نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-10-06

ی  15/07/1395 

 

ǘی ی ی

ی ی ییی ی ی ǘیی ی ی ی .

ی (ی ) ی ی ی ی ѐ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی یی ی یی ی !

ی ی ی ۴۲ ی ی ˈ ی ی -یییˈ ˈ ی Ԙیˈ ˈ ی یˈ ی ی ۸۴ ی ی ی یی ی ۳۳ ۲۲ ی یی ۴۸۱ ۱۴۷ ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ǘیی ی Ґ ی ی .

ی ی ȁی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی

 

ˈی ˈ ˈˈ

ی یی ی یی یی .

۱۴۲ ʡ ی ی ی یی ی ٬ ی ی ی ی ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی ی ی Ә ی Ԙی ی .

ی Ԙ ی IBA ی ϐ .

ی ی ϐ ی ی ی ǘ ѐ 捘٬ ی ǘی٬ ی ٬ ǐ 捘٬ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یی .

ی ی٬ ی ˈ Әˈ ˈ یˈ ی یی ی ٬ ی .

ʘ٬ ٬ ی ٬ Ә٬ ٬ ǘیی ی ٬ ǘیی ی ٬ ǘیی 捘 ϐی ی ی ی .

ˈˈ .

ی ی ی ی ی یی .

ی ۶۰ ی ی٬ ی Ә ٬ ی یی ی یی ی ی ی ی .

ی ی ی یی یی ی ی ی ϡ ی ۳۲۰۰ یǍ ی .

ی ی ی ی ی ǘ - ی یی ی ی ǘ ی ی ی - Ԙ ی ی .

ی ј ی ˈˈ .

ј ی ی ی ј ی ی ی ی یی ی یǘ.

ی ی ی ی ۱۹۷۵ ۵۰۰ ی ی ǐ ی ی ۲۱Roll ی ی ی ی ی ی ی ј ی ϐ ی ی ی - ی ی ǐ ی ی- ی ی ј ی ی ۳۲۰۰ یی ی ی ی ϡ ۲۲ ǐ ی ٬ یی ی یی ј ی ی ی .

 

ی ی ϐ ی Ԙ ی٬ ی ǘی Ϙ ی Ϙ ی یی ی یی ی 捘 ϡ ی ی Ϙ ییی یϡ ǘ 捘 ʘ ی ϐ ی . ( ی یی ٬ ی ٬ ی ی ) ی ی ی .

ی ی ۱۵ ǘ ی ی ʘ ی ی .

ی ˈی ی

 ˈ یǍ ی ۱۲۳۰ ی ی ی ی ۱٫۸۵ ی ی ۲٫۴۵ ی ϡ ی ی ی ی ی ی یی .

ی یی ی : ی یی Ӂ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی .

ی ی یјی یی ѐ ی ی ی ی .

ی ǘی٬ Ϙ ی٬ Ϙ ی٬ ی یϘ٬ Ϙ ٬ ٬ ییی ی٬ ǘ 捘٬ ٬ ʘ٬ ٬ ی ϐی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی :

јǡ ی ݡ ρʡ .

ی ی ی ی ی ی

ی ی یی ی ی٬ ٬ .

ی ۱۹۳۰۰ ی ی ۱۵ .

ی ی ۳۹۵ ی ۱۵ ѐ 捘 ی ی ۴ یی ی ی.

ѐی ی ی ۴ ی ی : ۱- ( Ș) ۲- ( ی) ۳- ј ( ) ۴- یǘی

ی ی ی ( ۳۶۰ )٬ (ی ۱۲۰۰ )٬ (۴۴۹ ) ی یǘی ۵۲۰۰

ی ی ی ϐ ʡ ی ی ی ۱۸۰ ی ی ی ی ی . ی ǘی٬ Ϙ ی٬ Ϙ ی٬ ی یϘ٬ی 捘٬ Ϙ ٬ ٬ ییی ی٬ ǘ 捘٬ Ϙ ی٬ ٬ ʘ٬ ٬ ی ϐ ی ی ی ی .

ی ۱۲ ǘ ی ی .

ǘ ۱۸۷ ی یی ۱۲ ی ϐ .

ی یی ی یی ی ی ی ی Ґ ی .

ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی Ԙ ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یʐ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ѐی .

ی یی ی ی ǘی ی ی ی ȡ یی یی ی ی یی یԡ ی یء ی Ԑی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ϐ ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی ی یی Ґ ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی .

ییی ˈ ی ی ˈ ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی.

: ی ی

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: