نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه - آرشیو
 مقالات نویدنو

سخنرانی در چائوتاکو-خش اول

بازی مخاطره آمیزمحور شرارت وشیطان بزرگ  

سه وظیفه مبرم

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

منطق فازی و بیانیه های سیاسی
دایره شیطانی ادامه اشغال، انتخابات افغانستان و گسترش بحران!

وزرای زن و جنبش زنان کشور

نخود نخود هر که نرفت خانه خود

در شبهای 22 . 23 و 24 تیرماه در بهشت زهرا چه گذشت ؟

نمی توانم بنویسم !

بازتعريف تجربه اي زنانه از زندان، سكس و اعتراف

آرشیو

مرداد 1388

تیر1388 

خرداد1388 

اردیبهشت 1388 

فروردین 1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال 1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-06-11

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

 شماره 472 - 22/06/1388

سخنرانی در چائوتاکو-خش اول

سخنران: سام وب- برگردان: مینا آگاه

عسام وبسخنرانی من " کمونیسم در آمریکا" است که بقدری گسترده است که می توانستم بحث پیرامون آن را بدل به یک جلسه های گروهی طولانی مدت کنم. اما شک کردم که چنین کاری با استقبال روبروشود.

بعد به این نتیجه رسیدم که عاقلانه تر است که دامنه ی سخنرانی ام را محدود به " حزب کمونیست: کاری در حال پیشرفت در دنیائی درحال تغییر" بکنم.  

امیدوارم که این را جالب بیابید؛ اگر شما توقع یک سخنرانی آتشین و هجومی برای یورش به سنگرها را انتظاردارید، باید بگویم که ناامید خواهید شد و پیشاپیش معذرت خواهی مرا بپذیرید.

بازی مخاطره آمیزمحور شرارت وشیطان بزرگ  
دیپاک ترپاتی- برگردان: مهرگان

ایران- امریکا امریکا شیطان بزرگ و مار زخم خورده است" - آیت الله خمینی 5 نوامبر 1979"

دولت هایی نظیر ایران، عراق، کره شمالی که محور شرارت را تشکیل می دهند، برای تهدید صلح جهانی مسلح می شوند" - جرج دبلیو بوش 29ژانویه 2002

این کلمات روابط تاریخی نا خوش آیند بین ایران وامریکا را در محاورات دو دهه گذشته جمع بندی می کنند. فردریش نایتزیش فیلسوف آلمانی پیش از این گفته بود: " هیچ واقعیتی وجود ندارد، بلکه تنها تفاسیر وجود دارند." نگرش او درباره رفتار های تهران وواشنگتن که مراقب یکدیگر باقی  می مانند درست از آب در آمد. هیچ اتفاق قابل توجهی  در ایران نمی تواند بدون انعکاس روابط با غرب رخ دهد. تقریبا 30سال پس از سرنگونی محمد رضا پهلوی پادشاه مستبد ایران و ژاندارم امریکا در منطقه نفت خیز خلیج (فارس) میراث آن برای در گیر کردن هر دو کشور ادامه دارد.

از میان آرشیو

تحریریه نویدنو بر آن شد که برخی از نوشتار های پیشین را باز انتشار دهد. هدف از این امر یادآوری راه پیموده است که درآزمون زمان ، آموختنی های بسیاری هم برای نویدنو وهم احتمالا برای دیگران خواهد داشت. نگاهی است به مبرم ترین های زمان های پیوسته ای که از گذشته آغاز شده است وتا امروز وفردا ادامه دارد وخواهد داشت. درنگی است بر خویشتن که کاستی هارا بهتر در یابیم ، از سکتاریسم احتمالی بپرهیزیم وراه دشوار هم خواهی در صفوف چپ را محکم تر سازیم.

این شماره :

سه وظیفه مبرم

فروردین – اردیبهشت 1382

 شماره 471 - 11/06/1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

باید با مبارزه مشترک ژرفا و گستره این کشتار دهشتناک را
بر ملا ساخت و آمران و عاملان آن را به دادرسی خلق سپرد

کشتار67در تابستان 1367، مدعیان ”نظام نمونه جهان“ و ”رئوفت اسلامی“ هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مدافعان آزادي، دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی حتي قوانين و احکام بيدادگاه هاي قضايي خود را نيز لگدمال کردند و هزاران زنداني سياسي را که قبلاً محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده بودند، در گروه هاي بزرگ به جوخه هاي اعدام سپردند و هراسناک از خشم خلق در گورهاي جمعي، در گلستان خاوران، به خاک سپردند.

منطق فازی و بیانیه های سیاسی

 احمد سپیداری

انتخابات ایران انتخابات اخیر اما به علت برخی ویژگی ها، چشم انداز گسترده ای را در مقابل بحث منطق فازی گشود و به همین دلیل بر آنم تا با نقد و روشنگری پیرامون این انتخابات و بیانیه های انتخاباتی مختلف در مقابل آن، بر حجم قابل توجهی از طرد مطلق گرایی، و نیز جایگزینی آن با نسبی گرایی، یا درک ارتباطی نور پردازی کنم، و نشان بدهم کاربرد اسلوب منطق فازی باعث شده بیانیه های انتخاباتی احزاب و سازمان ها چقدر واقع بینانه تر، کاربردی تر و لذا قابل اجرا تر می شوند. و بدین طریق قدم بعدی را در معرفی این اسلوب نهایتا دیالکتیکی بردارم.

دایره شیطانی ادامه اشغال، انتخابات افغانستان و گسترش بحران!

انتخابات افغانستانیکیاز عواملی که میتواند به شناخت بیشتر و بهتر اوضاع فاجعه بار افغانستان کمک کند، شناختن رئیس جمهور دست نشانده ”حمید کرزای“ است: کرزای در حال حاضر بهترین آتوی آمریکا در افغانستان و یکی از دیرینه ترین رابطه ها و واسطه استراتژیک واشنگتن در ان کشور است . او در سال 1970 برای ادامه تحصیل افغانستان را ترک کرد . در آغاز دهه هشتاد برای شرکت در جنگ علیه دولت دمکراتیک به افغانستان بر گشت. از 1992تا 1994 در دولت ربانی وزیر امور خارجه بود و بعد برای پیوستن به طالبان از این پست استعفا داد .

 شماره 470 - 06/06/1388

وزرای زن و جنبش زنان کشور

در عین حال جنبش زنان ایران که نقش موثری در مبارزه همگانی علیه کودتای انتخاباتی برعهده داشته و دارد. با اصل موضوع یعنی دولت برآمده از کودتا مخالف بوده و مبارزه می کند. پیشنهاد حضور زنان در این دولت ضد مردمی، تغییری، تاکید می کنیم تغییری در سیاست و اهداف جنبش زنان ایجاد نمی کند.

نخود نخود هر که نرفت خانه خود - 1

 نقدی بر نظرات دکتر ناصر زرافشان

علی ستاری

زرافشان آقای زرافشان عزیزم من نه تحلیلگر سیاسی هستم و نه تئورسین. من یک کارگر هستم، کارگری که پنج سال زندگی‌ کارگری در مهد دمکراسی جهان با هزار و یک جور تیوریهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی، حالش را از هرچه دموکراسی و حقوق بشر بی‌ هویت شده جامعه امریکایی به هم زده است. اما من از فرسنگ‌ها دور هنوز شامه‌ام خوشبختانه قدرت و توانایی آن را دارد که به این درک برسم، فریاد آزادی و دموکراسی طنین افکنده در سرزمین من نه تنها اخته شده و بی‌ هویت نیست، بلکه مضمون و جوهرهٔ انقلابی دارد.

در شبهای 22 . 23 و 24 تیرماه در بهشت زهرا چه گذشت ؟

 مینا اکبری

خون مادرم رو قرار بود خودم برسونم ولی مادرم گفت قراره خودشون بیان سراغش . خلاصه مادرم صبح ساعت 6 برگشت و ازش سریع پرسیدم که چی شده بود  ؟  جوابی نداد ولی توی چهرش اضطراب و ناراحتی رو میدیدم . باز ازش پرسیدم . گفت بگیر بخواب !. فردا صبح که بهش مرخصی داده بودند مشغول کار خونه بود که دستاش رو دیدم که جای جوهر استمب بود . انگار پای یک چیزی رو انگشت زده بود . گفتم نمیخوای بگی چی شده بود ؟تصادفی بودن ؟ گفت هیچ نگو که حالم اصلا خوب نیست .

نمی توانم بنویسم !

خديجه مقدم

خدیجه مقدم از چه بنویسم از دفتر انشای سهراب و آرزوهای بزرگش ، آرزوی صلح و دموکراسی برای مردم ایران درکلاس سوم راهنمایی ! از بهزاد بنویسم که با چه نظم و ترتیبی تلاش می کرد تا زندگی ساده ای داشته باشد! از مسعود که با چه عشقی سازدهنی می نواخت برای مادرش !  از امیر که سرشار از زندگی بود !از کیانوش نخبه با آن دستهای زیبا و تنبورش ! از اشکان از محمد ! یا از شکنجه ها و تجاوز ها ی اسیران در بند مسلمین ! از دروغ ! از تقلب ! از وقاحت !

بازتعريف تجربه اي زنانه از زندان، سكس و اعتراف

محبوبه عباسقلي زاده

محبوبه عباسقلی زاده دستگيري من غافگيرانه بود، سحرگاه يك روز كسالت بار در ماه رمضان كه همراه با يورش گروهي از مردان اداره اماكن شد. مرد سيه چرده اي كه كفش هاي چرمي سياهش را لاي در گذاشته بود تا در را به رويشان نبندم كاغذي را نشانم داد كه آرم ترازو داشت*. بسختي توانستم حكم بازداشت از دادسراي فرودگاه را به امضاي قاضي ظفرقندي تشخيص دهم، او از آدم هاي قاضي مرتضوي بود.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: