برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

 
اشتراك در خبر نامه نویدنو

نشانی پست الکترونیک:

1

 

2019-11-04

شماره  1008                  02 مرداد  ماه1398

وحدت اندیشه و اسلوب تحلیلی حزب توده ی ایران

درباره ی «جمهوری اسلامی» از بهمن 57 تا کنون

  •  آن چه سبب شد تا این چند سطر نگاشته شود، بحث هایی است که پیرامون «تفاوت» و حتی «گسست» میانِ دیدگاه و رویکرد مجموعه ی رهبری فعلی حزب توده ی ایران با رهبری پیشین آن، در مقطع انقلاب بهمن و سال های اولیه ی پس از آن، در بین اعضا و هواداران فعلی و پیشین حزب جریان دارد. این مباحثات تازه نیستند و ریشه های آن ها به همان زمان یورش به حزب و نیز کنفرانس ملی بازمی گردند.

»لیبرالیسم سیاسی» وطنی و مبارزۀ با دیکتاتوری ولایی

  • "لیبرالیسم سیاسی" وطنی مطرح در کشور ما حاضر نیست عامل‌های اصلی و پروسه‌های بروز تضادهای داخلی (که برآمده از ادامهٔ نظام استبدادی ولایی است) را در ارتباط با دخالت‌ها و خطرهای خارجی (که برآمده از سیاست‌های امپریالیستی است) ریشه‌یابی کند. نه‌تنها حاضر نیست، بلکه توانایی آن را هم ندارد.

اتحادعمل بین نیروهای هوادار صلح ممکن و ضروری ست

احمد سپیداری

  • اتحادعمل بین نیروهای هوادار صلح ممکن و ضروری ست. باید در مقابل جنگ طلبان ایستاد و مبارزه رهایی بخش را از گزند جنگی مرگبار حفظ کرد.

کوبا سرزمین انقلاب23-25

  • اصغر نصرتی (چهره) هنرمند تاترسفری داشته است به کوبا . خاطرات این سفر به صورت منظم پیش از این در فیس بوک نویسنده منتشر شده است . سفرنامه ها اگر چه به تعداد مسافران و راویان می تواند متفاوت باشد اما واقعیت فضای زنده و واقعی محل مورد باز دید را در اختیار خواننده می گذارد و با تجربه های مسافر - راوی شریک می سازد .

امریکای لاتین و مبارزه با امپریالیسم و فاشیسم 
گغتگوی سیرا پاسکوال مارکوینا با نستور کوهن، ترجمه: داود جلیلی

  • مارکسیسم وسیله عظیمی است که به ما اجازه می دهد بدانیم سرمایه داری چگونه عمل می کند و بدانیم چه عواملی هستند که سرمایه داری را دچار بحران می کنند. مارکسیسم به ما اجازه می دهد سازو کار های بهره کشی، سلطه ، وابستگی و امپریالیسم را درک کنیم. با این حال صرف توسل به متن های مارکسیستی پی آمد انقلابی را تضمین نمی کند.

بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (6)

انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی / سعید رهنما

  •  این برداشت از انقلاب و حزب لنینی یک جنبه از دیدگاه‌های گرامشی بود، که معمولاً طرفداران انقلابِ بلافاصله‌ی سوسیالیستی با تکیه بر آن، به‌غلط گرامشی را ادامه ‌دهنده‌ی همان راه بلشویکی می‌دانند. اما تعبیر افراطی دیگری نیز از گرامشی وجود دارد که او را کلاً غیررادیکال عرضه می‌کند.

بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (7)

« عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی / سعید رهنما

  • در این بخش مهم‌ترین مجموعه عواملِ مرتبطی بررسی می‌شود که بخشی از پیروان مارکس را به تجدیدنظرطلبی و تأکید بر تاکتیک‌ها و استراتژی رفرمیستی سوق داد و همزمان در آن مقاطع از تحول جوامع انسانی مانع موفقیت آن‌ها در نیل به سوسیالیسم شد.

پیام کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 به نخستین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

  •  تنها وسیلهٔ نجات ایران از این وضعیت ناگوار و خطرناک، ایجاد تغییرهای بنیادی برای گذار از دیکتاتوری و برپایی حاکمیتی مردمی و دموکراتیک است. در این روند، شکل‌گیری جبهه‌ای ضددیکتاتوری با شعار صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، می‌تواند با تغییر دادن توازن نیروها به سود جنبش مردمی در داخل کشور،‌ دیکتاتوری حاکم را  به ‌عقب‌نشینی وادارد و به حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار به حاکمیتی ملّی و دموکراتیک یاری رساند.

ادامه: 1004-1005-1006-1007

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست