نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

2014-05-16

نویدنو  25/02/1393 

 

 

 

حزب کمونیست روسیه و رفراندوم شرق اکرایین

برگردان : م . چابکی 

در بیانیه صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه آمده است . جمعیت مناطق دونتسک و لوهانسک در همه پرسی 11 ماه مه با اکثریت قاطع به استقلال خود رای دادند.

گنادی زوگانف ، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه و رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی روسیه اعلام کرد : اهمیت تاریخی این رفراندوم این واقعیت را که مردم این منطقه ها نه تنها خواهان تغیر دولت ، بلکه با رای اکثریت قاطع  خود خواهان تعیین سرنوشت خویش هستند به (اثبات) می رساند. هدف این همه پرسی با منافع اکثریت مطلق مردم که با حضور غیر منتظره ای به پای صندوق های رای رفتتند انطباق دارد . برگزاری انتخابات فقط با فداکاری وشجاعت و با اراده آهنین هزاران مرد وزن و با تشکیل واحدهای دفاع از خود امکان پذیر شد .

این مقابله مستقیم بی سابقه توده های زحمتکش علیه سرمایه های بزرگ بود که تاکنون به شکل آزادانه به غارت اوکراین می پرداختند. گروه اولیگارشی حاکم و حامیان ناتو ئی ان مردم عاصی را به اتهامات ناروا به مرگ محکوم کردند ، آنها جوخه های مرگ نئو نازی های باندرا " راست افراطی " را با قصاوت تمام در اودسا و ماریوپول علیه مردم جاری کردند ومردم آنجا را در خیابان ها زنده زنده به آتش کشیدند .

دیکتاتوری سرمایه داری بزرگ در کیف از پشتبانی کامل نیروهای تجاوز گر امپریالیسم جهانی بر خودار است . آمریکا با نیروهای ویژه خود در لبیی ، عراق ، افغانستان ، که حتی رسانه های غربی مجبور به اعتراف آن شدند علیه مردم دست به جنایت می زند.

اما خلق به پا خاسته است . بزرگترین سند آن برگزاری یک همه پرسی بود که یک پیروزی برای طبقه کارگر است . اکنون وظیفه تمام نهاد ها, عمل به خواسته های مردم است .

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به فعا لان جنبش ضد فاشیستی مناطق دونتسک و لوهانسک و صدها هزار افرادی که از حقوق وکرامت انسانی خود دفاع کردند تبریک می گوید .

نیروهای میهن پرست خلق روسیه اعتقاد راسخ دارند که روز 11 ماه مه 2014 ( روز پیروزی ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم ) که اکنون در تاریخ سرزمین مادری مان تبت شده ، بار دیگر با گام های استوار با نمونه های بزرگی از وحدت قوم های اسلاو دراین راستا به پیش خواهد رفت .

نتایج همه پرسی را باید ایجاد تعهدهای ویژه ای برای رهبری فدراسیون روسیه دانست ، که بر اساس خواست مردم ، باید به ایجاد مناسبات دیرینه و روابط حسنه با توجه به وحدت میهن پرستانه تاریخی مردم ما بپردازند .

حکومت فدراسیون روسیه باید با مسئولیت و اطمینان ، از روند وحدت خلق برادر با روسیه حمایت نماید .

برگرفته از سایت حزب کمونست روسیه 12/05/2014

13/ 05/ 2014

http://kprf.ru/party-live/cknews/131260.html

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: