ی -   -   ی   -  ی

2014-07-20

ی  28/04/1393 

 

 

یی ی јی ی ǘیی

ј ϐ ی 2014ی јی ی ǘی ی

: ی ی

 

ј ϐ ݘ ی ی

 ی   ی Ͽ ی ی ی ی یی ی یϿ  ی ی ی ی Ͽ

ی یی ǘ ی ی ی ی ی ی Ͽ

3) یی ی یی ی ی Ͽ

ی ییی ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ݘی یی ϐی ی. ی ی ǘی ǘیی ی ی   ی ی ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی ( ǘی) ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.. ی ی .

 

ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ǘی ϐی ی .

 

ی ǘی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی یی یی یی   ی ی ی ی .

ی ǘی ی ی ی ی یی ј ϐ ی ی ی ی یی ی . ی یی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی یی ͘ ی .

 

ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ǘی ی. ی ǘی یی ǘی ͘ی ی ی ǘی ی ی ϐی .

 

ی ǘی ی ی ی ی ی   . ی ( یی ) ی ی јی ی یی ی

. ی ی ی ی ǘی ی ی . ј ϐ ی یی ی ј ی ͘ ی ی. ی ی ی ی

2012 ی ی ی ی ی 5 ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ǘ ی ی ی ی

ی ی . ی ی ی ی ǘی .

 

ی ی ی ی ی ی. ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

. یی ی   ی ǘی ی یی

ی ی.ی ی یی ی ی   یی

یی ύ .

ی ییی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی .  یی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی .

 

ј ϐ ی ی ی ǘی ی. ی یی ی ی ی ǘ یی. ی ی ی ی ϐ ی ییی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ϐی ی ǘی ǁیی ی  ی .

ј ϐ ی ʘ ʘ   ی ی  

ی ǘی ʘ ی ی ..

 

 ) ی јی ی یی ی ǘی ЦК ЛКСМУ(  

ی ی ǘی 14/07/2014

 

http://www.kpu.ua/obrashhenie-uchastnikov-iyulskogo-2014-goda-vneocherednogo-plenuma-ck-lksmu-k-komsomolcam-i-molodezhi-strany/

 

 

 

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی
 
    ی

  

ی ی: