نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-10-06

نویدنو  15/07/1395 

 

اهمیت تالاب

دكتر غلامرضا نوري

 

تالاب ها به عنوان يكي از بارزترين زيبايي هاي خلقت، مفيدترين و در عين حال بدبيارترين اكوسيستم هاي طبيعت به شمار مي روند، اين زيستگاه هاي حياتي و متنوع از جمله نظام هاي حيات بخشي هستند كه مطلقا جايگزين ندارند؛ اما هيچ يك از اكوسيستم هاي جهان به اندازه تالاب ها صدمات ناشي از برخوردهاي سطحي و كوته فكري بشر و تمايلات خودخواهانه انسان محوري را تجربه نكرده اند و متأسفانه هنوز روند تخريب اين بوم سازگان طبيعي كه د ه ها كاركرد متفاوت و موزون را يكجا در خود دارند متوقف نشده است. در طول تاريخ زندگي انسان ها، تالاب ها به عنوان اراضي نامناسب، بي فايده، مضر و بستري براي زندگي وحوش و مأمني براي حشرات ناقل بيماري ها شناخته مي شدند و يا باتلاقي تصور مي شد كه هر كسي در آن پاي بگذارد در كام مرگ فرو مي رود. مجموعه اين صفات، انگيزه اي جز ستيز دائمي انسان عليه آن بوجود نمي آورد ؛ به همين دليل رابطه انسان با تالاب ها هميشه خصمانه و در جهت تخريب آن بوده است. بطوري كه مهار تالاب ها و تبديل آنها به گستره هاي قابل كشت و كار يا حتي تبديل آن به اراضي باير و رها شده از جمله موفقيت هاي جامعه انساني تلقي مي شد.

 

اما تبديل تالاب ها به ساير كاربري ها نظير كشاورزي، آبزي پروري ، زهكشي و خشكاندن آن ها براي توسعه اراضي زراعي يا تحصيل زمين براي توسعه صنعت زماني موجه است كه دستاوردي بيش از فوايد چند جانبة تالاب ها داشته باشد. بايد توجه داشت كه بدون ارزيابي و مقابله كاربري ها با يكديگر ، زهكشي و خشكاندن تالاب ها در نهايت چيزي جز تخريب و يكنواخت سازي پيچيدگي هاي طبيعت و افزايش خطر ريسك پذيري و آسيب ديدگي انسان نيست. مداخله انسان عصر حاضر در طبيعت، تباهي منابع، به خطر افتادن حيات و ناپديد شدن گونه هاي مختلف جانوري و گياهي ارزشمند را بدنبال داشته و توازن معقولانه حيات موجودات را در كره زمين بر هم زده است. نابودي تالاب ها مختص كشورهاي در حال رشد نيست بلكه در كشورهاي صنعتي نيز گسترش كشاورزي با اتكاء به نابودي تالاب ها صورت گرفته است و از اين نظر هر دو گروه از كشورهاي در حال توسعه و صنعتي جهان داراي ويژگي مشتريكي هستند .

 

تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي كشور به منزله سرمايه هاي باارزشند كه تنظيم آب هاي زيرزميني در محيط پيرامون، تعديل ميكروكليما، شكار، صيد پرندگان آبزي و ماهيان، تأمين منابع تعليف دام و همچنين حصير بافي و غيره ، در گرو حفاظت منطقي از آنهاست. حفظ اين سيستم هاي پيچيده اكولوژيك و سود جستن از منابع بي شمار اقتصادي، تفرجگاهي، ژنتيكي و غيره ، تنها منوط به مطاله و شناخت دقيق هر تالاب مي باشد. بديهي است كه بدون انديشيدن به محيط زيست، بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي انسان ها در چارچوب هر گونه هدف بهره وري از طبيعت امكان پذير نخواهد بود و لزوم شناخت اكوسيستم ها به عنوان حساس ترين منابع جهاني كه همواره با مشكلات متعدد زيست محيطي رو به رو مي باشند، مي تواند بنياني ترين گام در رفع اين معضلات به شمار آيد. كشور ما بدليل ويژگي هاي جغرافيايي و تأثير عوامل اقليمي كه سبب گشته تا جزء مناطق خشك جهان محسوب شود، داراي چنان رشد سريعي در روند تخريب و انهدام منابع طبيعي بوده كه سياست ها و برنامه ريزي هاي دورنگر را نيز تحت الشعاع قرار داده است. در اين ميان تلاب هامون يكي از حساس ترين اكوسيستم هاي موجود در جنوب شرق كشور، علي رغم دارا بودن اهميت بين المللي، به علت رخ دادن خشكسالي هاي مكرر بخصوص در سالهاي اخير (1385- 1376 ) ، دخالت انسان و چراي منوط دستخوش تغييرات گرديده و متأسفانه ضررهاي غير قابل جبراني را متحمل شده است.

 

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: