برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-09-21

شماره  1093               21 تیر ماه  1400

خلق چون بحری برآشفته

خسرو با قری

 به مناسبت قیام شکوهمند 30 تیرماه 1331 مردم ایران

 

 • قیام ملی 30 تیر 1331 بی تردید یکی از درخشان ترین صفحه های تاریخ معاصر مبارزات مردم ایران است.  این قیام را تنها می توان در چارچوب مبارزات تاریخی، گسترده، خونبار و قهرمانانه مردم بویژه کارگران و زحمتکشان ایران برای کنترل، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از صنعت نفت ایران مورد مطالعه و بررسی قرار داد.1400/04/30

نگاهی به اوضاع جاری افغانستان

در گفت‌وگو با رفیق اسدالله کشتمند

 • به طورخلاصه می‌توان گفت که وضع به وجودآمده‌ی نوین درافغانستان تنهامنجربه جابه‌جایی‌هایی در قدرت خواهدشد، نه اینکه نفس نظام که ثمره‌ی عمده‌ی اشغال افغانستان به‌ وسیله‌ی آمریکایی‌هاست، بلرزد. آنچه آمریکایی‌هادرمدّت اشغال افغانستان کرده‌اند برای آنهااین امکان رافراهم آورده است که دروضع کلی وآرایش حضورنظامی خود، بادرنظرداشتِ نتایج به دست آمده وتغییراوضاع جهانی ومنطقه‌ی ما، این تغییراتی راکه شاهدیم واردکنند.

افغانستان: هند در وضعیتی دشوار

تحریریه نشریه دموکراسی مردم- برگردان- هاتف رحمانی

 • تمام سیاست افغانی ازسال 2001 تاکنون، تحت حاکمیت دولت‌های پیاپی هند، حمایت از تجاوز امریکایی و کمک به روند "ملت سازی" با هزینه میلیاردها دلاردر زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه بوده است. خروج عجولانه امریکایی‌ها بدون نگرانی از عواقب آن می‌تواند دولت مودی و دستگاه سیاست خارجی را به بازنگری درسیاست یک‌جانبه هواداری از امریکا و جوانه زدن اتحاداستراتژیک باآمریکا وادارد   1400/04/30

خوزستان زخمی و تنها،

 رحمان

 

کارون،

زخمی بر بسترِ آب

خسته در تنی رنجور

تبخالِ خشکی بر لبانش

با چشمانی تبدار در انتظارِ باران،

کابوس خشکی ی

افتاده بر جانش،           1400/04/30

اعتصابات کارگری صنایع نفت، افشاگر اقتصاد نئولیبرالی

 حسین اکبری

 • آنچه در کل جنبش های اعتراضی کارگری تا کنون وبویژه در این اعتراضات کارگران صنایع نفت دیده می شود؛ ضعف ناشی از نبود تشکل های کارگری است. وجود تشکل های کارگری به ویژه در صنایع نفت اهمیت بسیاری دارد و برای ایجاد آن همبستگی ضروری است. پس از ایجاد این سندیکاها، ایده برپایی اتحادیه سراسری کارگران صنایع نفت برگزیده این سندیکاها ضرورت جدی است1400/04/29

بحران آب در ایران ربطی به آسمان ندارد،

مشکل پشت میزهای قدرت است!

 محمد درویش

 • اگر اینک در خوزستان با رخدادی به نام شورش آبی روبرو شده‌ایم، در بروجن بیش از شصت روستا را با تانکر آبرسانی می‌کنیم و در گیلان برای جبران کمبود آب شرب مردم به قطع رویشگاه‌های جنگلی و ساخت سدهای بزرگ مخزنی روی آورده‌ایم؛ این نه به دلیل کمبود ریزش‌های آسمانی که به دلیل کمبود خرد، وجدان و فهم‌بوم‌شناختی در مدیریت آبی سرزمین است. 1400/04/29

حزب توده‌ی ایران هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و مداخله‌گرانه‌ی امپریالیسم آمریکا بر ضد دولت و مردم کوبا را محکوم می‌کند!

 • ما سیاست امریکا و متحدان آن را، که بیش از 60 سال  است محاصره غیر قابل قبول و جنایتکارانه ای را در مخالفت با قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تشدید کرده اند، کوبا را به شیوه ای دلبخواه و یک طرفه در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده اند، وتمام گروه های ماجراجو علیه کوبا و مردم آن را تحریک کرده اند محکوم می کنیم.

بیانیه مشترک حزب‌های کمونیست و کارگری:

کوبا پیروز خواهد شد

 • ما سیاست امریکا و متحدان آن را، که بیش از 60 سال  است محاصره غیر قابل قبول و جنایتکارانه ای را در مخالفت با قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تشدید کرده اند، کوبا را به شیوه ای دلبخواه و یک طرفه در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده اند، وتمام گروه های ماجراجو علیه کوبا و مردم آن را تحریک کرده اند محکوم می کنیم.

نگاهی به تحریفات در مورد رخ داد های کوبا

 • لوپز اوبرادور به خبرنگاران گفت محاصره اقتصادی امریکا علیه کوبا برای کمک به مردم کوبا  بایدخاتمه یابد. « حقیقت آن است که اگرکسی می خواهد به مردم کوبا کمک کند، اولین کاری که باید انجام دهد به تعلیق درآوردن محاصره کوبااست، همان طور که اکثریت کشورهای جهان خواهان آن هستند.»

زید آبادی، آسودگی وجدان یا "سازش در و تخته" !

نویدنو

 • باید از آقای زیدآبادی پرسید وجدان شما در برابر هزاران انسان آرمانخواهی که بسیار پیشتر و بیشتر از شما دغدغه استقلال، آزادی، آبادانی، توسعه و پیشرفت و عدالت اجتماعی در این کشور را داشتند، اما به شیوه جنایتکارانه و غیر قانونی در فاجعه ملی به قتل رسیدند و ایشان امروز برایش طلب پاداش می کند، به درد نمی آید؟

درخواست ۱۰۵ هزار کارگر صنعت نفت:

 پیمانکاران را حذف کنید!

 

 • این که کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به قبول پرداخت چنین سطحی از مزد و چنین قرار داد کاری ای می شوند نتیجه فشار اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی نفت است. این عقب نشینی پیمانکاران راه را برای موفقیت بیشتر ما کارگران اعتصابی و خواست افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی باز میکند. با قدرت به اعتراضمان ادامه می دهیم. تا پیمانکاران زالو صفت را وادار به تسلیم کنیم.

حزب کمونیست آلمان- فراخوان برای همبستگی- حزب

 کمونیست آلمان برای انتخابات پذیرفته نشد و ازجایگاه

 خود به عنوان یک حزب سیاسی محروم خواهد شد

 • این تلاش‌ها بخشی ازجنایی سازی و افترای فزاینده علیه نیروهای جناح چپ است. این اقدام بخشی از ابزارسازی بیماری همه‌گیر ویروس کرونا برای ازکارانداختن دموکراسی و برنامه‌های اجتماعی است.

شماره  1092               13 تیر ماه  1400

بیانیه شماره ۶ شورای سازماندهی اعتراضات:

تاکید ما بر اتحاد و همبستگی کارگری است

 • یک راه حل برای حفظ اتحاد تعیین خواستهای واحد است که هر جا مذاکره ای شد به کمتر از آن رضایت ندهیم و الگویی سراسری برای همه بخشها باشد. ضمن اینکه همین الان در گام نخست می توان کارفرمایان را زیر فشار قرار داد که موضع خود را نسبت به خواستهای کارگران با شفافیت و بطور کتبی و علنی اعلام کنند (همانطور که در بیانیه 5 شورای سازماندهی گفته شده ). بر اساس آن ما هم تصممیم متحد خودمان را اعلام خواهیم کرد.

گسترش اعتصاب؛ تعداد واحدهای اعتصابی در صنایع نفت به ۹۶ مرکز رسید

 • اعتصاب گسترده در صنعت نفت همچنان ادامه دارد و در برخی جاها با تجمع و راهپیمایی کارگران اعتصابی همراه شده است. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران هم اکنون ۹۶ مرکز کارگری در صنایع نفت و پتروشیمی در اعتصاب به سر می برند:

اعتصاب ولوو

کنت سورین- برگردان : هاتف رحمانی

 تقدیم به کارگران اعتصابی ایران

 • کارگران که در 5 سال گذشته افزایش حقوقی نداشته اند تا 90-91 درصد علیه دو قرارداد آزمایشی که از سوی اتحادیه با ولوو به  پیش برده می‌شد رای دادند، ونسبت به کسب بهبودهایی در قرارداد جدید در راستای جبران بیش از یک‌دهه امتیازهای انحصاری از سوی اتحادیه طرف‌دار مدیران مصمم هستند. کارگران کارخانه دوبلین عدم اعتماد ژرفی به اتحادیه خود دارند ، تا جایی که برای مقابله با اقدامات اتحادیه در منزوی کردن کارگران اعتصابی، خودشان کمیته صف و ستاد کارگران ولوو را تشکیل داده اند.

شورش تاریخی گسترده در میانمارعلیه ارتشی بی رحم

مونیکا هیل-  برگردان: هاتف رحمانی

 • قیام جاری برمه ، شجاعت، مهارت‌ها و همبستگی طبقه‌ی کارگر به شدت متمایز آن را اثبات می‌کند. همان‌طور که مورخ برمه ای تانت مینت یو می‌گوید،« در نهایت نوعی انقلاب باید رخ دهد»  انقلابی برای« تغییر درمیان خطوط قومی، به سوی جامعه ای عادلانه تر و آزادتر برای تمام مردم برمه». امروز، مردم علیه ارتشی اعتصاب به راه می‌اندازند که با تمام رگ وپی خود به سرمایه دارانی بسته است که آن‌ها را سرکوب می‌کند. مبارزه آن‌ها برای دموکراسی می‌تواند به صورت منطقی به مبارزه علیه  خود سیستم سود سرکوبگرمنجر شود و شورش‌های همانندی رادرمنطقه شعله ور سازد.

ریشه‌یابی قطعی گسترده برق در ایران

فریبرز مسعودی

 • بحران قطعی برق اخیر در ایران قله کوه یخی است که از آب بیرون زده است. هم‌اکنون طبق آمار موجود میانگین بهره‌وری صنعت نیروگاهی ایران ۳۵ درصد است و طبق بررسی‌های انجام شده توسط وزارت نیرو بهره‌وری پایین در نیروگاه‌های واگذار شده نیز مشاهده می‌شود.

بیانیه های شماره 4 و 5 شورای سازماندهی

 اعتراضات کارگران پیمانی نفت

نویدنو: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه هایی را در رابطه با مسائل پیش آمده منتشر کرده است که جهت اطلاع منتشر می شود.

 • ما بخش هایی از کارگران پروژه ای طی نشست هایی بر سر این موضوع به بحث نشستیم و شرایط ما برای بررسی و یا قبول هر گونه پیشنهادی اینست که رسمی و کتبی باشد و علنی اعلام گردد. ضمن اینکه باید قید شود که دستمزد کارگران هرماه بموقع و در سر موعد پرداخت شود. به این ترتیب این معیاری است در سطح سراسری که  همه همکاران اعتصابی یکدست برخورد کنند.

گروه آذرنگ: اعتراض، اعتصاب، تشکل،حقی اساسی است!

 • در شرایطی چنین خطیر، همراه با همه‌ی کسانی که دل در گرو سعادت مردم و زحمتکشان دارند، پشتیبانی از همبستگی، اعتراض و اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر زحمتکشان، از جمله کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و ... را وظیفه‌ی عاجل خود می‌دانیم و هرگونه نادیده گرفتن، کارشکنی‌، اخراج، بازداشت، اعمال خشونت و سرکوب را علیه زحمتکشان‌ و معترضان، محکوم می‌کنیم!

اعلام های همبستگی در حمایت از اعتصابات کارگری

ارژنگ ماه نامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو شماره 18

خرداد-تیر1400 منتشر شد

 

 • با آثاری از: م.ع.آتش‌سودا/ ا.ه.ابتهاج/ ا.افرادی/ امید/ م.امیدی/ ر.بابایی/ م.بارگاس‌بوسا/ ج.بیژنی/ ف.پادیاب فومنی/ ا.پارسی‌نژاد/ م.پورصفری/ ع.پیروز/ ن.تقوی‌طلب/ ع.توده/ م.چاکراوارتی/ ح.حسینی‌فرد/ م.خلیلی/ آ.حضرت/ ا.رهبر/ آ.زیس/ ش.زیبا/ ح.سربندی/ ی.سرید/ ا.طبری/ پ.عابدی/ ک.فرهادی/ ع.کوثری/ ر.واتس/ و دیگران... منتشر شد.

شماره  1091               6 تیر ماه  1400

تحلیل اعتراض کارگران پروژه‌ای نفت یک‌هفته پس از شروع اعتصاب‌های سراسری :‌نفتی‌ها، می‌دانند چه می‌خواهند

 • مروری بر روند اعتراضات در مناطق نفتی و به خصوص در بین نیروهای پیمانی نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر این اعتراضات به تناوب و با شدت و ضعف‌هایی در جریان بوده و در مواردی به دستاوردهای محدودی رسیده است. آخرین آن، اعتصاب حدودا ۴۰ روزه کارگران پیمانی نفت در تابستان ۹۹ که توسط گروههایی چون گروه پایپینگ ( جوشکاری) و اکیپ پروژه‌ای ایران با عنوان «کمپین نه به بی‌قانونی و گرسنگی» سازماندهی شد و طی آن صدها کارگر پیمانی در اعتراض به سطح دستمزدها و عدم برخورداری از امکانات رفاهی و شرایط نامناسب کار، دست از کار کشیدند.

مهربانو صبریه کفاشیان، مادر سربلندِ رنج، صبوری و مقاومت، درگذشت

 • به راستی در زمانه ای که انگار شور و سلحشوری و پیکار برای سعادتِ انسان، دوران فطرت خویش را می گذراند، گاهی، پدیده های شگرفی، تمامی ی شکوه و جلال را به انحصار خویش در می آورند. در این میان، انسان های شگفتی آفرینی هستند که انسانیتِ ناب را در برابرِ دیدگانِ ما مصوّر می کنند

سخنرانی رهبر چین در مراسم گرامی‌داشت

صدمین سالگرد تاسیس حزب‌کمونیست چین

 • مردم چین مردم خواهان عدالت هستند و از باج‌گیری و خشونت ترسی ندارند؛ ملت چین، ملتی دارای حس قوی، افتخار ملی، و اعتماد به نفس است و هرگز مردم دیگر کشورها را تحت آزار و  اذیت و بردگی قرار نداده و نخواهد داد. در عین حال، مردم چین نیز اجازه نمی دهند هیچ گونه نیروی خارجی سبب آزار ما شود؛ هر کسی که چنین قصدی داشته باشد، بدون شک با دیوار فولادین که از خون و گوشت 1.4 میلیارد نفر از مردم چین ساخته شده رو به رو خواهد شد.

رسانه های تحت حمایت دولت امریکا چگونه به خشونت کودتا در نیکاراگوا دامن زدند

مکس بلومنتال و بن نورتون- برگردان: هاتف رحمانی

 • رسانه‌های امریکا ونخبه‌گان به ان‌جی‌اوهای آزادی فشارآوردند تا نه تنها از دعوت آشکار به خشونت و قتل از سوی فعالین رسانه‌های مورد حمایت مالی امریکا در نیکاراگوا چشم به پوشند، بلکه این مبلغان توطئه کودتا را به عنوان قهرمان خط مقدم آزادی‌های روزنامه نگاری مورد تمجید قراردهند.

بیانیه سوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:با اتحادمان دسیسه‌های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی می‌کنیم

 • باید در مقابل همه این تعرضات متحدانه بایستیم. اخبار توطئه‌گری‌های کارفرمایان را وسیعا رسانه‌ای کنیم و در برابر هر تعرضی سراسری بایستیم. اگر در جایی همکار ما را تحت عنوان این‌که باید کار خود را در پروژه تمام کند و بعد اعتصاب کند، تهدید به اخراج می‌کنند، باید پاسخ دوستان این باشد که اعتصاب ما سراسری است و ما به شرط و شروط شما تن نمی‌دهیم. و اگر اخراجمان‌کنید با اعتراض چندین هزار کارگر نفت که وارد اعتصاب شده اند طرف خواهید بود.

خرده ریزی از میز جی- 7

پرابهات پاتنایک- برگردان: هاتف رحمانی

 • آمارساده اعلام شده از سوی اوکسفام عظمت سودجویی را نشان می‌دهد. طبق اعلام اوکسفام، کل جمعیت «کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد» درصورتی که لغوحق‌امتیاز وجود داشته باشد می‌توانند با مبلغ 6.5 میلیارد دلار مایه‌کوبی شوند. به عبارت دیگردرغیاب لغوامتیاز، هزینه می‌تواند 80 میلیارد دلارشود. تفاوت 74 میلیاردی از 80 میلیارد دلارهمان چیزی است که درصورت واکسینه شدن کل جمعیت این کشورها به جیب شرکت‌های تولید کننده واکسن می‌رود. ‌طور دیگری مطرح کنم، بیش از90 درصد هزینه مایه‌کوبی جمعیت این کشورها در قیمت‌های مشمول حفظ امتیازانحصاری می‌تواند به جیب کسانی برود که امتیازهای انحصاری را حفظ می‌کنند.

نقش انضباط ارتباطی دربرآمدن ازعهده کووید-19:

بررسی کج‌رفتاری‌های مثبت و گفتمان‌های انتقادی

آرویند سینگال، دوکیوداوید کیم برگردان: هاتف رحمانی

 • بیماری همه گیرکووید-19 ، با ازهم گسیختن نظم‌جهانی و تحت تاثیرقراردادن تمام بخش‌های جامعه انسانی، به شیوه ای غیرمنتظره، غیرقابل کنترل وغیرقابل پیش‌بینی علیه ما متولد شد. جهان برای آمادگی در برابر یک ویروس کرونای جدید و به شدت واگیردار زمان اندکی داشت. تا فوریه 2021درسطح جهانی حدود 112 میلیون نفربه کووید-19 آلوده شده‌اند و 2.5 میلیون نفردراثر بیماری درگذشته‌اند. حتی با امکان دسترسی سریع به واکسن، واجرای مایه‌کوبی (واکسیناسیون) در اوایل سال2021، هنوزقطعی نیست که بیماری همه‌گیر- باتمام واگیری شدید انواع جهش یافته‌ی آن- ب‌تواند پایان یابد. هیچ‌کس با هیچ قطعیتی نمی‌داند نقطه پایان چگونه خواهد بود و چه وضعیتی پیش‌روی ما قرارگرفته است.

بیانیه گروه اذرنگ:

 خاوران نماد ایستادگی، عشق، و دادخواهی!

 

 • بیش از سه دهه از فاجعه‌ی ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد؛ و هنوز حاکمان جمهوری اسلامی ایران، نه فقط پاسخگوی چرایی و چگونگی این جنایت هولناک نیستند، بلکه در پی تلاش ناموفق برای انکار و محو آثار و اسناد این کشتار وحشیانه، بیشرمانه با افتخار از عملکرد ضدانسانی خود دفاع کرده و همواره پاداش گرفته‌اند!

بیانیه حمایتی چند تشکل کارگری

 درحمایت از اعتصابات واعتراضات کارگران صنعت نفت

 • بخشی از خواست‌های کارگران شاغل درصنایع نفت و پتروشیمی مربوط به شرایط شغلی ویژۀ آنها و همچنین اعتراض به شرکتهای پیمانکاری‌ای است که استثمار کارگران را در این صنایع مضاعف کرده اند اما دیگر خواسته‌های کارگران اعتصابی خواست مشترک همۀ کارگران در سراسر کشور است مانند اینکه حداقل دستمزد نباید از ۱۲ میلیون تومان کمتر باشد، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، منع اخراج، حق اعتراض و اعتصاب، پرداخت بموقع مزدها، بهبود شرایط کار و محیط کار، برقراری استانداردهای لازم بهداشتی، ایمنی و غیره،

 دربرابر نئو لیبرالیسم

 • فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ در اتاق های تلگرامی جمعه 4 تیرماه 1400

 • علاقمندان می توانند در آدرس زیر به این برنامه گوش کنند.

بیانیه ی دوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

 

 • خواست محوری ما کارگران نفت چه رسمی و چه غیر رسمی افزایش دستمزدهاست. دیگر ما کارگران فقر، بی تامینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان را بر نمی‌تابیم. همان‌طور که اعلام کرده ایم با توجه به‌گرانی سرسام آور اجناس، دستمزد هیچ کارگری امروز نباید از دوازده میلیون کمتر باشد. ضمن این‌که حق همکاران ماست که متناسب با سطوح تخصص‌کاری خود دستمزدشان افزایش یابد. همکاران رسمی ما نیز اعتراضشان به کاهش هر روزه قدت خریدشان و نحوه افزایشات مزدی سال ۱۴۰۰ است که در واقع تعرضی به زندگی و معیشتشان است.

حمایت پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت:خواست های برحق کارگران اعتصابی نفت را عملی کنید!

 • پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن حمایت کامل از خواستهای کارگران اعتصابی صنعت نفت واکنشهای سرکوبگرانه  رژیم  را محکوم کرده و از دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد که خواستهای برحق کارگران اعتصابی را عملی کنند و به حق تجمع، اعتراض، اعتصاب و تشکل احترام بگذارند.

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست