نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

2014-07-31

نویدنو  02/05/1393 

 

 

 

دفاع جناح "چپ" پارلمان اروپا ازحزب کمونیست اوکراین !

تهیه وتنظیم : محمد چابکی

براساس گزارش "ریانووستی"واطلاع شعبه روابط بین الملل حزب کمونیست فدراسیون روسیه در تاریخ 23/07/2014 ,گروه اتحاد چپ اروپا تلاش غیر دموکراتیک حکومت اوکراین جهت انحلال حزب کمونیست اوکراین  را محکوم کرد.

باتوجه به قانون تصویب شده از سوی پارلمان اوکراین مبنی برممنوعیت حزب کمونیست ، و تسلیم آن برای امضاء نهائی به رئیس جمهور پوروشنکو، گروه چپ متحد اروپا / چپ سبزشمال درپارلمان اروپا مراتب نگرانی عمیق خودرانسبت به تصویب ممنوعیت شخصیت حقوقی حزب کمونیست اکرایین ابرازنمودند.

فراکسیون چپ پارلمان اروپا ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین رانقض موازین حقوق بشردانسته وبه دفاع ازحزب کمونیست اوکراین پرداخت و یاد آورشد که ، اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس رادا علیه حزب کمونیست اوکراین نشان دهنده ناتوانی حکومت و زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی وروند خطرناکی برای سرکوب مخالفان دولت است.

در روزچهارشنبه درهمین تاریخ گروه چپ متحداروپا/چپ سبزپارلمان اروپا باارسال نامه ای به رئیس پارلمان اروپا و شورای متحده اروپا خواستار دخالت و حل این موضوع گردید.

گروه در نامه خود ابراز می دارد که تمام احزاب وسازمان های مخالف حکومت اوکراین باید بدون محدودیت ، ترس و وحشت ، فعالیت سیاسی آزاد داشته باشند.

گروه خواستار آن شد که رئیس جمهوراز امضاء طرح قانونی مصوب پارلمان خودداری نماید تا حزب کمونیست اوکراین ازمصونیت قانونی  برای فعالیت برخوردار گردد.

گروه  ضمن اعلام همبستگی خود باحزب کمونیست اوکراین ارعاب ، حمله ، تهدید وقتل عام ماه های اخیررامحکوم کرد.

باید یادآورشد که الکساندر تورچینف رئیس مجلس رادا در 24 ژوئن طرح ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین راکه روزسه شنبه درپارلمان به تصویب رسید به امضاء رئیس جمهورپوروشنکو رسانده بود.

پیش از این پطرو سمینکو ، رهبرحزب کمونیست اوکراین درمجلس اعلام کرده بود اگررئیس حکومت بود " بلافاصله نیروهای ارتش رااز مناطق شرقی به عقب فرامی خواند " . او خواستار توقف عملیات ارتش علیه مردم کیف ، دونتسک ومناطق لوهانسک شده بود.

به دنبال این سخنان وزارت دادگستری اکرایین پرونده ای را با طرح اتهام فعالیت های ضد قانون اساسی ، حمایت از حامی های استقلال در شرق اکرایین و فراخوان به تغییر یک پارچگی ارضی اکرایین مطرح وخواستار ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست اکرایین شده بود .

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه 23/07/2014  

http://kprf.ru/international/ussr/133173.html

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: