نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-05-03

شماره  979                  29 آذر ماه1397

فراخوان پایانی بیستمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری

  • در مقاله‌ها و سخنرانی‌های حزب‌های کمونیست و کارگری بر سرشت استثمارگر، غارتگر، و غیرانسانی سرمایه‌داری تأکید شد. به این نکته اشاره شد که تضادها و رقابت دولت‌ها و ائتلاف‌های سرمایه‌داری چه در شرایط بحران و چه در فضای رشد سرمایه‌داری به طور چندجانبه‌ای در حال تشدید است، و روند صف‌آرایی نیروها در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری و پیشرَوی است.

مارکسیسم و آزادی

احسان طبری

  • مارکس، انگلس و لنین بر آن بودند و مارکسیستهای پیگیر همگی بر آنند که در راه پیدایش آنچنان جامعه ٔ ای، رهبری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر یک پیش شرط ضرور است. بیرون آوردن مسائل از این چارچوب و افکندن مفهوم آزادی آن در چارچوب میل فردگرایانه «هر کسی کار خودش بار خودش» - عملا به توجیه دیکتاتوری مستور سرمایه و ستایش نهادهای ٔ سالوسانه جوامع سرمایه داری میکشد و عواقب آن در عمل سنگین خواهد بود

انتخابات برزیل

رسماً نئوفاشیسم را به عنوان نماینده سیاسی نئولیبرالیسم معرفی کرد.

مسعود امیدی

 

  • روی کارآمدن دولتهای راست افراطی در بسیاری از کشورهای اروپا و آمریکا در سال های اخیر بسیار متداول بوده و تاثیر این روند در کشورهای پیرامونی نیز مشاهده می شود. دلایل اصلی آن را باید در بحران عمیقی دانست که محصول چند دهه تسلط نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی  است که با پیامدهای بسیار مخرب در حوزه های اقتصادی، و اجتماعی برای بخش عظیمی از مردم جهان همراه بوده

جنبش جلیقه زرد

پرابهات پاتنیک - برگردان : هاتف رحمانی

  • هیچ چیز روشن تر از قیام مردمی در فرانسه که تحت پرچم جنبش "جلیقه زرد ها" در حال وقوع است بحران سرمایه داری نئو لیبرالی را نشان نمی دهد.

پداگوژی نوظهور یا تفکر انتقادی؟

نویسنده: الکساندر کاتبرت ، مترجم: مجتبی لرزنگنه

 

  • بنیان فکری «طراحی شهری جدید» بر این فرض بنا شده بود که «تمام فضاها به نحوی از انحاء بوسیله‌ی کنش انسانی طراحی می‌شوند». حال آنکه فضای شهری از درون تاریخ توسعه‌ی اجتماعی متولد می‌شود. چه پای یک خالق در میان باشد چه نباشد، فرم (ریخت) شهری در هر صورت «بوجود می‌آید».

ادامه:978- 977976- 975- 974973-972-971- 970-969- 968- 967- 966- 965-964- 963- 962- 961-960- 959-958- 957- 956- 955- 954- 953- 952-951-950-- 949-948-947-946- 945-

آرشیوماهانه

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: