نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

2014-04-03

نویدنو  15/01/1393 

 

 

 بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه در باره نتیجه انتخابات

برگردان : مهرگان

 

صبح پس از نتخابات  30مارس ، بعنوان کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه ، ما دعوت خود از مردم را که "نباید تسلیم شد" تکرار می کنیم.

روشن است که انتخابات پی آمدی در راستای نوسازی  مشروعیت دیکتاتوری حزب عدالت وتوسعه ، که آن را پیش از این در اثر مبارزه توده ای از دست داده بود فراهم کرده است . هر چند ، این پیروزی ، نمی تواند به این نتیجه گیری منجر شود که دیکتاتوری در کاربست دست آورد اخیر برای تثبیت فاشیسم موفق خواهد شد .

ترکیه کشوری نیست که بتواند در مرزهای فاشیسم گنجانده شود. حزب عدالت وتوسعه ظرفیت حکومت ترکیه را به دست نیاورده است وهر گز به دست نخواهد آورد. این دقیقا علتی است که چرا امروز روز " نباید تسلیم شد" است .

حزب کمونیست ترکیه اصرار می کرد  که ضروری  است که انتخابات ها نباید تحت حاکمیت این دولت جنایتکار بر گذار شود ، که حزب عدالت وتوسعه باید استعفا دهد ، مجلس ملی عالی ترکیه باید منحل شود ، که تحقیق مستقلی باید در باره تمام جنایت های حزب عدالت وتوسعه انجام گیرد و دولتی انتقالی تحت نظارت عمومی برای انتخابات عمومی آینده ایجاد شود. هر چند این رویکرد جدی گرفته نشد و اکنون حزب عدالت وتوسعه از انتخاباتی پیروز بیرون آمده است  که از ثبت نام رای دهنده ها تا شمارش رای ها مورد تردید است

تلاش CHP حزب جمهوریت خلق برای حرکت بیشتر به سمت راست در راستای متوقف کردن فاشیسم در نهایت شکست خورد .پس از زمانی که ترکیه شاهد مقاومت میلیون ها نفر بود ، تلاش برای توازن راست با راست می تواند تنها به انفعال توده ها به جای سرنگون کردن حزب عدالت وتوسعه ختم شود .ما توده هایی را که خواستار پایان دادن به دیکتاتوری هستند به  دست دادن به چپ دعوت می کنیم.

بحران سیاسی نه تنها ادامه خواهد یافت ، بلکه ژرف تر هم خواهد شد . نتیجه انتخابات بحران است .

در پیشاروی شرایط جاری ، اشکار است که مردم ونیروهای مترقی قادر به ایجاد بدیلی نیستند.

چپ تنها گزینه برای شکست حرکت هایی است که دیکتاتوری پس از انتخابات انجام خواهد داد .

حزب کمونیست ترکیه برای حفظ ارزش های مقاومت ژوئن بر فراز مشی انتخابات تلاش کرده است . اما رای هایی که ما گرفتیم نشان می دهد که از موفقیت در این تلاش بسیار دور بوده ایم .

در میان تمام این تیرگی اتحاد انقلابی تحت پوشش حزب کمونیست ترکیه در انتخابات شهرداری اواجیک درسیم پیروز شد .ما رفیقانه به مردم اواجیک و فدراسیون حقوق دموکراتیک تبریک می گوییم .

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه همایشی را برای تحلیل موقعیت سیاسی پس از انتخابات و تعیین جزئیات اقدام هایی که حزب ما انجام خواهد داد بر گذار خواهد کرد .

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

سرچشمه : سولید نت (شبکه همبستگی)

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi       بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: