برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-09-21

شماره  1088               23 اردیبهشت ماه  1400

تاثیر ادبیات‌فارسی‌زبان بر ادبیا‌ت‌ترکمن

گردآوری وتلخیص : رحیم کاکایی

 • تاثیرادبیات خارجی برادبیاتملی، صرفا محدود به حوزه ادبیات معاصرنیست. میراث‌ادبی نویسندگان گذشته نیزکه به گنجینه و دارایی تمامی تمدن جهانی و نیزبه تجربه هنری و زیبایی‌شناسی آنان تبدیل شده، همچنان برعناصریا جوانب‌هماهنگ وهم‌آوای دوران‌کنونی تاثیر می‌گذارند.

حزب‌های کمونیست جهان

تجاوز وحشیانه اسرائیل را محکوم می‌کنند-2

 • حزب‌های کمونیست جهان درصف‌مقدم همبستگی و دفاع ازحقوق‌مردم‌فلسطین ایستاده اند. دراین قسمت بیانیه مشترک حزب‌های کمونیست وکارگری، بیانیه‎‌های حزب‌های کمونیست امریکا،سوئیس، شیلی، پاکستان، هند وفدراسیون جهانی کارگران تقدیم خوانندگان می‌شود.

فلسطین نمی تواند نفس بکشد،

رحمان

 

چیزی بگو،

سرشارم از درد،

و اندوه...

که در رگ هایم جریان دارد

و توفانی که در من شروع شده

یک‌سال در مبارزه علیه کووید-19درونزوئلا:

 گفتگو با الیزابت دازا و خوزه میرلس-‌ بخش اول

سیراپاسکال مارکوینا-هاتف رحمانی

 • بی‌تردید، تحریم‌های یک‌جانبه تاثیرعظیمی روی سیستم‌بهداشت دارند، و وضعیت با آمدن بیماری‌همه‌گیر بدتر شده است. این اقدام‌های اجباری، دست‌یابی ما به ملزومات پزشکی و داروها را محدود کرده است. تحریم‌ها استفاده از واکسن‌ها ازطریق برنامه کواکس سازمان ملل را هم دچار تعویق کرده است. 

حزب‌های کمونیست جهان

 تجاوز وحشیانه اسرائیل را محکوم می‌کنند

 • حزب‌های کمونیست جهان از جمله حزب‌کمونیست اسرائیل، حزب‌کمونیست عراق، حزب‌توده‌ی ایران، حزب‌کمونیست ترکیه وحزب‌کمونیست یونان با انتشاربیانیه‌هایی تجاوز و تهاجم وحشیانه و غیرانسانی اسرائیل به‌غزه را محکوم کرده اند. در ادامه بیانیه‌های حزب‌توده‌ی ایران، حزب‌کمونیست ترکیه و حزب‌کمونیست‌یونان تقدیم خوانندگان می شود.

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

 به مناسبت درگذشت محمدرضا باطنی

 • محمدرضا باطنی نویسنده‌ای مستقل، متعهد، و آزادی‌خواه بود که هرگز به قدرت روی خوش نشان نداد و داغ همکاری با نهادهای فرهنگی حکومتی را به دل آنان گذاشت. از زمان عضویت خود در کانون نویسندگان ایران همواره و در بدترین شرایط سرکوب با آنچه در توان داشت از فعالیت‌های آزادی‌خواهانه‌ی کانون دفاع کرد.

ارونداتی روی: " ما درهند شاهد جنایت علیه بشریت هستیم"

ارونداتی روی – هاتف رحمانی

 • محل سوزاندن مردگان در دهلی هیزم ندارند. سازمان جنگ اجازه ویژه ای برای برانداختن درختان شهر صادر کرده است. مردم بیچاره از هر چوبی که ب‌توانند پیدا کنند استفاده می‌کنند. پارک‌ها و پارکینگ‌ها به محل‌های سوزاندن مردگان تبیل شده اند. انگار که بشقاب پرنده‌ای نامرئی در آسمان‌های ما ایستاده است، که هوای خارج از ریه‌های ما را با قدرت می‌مکد. وهوایی هجوم می‌آورد که ما هرگز نمی‌شناختیم.

شوره‌زار نولیبرالیسم ایستگاه پایانی سراب دولت روحانی

 فریبرز مسعودی

 • قطار دولت روحانی بر همان ریلی به ایستگاه پایانی خود می‌رسد که قطارهای دولت‌های پیشین نیز همان راه را رفته و اکنون دیگر حتی سرابی در شوره‌زار ایستگاه پایانی دیده نمی‌شود. نگاهی به کارنامه روحانی تنها در بخش اقتصادی نشان می‌دهد که قطاری که وی راهبر آن است توسط کسی دیگر ریل‌گذاری شده و سوزنبان آن نیز همان کس دیگر است

شماره  1087               13 اردیبهشت ماه  1400

بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند

 جنبش‌کارگری در چشم‌اندازی نویدبخش

نویدنو

 • افزایش و توسعه‌ی اعتراضات کارگری در سطح کشور به جنبش کارگری ایران هویت جدیدی داده و نشان از تعمیق مبارزه طبقاتی و این حقیقت دارد که طبقه‌ی کارگر نیرویی جدی در جنبش دموکراتیک معاصر جامعه ماست و مطالبات‌اجتماعی- طبقاتی، عدالت‌خواهانه و ضد نئولیبرالی و ضد سرمایه‌داری خود را در این تحول اجتماعی جستجو می‌کند و درکش از تحول دموکراتیک در ارتباط تنگاتنگ با جهت‌گیری اقتصادی عدالت‌خواهانه، ضد سرمایه‌داری و مردمی و اجتماعی (سوسیالیستی) آن‌ است.

بدرود رفيق عزیز بزرگوارم على خاورى

عادل حبه

 

 • رفیق خاوری ما را ترک کرد، اما او در مسیر مبارزه بر ضد رژيم استبدادی شاه، افراط‌گرایی مذهبى، و استبداد دینی‌ای که اکنون حاکم است تأثیر خود را  برجای گذاشت. همچنین خاطرات خوبی‌ برای بسیاری از کسان که زندان‌های ایران را سپری کردند از او  به‌یادگار می‌ماند و یاد على خاورى را در وجدان و ضمیر هواداران آزادی و دموکراسی در ایران معطر نگه می‌دارد.

فرقه عدالت ایران، نخستین حزب کارگری ایران

خسرو باقری

 •  سرانجام نخستین کنگره فرقه عدالت ایران در 22 ژوئن 1920 (اول تیرماه1299) با حضور 62 نماینده و 9 مهمان در بندر انزلی به ریاست افتخاری و.ا.لنین و نریمان نریمانف گشایش یافت. کامران آقازاده کنگره را افتتاح کرد. هیئت رئیسه کنگره عبارت بودند از: کامران آقازاده، میر جعفر جوادزاده (پیشه‌وری)، محمدقلی علیخانوف و میربشیر قاسم زاده. کنگره نام فرقه عدالت ایران را به فرقه کمونیست ایران (عدالت) تغییر داد.

حکومت نظامیان؛بناپارتیسم یا دولت مقتدرِ مداخله‌گرِ نئولیبرال؟

 شبگیر حسنی

 • در این یادداشت کوشش می‌شود تا با بررسی مفاهیمی نظیر بناپارتیسم و دولت‌‌های استثنایی، تحلیلی از چشم‌انداز پیش‌رو و چرایی تمایل/ عدم تمایل به حضور متفاوت نظامیان از سوی بعضی جناح‌‌های بلوک طبقاتی حاکم و همچنین اهمیت و لزوم وجود یک دولتِ مقتدر برای پیشبرد پروژۀ نئولیبرالیسم به‌دست داده شود.

اِرونداتی روی در گفتگو با امیلی تامکین*:

«سرمایه‌داری به سلاح کشتارجمعی تبدیل شده‌است»

برگردان: هاتف رحمانی

 • خود سیستم سرمایه‌داری جدید به یک سلاح‌کشتارجمعی تبدیل شده‌است. اما ما می‌دانیم که، (درعین‌حال)تقریبا به یک مذهب، به خدا و همه‌ی الهه‌ها تبدیل شده است. به نظر می‌رسد نمی‌دانیم چگونه بایدعبادت در پیشگاه این محراب را متوقف کنیم.

شماره  1086               05 اردیبهشت ماه  1400

به مناسبت روز جهانی کارگر

جنبش‌های اجتماعی و ضرورت باز سازمان‌دهی طبقه کارگر

 فریبرز مسعودی

 • نقش و جایگاه جنبش‌های اجتماعی در دوران معاصر چه در جامعه‌های صنعتی پیشرفته مانند جنبش «اشغال وال‌استریت» یا همین جنبش اخیر «جان سیاهان ارزش دارد» یا جنبش‌های کشورهای عربی از تونس تا سوریه و لبنان و ایران همگی نشان‌دهنده لزوم بازآفرینی اجتماعی و باز سازمان‌دهی طبقاتی جامعه در ارتباط با سیاست‌های جهانی‌سازی و اجرای پروژه نولیبرالیسم اقتصادی توسط دولت‌ها از هند تا آمریکا و از برزیل تا ایران و طرح شعارهای جدید دارد.

کانون نویسندگان ایران: گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

 • در این میان، مسئله‌ی دیگری که مایه‌ی نگرانی روزافزون است وضعیت کارگران و فعالان کارگری محبوس در زندان هاست که به رغم رخنه‌ی کرونا به بندهای عمومی، از هیچ گونه حق مرخصی یا آزادی موقت برخوردار نشده‌اند. کارگران و زحمت کشانی که معاش و آینده ی خود را ازدست رفته می‌بینند و هرگونه چشم انداز بهبود در وضعیت نیز از آن‌ها گرفته شده است، به پخش برنامه‌های حکومتی که شب و روز از وخامت اوضاع اقتصادی دم می‌زنند، نیاز ندارند.

ویژه‌نامه روز جهانی کارگر 11اردیبهشت سال 1400

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

ارژنگ ماه نامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو شماره 17

فروردین-اردیبهشت1400 منتشر شد

 • با آثاری از: ن.ابراهیمیان/ خ.استفانیا/ م.ا.ثالث/ ا.ه.افتخاری‌راد/ ش.اقبال‌زاده/ امید/ م.اوجی/ ب.برشت/ ف.پادیاب‌فومنی/ ع.م.جابری/ ش.حسنی/ د.جلیلی/ س.م.حسینی/ ب.حمیدی/ م.خلجی/ م.خلیلی/ خ.درمنکی/ ع.دستغیب/ م.رشیدی/ آ.زیس/ پ.شهریاری/ س.ع.صالحی/ ا.طبری/ ه.عباسی/ ب.فراهانی/ م.فیروزیان/ ا.کابلی/ م.گل‌آرا/ م.ر.لطفی/ ب.مطلب‌زاده/ س.منتظری/ پ.موسوی/ ش.موسوی‌زاده/ م.مهرآور/ ن.میر/ س.ع.میرافضلی/ ب.نجدی/ م.یاقوتی/ ع.یزدانی/ م.یزدانی و دیگران... منتشر شد.

بازهم اتحاد عمل

 نگاهی به فراخوان حزب تودۀ ایران

 مهران ماهور

 

 • کسب هژمونی، تنها از طریق فعالیت مستمر و حضور مداوم در میدان مبارزه امکان‌پذیر است و این امر شامل مبارزات سیاسی – ایدئولوژیک درون طیف چپ نیز هست. پاسخ‌گویی به شبهات و سئوالات و نیز دفاع از عملکرد و پیشینۀ حزب گام اول و اساسی در پیشبرد این مبارزه است. تعهد به انتقاد از خود نباید به خودزنی و افراط در بزرگنمایی خطاها بینجامد و در مقابل نیز باید بر نقاط قوت و دستاوردهای نمایان تاریخ حزب نیز انگشت نهاد.

توجیه سیاست‌های میلیتاریستی جمهوری اسلامی در جناح چپ!

کسرا فروهی

 • سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نه تنها هیچ دستاوردی برای توده‌های زحمت‌کش و طبقه کارگر ایران در بر نداشته بلکه نقش مهمی در بر باد دادن ثروت‌های ملی و تهدید تمامیت ارضی ایران ایفا کرده است. برنامه هسته‌ای ایران نه تنها هرگز از سوی کمونیست‌ها و سازمان‌های سیاسی طبقه کارگر ایران تائید نشده، بلکه حتی از سوی بسیاری از رهبران جنبش اصلاح‌طلبی ایران موردانتقاد صریح و آشکار بوده است.

قیام هفت ثور؛ حماسه‌ی بدفرجام

اسد کشتمند

 • چهل وسه سال قبل ازامروزحادثه‌ای درافغانستان اتفاق افتادکه اثرات آن بسان زلزله‌ای نیرومند تاریخ مارا رقم زد و به لرزه درآورد، که اثرات آن تاهنوزباقی‌است. درروزهفتم ثور(اردیبهشت) سال 1357خورشیدی گروهی ازافسران مجهزبه اندیشه‌های چپ انقلابی قیام وسیع ارتش افغانستان درمرکزکشور- کابل را به‌راه انداختند.

سپاس فرزانه کهنسال

سخنی درباره رود پرخروش اثر ابراهیم دارابی

خسرو باقری

 • استاد ابراهیم دارابی به خوبی از عهده این کار یعنی آفرینش ادبیات کارگری با ویژگی‌های معین این ژانر، برآمده است. با این وجود باید به خاطر داشت که فرزانه کهنسال ما در راهی گام گذاشته است که چندان کوبیده و هموار نیست. هنوز افق‌های بسیاری هست که باید برای آفرینش این ژانر ادبی به سوی آنها گام برداشت، اما استاد راه این افق‌ها را گشوده است. 

نامه خانواده های اعدامیان دهه شصت و کشتار تابستان شصت و هفت در ایران

 • جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق ، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.

اول ماه مه 2020: وضعیت فعلی و وظایف ما

 برگردان: مسعود امیدی

 • ما قدردان میلیون‌ها نفر از کارکنان در سیستم‌های بهداشت عمومی در سرتاسر جهان هستیم: پزشکان، پرستاران، همه‌ی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که هر روز در میان همه‌گیری ویروس کرونا برای نجات بیماران از این بیماری همه‌گیر حتی بدون برخورداربودن از تجهیزات پزشکی و محافظتیِ لازم، مبارزه می‌کنند، سلامتی و زندگی خودشان را در معرض خطر قرار می‌دهند.

بیانیه ی جمعی: تروریسم هسته‌ای اسراییل را متوقف کنید

 • هیچ کشوری حق ندارد به صرف دشمنی با کشوری دیگر، با خرابکاری در تأسیسات هسته ای کشور مقابل، جان و امنیت مردم آن را به خطر بیاندازد خاصه اینکه خاورمیانه امروز کانون ناامنی و تشنج است.

کوبا چگونه بر بیماری همهگیر غلبه کرد: از فرآوری واکسن‌های جدید تا اعزام پزشک‌ها به خارج برای کمک به دیگران

 برگردان: هاتف رحمانی

 • مااطمینان زیادی داریم که واکسن‌های ما، واکسن‌هایی که در حال فرآوری هستند موثر خواهند بود. نتایجی که ما تا امروز داشته ایم نتایج رضایت بخشی است. و ما اطمینان داریم که قبل از پایان سال 2021، تمام مرم ما با واکسن‌هایی که تولید می‌کنیم مصون خواهند شد..با محاصره شناخته شده‌ای که ما هدف آن هستیم و با وضعیت کشور ما، اگر ما این صنعت را بیش از 35 سال قبل در کشور خود توسعه نداده بودیم، کسب نتایجی که ما در مبارزه با بیماری همه گیر می گیریم برای ما بسیار دشوار می بود.

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست