نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-10-06

ی  15/07/1395 

 

ی ی ی

ǡ ی یی یی ی Ԙی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی : ' ی Ϻ ی ی ی ј ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی ѡ ی 6 .'

ی ی ی ی ی یی ی Ԑی ی یی ی ی ی Ԙی ی . ی ی 1900 یی ی ی 60 ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی .

ی ی ی ǁی ϡ ی یی ʡ ی ی یѡ ی ی ϡ یی ی ی ی Ԙ یی ی ی ǘی ی یی ی .

ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی .

ی ی ی ی ϐی ϡ ی ǡ ی ی ی ی ی .

ی ی ڡ ی یی ی ʡ یی ی (ی ) ʡ ی ی ی یǍ ǡ ی . ی 84 ی ی ی ی ی ی ی ϡ 35 24 ی ی ǡ 6 . ی ی ی ی.

ی ی ی ی (13 ) ѐی ی ی یҐی ی ی ѡ ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ' یی ی' ی ی ی 'ی ی' یј یی ی ی Ϙ ' ی' ی Ԑ ی ی Ԑ یی ی Ԑ ѐ .

*** 1-یی ی ی ی ʿ

* 1-1

ی ی ی یی ی ی И : ی 60 ی ی ی . ی ی ѡ 42 ی ی 41 ی ی یی ی ی . ی ی ی ǘی ی یјی ǘی ǐ ی .

یی : ی ǡ ی ی 1971 یی ی یϡ ی ی یϐ 18 ј یϡ 169 ی ی ی 2010 ی ی ی .

ی : ی ی ѐ ی یј ی ی ј ϡ ی ' ی ی ' ی ی 'ی ی ی ' .

ی ǘی : ی ǘیی Ԙ ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʡ э ی ی ی ی .

*ی ی 1-2

ی ی یј یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یء Ԑی ی ی .

*ϐی ی ی ی ی 1-3

Ԑ یی Ԑ ی ی ی : ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی Ȑیی یی یǍ یǍ ی ی ی ی .

ی ی ǘی Ԙ ی ʡ ی ǘی ی یی ǐ ی یϡ ی یی ی.

***ی ی یʿ -2

*ϐی ی 1-2

یی : ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ǘی یی ی ی ی ی ی یی.

 

* یǍ ی 2-2

یی یǍ ی : ی ی یǍ ی ی ʡ یی ی ی ( ی 32) ی . یǍ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ϡ ǘ یی ی یی ی ǐ ی ی یی ی ϡ ی .

ی : ی 275 یی ی یǍ ی ی 88 ی 124 ی ی 10 ǎ 19 ی ی 40 ی ی یǍ .

یی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی .

یی : ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ژ .

ی : ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی یی .

* ی 3-2

ی : ݘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی Ϻ ی ی ی ی 'ی ی' ی ' یی' ی ی .

ی ی : ی ی ی ی ی یʡ ی ی یی ی ϡ ی ی یی . ی ی 85 Ԙ ی Ԙ 75 ی یی ( ی ی ) ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ʡ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

یј یی ی ی ی : ی ی ѡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی 80 یی ی ѐیی ی ی ی ی .

یی ی ی ǘی : ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی.

*Ԙی ǡ ی ی 4-2

ی : ی ی یی ی ی ی 90 یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ʺ ی Ԙ ی.

ی э ی ی ی ی ϡ ی ی یی یی ی ی ی ی .

 

* 5-2

ی ی ѡ ی : 1363 ی ی 135 یی ϡ ی یی یی 40 120 یی ی.

ی : ی ی 115 یی ȡ 104 یی ی 100 یی ی ی .

*ی 6-2

ی ی : ی یѡ ی ی ی ی 100 یی ی ȡ 92 ی ی ی .

* یی ی 7-2

ی ی ی ی : ی ی ی Ԙ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ǐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی.

ی : یی ی ǐ 20 ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ϐ ј ی ی .

ی ی ی ی ی ی 130 ی ی ی ی ی ϡ : ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

* 8-2

ی ی ی ǘ ј ی ѐ Ϻ ی ی ی ی یی ی ϡ ی .

ی ی : ی ی ی ی 60 80 ی ی ϡ 85 90 ی ی ی.

ی : ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی : ی ی یی ی ϡ ی یی ی ی ʺ ی ѐیی ی ی ی .

ی ی : ی ی ی ی ی ѡ ی یی ی ی ی ʐ ѐی ی ی یی ی ی .

یی ی ی јی ی یی ی : ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی : ی ی 500 ی ی 60 یی ی ی ی ی .

یی : ی ی یی ی یی یی ی ی .

* یی 9-3

ی : ی یی ی ی ی ʡ ی ϡ ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

یی : یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑیϡ ی یی یی ϡ ی ی ی یʐی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ǘی : ی ی ی ی یی یی یی یی .

ی : ی ی ی یی ی ی ی ی Ϙیی ی ی ی ی Ԙی یی ǘی ی یی ی ی ی ی .

یی : ی ی ی ǘ یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی ϡ ϡ ی یی ی ی ی ی .

ی ǘی : ی ی ϡ یی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .

یی : ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʎی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی .

* ییϐی 10-2

ی ی ی ی یی ی ی ی ی : ی ϐی ی. یی یی یی ی ی ی ی ȁیی یی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ʡ Ԙ یی ی .

ی : یی ی ی ʡ ی یی 300 ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ϡ ی 300 ی یی 20 یϡ ی ی یی ی ی ی ی .

 

* یی 11-2

ی Ԑ ی : یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی.

* ی ی ǘی 12-2

ی : ی یی ی ی یی ی ی ʡ ی ǘی ی ی ی ی ǘی ی ی ǡ Ԙیی Ș ی یی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی .

ی ی : ی ی ϡ یǍ ی ϐ ی ی ی .

* ی ی 13-2

ی ی ی Ԙ ѐ ی ی : ی ی ی ی ی ی ϡ ϐ ی یǁی Ԙ . ی ی ϡ ی .

ی ی ی ی Ԙ ی ی یی ʡ : ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی یی ی ޡ ی Ԙ .

ی ی ی ی Ԙʡ ی ی ی یǁی јی ϡ : ی ی ǘی ǘی ϡ ی ی ی ی ی Ȑیی.

* 360 捘 ѐ 14-2

ی 13 ѐ ی ȡ : ی یی 200 یی ϡ ی 360 ѐ 捘 ی یی 200 یی .

ی ی ی ی یی ی ѡ : ی ی ی ی ی ی یی 50 ی ϡ .

ی ی : ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی .

ی ی ی ی ی ی ی یѡ ǘی : ی یی ی یی ی ی.

ی ی ی یǍ ی ی : ی 150 ی ی ی (ی ی یی ) ϡ 450 ی ی ی ی ی (ی ) .

ی : ی یǍ ی ی ی ی ی ی ی ی 15 یی ی ی .

 

***ی ی یʿ -3

* ی ی یی 1-3

ی : ی ی یی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی : یی Ԙ ѐ ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ϐ یی ϡ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی .

ی یی ی یی ѡ ی : ی ی ی ی ی ϡ ی ̘ی ی Ͽ ̘ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ϡ ی یی ی ی ی. ی ی Ԑی ی Ȑی ی .

ی Ԑ ی ی ی ی یی ی ʡ : ǐ ǘ ی ی ǐ ϡ ی ی ی. ی یی ی یԐ ی ی ی ʡ ǐ ی یی ی یی Ԙ ی .

ی ی : ی ی ی یی јی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ʡ ی یǁی ی.

* ی ی 2-3

ی ی ی ی یʡ : ی ی یʡ ی ی ی ی ی یϐی ʿ јی ی ی . ی ی ی ȡ ی ی ی ی ύ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

* ی 3-3

ی ی ی ی ی : ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی.

ی ی : ی э ʡ ی یی ѡ ǡ ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی .

ی : ی ȁیی یی ی ی یʡ ی ѐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی یی ǘی ی یی ی ϡ ی ѐی ǘی Ԙ .

 

* ی یی ی ی 4-3

ی ی ی ی یی یی ی ی یԐیی ی یی : ی یی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی .

* ی ی یی 5-3

یی ی یی : ی ی ی ǡ ی ی ی یی . ی ی ی ی یǍ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی Ӂ ی یǍ ی .

*یی ی 5-3

یی ǘی : ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی.

ی : ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

یی ی ی ی ی : یی ی یی ی . ǐ یی یϡ ی یэی یʐی .

یی : ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

یی : ی ی ی ی 10 ی ی ی ʡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی.

ی : ی ی ʘ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی Ȑیی.

* یی 6-3

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 80 ی ی ی ϡ ی ی ی ی .

یی ی ی یی ی ی یی ی یی ϡ : ǘ ی یی ی ی ی یی ی یی ϡ ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ϡ یی یی ی ی یʡ ی ی Ԙ ی ی .

ی : ی ی ی یی ی ʡ ی یی ی یی ΐ ی ی ϡ ی ی ی .

*یی 7-3

ی ی ی ی ی ی : یی ی ی ی ی ʡ یی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʎی ی ʡ ی ی ی یی یی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی.

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .

ی : ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .

یی : ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی Ԙ 250 یی ϐی ی ی 30 ی ی. یی ی یی ѐی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی Ԑی ی یی ی ͘ ی یϡ ی .

* ی 8-3

یј یی ی ی ی  ی ǘی : ی ی ʐ ی ی.

ی ی : ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʡ یی ی Ϻ ی یѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʎی ی.

*** -4

ی ی یی یی ی یʐی ی یی ی یʐی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی.

 

http://www3.irna.ir/fa/News/81945473/

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: