نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 

2014-08-21

نویدنو  30/05/1393 

 

 

 

حزب کمونیست عراق وانتخاب حیدرعبادی به نخست وزیری

ما به کامل کردن انتقال قدرت مسالمت آمیز و تشکیل دولت وحدت ملی گسترده فرا می خوانیم 

بر گردان : مهرگان

 سرمقاله "طریق الشعب" ارگان مرکزی حزب کمونیست عراق

در مورد نامزدی حیدر العبادی به پست نخست وزیری

 

14 اوت 2014

پس از مبارزه ای شدید ودشوار بین حزب ها ورهبر های سیاسی، به ویژه بین حزب های اتحاد ملی ، علاوه بر فشارها و دخالت های خارجی مختلف ، فواد معصوم رئیس جمهور عراق  حیدر العبادی نامزد اتحاد ملی  را ، نامزد تشکیل دولت جدید کرد . این نامزدی پس از انتخاب سخنگو ی مجلس ورئیس جمهورعملی شد ، واز این رو گام مهم دیگری در مسیر تکمیل روند مسالمت آمیز انتقال قدرت است . این یک موفقیت خوشایند برای جریان سیاسی است که به صورت لغزنده ای باقی می ماند ونیازمند تصحیح واصلاح است .

نامزدی نخست وزیر جدید وسیعا از سوی دایره های سیاسی داخل عراق و دنیای عرب ، وسطح های منطقه ای وبین المللی مورد استقبال قرار گرفته است . این ها نشانه ها و واکنش های مثبتی هستند که دارایی سیاسی واخلاقی قابل توجهی برای نامزد نخست وزیری  (در) زمانی که او تشکیل دولتی با پایه های سیاسی گسترده را ، همان طور که (خود او) در زمان نامزدی از سوی رئیس جمهور اظهار داشت ،  آغاز می کند ، فراهم می آورد . 

قطعی است که دولت جدید با چالش های بی سابقه ای ، به ویژه در سطح های سیاسی و امنیتی رو در رو خواهد شد ، چون عراق با حمله تروریستی بی نهایت شریرانه و وحشیانه ای مقابله می کند که موجودیت آن را بعنوان یک هویت ومیهن ، بعنوان یک خلق و جامعه ، وبعنوان یک فرهنگ وتمدن نشانه گرفته است . دولت جدید خود را با ماترک سنگین مشکل ها و موضوع های برجسته و عقب افتاده ای که نیازمندند با فوریت از میدان خارج وحل شوند نیز رو در رو خواهد دید .

در راستای مقابله با نیروهای تروریسم ونیروهای ضد مردم ، وبرای شکست دادن آن ها و طرح های شیطانی آن ها ، در پیش گرفتن رویکرد و شیوه تفکر جدیدی در ارتباط  با نیروهای سیاسی و مشکل ها وموضوع ها ، بر پایه آزادی ، گفتگو ، مشاوره ، مشارکت حقیقی  و ایجاد اعتماد ضروری است . مستلزم به حساب آوردن اتفاق آرای ملی  در خط همراهی با قانون اساسی و منافع عالی تر کشور وملت ، و کاربست تلاش جدی برای حل موضوع های گره دار و شتاب دادن به عملی کردن راه حل هایی است که به دست آمده اند .  

رابطه بین دولت فدرال و منطقه کردستان دارای اهمیت ویژه ای است که نیاز به حفظ زبان گفتگو و مشاوره ، ومراجعه به قانون اساسی و زمینه مشترک ملی برای غلبه بر مشکل های موجود و کشف شیوه های یافتن راه حل هایی به سود همه طرف ها رامورد تاکید قرار می دهد. نیاز فوری به ارتقا سطح هماهنگی وهمکاری در عرصه نظامی در مواجهه با آدم کش های دولت اسلامی (داعش) و تروریسم نیز وجود دارد .

ما ، همراه با وسیع ترین توده های مردم عراق ، انتظار داریم مرحله آینده در رابطه بین نیروهای مختلف سیاسی و تلاش برای بهبود کل فضای سیاسی صفحه جدیدی باز کند. برای احیا وتقویت وحدت ملی ، رد گفتارها و کردارهایی که عدم تحمل و  افراط گرایی مذهبی ، اعترافی و قومی ، را شعله ور می سازد و بر طرف کردن تمام شکل های تبعیض بین مردم ما و حفظ اصول شهروندی در گفتار وکردار، اقدام مشترک ضروری است.  

روند تشکیل دولت جدید نمی تواند از درس های تجربه گذشته که ضربه آسیب های عظیم  بر عملکرد کشور و نهادهای آن را در نتیجه تکیه بر منطق وبنیان فرقه گرایی و تقسیم قدرت قومی به صورت واضحی نشان می دهد چشم پوشی کند. بنا بر این، استاندارهای درستی ، لیاقت ، حرفه ای گرایی و فداکاری به خاطر مردم نباید دوباره در روند انتخاب وزیرها  و روشن کردن مسئولیت ها مورد چشم پوشی واقع شود. این برای تمام بنای کشور که به تجدید نظر واصلاح ، به دور از رویکرد حاکم و عملکرد فرقه گرایانه و تقسیم قدرت قومی نیاز دارد اعمال می گردد.

تشدید جنگ علیه باندهای دولت اسلامی ( داعش) و دیگر سازمان های تروریستی ، و تلاش برای متوقف کردن جنایت های وحشیانه ای  که جان هزارها نفر از مردم ما ومولفه های  طبیعی قومی، مذهبی و اعترافی را به چالش طلبیده است ، نیز سرعت دادن به تشکیل یک دولت متحد ملی گسترده وفراگیر را که برخورد با بحران ها ومشکل های پیش روی کشور را به عهده بگیرد الزامی می سازد . در این زمینه حزب کمونیست عراق از هر گامی که برای دست یابی به همکاری بین نیروهای سیاسی که به قانون اساسی  وفا دارند و جریان های سیاسی و کنار هم آوردن آن ها در راستای پیشرفت چشم انداز های مشترک میهنی  و موضع هایی که راه خود را در برنامه دولت می یابند استقبال می کند. 

برای تاکید براین هدف و دست یابی به آن ، ما دعوت خود برای تشکیل کنفرانس ملی ( متشکل از)نیروهایی که در جریان سیاسی تاسیس ومشارکت کردند ، به موازات تلاش برای تشکیل دولت جدید تکرار می کنیم .این کنفرانس می تواند جریان سیاسی را مورد بررسی قرار دهد ، آن را از اشتباه ها و کاستی های آشکار شده از سوی تجربه گذشته رها سازد و به مسیر شایسته ای که به ساختن عراق فدرال دموکراتیک شکوفا منجر شود باز گرداند .

ما امید واریم آن هایی که مشکوک اند وبا مشروطیت روند نامزدی  آقای حیدر العبادی برای تشکیل دولت مخالفند از هر کاری که می تواند ثبات را تهدید و جریان مسالمت آمیز انتقال قدرت را مختل نماید ، و کشور را دربحران ها و تفرقه های بیشتر ی نگه دارد پرهیز کنند در حالی که  این امر به  مبارزه ای مهم علیه نیروهای شیطانی تروریسم گره خورده است .

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: