نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 

2015-10-13

نویدنو  30/05/1393 

 

 

ریاست جمهوری اردوغان و چپ ترکیه

حزب کارگران ترکیه :

مردم ترکیه گفتند : " صلح ودموکراسی" 

برگردان : آرش وجدانی

 

ما به تازگی انتخابات ریاست جمهوری – دومین انتخابات از سه انتخابات مهم – را بر گزار کرده ایم و تحلیل نتیجه های آن را از چشم انداز های مختلف پیگیری خواهیم کرد . روند انتخابات  از آغاز بی اعتنا به معیارهای بنیادین دموکراتیک بوده ونخست وزیر اردوغان با اکثریت 51 درصدی برنده شد ه است . حزب عدالت وتوسعه و حامی های آن برای نشان دادن این پیروزی بعنوان یک پیروزی موید آن که حزب عدالت وتوسعه تنها انتخاب برای کشوراست تلاش می کنند. رای دهنده های  حزب جمهوری خواه خلق با رای ندادن به گزینه حزب خود اعتراض کردند وسایر رای دهنده ها با تحریم انتخابات به رسیدن اردوغان به سطح تعیین کننده رای که برای بردن این انتخابات بسنده بود کمک کردند.  این پیروزی به هیچ وجه یک پیروزی کامل برای اردوغان نیست . عدم عاقبت اندیشی و تحریم انتخابات از سوی برخی از بخش های چپ ریاست جمهوری را تقدیم اردوغان کرد . 

 با ملاحظه آن که در طی انتخابات محلی بیشتر اردوغان بود که در صف اول کارزارها بود تا نامزدهای او ، هیچ افزایش قابل توجهی در رای های دریافتی وجود ندارد. اردوغان با استفاده از مزیت های در قدرت بودن ، استفاده از منابع مالی دولت ، فرماندارها و بخش دارها ، مقام های محلی ، بازرگان ها ، رسانه ها وغیره  یک پیروزی عددی به دست آورد تا یک پیروزی سیاسی . به همین خاطر ریاستی که او به شکل شکننده ای به دست آورد ممکن است قانونی باشد اما مشروعیت آن را در نگاه عامه تضمین نمی کند. 

 نامزدی احسان اوغلو ، مورد حمایت جبهه سیاسی حزب جمهوری خواه خلق – حزب جنبش ناسیونالیست که در واقعیت همان خواست گاه ایدئولوژیک اردوغان را نمایندگی می کند ، در پاسخ به خواسته های عمومی شکست خورد .ثابت شده است که راهکار های " اتحاد علیه اردوغان ، مهم نیست چگونه " هیچ معنایی در سیاست ها ندارد ،برای آن که فورمول غلط است . 

 صلاح الدین دمیرتاش دبیر حزب دموکراتیک مردم که سازمان های صلح جو ودموکراتیک را در این انتخابات نمایندگی می کرد بدون شک رای ها ی دریافت شده در انتخابات محلی را دو برابر کرده است .این امر نشان می دهد که با خط سیاسی دمیر تاش در حمایت از درخواست دموکراسی ، صلح و آزادی  کارگر ها و عموم مردم ، او خواسته عمومی برای تبدیل شدن به نماینده سیاسی  را در یافته است . موفقیت دمیر تاش در کسب رای های خیلی نزدیک به آستانه ( پیروزی) نتیجه تلاش برای دموکراسی و صلح از سوی جنبش کارگری در طی سال هاست ، و این نتیجه مسئولیت این جنبش را افزایش داده است .

 کشتار ها ، ستیزه های فرقه ای تهییج شده و موضوع های هویتی در خاورمیانه  ضرورت عظیم تقویت جنبش ضد جنگ و افزایش همبستگی بین ملت ها ومطقه ها را ایجاب کرده است .برای هیچ حزب یا قانون اساسی دیگری نشان دادن گرایش به حل این موضوع ها امکان پذیر نیست .

از سوی دیگر تمام هویت ها و بخش های جامعه با مشکل هایی رو در رویند، مشکل های اظهار شده در محل کار ، تحلیل رفته ، انکار شده و سرکوب شده درهم پیچیده اند . امکان ها برای نامزد ها وحزب های دارای راه حل های  واقعی و روشن برای مشکل های عمومی به تمام حزب های سیاسی با سطح رای های دریافتی از سوی دمیرتاش ثابت شده بودند .

    به نظر می رسد سیاست لیبرال – محافظه کارانه دولت حزب عدالت وتوسعه و اردوغان رئیس جمهور جدید ، احتمالا بربرده کردن کارگران ، غارت گنجینه های طبیعی وتاریخی ، ادامه دادن به نابرابری و افزایش فشار بر زن ها و انکار ارتجاعی هویت ها وباورها اصرار نماید .از این چشم انداز ، وظیفه متحد کردن و گسترش مبارزه تمام  بخش های ستم دیده و استثمار شده ی جامعه هنوز بسیار ضروری است .

به طوز مختصر ، پیام این انتخابات ادامه مبارزه بوده است . ما تمام کارگرها ، نیروهای صلح و دموکراتیک را به اتحاد ومبارزه مشترک فرا می خوانیم .

سلما گورکان

دبیر کل 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: