نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 

2014-08-30

نویدنو  31/05/1393 

 

 

 

حزب کمونیست عراق :

رئیس جمهور عراق از پیشنهاد حزب کمونیست عراق برای برگزاری یک کنفرانس ملی حمایت می کند.

برگردان : مهرگان


هیئت نمایندگی رهبری حزب کمونیست عراق روز یکشنبه 17 اوت(26 مرداد)  2014  با دکتر فواد معصوم رئیس جمهور عراق دیدار و تبریک حزب و رهبر آن رفیق حمید مجید موسا را به مناسبت انتخاب شدن او به ریاست جمهوری تقدیم ایشان کرد .

هیئت حامل احساس های مثبت گسترده نسبت به انتخاب ریاست جمهوری ایشان از سوی نیروهای دموکراتیک غیر نظامی وحامی های آن ، و نیز بخش های بزرگی از مردم بود. تجربه سیاسی غنی ، دانش و فرزانگی او می تواند اورا شایسته  سمبلی فراگیر سازد ، که می تواند با مزیت موضع خود بعنوان رئیس جمهور ، در بهبود فضای سیاسی و تهییج و ارتقا گفتگو و مشاوره برای مقابله و نشان دادن چالش های بزرگ پیش روی کشور ما ، که در صف مقدم آن مقابله با تروریسم وشکست دادن آن قرار دارد ، نقش محوری ایفا نماید .

هیئت بر حمایت حزب از تلاش های صمیمانه اعمال شده از سوی رئیس جمهور برای تشکیل دولت متخد ملی با حضور نماینده های وسیع  تاکید کرد ، که می تواند به متحد کردن کشورکه جنگی با پی آمد های تعیین کننده را برای موجودیت خود وبرای مردم ، از جمله تمام لایه های قومی ، مذهبی ، اعتقادی واجتماعی  به حرکت در می آورد قادر سازد . همچنین از تلاش او برای دست یابی به اجماع ملی مورد نیاز برای ساختمان مناسب کشور و نهادهای آن ، وقرار دادن کشور در مسیر صلح ، امنیت ، ثبات و شکوفایی اعلام حمایت شد .

دکتر فواد معصوم رئیس جمهور کشور از هیئت به خاطر ابرازاحساس ها و حمایت اعلام شده سپاسگذاری کرد، و از نقش حزب کمونیست عراق و مبارزه آن قدر دانی کرد .  او از نظر و پیشنهاد هایی که حزب مطرح کرده است استقبال نمود ، و اعتقاد شخصی خود را به ضرورت پذیرفتن گفتگو و مشاوره بعنوان ابزارهای دست یابی به دیدگاه  ها و موضع های مشترک در برابر مشکل ها وچالش ها ، و برای یافتن  راه حل هایی برای بحران های متعدد بیان کرد .

در این زمینه ، رئیس جمهور از پیشنهاد مطرح شده از سوی حزب کمونیست برای بر گزاری کنفرانس ملی ، بعنوان همکاری ایده ها و ابتکار هایی که به راه اندازی وسازمان دادن جریان و سازو کارهای گفتگو و مشاوره بین نیروها و بلوک های سیاسی مختلف ، و غلبه بر تفرقه و بیگانگی  در کشور که در طی دوره های گذشته مسلط شد کمک می کند استقبال کرد .  

در پایان دیدار ، هیئت بهترین آرزو های خود را برای موفقیت رئیس جمهور در انجام وظیفه اش ابراز کرد .  رئیس جمهور ، به نوبه خود از هیئت حزب تشکر کرد وخواست سلام او را به رفیق حمید مجید موسا برسانند.

هیئت از هیئت سیاسی حزب ، متشکل از رفقا رائد فهمی ، محمد جاسمین ال لابان ، حسن آکف و جاسم ال حیلفی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: