نویدنو 25/12/1392

نویدنو  25/12/1392 

 

 

 

 " ما از خدمت در ارتش اشغالگر خودداری می کنیم"

نامه پنجاه جوان اسرائیلی به ناتانیاهو

برگردان : آرش وجدانی

 

ده ها جوان اسرائیلی روز شنبه نامه ای خطاب به ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امضا کردند وطی آن اعلام کردند که موقع سربازی از خدمت در ارتش اسرائیل خودداری خواهند کرد . بر اساس نامه ، جوان ها از نام نویسی در ارتش به خاطر مخالفتشان با اشغال نظامی سرزمین فلسطینی ها ، جایی که "حقوق بشر نقض می شود، و اقدام هایی که براساس  قانون های بین المللی  جنایت جنگی شناخته می شوند با تکرا روزانه دائمی شد اند" خودداری می کنند.  

این بزرگترین گروه خودداری کننده ازسربازی در تاریخ اسرائیل است ، اولین اقدام در نوع خود در پنج سال گذشته است ، اما از یک سنت طولانی اعتراض وجدان سیاسی پیروی می کند. آن ها به شیوه ای که ارتش بر زندگی غیر نظامی ها تاثیر می گذارد ، به عمیق تر کردن تبعیض جنسیتی ، به نظامی گری ، خشونت ، نابرابری و نژاد پرستی موجود در جامعه اسرائیلی نیز اعتراض دارند . مندی کارتر پس 16 ساله از امضا کننده ها اهل تل آویوگفت :" اقدام های ارتش ما را از یافتن یک راه حل و از ایجاد صلح ، عدالت و امنیت دور می کند. امتناع من شیوه ای برای بیان مخالفتم با انجام کارهای نادرست به نام ما واز طریق ماست ". شاکدحراری ، پسر 17 ساله امضا کننده نامه اهل بات یام ، تایید کرد :" ارتش به افراد حاکم خدمت می کند و نه به غیر نظامی ها ، که تنها یک وسیله هستند. من ودوستم از گوشت دم توپ بودن امتناع می کنیم . 

بیانیه آن ها به شرح زیر است :

" ما ، شهروندهای کشور اسرائیل ، برای خدمت سربازی احضار شده ایم .

ما از خواننده های این نامه درخواست می کنیم آن چه را که همیشه پذیرفته بودند به کناری بگذارند ودلالت های خدمت سربازی را مورد تجدید نظر قرار دهند.

ما ، امضا کننده ها ، تصمیم داریم از خدمت در ارتش امتناع کنیم و دلیل اصلی امتناع ما مخالفت با اشغال نظامی سرزمین های فلسطینی است . فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی تحت حاکمیت اسرائیلی هرچند آن را انتخاب نکرده اند زندگی می کنند ، وهیچ منبع قانونی برای تاثیر بر این رژیم یا روندهای تصمیم گیری آن ندارند. این نه برابری خواهانه ونه عادلانه است .در این سرزمین ها ، حقوق بشر نقض می شود ، اقدام هایی که تحت قانون بین المللی جنایت جنگی شناخته می شوند در اقدام های روزانه ابدی شده اند . این اقدام ها اعدام ها ( کشتارفرا قضایی)، ساختمان شهرک ها در سرزمین های اشغال شده ، بازداشت های اداری ، شکنجه ، تنبیه عمومی و  اختصاص نا برابر منبع هایی مانند برق وآب را در بر می گیرد. هر شکلی از سربازی این وضعیت را تقویت می کند ، وبنا بر این ، ما از نظر وجدانی ،نمی توانیم در سامانه ای شرکت کنیم که  مرتکب اقدام های ذکر شده در بالا می شود .

مشکل ارتش با ضربه ای که بر جامعه فاسطینی وارد می کند آغازیا پایان نمی گیرد .ارتش  در زندگی روزانه جامعه اسرائیلی نیز نفوذ می کند : سامانه آموزش وپرورش ، فرصت های نیروی کار ما  را  در عین تغذیه نژاد پرستی ، خشونت وتبعیض قومی ، ملی و جنسیتی شکل می دهد.  

ما از کمک به سامانه نظامی در ارتقا وجاودانی کردن سلطه مذکر خود داری می کنیم . به نظر ما ، ارتش فکر مذکر خشن ونظامی گرایانه را تشویق می کند که بر اساس آن  "حق با قدرت " است . این فکربرای همه ، به ویژه برای کسانی که آن را مناسب نمی دانند زیان آور است . علاوه بر این ، ما با ساختار قدرت سرکوبگر ، تبعیض آمیز و به شدت جنسی شده در داخل خود ارتش مخالفیم ما از رها کردن اصول خود بعنوان شرط پذیرفته شدن در جامعه امتناع می کنیم . ما عمیقا به امتناع خود اندیشیده ایم و بر عزم خود می مانیم .

ما به هم تا های خود ، به کسانی که هم اکنون در ارتش خدمت می کنند یا خدمت سربازی را می گذرانند ، ودر کل به افکار عمومی اسرائیل متوسل می شویم تا  درموضع خود نسبت به اشغال ، ارتش ، ونقش ارتش در جامعه مدنی  تجدید نظر کنند. ما به قدرت وتوانایی جامعه مدنی به  تغییر واقعیت برای زندگی بهتر از راه ایجاد جامعه ای منصفانه  تر وعادلانه اعتقاد داریم . خودداری ما این اعتقاد را بیان می کند. " 

شنبه آینده :نمایش همبستگی

عمر سعد ، فعال کمونیست 18ساله و موسیقی دان اهل مقار ، روستایی در گالیله ، روز یکشنبه 4مارس به پایگاه اینداکشن در تال هاشمورکه آنجا امتناع خود از خدمت در ارتش اسرائیل را اعلام کرد رسید . عمر برای خودداری خود به 20روز زندان ، در زندان شماره 6ارتش  در نزدیک آتلیت محکوم شد .   

عمر پسر جوانی از جامعه عرب دروزی فلسطینی است . این جامعه ، در کل  بر خلاف جامعه عربی ، هدف تصمیم بن گوریون نخست وزیر  اسرائیل در سال .1956 بود که آن ها را به خدمت در ارتش اسرائیل وادار کرد . به دنبال این تصمیم ، دستورهای بسیج به تمام شهروندهای دروزی در سن سربازی ازسال شد . آن تصمیم به دلایل بسیاری با مقاومت جدی از سوی جامعه دروزی مواجه شد . دلیل اصلی : خودداری از جنگ در برابر مردم خود و در خواست رفتاری مشابه بقیه جامعه عرب – فلسطینی در اسرائیل بود .  

پس از پنج بار زندانی شدن ، عمر بیانیه ای عمومی  به شرح زیر منتشر کرد:" من عمر ظاهرالدین سعد امضا کننده زیر دو ماه پیش ، مصمم به رد خدمت در ارتش اسرائیل ، خود را تسلیم مقام های ارتش اسرائیل کردم

من سه بار محکوم به زندان شده بودم وهر بار 20روز در زندان بودم ، وامروز برای پنجمین بار ودر حکم تلافی برای 20روز دیگر به زندان محکوم شدم .

از یک سل ونیم پیش ، من امتناع خود را به قانون خدمت اجباری تحمیل شده بر افراد جامعه دروزی اعلام کرده ام ، واز خدمت در ارتش اسرائیل خود داری می کنم ، مراتب را از طریق نامه ای برای نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل ارسال کردم وتا امروز هیچ پاسخی دریافت نکرده ام من آن را دوباره وبا صدای بلند اعلام می کنم : من عمر سعد ظاهرالدین هستم ، من از خدمت در ارتش اسرائیل خودداری می کنم و خواستار احترام به اعتقاد خود هستم و نباید مجبور به انجام کاری باشم که مخالف وجدان و اصول من است .

من آزادی ام را می خواهم ."

سرچشمه : سایت حزب کمونیست اسرائیل

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter