برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-03-31

شماره  1116                 5اسفند ماه  1400

جنگ بس!

فریبرز مسعودی

 • هر شکست ایالات متحد آمریکا در زورآزمایی با قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های محلی و دولت‌های مستقل ملی موجب خرسندی هر نیروی مترقی و دمکراتیکی در جهان است و در سیاست بین الملل نشان دهنده برآمدن جهانی چند قطبی است، اما جهانی که در آسمان تیره آن کورسویی از رهایی و رستگاری طبقه کارگر دیده نمی‌شود و نوید روزهای روشنی برای زحمتکشان جهان نمی‌دهد. این هماوردی‌ها در نبود یک کلیت متشکل از طبقه کارگر جهانی تنها به جا به جایی‌هایی خونبار در کلیت نظام سرمایه‌داری و در جهت تثبیت و ادامه روند انباشت بی پایان سرمایه ختم می‌شود. جهان ظرفیت جنگی دیگر براساس مطامع و منافع ابرسرمایه داران را ندارد.

بیانیه احزاب کمونیست در باره رخ داد های اوکراین-2

 • بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ جنگ در اوکراین

 • بیانیه حزب کمونیست عراق درباره تحولات اوکراین

 • بیانیه حزب کارگران کمونیست روسیه دربارۀ جنگ اوکراین

جنگ پشت دراست، انسانیت بزرگ کجاست؟

کمال اوکویان- هاتف رحمانی

 • بشریت بزرگ با کنار گذاشتن  شیوه سیاست هردمبیلی ( غیر اصولی) که چپ اروپایی در سراسر جهان گسترش می‌دهد، سیاستی که مطیع سرمایه‌داری است، سیاستی که با تکیه بر نیروهای داخل نظام و بازیگران جهانی به اجرا درمی‌آید،  به پا خواهد خاست.

بیانیه احزاب کمونیست در باره رخ داد های اوکراین

 • نویدنو: در ادامه توجه شما را به بیانیه چند حزب کمونیست

 • دررابطه با تحولات اوکراین و جنگ جلب می کنیم .

 • بیانیه حزب کمونیست بریتانیا درباره جنگ اوکراین

 • بیانیه حزب کمونیست هند (مارکسیست)

 • بیانیه آکل درباره وضعیت در اوکراین

بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری:

نه به جنگ امپریالیستی در اوکراین

برگردان : هاتف رحمانی

 (با امضاء های جدید)

 •  تحولات اوکراین، که درچهارچوب سرمایه‌داری انحصاری رخ می‌دهند، با طرح های امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا و دخالت‌های آن‌ها در منطقه بر بستر رقابت شدیدشان با روسیه سرمایه‌داری بر سرکنترل بازارها، مواد اولیه، و شبکه‌های حمل و نقل کشورپیوند دارد. این پیگیری‌ها از سوی قدرت‌های امپریالیستی، که برای ترویج بهانه‌های خود مانند "دفاع ازدموکراسی"، "دفاع ازخود"، وحق هرکسی برای "انتخاب متحدین خود"، قبول اصول سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری برای اروپا، یا فرضا "فاشیسم" درستیزه هستند پنهان نگه داشته می‌شوند، درعین‌حال فاشیسم را دانسته از سیستم سرمایه‌داری که به فاشیسم اجازه ظهور می‌دهد و ازآن بهره برداری می‌کند جدا می‌کنند.

بیانیه حزب کمونیست اسپانیا: نه به جنگ!

 • حزب کمونیست اسپانیا، در روشنای این تجاوز، خواهان پایان دادن بی درنگ به عملیات نظامی آغاز شده از سوی روسیه در اوکراین است. حزب کمونیست اسپانیا از همه ابتکار اتی که برای حل امنیت مشترک اوکراین و روسیه به دور از منطق نظامی و واکنش ها راه حل صلح آمیزی را ترویج می کند حمایت خواهد کرد.

بیانیه رهبران کارگری امریکا در رابطه با بحران اکرایین

ترجمه : هاتف رحمانی

 • مردم امریکا جنگ دیگری نمی‌خواهند. مردم اکرایین جنگ نمی‌خواهند. مردم روسیه جنگ نمی‌خواهند. با این حال تقابل تحریک کننده پویا بین امریکا/ناتو و روسیه باردیگر ما را به آستانه‌ی جنگ کشانده است. اما برای متوقف کردن آن خیلی دیرنیست!

 تحولات اکرایین از زاویه نزدیک

 • نویدنو: اکرایین و حواشی اطراف آن جهان را به لبه پرتگاه جنگ کشانده است. توسعه طلبی ناتو درآمیخته با لجاجت ها، دوری از راهکردهای دیپلماتیک و تلاش برای تقسیم دوباره حوزه نفوذ سرمایه حال و آینده ملت های منطقه و جهان را تهدید می کند. ما برای گرفتن آیینه ای پیش روی خوانندگان مجموعه ای از تحلیل ها و نظرها را جمع آوری کرده ایم تا مددی به درک بهتر رخ دادهای منطقه و جهان باشد. از اخبار صرف نظر کرده ایم . می شد این محموعه را پربارتر کرد و تحلیل های بیشتری را بدان افزود. اما درحدتوان خود به همین بسنده می کنیم و امیدواریم در تاباندن نوری به صحنه تحولات خطرناکی که جهان را دراستانه خطر جنگ قرر داده است مفید باشد.  

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست