نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه - آرشیو
 مقالات نویدنو

با تمام توان در برابر دستگیریها، شکنجه و اعدام ها بایستیم

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

مهرگان نو

رازهای جذابیت "مخابرات" برای دوستان سپاهی ام

جنبش ودیدگاه ها -2

توسعه جنبش سبز

بیانیه مهم احزاب کمونیست و کارگری جهان در همبستگی با مبارزات مردم ایران

از مسولان می خواهیم: صلح به جای خشونت

جنبش ودیدگاه ها -1

سخنرانی در چائوتاکو -بخش دوم وپایانی

افغانستان: جنگ ضروری برای امپراطوری

بیانیه شورای جهانی صلح به مناسبت روزجهانی صلح

راه مقابله با آمریکا مبارزه علیه خطر جنگ است

آرشیو

شهریور88

مرداد 88

تیر1388 

خرداد1388 

اردیبهشت 1388 

فروردین 1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-08-27

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

 شماره 476 - 21/07/1388

با تمام توان در برابر دستگیریها، شکنجه و اعدام ها بایستیم

 شماره 475 - 13/07/1388

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

مهرگان نو

رازهای جذابیت "مخابرات" برای دوستان سپاهی ام

جنبش ودیدگاه ها -2

 شماره 474 - 08/07/1388

توسعه جنبش سبز

بیانیه مهم احزاب کمونیست و کارگری جهان در همبستگی با مبارزات مردم ایران

از مسولان می خواهیم: صلح به جای خشونت

جنبش ودیدگاه ها -1

 شماره 473 - 01/07/1388

سخنرانی در چائوتاکو -بخش دوم وپایانی

سخنران: سام وب  - برگردان: مینا آگاه

سام وبمسئله دیگری که دوباره ما را به فکر انداخت، وجود نابرابری عمیق نژادی، جنسیتی، و منطقه ای ست که سراسر سیاره را فرا گرفته است.

شواهد این نابرابری ها فاحش است: گرسنگی و سوء تغذیه و فقر مهلک توده ای، امراض همه گیر، سبعیت روزانه و نهادینه شده علیه مردم رنگین پوست، آزار و اذیت و ستم سیستماتیک اعمال شده بر زنان، گسترش انفجاری زاغه نشینی در حاشیه ی کلان شهرها، مهاجرت توده ای کارگران و دهقانان برای یافتن زندگی بهتر و نابودی کامل محله ها و مناطق.

افغانستان: جنگ ضروری برای امپراطوری

نویسنده: گری السون –برگردان: مهرگان

جنگ افغانستانتهاجم واشغال افغانستان در سال 2001هرگز "جنگ خوب وضروری" مورد حمایت پرزیدنت اوباما نبوده است. انگیزه اصلی واشنگتن کنترل نفت است ، اگرچه شما هرگز آن را در جریان اصلی رسانه ها نمی خوانید.در اینجا ، هدف تنها ذخایر افغانستان نیست بلکه نفت وگاز آسیای مرکزی است. برنامه ای است دراز مدت بابودجه  7.6میلیارد دلاری ، برای احداث  1050مایل خط لوله از ترکمنستان تا هند معروف به تی ای پی آی (1)برای ترکمنستان، افغانستان ،پاکستان ، هند. ترکمنستان سومین ذخیره جهانی گاز طبیعی را داراست وافغانستان دالان انتقال تعیین کننده است.

بیانیه شورای جهانی صلح به مناسبت روزجهانی صلح

نویدنو

صلحشورای جهانی صلح برای گرامی داشت روز جهانی صلح ، ضرورت یادآوری ودرخواست خروج بی قید وشرط تمام نیروهای اشغالگر از عراق ، افغانستان، خروج سربازان وساکنین شهرک های  اشغالگر اسرائیلی از فلسطین بعنوان پیش شرط استقرار دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی را احساس می کند. ما علاوه بر این خواستار توقف قطع اشغال بخشی از جمهوری قبرس وصحرای غربی بوده وهمبستگی خودرا با مردمی که برای آرمان های عادلانه خود در سراسر جهان مبارزه می کنند ابراز می داریم.

از میان آرشیو

تحریریه نویدنو بر آن شد که برخی از نوشتار های پیشین را باز انتشار دهد . هدف از این امر یادآوری راه پیموده است که درآزمون زمان ، آموختنی های بسیاری هم برای نویدنو وهم احتمالا برای دیگران خواهد داشت. نگاهی است به مبرم ترین های زمان های پیوسته ای که از گذشته آغاز شده است وتا امروز وفردا ادامه دارد وخواهد داشت. درنگی است بر خویشتن که کاستی هارا بهتر در یابیم ، از سکتاریسم احتمالی بپرهیزیم وراه دشوار هم خواهی در صفوف چپ را محکم تر سازیم.

این شماره :

راه مقابله با آمریکا مبارزه علیه خطر جنگ است

 

اردیبهشت 1387

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: