نخست

2014-07-24

نویدنو  01/05/1393 

 

 

 

 

 

فراخوان حزب کمونیست عراق برای مقابله با جنایت های شریرانه انجام شده علیه مردم ما در موصل  

برگردان : هاتف رحمانی

هیئت سیاسی حزب کمونیست عراق امروز 19جولای 2014 (28تیر1393) بیانیه زیر را منتشر کرد :

ما با نگرانی عمیق جنایت های سهمگینی را که از سوی سازمان تروریستی معروف به حکومت اسلامی ( داعش) انجام می شود پیگیری کرده ایم  ، به ویژه آن چه مردم موصل ، مسیحی ها ، (معتقدین به) مذهب های دیگر ، اقلیت های قومی  وافراد غیر نظامی در موصل از زمان به دست گرفتن کنترل شهر توسط این گروه در بیش از یک ماه پیش تحمل می کنند رنج آور است .

بر اساس اطلاعات قابل اطمینانی که از موصل دریافت کرده ایم ، صدها خانواده مسیحی امروز صبح  پس از مورد تهدید قرار گرفتن از سوی تروریست های حکومت اسلامی  دایر بر آن که ممکن است با مرگ مواجه شوند مگر آن که اسلام بیاورند ، شهر را ترک کنند یا جزیه پرداخت نمایند  ، به منطقه های امن در استان نینوا و منطقه کردستان گریختند.

اطلاعات تایید می کند که تروریست ها دارایی های خانواده های مسیحی ، از جمله مسکن وپول آن ها را تصرف کرده اند ، و دارایی هایی را که افراد تبعیدی برای به همراه بردن آن ها تلاش می کردند از آن ها گرفته اند .  آن ها به طور کامل کلیسا ها و هر چیز مربوط به مسیحی ها را به آتش کشیدند.

هزار ها خانواده پیش از این فرار کرده وخانه های خود را در شهر موصل از ترس هدف قرار گرفتن از سوی تروریست هایی که در سراسر شهرر وحشت ایجاد کرده اند رها کرده اند . افراد تبعیدی امروز در شرایط بسیار دشوار وبیرحمی زندگی می کنند.

ما در عین محکوم کردن این جنایت های شریرانه وسهمگین که از سوی تروریست ها و متحد های آن ها علیه مردم شهر موصل ، به ویژه علیه ترکمن ها ، مسیحی ها ، یزیدی ها و شاباک انجام گرفته است و ابراز همبستگی عمیق خود با آن هایی که با این مشقت دشوار مواجه هستند ،  بر موارد زیرتاکید می کنیم :

·      نیاز به گسترده ترین حد ممکن پوشش رسانه ای وکارزارهای همبستگی در سطح ملی وجهانی ، برای افشا جنایت های بربرمنشانه و شیوه ها وتجاوز های سهمگین به حقوق بنیادی بشر انجام شده از سوی آدمکش های حکومت اسلامی . فعالیت های گوناگونی باید از سوی جنبش های سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی ، سازمان ها ، حزب ها و افراد ، ونیز از سوی دولت ونهاد های آن به راه انداخته شود .این امر باید با تاکید به ضرورت تقویت روح برادری ، همکاری و وظیفه های همدستی و همبستگی بین تمام مردم ، به ویژه با مسیحی ها واقلیت های قومی در میان ملت ما  همراه باشد .

·      تدارک کمک های بشر دوستانه کافی و سرپناه مناسب برای افراد تبعیدی در منطقه های مختلف کشور. ما نیاز به هماهنگی با دولت منطقه ای کردستان را در این رابطه ، به دور از تفاوت های سیاسی تاکید می کنیم .

·      از وزیر ها ونهاد های مرتبط با رسیدگی به وضعیت افراد تبعید شده در خواست می کنیم به نیاز های آن ها پاسخ داده و به تشریفات بوروکراتیک در این رابطه غلبه نمایند.

·      حمایت از تلاش سازمان های کمک رسانی بین المللی و آسان کردن انجام وظیفه آن ها و تدارک وسیله هایی برای دسترسی ان ها به منطقه های عملیات .

·      درچشم انداز این موقعیت تراژیک تجربه شده از سوی بخش های گسترده ای از مردم ما و افزایش مخاطره ها در نتیجه فعالیت های نیروهای تیرگی که دشمن بشریت و تمدن هستند ، وظیفه دولت فدرال و تمام نهادهای دولتی فدرال است که نقش خود را در حفاظت از شهروندان صرف نظر از وابستگی آن ها ایفا نمایند.

·      نیروهای سیاسی باید به تشکیل دولت اتحاد ملی گسترده ای که طبق یک برنامه فراگیر ملی در راستای التیام زخم کالبد ملی ، برطرف کردن تفاوت هایی که تلاش ملی را فلج کرده اند ، وقبول دسته ای از اقدام های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که نیروهای مسلح رابرای بازپس گرفتن کنترل هر چه زودتر شهرهایی که از سوی تروریست ها به غارت رفته است  تقویت کند ، سرعت بخشند.

·      این رخ داد ها اطمینان دروغ  ترویج شده از سوی برخی نیروها و حزب ها را در رابطه با شیوه های به کار گرفته شده در منطقه های تحت کنترل دولت اسلامی افشا می کند. طبیعت واقعی این اقدام ها ، که به صورت تنفر آمیزی ضد بشر هستند  و بردن کشور به قرن ها عقب تر را هدف گرفته اند، افشا شده است .

هدف های واقعی سازمان تروریستی حکومت اسلامی و تهدید بزرگی که  ، نه فقط بر عراق ، بلکه برکل منطقه تحمیل می کند، اکنون  به روشنی اشکار می شود . این امر گرد هم آمدن عراقی ها را در راستای مقابله وشکست حکومت اسلامی (داعش) الزامی می سازد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: