ی -   -   ی   -  ی

2019-10-14

ی  12/07/1398            Print Friendly, PDF & Email      ǁ

 

  • ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ϐѐی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǁی ی ی ی یی .

 

 

ϐѐی ی یی ی

: یی (1) - ѐ : ی یی

 

ϐѐی یی(2) ( یی) یی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ǐ ی ی ی . ڡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی "یی" ی ی ی ی јی . ی ی ی ی ی .

ی یҡ ʐیی یی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی . 2018 I.P.C.C. (3) ϐѐی ی یی ی јی ی Ԙ ی " ی " ʘی ی . ی ( ʐیی یی ʘی ی Ԙ) ی یی ی ϡ ی ی ی ی  ی ی ی .

ی یی ی ی ی  ی ی "" ی. ی ی ی ی   . ی ی ʘ ی ی یییی . ی ی ی ی ی ǘ  ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یǍ ی ی ی ǘی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ϐѐی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǁی ی ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی ی ϐѐی ی یی Ԙ یی ی ی ϐی ی ی ϡ .

ی ی یی (ی) ی ی ی یϐ یی ی ی. یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی Ȑی ǘ ی ی ی ϐی . "" ϐѐی ی یی Ԙی ی .

ی ی ی یی ی یی ی . ی ی ی ǐ ی یی ی јی . Ԙی ی ی Ϻ ǘ "" (4) ی ی ی ی ی ی یی . ی ʡ یی "ی " ԡ ی ی.  

یی "ی" ی ی یی ی ی (  .) ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی . ی یی ǘی ی یی ی ی ی ʐی ی یϡ یی ی ی ی . ی ی " " ی ϡ ی ی ی ی (5).

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ 2018 I.P.C.C.   ʡ ی یی ی "ی ی ی" ی یی . ی ی یی ǡ ی ی ی ϐ ی یی . ی یی Ԙ (fine print)  (6) ј ی ی ی ی .

ѐی ی "юی یی ی "   юی"ی ی" ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی  یی ی ی ی  ی یی ی ی "юی یی ی " (Bio-Enrgy for Carbon Capture)   ی یی (ی ی 7) "ی " . ی ی 1.25 یی ی ѡ 2.5 یی ی . ی یی یی ϡ ǘ ی ϡ ی   ϡ یی ی ی. ی   ی یی ء ǐ ی " " ǘ ϡ ی ʡ ی یی ی јی ی ϡ ʘ ی ی ی . ی ʘ ی ی ی ی.

ی ی ی  یی "I.P.C.C. "ی ی ی ی یی - ϡ ی - ی ѐ ϡ -   ی ی ی ی ی 捘 ی ی - ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یӡ ی ی . "ی Ԙی" ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ј ј   ی ی .

ی юی ی ی . ی ی юی ϡ ی ی юی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی юی ی ϡ ی یی . ی ی ی с ϡ ی ییی юی ǘ یی .

ی : ی ی ی ی Ͽ ی . ϐѐی ی یی  ی ی ی ی یی ϡ ی ی . ی ی یϐی ی ی یی ی ϐѐی ی یی ی ϡ ی ی Ґ ی ی ی ی . ǐ " " ی ϐѐی ی یی ی یی ϡ ی یی ی یϿ  ی ǐ Ԙ ی ی Ͽ ی ǐ ی ی ی ی ی یی ی Ͽ ϐѐی یی  ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ѡ یی (Industrialism) (8) ی. ی ی ی ی ی . ی یی یѡ ی 捘 ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ѐ .

یی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی

ی ی ی ی " ی" . ی ی ی ˜یی ی Ԑ ی ی ی یی " ی" ѐ . ی ی ʡ ی ی ... ی ی ی ی "ʐی" ی ی Ȑی ی ی. ی ی. ی ی ی ی " ی " ی ی ی ی.

ǐ ی ی ی یϡ ی ی : ی - ی ی ی : - ی ی ی ی ی یی ی э (9) - ی "ی" ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی. ی یی  "юی یی ی "  ی ی ی ی . ی ی ی ی Ȑیی ی

ی ی ی ی ی ی "ی ی" (10) "юی یی ی " ی ی ی یی ی ϡ Ԙ ϡ ی ی . یی I.P.C.C. یی " " (11). ی ی ی. ی یی یی یѡ ی ی یϡ " " . ǐ ی ϡ ی   Ԙ ǘی ی Ԙ ی .

ϐѐی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی Ϙ ǘ ی (Exxon Mobil) (Apple) ی . ی ی یǡ ی یی ی ی ی ی   ی . . ǘ ی ی ی ی ی ی (12).

:  

27 Ӂ 2019

 

 

(1)   (Rob Urie)- یی ی یی . (Zen-Economy) ی ی .

(2)   - ی :

ی ی ی ییی ϐی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐی ˜ی ی ϐی ی ی ی . 

(3)   - I.P.C.C. Intergovernmental Panel on Climate Change یی ی ی ی ی ј ی یϐی ی ϐѐی ی یی ی ی ی ی ی .

(4)    - Andes - یی یѡ ی یی ی ѐ ی ی ی ی.

(5)   - ǐ ی ی ی ա ی یϺ یی ی ی ی   ی یی ی ʡ ی ی یی ( ی ی ی) ی. - .

(6)   - ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ϡ ی ی . ǐ یی ϡ ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ( ی) ی ѐ یی ی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ی "یی Ԙ" ی ی ѐی . -.

(7)    - ی یی (ی (Bio Mass   ی юی یی یی ی ی ʘی ی ی . ی юی : ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

(8)   - ی ی یی " " ی ( ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ϐی . ی ی ѡ ی ی ی ی ی . - .

(9)   - Integrated Assessment Models

(10)-Green New Deal   ی ی ҡ یی یی "ی ی" ی ѐ ی یǡ ی ی ی یی یϐی ی ϐѐی ی یی юی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی .

(11) - Degrowth  ی ی یی ی ی  ی ی ǘی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی . - .

(12) - ی ی ی ی ی "" . - .

 

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

 

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی
 
    ی

  

ی ی: