برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-07-16

نویدنو  25/04/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

 • ما سیاست امریکا و متحدان آن را، که بیش از 60 سال  است محاصره غیر قابل قبول و جنایتکارانه ای را در مخالفت با قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تشدید کرده اند، کوبا را به شیوه ای دلبخواه و یک طرفه در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده اند، وتمام گروه های ماجراجو علیه کوبا و مردم آن را تحریک کرده اند محکوم می کنیم.

 

 

بیانیه مشترک حزب‌های کمونیست و کارگری:

کوبا پیروز خواهد شد

حزب های کمونیست و کارگری تحریکات سازماندهی شده و اقدامات تضعیف کننده گروه های ضد انقلابی درکوبا و خارج از کوبا را، که با استفاده از مشکلات ناشی از تحکیم محاصره جنایتکارانه امریکا، که در بستر بیماری همه گیر کووید-19 وخیم تر شد، برای ایجاد تصویری از بی ثباتی برای توجیه دخالت امپریالیستی علیه کوبا و مردم آن تلاش می کنند محکوم می کنند.

ما سیاست امریکا و متحدان آن را، که بیش از 60 سال  است محاصره غیر قابل قبول و جنایتکارانه ای را در مخالفت با قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تشدید کرده اند، کوبا را به شیوه ای دلبخواه و یک طرفه در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده اند، وتمام گروه های ماجراجو علیه کوبا و مردم آن را تحریک کرده اند محکوم می کنیم.

ما بر همبستگی خود با مردم کوبا، حزب کمونیست، و دولت کوبا، دربرابر تمام حملات امپریالیستی یه حق حاکمیت کوبا و حقوق مردم آن تصریح می کنیم.

 1. Communist Party of Albania

 2. Communist Party of Armenia

 3. Communist Party of Australia

 4. Party of Labour of Austria

 5. Communist Party of Bangladesh

 6. Communist Party of Belgium

 7. Brazilian Communist Party

 8. Communist Party of Brazil

 9. New Communist Party of Britain

 10. Communist Party of Britain

 11. Communist Party of Canada

 12. Communist Party of Bohemia and Moravia

 13. Socialist Workers' Party of Croatia

 14. Communist Party of Cuba

 15. Communist Party in Denmark

 16. Communist party of Finland

 17. French Communist Party

 18. German Communist Party

 19. Communist Party of Greece

 20. Hungarian Workers' Party

 21. Communist Party of India (Marxist)

 22. Communist Party of India

 23. Iraqi Communist Party

 24. Tudeh Party of Iran

 25. Workers Party of Ireland

 26. Communist Party of Ireland

 27. Communist Party (Italy)

 28. Socialist Movement of Kazakhstan

 29. The Communist Party of Luxembourg

 30. Communist party of Mexico

 31. Popular Socialist Party of Mexico

 32. New Communist Party of the Netherlands

 33. Communist Party of Norway

 34. Communist Party of Pakistan

 35. Palestinian People’s Party

 36. Paraguayan Communist Party

 37. Communist Party of Poland

 38. Portuguese Communist Party

 39. Romanian Socialist Party

 40. Russian Communist Workers Party

 41. Communist Party of the Russian Federation

 42. Communist Party Soviet Union

 43. UCP-CPSU

 44. New Communist Party of Yugoslavia

 45. Communist of Serbia

 46.  South African Communist Party

 47. Communist Party of Spain

 48.  Communist Party of the Workers of Spain

 49. Communist Party of the Peoples of Spain

 50.  Communists of Catalonia

 51. Communist Party of Sri Lanka

 52. Syrian Communist Party - Unified

 53. Communist Party of Turkey

 54. Communist Party of Ukraine

 55. Union of Communists of Ukraine

 56. Communist Party USA

 57. Communist Party of Venezuela

Other Parties

 1. Pole of Communist Revival in France

 2. Communist Front (Italy)

 3. JVP Sri Lanka

 4. Swiss Communist Party

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست